Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kdo a proč cestuje s cestovní kanceláří a individuálně

Kdo a proč cestuje s cestovní kanceláří a individuálně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Horáková
Šetření:26. 11. 2011 - 30. 11. 2011
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

     v rámci předmětu Sociologický výzkum pro pracovníky v cestovním ruchu mám vypracovat dotazník na téma: "Kdo a proč cestuje s cestovní kanceláří nebo individuálně". Dotazník vám zabere necelou minutku.

 

Předem vám moc děkuji za pomoc a váš čas :-)

Odpovědi respondentů

1. Nejraději cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně7266,06 %66,06 %  
s cestovní kanceláří3733,94 %33,94 %  

Graf

2. Pokud jste zaškrtli A, jaké jsou důvody cestování s cestovní kanceláří?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezstarostnost3485 %31,19 %  
rychlé vyhledávání zájezdu1332,5 %11,93 %  
znalost celkových cen zájezdu922,5 %8,26 %  
nabídka lukrativních služeb ve formě "balíčku"410 %3,67 %  
nic12,5 %0,92 %  
nabídka lukrativních služeb ve formě "balíčku"12,5 %0,92 %  
istota12,5 %0,92 %  
cestujete s rodiči12,5 %0,92 %  

Graf

3. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete s cestovní kanceláří?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letadlem4959,76 %44,95 %  
autobusem1821,95 %16,51 %  
autem1518,29 %13,76 %  

Graf

4. Pokud jste zaškrtli B, jaké jsou důvody cestování individuálně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatný pohyb po celé navštívené destinaci5683,58 %51,38 %  
nezávislost5379,1 %48,62 %  
datum cestování dle vašeho rozhodnutí3958,21 %35,78 %  
strach z létání34,48 %2,75 %  
nižší cena - nemusím platit marži CK11,49 %0,92 %  
levnější11,49 %0,92 %  
cena11,49 %0,92 %  
cenově přijatelnější11,49 %0,92 %  
cestovani se psy11,49 %0,92 %  
cestujete s rodiči11,49 %0,92 %  

Graf

5. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete individuálně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem5257,78 %47,71 %  
letadlem1617,78 %14,68 %  
vlakem1314,44 %11,93 %  
autobusem910 %8,26 %  

Graf

6. Kam nejraději cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraničí8275,23 %75,23 %  
Česká republika2724,77 %24,77 %  

Graf

7. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 7266,06 %66,06 %  
muž3733,94 %33,94 %  

Graf

8. Povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5853,21 %53,21 %  
zaměstnanec3532,11 %32,11 %  
podnikatel87,34 %7,34 %  
nezaměstnaný87,34 %7,34 %  

Graf

9. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 289183,49 %83,49 %  
29 - 501614,68 %14,68 %  
50 a více10,92 %0,92 %  
0 - 1810,92 %0,92 %  

Graf

10. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5651,38 %51,38 %  
vysokoškolské4339,45 %39,45 %  
střední s výučním listem87,34 %7,34 %  
základní21,83 %1,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Nejraději cestujete?

 • odpověď s cestovní kanceláří:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlé vyhledávání zájezdu na otázku 2. Pokud jste zaškrtli A, jaké jsou důvody cestování s cestovní kanceláří?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi bezstarostnost na otázku 2. Pokud jste zaškrtli A, jaké jsou důvody cestování s cestovní kanceláří?

2. Pokud jste zaškrtli A, jaké jsou důvody cestování s cestovní kanceláří?

 • odpověď bezstarostnost:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlé vyhledávání zájezdu na otázku 2. Pokud jste zaškrtli A, jaké jsou důvody cestování s cestovní kanceláří?

4. Pokud jste zaškrtli B, jaké jsou důvody cestování individuálně?

 • odpověď samostatný pohyb po celé navštívené destinaci:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi datum cestování dle vašeho rozhodnutí na otázku 4. Pokud jste zaškrtli B, jaké jsou důvody cestování individuálně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nejraději cestujete?

2. Pokud jste zaškrtli A, jaké jsou důvody cestování s cestovní kanceláří?

3. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete s cestovní kanceláří?

4. Pokud jste zaškrtli B, jaké jsou důvody cestování individuálně?

5. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete individuálně?

6. Kam nejraději cestujete?

7. Pohlaví?

8. Povolání?

9. Věk?

10. Dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nejraději cestujete?

2. Pokud jste zaškrtli A, jaké jsou důvody cestování s cestovní kanceláří?

3. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete s cestovní kanceláří?

4. Pokud jste zaškrtli B, jaké jsou důvody cestování individuálně?

5. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete individuálně?

6. Kam nejraději cestujete?

7. Pohlaví?

8. Povolání?

9. Věk?

10. Dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáková, P.Kdo a proč cestuje s cestovní kanceláří a individuálně (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kdo-a-proc-cestuje-s-cestovn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.