Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > KLÁVESNICOVÁ GRAMOTNOST

KLÁVESNICOVÁ GRAMOTNOST

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bártlová
Šetření:26. 03. 2011 - 02. 04. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem,

prosím o vyplnění dotazníkového šetření na téma zvládnutí psaní na klávesnici všemi deseti prsty a jeho využití při písemné a elektronické komunikaci. Dotazník má prověřit klávesnicovou gramotnost, která je nezbytnou součástí počítačové gramotnosti. Dotazník použiji při své závěrečné práci distačního studia obor Andragogika a personální řízení FF UK Praha.

Všem, kteří dotazník vyplní, děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem

K. Bártlová

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často pracujete s počítačem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně7997,53 %97,53 %  
několikrát týdně22,47 %2,47 %  

Graf

2. Kde nejvíce využíváte počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma4555,56 %55,56 %  
v práci1923,46 %23,46 %  
ve škole1619,75 %19,75 %  
jinde11,23 %1,23 %  

Graf

3. Ovládáte klávesnici hmatovou metodou (všemi deseti prsty)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5669,14 %69,14 %  
ne2530,86 %30,86 %  

Graf

4. Kde jste se naučil(a) ovládat klávesnici hmatovou metodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na střední škole4656,79 %56,79 %  
jako samouk1822,22 %22,22 %  
jinde1113,58 %13,58 %  
na základní škole67,41 %7,41 %  

Graf

5. Využíval(a) jste při nácviku psaní všemi deseti výukový program?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4555,56 %55,56 %  
ne3644,44 %44,44 %  

Graf

6. Který výukový program jste využíval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný3441,98 %41,98 %  
Psaní všemi deseti prsty2024,69 %24,69 %  
ZAV1417,28 %17,28 %  
ATF - All Ten Fingers1214,81 %14,81 %  
STOP klávesnicové negramotnosti11,23 %1,23 %  

Graf

7. Myslíte si, že výukové programy učení zefektivňují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3441,98 %41,98 %  
spíše souhlasím2125,93 %25,93 %  
nevím1923,46 %23,46 %  
spíše nesouhlasím56,17 %6,17 %  
nesouhlasím22,47 %2,47 %  

Graf

8. Je výuka psaní všemi deseti prsty ve výukovému programu zábavnější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3441,98 %41,98 %  
souhlasím2834,57 %34,57 %  
spíše souhlasím1214,81 %14,81 %  
nesouhlasím44,94 %4,94 %  
spíše nesouhlasím33,7 %3,7 %  

Graf

9. S výukou psaní na klávesnici hmatovou metodou by se podle Vás mělo začínat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základní škole4758,02 %58,02 %  
na střední škole2834,57 %34,57 %  
ve vzdělávacích kurzech67,41 %7,41 %  

Graf

10. Pro tvorbu písemností (dopis, životopis, faktura...) využíváte produkty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MS Office (Word, Excel)6883,95 %83,95 %  
Open Office (Writer, Calc)1316,05 %16,05 %  

Graf

11. Využíváte internet jako prostředek pro písemnou a elektronickou komunikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano81100 %100 %  

Graf

12. Vaše věková kategorie je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 až 25 let6377,78 %77,78 %  
26 až 35 let1113,58 %13,58 %  
36 až 45 let67,41 %7,41 %  
46 let a více11,23 %1,23 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4859,26 %59,26 %  
vysokoškolské2530,86 %30,86 %  
základní78,64 %8,64 %  
středoškolské s výučním listem11,23 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Ovládáte klávesnici hmatovou metodou (všemi deseti prsty)?

 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 4. Kde jste se naučil(a) ovládat klávesnici hmatovou metodou?

5. Využíval(a) jste při nácviku psaní všemi deseti výukový program?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZAV na otázku 6. Který výukový program jste využíval(a)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ATF - All Ten Fingers na otázku 6. Který výukový program jste využíval(a)?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Myslíte si, že výukové programy učení zefektivňují?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 4. Kde jste se naučil(a) ovládat klávesnici hmatovou metodou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 až 35 let na otázku 12. Vaše věková kategorie je?

6. Který výukový program jste využíval(a)?

 • odpověď jiný:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 4. Kde jste se naučil(a) ovládat klávesnici hmatovou metodou?

7. Myslíte si, že výukové programy učení zefektivňují?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Je výuka psaní všemi deseti prsty ve výukovému programu zábavnější?

8. Je výuka psaní všemi deseti prsty ve výukovému programu zábavnější?

 • odpověď nevím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Myslíte si, že výukové programy učení zefektivňují?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 až 35 let na otázku 12. Vaše věková kategorie je?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často pracujete s počítačem?

2. Kde nejvíce využíváte počítač?

3. Ovládáte klávesnici hmatovou metodou (všemi deseti prsty)?

4. Kde jste se naučil(a) ovládat klávesnici hmatovou metodou?

5. Využíval(a) jste při nácviku psaní všemi deseti výukový program?

6. Který výukový program jste využíval(a)?

7. Myslíte si, že výukové programy učení zefektivňují?

8. Je výuka psaní všemi deseti prsty ve výukovému programu zábavnější?

9. S výukou psaní na klávesnici hmatovou metodou by se podle Vás mělo začínat

10. Pro tvorbu písemností (dopis, životopis, faktura...) využíváte produkty:

11. Využíváte internet jako prostředek pro písemnou a elektronickou komunikaci?

12. Vaše věková kategorie je?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často pracujete s počítačem?

2. Kde nejvíce využíváte počítač?

3. Ovládáte klávesnici hmatovou metodou (všemi deseti prsty)?

4. Kde jste se naučil(a) ovládat klávesnici hmatovou metodou?

5. Využíval(a) jste při nácviku psaní všemi deseti výukový program?

6. Který výukový program jste využíval(a)?

7. Myslíte si, že výukové programy učení zefektivňují?

8. Je výuka psaní všemi deseti prsty ve výukovému programu zábavnější?

9. S výukou psaní na klávesnici hmatovou metodou by se podle Vás mělo začínat

10. Pro tvorbu písemností (dopis, životopis, faktura...) využíváte produkty:

11. Využíváte internet jako prostředek pro písemnou a elektronickou komunikaci?

12. Vaše věková kategorie je?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bártlová, T.KLÁVESNICOVÁ GRAMOTNOST (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://klavesnicova-gramotnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.