Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Klavírní skladby J. S. Bacha

Klavírní skladby J. S. Bacha

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Lukš
Šetření:19. 04. 2020 - 22. 05. 2020
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážení a milí pedagogové klavírní hry;

obracím se na Vás s prosbou o účast v hudebně-pedagogickém výzkumu na téma „Pedagogické uchopení vybraných klavírních skladeb J. S. Bacha při výuce na základním a středním stupni odborného hudebního vzdělávání“.

Jsem studentem prvního ročníku doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u školitelky doc. MgA. Libuše Tiché, Ph.D.

V případě Vaší respondentské účasti bych rád Vaše odpovědi v anonymizované a sumarizované formě uvedl ve stejnojmenné disertační práci, popř. je budu prezentovat (opět v anonymizované a sumarizované formě) v odborných periodikách nebo při aktivní účasti na odborných konferencích.

Výsledky dotazníku budou také uveřejněny na webové stránce www.vyplnto.cz

Mnohokrát děkuji za spolupráci, i přes epidemiologickou situaci přeji příjemné dny a ve Vaší pedagogické práci mnoho úspěchů!

Srdečně zdravím, MgA. Jan Lukš.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14771,71 %69,67 %  
muž5828,29 %27,49 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené hudební vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední, absolvoval/a jsem konzervatoř (absolutorium)7937,44 %37,44 %  
vysokoškolské, absolvoval/a jsem magisterské studium7033,18 %33,18 %  
střední, absolvoval/a jsem konzervatoř nebo střední školu s hudebním zaměřením (maturita)2210,43 %10,43 %  
vysokoškolské, absolvoval/a jsem bakalářské studium209,48 %9,48 %  
vysokoškolské, absolvoval/a jsem doktorské studium157,11 %7,11 %  
základní, absolvoval/a jsem II. cyklus ZUŠ31,42 %1,42 %  
základní, absolvoval/a jsem I. cyklus ZUŠ20,95 %0,95 %  

Graf

3. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 10 let6832,23 %32,23 %  
30 a více let5626,54 %26,54 %  
10 až 20 let4521,33 %21,33 %  
20 až 30 let4219,91 %19,91 %  

Graf

4. Jak často zadáváte některou ze skladeb J. S. Bacha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas9344,08 %44,08 %  
Bacha hraji téměř s každým žákem5827,49 %27,49 %  
docela často5727,01 %27,01 %  
nikdy nebo téměř nikdy31,42 %1,42 %  

Graf

5. V kolikátém roce studia je podle Vás vhodné začít s nácvikem první skladby J. S. Bacha u „průměrného“ žáka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve 3. nebo 4. roce studia10350 %48,82 %  
ve 2. nebo 3. roce studia7335,44 %34,6 %  
později2110,19 %9,95 %  
v 1. nebo 2. roce studia94,37 %4,27 %  

Graf

6. Ze kterých sbírek čerpáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knížka skladeb pro Annu Magdalenu19090,05 %90,05 %  
Malá preludia I, II16276,78 %76,78 %  
Dvouhlasé invence10851,18 %51,18 %  
Dobře temperovaný klavír I2310,9 %10,9 %  
Tříhlasé sinfonie62,84 %2,84 %  
Dobře temperovaný klavír II31,42 %1,42 %  

Graf

7. Jak často si žáci vybírají kompozice J. S. Bacha (s přáním se je naučit) sami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas10952,91 %51,66 %  
nikdy nebo téměř nikdy8943,2 %42,18 %  
docela často83,88 %3,79 %  

Graf

8. Zmiňte úskalí a nejčastější komplikace při studiu Bachových skladeb.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polyfonie14671,57 %69,19 %  
frázování a výstavba10752,45 %50,71 %  
provedení ozdob9848,04 %46,45 %  
pamětní zvládnutí9546,57 %45,02 %  
tvorba prstokladů6029,41 %28,44 %  
rytmus a pulzace5325,98 %25,12 %  
Artikulace41,96 %1,9 %  
Problémy s pamětí zpravidla až u náročnějších sbírek (Malá preludia, Dvouhlasé invence10,49 %0,47 %  
vystižení odpovídajícího charakteru10,49 %0,47 %  
Bach nepsal pro kladívkový klavír s temperovaným laděním, každá interpretace na dnešní klavíry je tedy nepřesná, posluchačsky méně atraktivní a bez vysvětlení základních principů interpretace Bachovy doby je pro žáky na pochopení velmi těžká10,49 %0,47 %  
pochopení specifiky skladeb ohledně toho, že vznikly pro jíný nástroj, než je současný klavír10,49 %0,47 %  
Dříve jsem Bacha zařazovala častěji, ale v posledních asi 15 letech jsou děti méně soustředěné a ochotné podstoupit pracné osvojení si Bachových skladeb.10,49 %0,47 %  
Druh úhozu10,49 %0,47 %  
artikulace, stylové uchopení, volba notového materiálu (romantizující edice s vyznačenými frázemi?, urtexty?), přistoupit k nim z pohledu cembalových skladeb nebo klavírních?10,49 %0,47 %  
Z výše zmíněných možností má každý žák problém s některou z nich10,49 %0,47 %  
preciznost, stylovost, přizpůsobení se nástroji, přirozený puls (1.doby)10,49 %0,47 %  
agogické cítění, napětí průtažných tónů, dynamika ozdob10,49 %0,47 %  
Odhalení a vedení, vynášení hlasů10,49 %0,47 %  
pamětní zvládnutí, ale až u náročnějších skladeb (invence, sinfonie, fugy) a hlavně při vystoupeních10,49 %0,47 %  

Graf

9. Považujete tvorbu J. S. Bacha za nezbytnou pro hudební vývoj klavíristy? Mohou ji nahradit jiní barokní autoři (Händel, Scarlatti, Couperin, Rameau...)? (odpovídejte na druhou položenou otázku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemohou13965,88 %65,88 %  
ano, mohou7234,12 %34,12 %  

Graf

10. Pokud nemohou, v kterých aspektech je tvorba J. S. Bacha z uměleckého, technického hlediska nenahraditelná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj polyfonního vnímání14088,05 %66,35 %  
rozvoj stavebního a architektonického myšlení8855,35 %41,71 %  
matematický a logický prvek7044,03 %33,18 %  
niternost, přesah k náboženství, filozofii6138,36 %28,91 %  
rozvoj prstové techniky, vyrovnanosti5333,33 %25,12 %  
rozvoj zpěvnosti v tvorbě klavírního tónu4327,04 %20,38 %  
zvládnutí hry ozdob4125,79 %19,43 %  
rozvoj rytmického cítění2918,24 %13,74 %  
Jeho skladby jsou tak nádherné a sofistikovaně zkomponované, že zcela zásadně ovlivňují porozumění hudbě všech dalších kompozičních období.10,63 %0,47 %  
Bach je tak genialny, ze sa proste neda nahradiť.10,63 %0,47 %  
Neví10,63 %0,47 %  
Profesionál Bacha nezbytně potřebuje, protože ho naučí zvládat komplikovanou polyfonii a s tím spojenou techniku. Děti ale mohou poznat barokní hudbu na jiných autorech, kteří jsou pro průměrné žáky přístupnější.10,63 %0,47 %  
Harmonická složka10,63 %0,47 %  
kombinace polyfonie a harmonie10,63 %0,47 %  
objektivita a vyváženost - vliv na rozvoj vztahu hemisfér10,63 %0,47 %  
jiné barokní autory dávám s úspěchem těm žákům, kteří nemají na Bacha dostatečné schopnosti10,63 %0,47 %  
Způsob skladebne výstavby, melodičnost, cit.10,63 %0,47 %  
artikulace10,63 %0,47 %  
rozvoj celkové hudebnosti žáka skrz její bohatost, mimohudební výpověď. Rozvoj ve vedení a zpěvnosti melodických linií pro jejich krásu a oblíbenost u žáků. 10,63 %0,47 %  

Graf

11. Jaká vydání v pedagogické praxi při studiu Bachových kompozic žákům doporučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
urtextová11956,4 %56,4 %  
editorem upravená9243,6 %43,6 %  

Graf

12. Které klavíristy byste doporučil/a jako vzorové bachovské interprety pro poslech žákům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. Gould9451,93 %44,55 %  
S. Richter8546,96 %40,28 %  
A. Schiff8044,2 %37,91 %  
G. Sokolov3418,78 %16,11 %  
T. Nikolaeva3217,68 %15,17 %  
E. Fischer189,94 %8,53 %  
R. Tureck116,08 %5,21 %  
A. Hewitt63,31 %2,84 %  
Doporučila bych svým žákům všechny významné interprety. U všech je možné hledat inspiraci..10,55 %0,47 %  
V některých dílech i Martha Argerich 10,55 %0,47 %  
jakéhokoliv s aktuálním poučením a aktivním užíváním autentické interpretace10,55 %0,47 %  
Gustav Leonhardt (cembalo)10,55 %0,47 %  
Michal Mašek - renomovaní klavíristé často přehánějí tempa. Hledám spíše "čitelné" provedení, které může žáka inspirovat a neodradí ho.10,55 %0,47 %  
David Fray10,55 %0,47 %  
momentálně nemám žáky na takové úrovni zájmu, abych jim doporučil poslech význačných klavíristů10,55 %0,47 %  
varhaníci Olivier Latry, Martin Sander, Ton Koopman10,55 %0,47 %  
nedokážu přesně odpovědět, některé příliš dobře neznám, jelikož jsem vystudovaná varhanice, málokteré pojetí klavírní Bachovy verze mě plnně uspokojí. 10,55 %0,47 %  
Pierre- Laurent Aimard10,55 %0,47 %  
CH Czaja Sager, Fagius, Jean Rondeau, Leo van Doeselaar, Eric van Bruggen, Peter van Dijk10,55 %0,47 %  
D. CHorzempa, Ch. Bossert - varhaníci10,55 %0,47 %  
Vladimír Horowitz10,55 %0,47 %  
preferuji vlastní provedení10,55 %0,47 %  
G. Ohlsson, M. Perahia, K. Buniatishvili10,55 %0,47 %  
R. Egarr, W. Rübsam10,55 %0,47 %  
jedině Wolfgang Rübsam10,55 %0,47 %  
ale i hra v podání hry na cembalo a varhany10,55 %0,47 %  
Z. Růžičková, preferovala bych poslech interpretace na cembalo 10,55 %0,47 %  

Graf

13. Zmiňte úskalí a nejčastější komplikace při studiu Bachových skladeb.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polyfonie14671,57 %69,19 %  
frázování a výstavba10752,45 %50,71 %  
provedení ozdob9848,04 %46,45 %  
pamětní zvládnutí9747,55 %45,97 %  
tvorba prstokladů6029,41 %28,44 %  
rytmus a pulzace5325,98 %25,12 %  
jiná odpověď146,86 %6,64 %  

Graf

14. Pokud nemohou, v kterých aspektech je tvorba J. S. Bacha z uměleckého, technického hlediska nenahraditelná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj polyfonního vnímání14289,31 %67,3 %  
rozvoj stavebního a architektonického myšlení8855,35 %41,71 %  
matematický a logický prvek7044,03 %33,18 %  
niternost, přesah k náboženství, filozofii6138,36 %28,91 %  
rozvoj prstové techniky, vyrovnanosti5333,33 %25,12 %  
rozvoj zpěvnosti v tvorbě klavírního tónu4427,67 %20,85 %  
zvládnutí hry ozdob4125,79 %19,43 %  
rozvoj rytmického cítění2918,24 %13,74 %  
jiná odpověď85,03 %3,79 %  

Graf

15. Které klavíristy byste doporučil/a jako vzorové bachovské interprety pro poslech žákům? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. Gould9451,93 %44,55 %  
S. Richter8546,96 %40,28 %  
A. Schiff8044,2 %37,91 %  
G. Sokolov3418,78 %16,11 %  
T. Nikolaeva3217,68 %15,17 %  
jiná odpověď1910,5 %9 %  
E. Fischer189,94 %8,53 %  
R. Tureck116,08 %5,21 %  
A. Hewitt63,31 %2,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Výsledky tohoto průzkumu jsou zatím příliš čerstvé, průzkum čeká na přípravu metabáze (zkuste se vrátit za hodinu).

Citace

Lukš, J.Klavírní skladby J. S. Bacha (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://klavirni-skladby-j-s-bacha.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.