Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Klimatická změna 2

Klimatická změna 2

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:07. 04. 2015 - 29. 04. 2015
Počet respondentů:186
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte na stránkách krátkého dotazníku věnovaného názorům na klimatickou změnu.

 

Tento dotazník může vyplnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 6 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku,

Jan Urban

Odpovědi respondentů

Nejdříve několik otázek o Vás...

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10757,53 %57,53 %  
Muž7942,47 %42,47 %  

Graf

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
242211,83 %11,83 %  
221910,22 %10,22 %  
21147,53 %7,53 %  
25115,91 %5,91 %  
28105,38 %5,38 %  
26105,38 %5,38 %  
30105,38 %5,38 %  
1994,84 %4,84 %  
2394,84 %4,84 %  
5063,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 27
16
36
40
15
17
35
45
41
53
34
31
57
48
55
29
42
44
39
18
20
14
64
51
111
32
33
49
43
46
52
10
65
37
6635,48 %35,48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.94
Minimum:16
Maximum:52
Variační rozpětí:36
Rozptyl:75.18
Směrodatná odchylka:8.67
Medián:25
Modus:24

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8445,16 %45,16 %  
Středoškolské s maturitou7942,47 %42,47 %  
Základní179,14 %9,14 %  
Středoškolské bez maturity63,23 %3,23 %  

Graf

4. Svou ekonomickou situaci byste označil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrou11461,29 %61,29 %  
spíše špatnou3719,89 %19,89 %  
velmi dobrou2714,52 %14,52 %  
velmi špatnou84,3 %4,3 %  

Graf

5. Řekl/a byste, že mezi Vašimi přáteli...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
...převažují lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že v současnosti dochází ke klimatické změně způsobené člověkem.13673,12 %73,12 %  
...převažují lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že v současnosti nedochází ke klimatické změně způsobené člověkem.5026,88 %26,88 %  

Graf

6. Ve kterém měsíci se narodil Váš otec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V lednu, březnu, květnu, červenci, září, listopaduotázka č. 9, V únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu, prosinciotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V lednu, březnu, květnu, červenci, září, nebo listopadu.8247,95 %44,09 %  
V únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu, nebo prosinci.7946,2 %42,47 %  
V lednu, únoru, březnu, říjnu, listopadu, prosinci52,92 %2,69 %  
V březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září42,34 %2,15 %  
V lednu, únoru, březnu, prosinci10,58 %0,54 %  

Graf

Přečtěte si prosím následující odstavec ze zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) publikované v roce 2013. Následně Vám položíme několik otázek, které souvisejí s tímto textem.


V oteplování atmosféry a oceánu, ve změnách globálního koloběhu vody, v nižším množství sněhu a ledu, ve vzestupu střední výšky globální hladiny oceánu a ve změnách některých klimatických extrémů byl zjištěn vliv člověka. Od doby zpracování hodnotící zprávy AR4 (předchozí hodnotící zpráva) je tento důkaz ještě silnější. Je extrémně pravděpodobné (pravděpodobnost 95-100%), že vliv člověka byl dominantní příčinou pozorovaného oteplení od poloviny 20. století.


Zdroj:

IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

text je převzat z českého překladu pořízeného Ministerstvem životního prostředí (s.15)

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ipcc_zmena_klimatu_zmirnovani/$FILE/OEOK-IPCC_WGI_report_oprava2_CZ-20150227.pdf

7. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Text jsem si přečetl/a.105100 %56,45 %  

Graf

8. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 2. polovině 20. století byl vliv člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
95-100%6864,76 %36,56 %  
90-94%1312,38 %6,99 %  
80-89%98,57 %4,84 %  
30-69%76,67 %3,76 %  
20-29%32,86 %1,61 %  
10-19%21,9 %1,08 %  
0-5%21,9 %1,08 %  
70-79%10,95 %0,54 %  

Graf

Přečtěte si prosím následující krátký text. Následně Vám položíme několik otázek, které souvisejí s tímto textem.


Malý lev je nevýrazné malé souhvězdí v severní části hvězdné oblohy, nacházející se mezi Velkým vozem na severu a souhvězdím Lva na jihu. Poprvé bylo zmíněno roku 1687 v díle Promodus Astronomiaem gdaňského astronoma Jana Hevelia, který tehdy zavedl několik nových souhvězdí na místech oblohy, v kterých se nachází málo hvězd. Až ve dvacátých letech 20. století byl Malý lev přijat Mezinárodní astronomickou unií jako jedno z osmaosmdesáti souhvězdí, která pokrývají celou hvězdnou oblohu.


(Zdroj: Wikipedie)

9. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Text jsem si přečetl/a.81100 %43,55 %  

Graf

10. Kdy bylo souhvězdí Malý lev přijato Mezinárodní astronomickou unií jako jedno z osmaosmdesáti souhvězdí, která pokrývají celou hvězdnou oblohu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve 20. letech 20. století5567,9 %29,57 %  
v roce 16871720,99 %9,14 %  
ve 20. letech 18. století89,88 %4,3 %  
ve 20. letech 20. stolet11,23 %0,54 %  

Graf

11. Jak je podle Vašeho názoru pravděpodobné, že dochází ke klimatické změně způsobené člověkem? (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
502312,37 %12,37 %  
902010,75 %10,75 %  
80179,14 %9,14 %  
70168,6 %8,6 %  
100158,06 %8,06 %  
60105,38 %5,38 %  
20105,38 %5,38 %  
3094,84 %4,84 %  
1084,3 %4,3 %  
7573,76 %3,76 %  
ostatní odpovědi 40
25
85
99
95
1
2
15
98
33
5
45
65
79
97
88
0.1
9
22
0.0000000000000000000001
55
0.001
0.01
87
5127,42 %27,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:59.83
Minimum:2
Maximum:100
Variační rozpětí:98
Rozptyl:780.7
Směrodatná odchylka:27.94
Medián:65
Modus:50

Graf

12. Zkuste prosím odhadnout, jaký podíl světově uznávaných klimatologů si myslí, že v současnosti dochází ke klimatické změně vyvolané člověkem. (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
502915,59 %15,59 %  
802513,44 %13,44 %  
70189,68 %9,68 %  
60179,14 %9,14 %  
90147,53 %7,53 %  
75126,45 %6,45 %  
4063,23 %3,23 %  
9852,69 %2,69 %  
9552,69 %2,69 %  
8552,69 %2,69 %  
ostatní odpovědi 10
99
55
97
100
25
65
5
64
20
1
30
35
66
86
22
45
7
42
87
79
15
72
97.5
5026,88 %26,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:66.63
Minimum:10
Maximum:98
Variační rozpětí:88
Rozptyl:403.51
Směrodatná odchylka:20.09
Medián:70
Modus:50

Graf

13. A jak závažný je podle Vás v současné chvíli problém změn klimatu? Prosím k odpovědi použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená, že to vůbec není závažný problém, a 10 znamená, že to je neobyčejně závažný problém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
83518,82 %18,82 %  
10 Je to neobyčejně závažný problém.3016,13 %16,13 %  
72714,52 %14,52 %  
61910,22 %10,22 %  
3189,68 %9,68 %  
9168,6 %8,6 %  
5168,6 %8,6 %  
4126,45 %6,45 %  
1 Vůbec to není závažný problém.105,38 %5,38 %  
231,61 %1,61 %  

Graf

14. Domníváte se, že zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jsou důvěryhodné?

Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC, anglicky Intergovernmental Panel on Climate Change) je vědecký mezivládní orgán, který byl založen v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma organizacemi OSN - Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). (Zdroj: Wikipedia)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45328,49 %28,49 %  
63317,74 %17,74 %  
53217,2 %17,2 %  
7 Velmi důvěryhodné2211,83 %11,83 %  
1 Velmi nedůvěryhodné2010,75 %10,75 %  
32010,75 %10,75 %  
263,23 %3,23 %  

Graf

15. Jsme téměř na konci dotazníku. Zkuste si prosím ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

...

"Je globální oteplování reálná či domnělá hrozba?"

"Skočí nám na to?"

"Vzdelani lide maji vetsi tendenci souhlasit s hypotezami vedeckeho konsentu ohledne globalniho oteplovani." (Nicmene ne vzdelani lide pracujici v institutu, ktery je domovskym pro vedce z tech 2% odborniku, kteri maji jiny nazor a dukazy ten nazor podporujici.)

Absolutně nechápu smysl otázky o souhvězdí, tudíž mi dotazník moc smyslu nedává.

Bude oteplení, nebude obyvatelná část planety okolo rovníku jižní polovina USA, celý muslimský svět a afrika a všechna ta verbež sem bude chtít migrovat. Proto musíme opevnit hranice a usmrtit je dříve než zaplaví naše území. Studené oblasti Ruska budou prosperovat a proto je potřeba mít dobré vztahy s Putinem. V ČR se bude žít lépe, bude větší úroda, lepší počasí, nebude zima.

Český člověk se nezajímá o změny klimatu.

člověk je hlavní příčinou klimatických změn

člověk ovlivňuje klimatické změny

Člověk patří mezi příčiny klimatických změn.

Diplomka

dle mého názoru klima se mění vždy jednou za 200 až 300 let.

Dochází ke změně klimatu vlivem člověka?

Dotazník nemá téměř žádnou vypovídací hodnotu, protože se ho zúčastní velmi málo lidí, kteří netvoří reprezentativní statistický vzorek.

Ekologické chování člověka a negativní vlivy lidského chování na přírodu

globální oteplování

globální oteplování je výmysl a mediální masáž, k těmto změnám dochází převážně přirozeně.

Globální oteplování..

Informovanost lidí o změnách klimatu - pravdivá informovanost

Informovanost veřejnosti ohledně globálních změn klimatu a zároveň zjištění, jak na tuto problematiku veřejnost nahlíží.

IPCC nikdo neveří

Jak moc lide veri, ze jsou zmeny klimatu, nebo za je primo zpusobuji

Jak souvisí datum narození otce s názorem na klimatické změny?

Jaky vliv má měsíc narození otce na smýšlení svých dětí o klimatických změnách

je veřejnost přesvědčena o hlavní roli člověka ve změně klimatu?

Jestli jsou klimaskeptikové skutečně nevzdělaní blbci, kteří ignorují zcela jasná fakta..

Jestli si myslíme, že změnu klimatu způsobují lidé?

jestli umím číst ?

Joke? Nechapu k cemu jsou nekomu informace, ktere jen tipuju, nebo kdy se narodil muj tata o.O

Klimatické změny jsou důsledkem lidské činnosti?

Klimatické změny jsou ovlivněny člověkem

Klimaticke zmeny jsou zpusobeny lidskou cinnosti.

klimatické změny nezpůsobuje člověk

lidé nevěří že dochází ke změně klimatu na zemi, která je způsobená člověkem

lidé neví že klimatické změny jsou závažný problém

Lidé přeceňují zprávy o globálním oteplování. Nechají se snadno ovlivnit médii a svým okolím spíše (sledují trend názorů).

lidé, jejichž otec se narodil v lichém měsící, si myslí, že člověk nemá vliv na globální změny klimatu

Lidi si myslí, že člověk nemůže za klim. změny, i když vědcitvrdí opak.

Lidský tvor je hlavním determinantem vývoje změn klimatu.

lol

Myslím, že změny klimatu provází zeměkouli od začátku. Lidé by se měli přizpůsobit.

nakolik lidé věří tomu, co se dočtou

Napadlo mě, že text na začátku t je možná smyšlený a sledujete, kolik lidí se tím nechá ovlivnit. Třeba. Mě to neovlivnilo, já jsem přesvědčená o vlivu člověka na klimatické změny tak či tak :)

Napsat bakalarku)

nechám se podat

nemám páru

Není to výzkum, nýbrž manipulace. K jakýmkoliv závěrům není objektivně dostatek statisticky významných informací.

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevim

Nevím, nechci se tím zabývat

No, jistě to není hypotéza, která by se dala shrnout do jedné věty. Takže to bude těžké - ale něco v tom smyslu, že klimatické změny, které probíhají, nepovedou k dobrému, ale spíše ke špatnému, pokud se lidstvo nezmění k lepšímu.

nwm

Otcové jsou narozeni v lednu

ovlivněnost médii

ozoná díra, kácení deštného pralesa

podléhání autoritám?

Podstatná většina dotazovaných věří, že tzv. globální oteplování je dílem lidstva, potažmo nadprodukce CO2 ad tzv. skleníkových plynů, přičemž z nastalého stavu plyne pro lidstvo nebezpečí např. v podobně extrémních výkyvů počasí.

Polarizace společnosti ohledně otázky změny klimatu.

Povědomí o klimatických změnách u uživatelů internetu?

prdy způsobují oteplovaní planety

Přestože se odborníci shodují, ze člověk působí změny klimatu, široká veřejnost o tom není příliš přesvědčena. (Otazkou je ne zda ale kolik procent změn vyvolává člověk svou činností)

Půjde to do pr...

rozhodování na základě předložených informací

to tedy fakt nevím

v dubnu by mělo svítit slunce. Dneska je pěkný léto

Vacsina populacie veri, ze sucasne klimaticke zmeny su sposobene clovekom. (dufam, ze ste davali na kurzoch statistiky a metodologie dobry pozor a neformulovali ste nulovu hypotezu so zaporom)

Veřejnost přistupuje k problematice klimatických změn vlivem způsobů její prezentace neobjektivně.

Většina lidí je přesvědčena, že za klimatickou změnou stojí pouze člověk a je to čistě negativní proces, tento názor je ovlivněn politicky.

Většina lidí již přijala za svou myšlenku, že lidé způsobují klimatické změny.

Většina lidí se domnívá, že klimaktické změny jsou způsobené hlavně působením lidí.

Většina lidí se domnívá, že lidská činnost je příčinou globálního oteplování.

Většina lidi si mysli, ze za globální oteplování mohou lidé a je to závazný problem

Většina lidí souhlasí s tím, že za klimatickými změnami stojí člověk

Většina populace nepovažuje klimatické změny za velmi závažné.

Všeobecné povědomí jedinců ve společnosti o situaci, která se týká klimatických změň a lidí, kteří v této oblasti pracují

vymyslime si nove sracky, aby sme mohli do unijnej praxe zaviest nove normy! podme si stazit zivot v europe! 20:20:20 znizi emisie v europe, aby amerika a cina mohli viac zasrat svet, jiiiihaaaaa

Vzhledem k dotazu na měsíc narození otce si nejsem jistá.. ledaže by šlo o vtípek.

Vzhledem k mediální masáži nevěrohodných médií financovaných a ovládaných SSa za účelem vyššího zisku z klimatickch změn většina "občanů", jenž si nedokáže utvořit vlastní názor bude souhlasit, že klimatické změny jsou způsobeny pouze člověkem a že je to problém a to i přes fakt, že ke klimatickým změnám na planetě zemi prostě v určitých etapách dochází a bude docházet a to i v době, kdy člověk toto nebyl schopen nijak ovlivnit. Je to jen další z mnoha SSa lží, kterými nás denně zahlcují. SSa rozuměj USA.

za vše může člověk

Zamyslet se na přispívání emisí do prostředí.

zda lidé věří v existenci klimatických změn způsobených člověkem

ze by to byla srostlotina?

zjistit škodlivost přítomnosti člověka na Zemi

zjistit, na kolik si člověk uvědomuje co způsobuje

Zjištění přehledu a názoru obyvatelstva spojený s tímto problémem.

změna klimatu je zaviněna především člověkem!

změny klimatu, oteplování

Že mezi veřejností je nízké povědomí o problematice globální změny klimatu a že průměrný člověk tíhne ke skepticismu vůči konsenzu ve věděcké komunitě.

Ještě jednou Vám děkujeme, že jste se zúčastnil/a našeho výzkumu.

 

Dovolte nám, abychom Vám před koncem dotazníku sdělili několik informací o tomto výzkumu. Pokud Vás tyto informace nezajímají, pokračujte prosím na závěrečnou stránku dotazníku.

 

Výzkum, kterého jste se zúčastnil/a, byl jednoduchým experimentem. Cílem tohoto experimentu bylo testovat hypotézu, že vnímání rizika klimatické změny je kulturně a společensky podmíněno (Kahan et al., 2012).

 

V našem experimentu jsou respondenti rozděleni do jedné experimentální a jedné kontrolní skupiny. Zatímco lidé v experimentální skupině posuzují krátkou informaci o lidském podílu na klimatické změně, kontrolní skupina řeší úkoly, které nejsou s touto problematikou přímo spojeny.

 

Hypotéza o kulturní percepci rizika předpovídá, že lidé, kteří jsou přesvědčeni o existenci klimatické změny způsobené člověkem, budou reagovat na informace o pravděpodobnosti tohoto jevu odlišně než lidé, kteří o vlivu člověka na klimatickou změnu přesvědčeni nejsou a obdobně budou odlišně hodnotit také shodu vědecké komunity o existenci tohoto jevu i důvěryhodnost zprávy vydané IPCC. Tyto rozdíly by však měly být relativně malé a vliv experimentu na hodnocení by měl být pouze krátkodobý.

 

Informace prezentované v tomto dotazníku jsou přejaté z českého překladu zprávy IPCC (část 1, Fyzikální základy) pořízené MŽP a dostupné na:

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ipcc_zmena_klimatu_zmirnovani/$FILE/OEOK-IPCC_WGI_report_oprava2_CZ-20150227.pdf

 

Pokud byste se chtěl/a dovědět o tomto experimentu více, anebo nám chtěl/a sdělit jakékoli informace související s experimentem, můžete nám napsat na jan.urban@czp.cuni.cz.

 

Pokud nechcete, abychom vyhodnocovali Vaše odpovědi, stačí, když nyní opustíte tento dotazník a Vaše odpovědi nebudou uloženy.

 

V případě, že se chcete dozvědět více o teoriích, na nichž je tento výzkum založen, můžete si přečíst následující text:

 

Kahan, D.M., Peters, E., Wittlin, M., Slovic, P., Ouellette, L.L., Braman, D. & Mandel, G. (2012) The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. Nature Climate Change 2, 732-735 (2012).

 

V případě, že souhlasíte s tím, abychom vyhodnotili Vaše odpovědi, pokračujte prosím na konec dotazníku.

16. Přejete si dokončit dotazník?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dokončit dotazník.180100 %96,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

 • odpověď < 10 - 21 >:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

 • odpověď Text jsem si přečetl/a.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 90-94% na otázku 8. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 2. polovině 20. století byl vliv člověka?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 95-100% na otázku 8. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 2. polovině 20. století byl vliv člověka?

9. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

 • odpověď Text jsem si přečetl/a.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v roce 1687 na otázku 10. Kdy bylo souhvězdí Malý lev přijato Mezinárodní astronomickou unií jako jedno z osmaosmdesáti souhvězdí, která pokrývají celou hvězdnou oblohu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve 20. letech 20. století na otázku 10. Kdy bylo souhvězdí Malý lev přijato Mezinárodní astronomickou unií jako jedno z osmaosmdesáti souhvězdí, která pokrývají celou hvězdnou oblohu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svou ekonomickou situaci byste označil/a jako:

5. Řekl/a byste, že mezi Vašimi přáteli...

6. Ve kterém měsíci se narodil Váš otec?

7. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

8. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 2. polovině 20. století byl vliv člověka?

9. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

10. Kdy bylo souhvězdí Malý lev přijato Mezinárodní astronomickou unií jako jedno z osmaosmdesáti souhvězdí, která pokrývají celou hvězdnou oblohu?

11. Jak je podle Vašeho názoru pravděpodobné, že dochází ke klimatické změně způsobené člověkem? (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

12. Zkuste prosím odhadnout, jaký podíl světově uznávaných klimatologů si myslí, že v současnosti dochází ke klimatické změně vyvolané člověkem. (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

13. A jak závažný je podle Vás v současné chvíli problém změn klimatu? Prosím k odpovědi použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená, že to vůbec není závažný problém, a 10 znamená, že to je neobyčejně závažný problém.

14. Domníváte se, že zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jsou důvěryhodné?

16. Přejete si dokončit dotazník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svou ekonomickou situaci byste označil/a jako:

5. Řekl/a byste, že mezi Vašimi přáteli...

6. Ve kterém měsíci se narodil Váš otec?

7. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

8. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 2. polovině 20. století byl vliv člověka?

9. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

10. Kdy bylo souhvězdí Malý lev přijato Mezinárodní astronomickou unií jako jedno z osmaosmdesáti souhvězdí, která pokrývají celou hvězdnou oblohu?

11. Jak je podle Vašeho názoru pravděpodobné, že dochází ke klimatické změně způsobené člověkem? (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

12. Zkuste prosím odhadnout, jaký podíl světově uznávaných klimatologů si myslí, že v současnosti dochází ke klimatické změně vyvolané člověkem. (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

13. A jak závažný je podle Vás v současné chvíli problém změn klimatu? Prosím k odpovědi použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená, že to vůbec není závažný problém, a 10 znamená, že to je neobyčejně závažný problém.

14. Domníváte se, že zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jsou důvěryhodné?

16. Přejete si dokončit dotazník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Klimatická změna 2 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://klimaticka-zmena-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.