Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace na sociálních médiích 2014

Komunikace na sociálních médiích 2014

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Otakar Ungerman
Šetření:19. 01. 2015 - 18. 02. 2015
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane/paní,
rádi bychom Vás poprosili o vyplnění jednoduchého dotazníku, týkajícího se komunikace, uskutečňované prostřednictvím sociálních médií. Získané informace budou využity pro účely univerzitního výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit spokojenost s komunikací firem na sociálních médiích a definovat důležitost jednotlivých faktorů, které ji ovlivňují za rok 2014.

Odpovědi respondentů

1. Které faktory Vás ovlivňují při komunikaci na sociálních médiích? (u každého faktoru označte míru důležitosti, 1 = velmi důležité, …… 7 = velmi nedůležité).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Rychlost odpovědi na můj dotaz - velmi důležité vs. Rychlost odpovědi na můj dotaz - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-73.5452.821
Individuální přístup od firmy - velmi důležité vs. Individuální přístup od firmy - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.3241.102
On – line firemní komunikace celý den - velmi důležité vs. On – line firemní komunikace celý den - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-73.8592.365
Pravidelná aktualizace informací - velmi důležité vs. Pravidelná aktualizace informací - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-74.35.534
Pravdivost poskytovaných informací - velmi důležité vs. Pravdivost poskytovaných informací - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.5021.602
Srozumitelnost poskytovaných informací - velmi důležité vs. Srozumitelnost poskytovaných informací - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.3331.18
Humorná forma informací - velmi důležité vs. Humorná forma informací - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-73.382.123
Odbornost poskytovaných informací - velmi důležité vs. Odbornost poskytovaných informací - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.9011.666
Loterie, soutěže, kupony firem na SM - velmi důležité vs. Loterie, soutěže, kupony firem na SM - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.924.825
Vyřizování reklamací přes SM - velmi důležité vs. Vyřizování reklamací přes SM - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.5772.704
Získávání informací na SM prostřednictvím reklamy - velmi důležité vs. Získávání informací na SM prostřednictvím reklamy - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.9483.373
Obsah firemních informací na SM - velmi důležité vs. Obsah firemních informací na SM - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.6851.652
Způsob poskytování informací na SM - velmi důležité vs. Způsob poskytování informací na SM - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.6291.698
Prezentace v češtině - velmi důležité vs. Prezentace v češtině - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.9341.911
Společenská odpovědnost firem (ekologie, etika) - velmi důležité vs. Společenská odpovědnost firem (ekologie, etika) - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.5492.201
Podpora neziskových akcí (v oblasti kultury, sportu......) - velmi důležité vs. Podpora neziskových akcí (v oblasti kultury, sportu......) - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.9722.919
Propojení s firemní WWW stránkou - velmi důležité vs. Propojení s firemní WWW stránkou - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-73.9813.483
Získávání pouze vyžádaných informací - velmi důležité vs. Získávání pouze vyžádaných informací - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.1551.276
Získávání úplných a kompletních informací - velmi důležité vs. Získávání úplných a kompletních informací - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-71.8830.958
Komunikace prostřednictví fóra (chat) - velmi důležité vs. Komunikace prostřednictví fóra (chat) - velmi nedůležité1-2-3-4-5-6-72.4132.055

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Vyjádřete celkovou míru spokojenosti se současnou komunikací mezi Vámi a firmami / společnostmi. Míru spokojenosti prosím označte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi spokojen vs. velmi nespokojen1-2-3-4-5-6-73.0471.078

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Demografické údaje - věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 296430,05 %30,05 %  
30 - 396430,05 %30,05 %  
40 - 494923 %23 %  
50 a více209,39 %9,39 %  
13 - 19167,51 %7,51 %  

Graf

4. Demografické údaje - pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž11252,58 %52,58 %  
žena10147,42 %47,42 %  

Graf

5. Demografické údaje - vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední všeobecné5726,76 %26,76 %  
střední odborné s maturitou5525,82 %25,82 %  
vysokoškolské5425,35 %25,35 %  
vyšší odborné2310,8 %10,8 %  
základní157,04 %7,04 %  
střední odborné bez maturity94,23 %4,23 %  

Graf

6. Demografické údaje - ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student, učeň5224,41 %24,41 %  
zaměstnanec státní správy2411,27 %11,27 %  
zdravotník, učitel, technik2210,33 %10,33 %  
podnikatel, živnostník2210,33 %10,33 %  
IT specialista188,45 %8,45 %  
manažer177,98 %7,98 %  
nezaměstnaný136,1 %6,1 %  
dělník, prodavač, řidič115,16 %5,16 %  
rodič na mateřské73,29 %3,29 %  
důchodce62,82 %2,82 %  
zemědělec62,82 %2,82 %  
právník, lékař41,88 %1,88 %  
Zaměstnanec 20,94 %0,94 %  
zaměstnanec soukromé firmy10,47 %0,47 %  
THP expedice10,47 %0,47 %  
metodik10,47 %0,47 %  
operátor Operátora10,47 %0,47 %  
Telefonní bankéř10,47 %0,47 %  
ekonorista10,47 %0,47 %  
poradce10,47 %0,47 %  
realitní makléř10,47 %0,47 %  
správce chaty10,47 %0,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které faktory Vás ovlivňují při komunikaci na sociálních médiích? (u každého faktoru označte míru důležitosti, 1 = velmi důležité, …… 7 = velmi nedůležité).

2. Vyjádřete celkovou míru spokojenosti se současnou komunikací mezi Vámi a firmami / společnostmi. Míru spokojenosti prosím označte.

3. Demografické údaje - věk

4. Demografické údaje - pohlaví

5. Demografické údaje - vzdělání

6. Demografické údaje - ekonomická aktivita

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které faktory Vás ovlivňují při komunikaci na sociálních médiích? (u každého faktoru označte míru důležitosti, 1 = velmi důležité, …… 7 = velmi nedůležité).

2. Vyjádřete celkovou míru spokojenosti se současnou komunikací mezi Vámi a firmami / společnostmi. Míru spokojenosti prosím označte.

3. Demografické údaje - věk

4. Demografické údaje - pohlaví

5. Demografické údaje - vzdělání

6. Demografické údaje - ekonomická aktivita

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ungerman, O.Komunikace na sociálních médiích 2014 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://klokan123.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.