Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kniha, kniha v digitální době a její budoucnost

Kniha, kniha v digitální době a její budoucnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vlková
Šetření:17. 06. 2012 - 23. 06. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Tento průzkum bude součástí mé ročníkové práce, v rámci oboru Teorie interaktivních médií. 

Děkuji, že si najdete čas!!!

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte nebo znáte ve Vašem okolí majitele tzv. Ebook čtečky??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6661,11 %61,11 %  
Ne3734,26 %34,26 %  
Nevím, co je to Ebook54,63 %4,63 %  

Graf

2. Přečetli jste někdy celou knihu ve svém volném čase? (Touto otázkou je myšlena četba v jakékoliv podobě, přečtena z Vašeho vlastního zájmu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano108100 %100 %  

Graf

3. Je podle Vašeho názoru text v digitální podobě (př. kniha dostupná k přečtení na Internetu) stále ještě knihou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5248,15 %48,15 %  
Ne4339,81 %39,81 %  
Nemohu se rozhodnout1312,04 %12,04 %  

Graf

4. Vyberte (podle Vás) nejvhodnější definici knihy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kniha je neperiodické dílo, které tvoří myšlenkový nebo výtvarný celek. V konečné podobě by měla být zpravidla vytištěna a knihařsky zpracovaná ve svazek6055,56 %55,56 %  
Kniha je svazek listů či arch papírů, který je popsaný, potištěný nebo i prázdný, opatřený přebalem, a s vazbou. Zároveň na ni lze nazírat, jako na literární dílo, a to i v elektronické podobě (Wikipedia)3229,63 %29,63 %  
Ani jedna z možností mi nepřijde vhodná1614,81 %14,81 %  

Graf

5. Má podle Vás klasická kniha větší výhody a možnosti než elektronicky dostupný text?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano6459,26 %59,26 %  
Naopak, jsem toho názoru, že elektronická kniha má mnohem větší výhody a možnosti4440,74 %40,74 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás budoucnost klasické tj. "papírové" knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Klasickou knihu zcela nahradí nové technologieotázka č. 8, Knihy se budou psát i nadále, ale spíše jako vzácnost (obdobně jako my dnes například nahlížíme na VHS kazety)otázka č. 8, Digitální podoba textů bude spolupracovat s tištěnými knihami - tzn. knihy se budou nadále tisknout, ale zároveň se budou vydávat i elektronickyotázka č. 8, Mám úplně jiný názorotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Digitální podoba textů bude spolupracovat s tištěnými knihami - tzn. knihy se budou nadále tisknout, ale zároveň se budou vydávat i elektronicky7771,3 %71,3 %  
Knihy se budou psát i nadále, ale spíše jako vzácnost (obdobně jako my dnes například nahlížíme na VHS kazety)2018,52 %18,52 %  
Mám úplně jiný názor76,48 %6,48 %  
Klasickou knihu zcela nahradí nové technologie43,7 %3,7 %  

Graf

7. Jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

budou se tisknout pořád ebook nemůže nahradit pravou knihu

elektronické knihy se nechytí

Idioti vytlačí knihy, ale rozumní lidé se po nich budou stále pachtit a také je vydávat .. jinak řečeno stejně jako dnes bude kniha v ruce výsada rozumu. Rozhlédněte se i dnes v metru .. jak vypadají lidé, co drží v rukou knihu a jak ti, co si celou cestu lupkají na ájpodech a ájfounech a jiných áj .. ;)

Kniha dle mého názoru má stále budoucnost a svého čtenáře všech věkových kategorií od předškoláků a obrázkových knih po lidi důchodového věku, kteří se nemají už možnost nebo ani vůli naučit s technikou. Mě je 27 let a knihy miluju, je to určitý uzpůsob lásky ke kultuře, ukazatel vzdělanosti mít svou osobní knihovnu s knihami, které jsem přečetla. Mám malé dítě a neumím si představit, že mu budu před spaním předčít z e-knihy nebo ono samo jednou bude toto provozovat, námahat své oči čtením na nějakém displeji. Nemám ráda tuto přetechnozovanou dobu, ve které se vytrácí cit a vztahy. Jsem fanoušek knihy, ručních ilustrací a lidské práce :)

Ten, kdo má knížky rád, si knížku vždycky najde

tištěnou knihu nemůže nic nahradit, naštěstí

8. Pokud byste potřebovali informace z knihy např. ke studijním účelům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lépe se mi rozhodně čte z tištěných knih, i kdybych ji našel ke stažení rozhodně si ji vytisknu4746,53 %43,52 %  
Nejprve zkusím prohledat internet, teprve pokud se mi nepodaří najít, zkusím si zajistit knihu, ale raději bych byl, kdyby se mi podařilo ji vyhledat v digitální podobě 4746,53 %43,52 %  
Nevyhovuje mi ani jedna možnost76,93 %6,48 %  

Graf

9. Máte v plánu zakoupení Ebook čtečky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5251,49 %48,15 %  
Nevím2120,79 %19,44 %  
Ano1615,84 %14,81 %  
Už ji vlastním98,91 %8,33 %  
Opakuji, že nevím, co si mám pod pojmem Ebook představit32,97 %2,78 %  

Graf

10. Váše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8079,21 %74,07 %  
Muž2120,79 %19,44 %  

Graf

11. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211312,87 %12,04 %  
201110,89 %10,19 %  
221110,89 %10,19 %  
24109,9 %9,26 %  
1998,91 %8,33 %  
1876,93 %6,48 %  
2365,94 %5,56 %  
2765,94 %5,56 %  
1743,96 %3,7 %  
3043,96 %3,7 %  
ostatní odpovědi 26
25
32
35
29
16
54
14
41
28
42
37
osmnáct
2019,8 %18,52 % 

Graf

12. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ4948,51 %45,37 %  
Vystudovaná VŠ2423,76 %22,22 %  
Student SŠ1817,82 %16,67 %  
Vystudovaná SŠ (nenavazuji na VŠ)65,94 %5,56 %  
Vystudováno SOU 21,98 %1,85 %  
Student SOU10,99 %0,93 %  
Student ZŠ10,99 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Vzdělání:

  • odpověď Student VŠ:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 11. Věk:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 na otázku 11. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte nebo znáte ve Vašem okolí majitele tzv. Ebook čtečky??

2. Přečetli jste někdy celou knihu ve svém volném čase? (Touto otázkou je myšlena četba v jakékoliv podobě, přečtena z Vašeho vlastního zájmu)

3. Je podle Vašeho názoru text v digitální podobě (př. kniha dostupná k přečtení na Internetu) stále ještě knihou?

4. Vyberte (podle Vás) nejvhodnější definici knihy:

5. Má podle Vás klasická kniha větší výhody a možnosti než elektronicky dostupný text?

6. Jaká je podle Vás budoucnost klasické tj. "papírové" knihy?

8. Pokud byste potřebovali informace z knihy např. ke studijním účelům:

9. Máte v plánu zakoupení Ebook čtečky?

10. Váše pohlaví:

11. Věk:

12. Vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte nebo znáte ve Vašem okolí majitele tzv. Ebook čtečky??

2. Přečetli jste někdy celou knihu ve svém volném čase? (Touto otázkou je myšlena četba v jakékoliv podobě, přečtena z Vašeho vlastního zájmu)

3. Je podle Vašeho názoru text v digitální podobě (př. kniha dostupná k přečtení na Internetu) stále ještě knihou?

4. Vyberte (podle Vás) nejvhodnější definici knihy:

5. Má podle Vás klasická kniha větší výhody a možnosti než elektronicky dostupný text?

6. Jaká je podle Vás budoucnost klasické tj. "papírové" knihy?

8. Pokud byste potřebovali informace z knihy např. ke studijním účelům:

9. Máte v plánu zakoupení Ebook čtečky?

10. Váše pohlaví:

11. Věk:

12. Vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlková, K.Kniha, kniha v digitální době a její budoucnost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kniha-kniha-v-digitalni-dobe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.