Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kolik času trávíme před obrazovkou (telefon, počítač, televize,...)

Kolik času trávíme před obrazovkou (telefon, počítač, televize,...)

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. srpna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Vítek
Šetření:04. 04. 2021 - 18. 04. 2021
Počet respondentů:368
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, tento dotazník je podkladem pro naši seminární práci „Kolik času trávíme před obrazovkou”. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaké množství času věnujeme technologiím a za jakým účelem. Dotazník je určen pro všechny, kteří tyto technologie využívají bez rozdílu věku.
Rádi bychom Vás tedy poprosili o zamyšlení a chvilku Vašeho času na jeho vyplnění.

S díky Martin Matoušek, Martina Oháňková, Ondřej Vítek.

Odpovědi respondentů

1. Jaké z následujících technologií využíváte? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefon36398,64 %98,64 %  
Notebook30282,07 %82,07 %  
Televize26070,65 %70,65 %  
Počítač12032,61 %32,61 %  
Tablet7620,65 %20,65 %  

Graf

2. Kterou z uvedených technologií využíváte nejvíce? (jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefon23463,59 %63,59 %  
Notebook6718,21 %18,21 %  
Počítač4813,04 %13,04 %  
Televize102,72 %2,72 %  
Tablet71,9 %1,9 %  
Nevím20,54 %0,54 %  

Graf

3. Kterou z uvedených technologií využíváte nejméně: (jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tablet14038,04 %38,04 %  
Televize12333,42 %33,42 %  
Počítač4512,23 %12,23 %  
Notebook4010,87 %10,87 %  
Telefon143,8 %3,8 %  
Nevím61,63 %1,63 %  

Graf

4. Kolik času denně v průměru věnujete daným technologiím? (jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 6 hodin17347,01 %47,01 %  
do 6 hodin7720,92 %20,92 %  
do 4 hodin5314,4 %14,4 %  
do 3 hodin4311,68 %11,68 %  
do 2 hodin184,89 %4,89 %  
do 1 hodiny41,09 %1,09 %  

Graf

5. Za jakým účelem dané technologie využíváte? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace32287,5 %87,5 %  
Zábava32187,23 %87,23 %  
Hledání informací29981,25 %81,25 %  
Škola23062,5 %62,5 %  
Práce19954,08 %54,08 %  
Psaní bc. práce 10,27 %0,27 %  
Čumím na krátká videa na Instagramu. 10,27 %0,27 %  
nákupy10,27 %0,27 %  
Nákupy, obchodování10,27 %0,27 %  
Koníčky (čtení, psaní)10,27 %0,27 %  

Graf

6. Využíváte technologií více kvůli koronavirové krizi? (jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24767,12 %67,12 %  
Ne10628,8 %28,8 %  
Nevím154,08 %4,08 %  

Graf

7. Čas u technologií

Zde následuje 10 podotázek, u kterých uvedete svůj názor pomocí škály (souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví (jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena26672,28 %72,28 %  
Muž10227,72 %27,72 %  

Graf

9. Do jaké věkové kategorie spadáte? (jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let21057,07 %57,07 %  
25 - 34 let9826,63 %26,63 %  
35 – 44 let277,34 %7,34 %  
45 – 54 let184,89 %4,89 %  
65 a více let61,63 %1,63 %  
0 - 14 let51,36 %1,36 %  
55 – 64 let41,09 %1,09 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou18750,82 %50,82 %  
vysokoškolské13035,33 %35,33 %  
základní4612,5 %12,5 %  
středoškolské bez maturity51,36 %1,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké z následujících technologií využíváte? (více možných odpovědí)

  • odpověď Počítač:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítač na otázku 2. Kterou z uvedených technologií využíváte nejvíce? (jedna možná odpověď)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké z následujících technologií využíváte? (více možných odpovědí)

2. Kterou z uvedených technologií využíváte nejvíce? (jedna možná odpověď)

3. Kterou z uvedených technologií využíváte nejméně: (jedna možná odpověď)

4. Kolik času denně v průměru věnujete daným technologiím? (jedna možná odpověď)

5. Za jakým účelem dané technologie využíváte? (více možných odpovědí)

6. Využíváte technologií více kvůli koronavirové krizi? (jedna možná odpověď)

7. Čas u technologií

8. Jaké je Vaše pohlaví (jedna možná odpověď)

9. Do jaké věkové kategorie spadáte? (jedna možná odpověď)

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (jedna možná odpověď)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké z následujících technologií využíváte? (více možných odpovědí)

2. Kterou z uvedených technologií využíváte nejvíce? (jedna možná odpověď)

3. Kterou z uvedených technologií využíváte nejméně: (jedna možná odpověď)

4. Kolik času denně v průměru věnujete daným technologiím? (jedna možná odpověď)

5. Za jakým účelem dané technologie využíváte? (více možných odpovědí)

6. Využíváte technologií více kvůli koronavirové krizi? (jedna možná odpověď)

7. Čas u technologií

8. Jaké je Vaše pohlaví (jedna možná odpověď)

9. Do jaké věkové kategorie spadáte? (jedna možná odpověď)

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (jedna možná odpověď)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vítek, O.Kolik času trávíme před obrazovkou (telefon, počítač, televize,...) (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://kolik-casu-travime-pred-obra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.