Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetence manažera

Kompetence manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Buchtová
Šetření:18. 11. 2018 - 16. 01. 2019
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku pro účely mé diplomové práce na téma Manažerské kompetence jako základní předpoklady pro výkon funkce manažera.

Předem děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 - 55 let5635,22 %35,22 %  
nad 56 let4729,56 %29,56 %  
36 - 45 let3622,64 %22,64 %  
26 - 35 let1710,69 %10,69 %  
do 25 let31,89 %1,89 %  

Graf

2. Kolik let zastáváte manažerskou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let5031,45 %31,45 %  
8 - 15 let4025,16 %25,16 %  
nad 25 let3320,75 %20,75 %  
3 - 7 let1911,95 %11,95 %  
do 2 let1710,69 %10,69 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské (magisterské)9660,38 %60,38 %  
středoškolské3421,38 %21,38 %  
vysokoškolské (bakalářské)1710,69 %10,69 %  
vyšší odborné127,55 %7,55 %  

Graf

4. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 50 zaměstnanců9358,49 %58,49 %  
10 - 50 zaměstnanců4226,42 %26,42 %  
do 10 zaměstnanců2415,09 %15,09 %  

Graf

5. Kolik máte podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 45534,59 %34,59 %  
5 - 104427,67 %27,67 %  
11 - 304125,79 %25,79 %  
nad 301911,95 %11,95 %  

Graf

6. Na jaké hierarchické úrovni se v organizaci nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední manažer5836,48 %36,48 %  
vrcholový manažer5534,59 %34,59 %  
prvoliniový manažer4628,93 %28,93 %  

Graf

7. Jakým způsobem pracujete na svém dalším rozvoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
semináře a školení10465,41 %65,41 %  
získávání informací z odborných publikací a internetu3823,9 %23,9 %  
studium při zaměstnání127,55 %7,55 %  
necítím potřebu se dále rozvíjet53,14 %3,14 %  

Graf

8. Osobní kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
analytické myšlení (posuzování a hledání možných řešení)4.4910.564
logické myšlení (racionální přístup, ověřování si informací)4.660.312
strategické myšlení (propojení zkušeností z praxe a teorie)4.3140.819
motivace (udržování psychické rovnováhy, maximalizace příjemného a minimalizace nepříjemného)3.9810.735
odpovědnost4.5910.468
morální inteligence (spravedlnost, smysl pro povinnost, odpovědnost vůči ostatním)4.5090.552
emoční inteligence (zvládání emocí, umění mezilidských vztahů)4.2140.709

Graf

9. Dovednostní kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vytrvalost4.1510.656
samostatnost4.5090.652
improvizace4.0380.904
koncentrace4.1380.673

Graf

10. Kompetence rozvoje: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
sebeřízení4.1130.742
seberozvoj40.881
adaptabilita4.1130.767
odolnost vůči stresu4.4280.647

Graf

11. Komunikační kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
aktivní naslouchání4.2330.682
vyjednávání4.2390.748
přesvědčování3.8870.855
vedení rozhovoru a řízení diskuse4.0570.858
prezentace3.7041.051

Graf

12. Týmová kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
koordinace4.3650.521
angažovanost3.7740.804
pozitivní ovlivňování týmového klimatu4.1950.811
identifikace potenciálu jednotlivých členů týmu4.050.815

Graf

13. Kompetence k řízení organizace: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
organizační schopnosti4.5030.615
marketing3.2011.381
řízení financí3.5351.406
řízení kvality4.1820.979
měření výkonnosti3.5471.216
strategické plánování3.7671.16

Graf

14. Kompetence k řízení lidských zdrojů: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vedení4.2580.908
kooperace3.9620.879
motivování4.0690.807
delegování3.9560.809
kontrolování4.2140.847
zpětná vazba4.2520.729
hodnocení4.1450.79

Graf

15. Co považujete za základ k úspěšné k úspěšné práci manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní postoj k práci a k lidem7849,06 %49,06 %  
rozhodování2817,61 %17,61 %  
důslednost2415,09 %15,09 %  
stanovení cílů1610,06 %10,06 %  
využití příležitosti74,4 %4,4 %  
vzdělání63,77 %3,77 %  

Graf

16. Co považujete za základ manažerského úspěchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

pozitivní postoj k práci a k lidem

--

-předpoklad pro budování realizačních týmů na základě vzájemné důvěry a odpovědnosti -rozhodování na základě relevantních informací -správné načasování využití příležitosí

.

.

...........

"znalost" svého oboru, přirozená autorita, perfektní práce s lidskými zdroji

analytické, logické a strategické myšlení

být důsledný a činit správná rozhodnutí, nepodléhat tlaku okolí

být pozitivní

Být přesvědčivou osobností, otevřený a pravdivý, mít dostatečné odborné znalosti, osobní příklad vztahu k práci a plnění úkolů i životních postojů.

c

cílevědomost, vytrvalost, systematičnost a tvůrčí myšlení

Člověk musí mít odžito, aby dokázal být vyrovnaný ve všech směrech!

Debilitu.

dlouhodobé budování pevného charakteru a zkušenosti

dlouhodobě rozumnou rovnováhu mezi prací a osobním životem

Dobré fungování firmy a spokojenost zaměstnanců

Dobré spolupracovníky v týmu, profesionální vedení týmu.

Dobrou komunikaci s partnery i zaměstmanci a schopnost rychlého a efektivního rozhodování

Dobře sestavený a fungující tým spolupracovníků.

dodržení slíbeného

Dokázat využít příležitostí a přesvědčit ostatní o správnosti rozhodnutí.

Dosažení cíle.

Držet svou cestu :-)

dtto 15

důslednost a dotahování všech úkolů k úspěšnému výsledku

Důslednost při realizaci vytčených cílů.

důslednost, pracovitost, vytrvalost,

důslednost, umět rozhodnout se a rozhodnout se správně, pozitivní postoj k práci a k lidem, umět si obhájit svá rozhodnutí obhajitelnými argumenty, správně motivovat lidi, kterým je potřebné řádně vysvětlit, proč to chci a s jakým výsledkem

důslednost, vzdělání, stanovení cílů, rozhodování

ekonomicky funkční celek

firma šlape jako hodinky i když je manažer dočasně mimo (dovolená, nemoc)

Harmonický tým, plnění stanovených cílů.

hodnotitelné výsledky dle typu vykonánavané funkce, zvládnutí procesů a jejich vylepšení, malá fluktuace podřízených

Inteligenci, pracovitost, vstřícný postoj k lidem a k firmě.

inteligenci, vzdělání

intuice

Jasný cíl, dobrý tým, pozitivní myšlení, kolektivní spolupráce, schopnost rozhodnout

Jít jasně za svým cílem

Jít lidem příkladem.

jít příkladem, komunikovat, chválit, umět se za své podřízené postavit (před vedením), i když jim potom musím (mezi čtyřma očima) za něco "vyčinit"

Když díky svým schopnostem funguje jeho pracovní tým, kterým je respektován a uznáván.

komplexnost

komunikace a motivace

Komunikace.

komunikaci spokojenost se svojí prací spokojenost podřízených

komunikaci s týmem

Krome jineho zvladani trvaleho stresu

Kromě výše uvedeného také poctivost, otevřenost a oboustrannou důvěru.

Kultura Proces Udržitelný rozvoj

Kvalitnē motivovany personál

kvalitně odvedená práce a spokojenost podřízených

Kvalitní vedení kolektivu, jeho motivaci a zodpovědnost. Důsledně vyžadovat plnění úkolů a při vydání úkolu zkontrolovat jeho bezchybné splnění.

Kvalitní, motivovaní lidé - pod vámi i nad vámi.

lidskost a odbornost

Lidskost a odbornost.

Lidsky integrita, psychická odolnost a životní energie, profesionálně a.nutnost neustále udržovat krok s dobou - ať už jde o nové technologie, nový směr řízení organizace, být otevřený učit se nové dovednosti; b. komunikační dovednosti

Mít přehled z praxe nebo mít obor vzdělání k hlavním procesům, které jako manažer řídí. Být důsledný jak na sebe tak na ostatní a též spravedlivý.

Mít vzdělání, praxi i zkušenosti.

Motivace, empatie, komunikace, důslednost

Motivaci, cílevědomost a píli

myslet

Na základě analýzy dostupných dat učinit nejlepší možné rozhodnutí.

nalézt vyváženost mezi důsledností, kontrolou, pozitivním postojem k práci a k lidem, schopnosti motivovat své podřízené, aby bylo dosaženo stanovených cílů, ale především odolnost vůči stresu

Naslouchání a schopnost empatie

Naslouchání druhým, motivace

Nebát se říci svůj názor, stát si za ním a umět jej obhájit.

Nebát se převzít odpovědnost.

nebát se rozhodnout a dovednost řídit kolektiv

Nechovat se jako debil, věřit lidem, umět si vybrat team, a mít normálního šéfa.

Nelhat - sobě ani druhým. Nekrást - sobě ani druhým - čas, energii a sny.

neposrat se z toho !!!

Neustálé zlepšování.

Odbornost, schopnost obstarat si informace a pracovat s nimi a pracovitost.

Odbornou znalost a psychickou odolnost.

Organizační schopnosti

organizační schopnosti, analytické a strategické schopnosti, rozhodnost, přijímat odpovědnost za rozhodnutí

osobní schopnosti dané dispozicemi

Pečlivost ,svědomitost.

pochopit, chtít a vytrvat

pokoru a skromnost

používání selského rozumu

pozitivní myšlení

Pozitivní postoj k práci a k lidem

pozitivní postoj k práci a k lidem

pozitivní postoj k práci a k lidem

Pozitivní postoj k práci a k lidem.

Pozitivní postoj k práci a lidem. No a taky vzdělání, manažer by neměl být buran, což se ovšem velmi často stává.

Pozitivní postoj.

pozitivní přístup k lidem, improvizaci, schopnost rychlého rozhodování a řešení problémů

pozitivní vedení týmu k danému cíli

práce s lidmi, motivace k dosažení společných cílů

pracovat 24 hodin denně

pracovitost

pracovitost ,empatie, odpovědnost

Před nikým se neponižovat a nad nikoho se nepovyšovat. Chovat se jako slušný člověk!

Přesvědčení o důležitosti stanovených cílů.

Rodinu!!!!

rozhodnost, odvaha, správný přístup k zaměstnancům

Rozhodnost, zodpovědnost

rozhodování a důslednost

Rozvoj silných stránek pracovníků i firmy

Řídit a naslouchat. Vytvořit pozitní přístup k práci a motivovat tým tak, aby přicházel s novými nápady a dokázal je úspěšně řešit.

sebereflexe

Selský rozum. A dávku štěstí.

Schopnost komunikace a prezentace své práce.

schopnost nadhledu popř. přímo neschopnost práce v detailu

schopnost pozitivní komunikace jak ve vlastní organizaci, tak mimo ni

schopnost rozhodování a asertivní jednání

Schopnost zvládání krizových situací a směrování kolektivu.

slušné a odpovědné zacházení s lidmi

spokojenost zaměstnanců a s ní spojená jejich pracovní iniciativa schopnost náslouchat námětům a názorům a využít jich při realizaci vlastní práce

Spolehlivost, pečlivost, umění komunikovat, vysoké pracovní nasazení.

Spravedlivé a kompetentní rozhodování, řízení zdrojů, stanovení a vyhodnocování cílů. Otevřený a důvěryhodný vztah s kolegy. Stanovit a dodržovat základní morální imperativ.

Správné rozhodnutí v pravou chvíli.

správné rozhodování na základě stanovených cílů a se znalostí věci, pozitivní postoj k práci a k zaměstnancům

správné vedení a komunikace s lidmi

Správné využití vrozené schopnosti být vůdčí osobností. Ne vše lze získat studiem či praxí.

Stabilizovaný kolektiv spolupracovníků prezentovaný vysokou odbornou úrovní vykonávané činnosti včetně dobrých mezilidských vztahů jak uvnitř kolektivu, tak na venek.

Stanovení cílů, koordinace a posloupnost činností, které vedou k danému cíli.

stanovení cílů, organizační schopnosti, delegování, analytické myšlení,logické myšlení, kontrolování, aktivní naslouchání, vedení rozhovoru a řízení diskuse, pozitivní ovlivňování týmového klimatu, identifikace potenciálu jednotlivých členů týmu, motivování, emoční inteligence

Stanovit si cíl a po malých krocích ho dosáhnout

Stanovit si cíle, umět se rozhodovat a důslednost.

škola života, inteligence, chuť pracovat, narodit se ve znamení Berana)))))))))

štěstí a boží ruku nad námi

Tolerance, Lidskost

Týmová práce

U bodu 15. je potřeba více možností, důslednost, rozhodování a využité příležitosti také

U bodu 7 i odpověď č.3. U bodu 15 všechny odpovědi.

umění jednat s lidmi, najít v podřízených skrytý potenciál a umět motivovat k práci

umění práce s lidmi , naslouchání a důslednost

umět se dobře, rychle a samostatně rozhodnout, za své rozhodnutí umět nést zodpovědnost, umět pozitivně motivovat své podřízené a správně ohodnotit jejich práci

Utvořit a udržet tým schopných spolupracovníků.

Variabilita

vědět, co je cílem a jak ho chci dosáhnout.

vertikální komunikace, loajalita

Vést kolektiv schopných a pracovitých lidí.

vlastní rozum

Vše co je uvedené v předchozím bodě

vše výše uvedené

Vše výše zmiňované.

Všechny kompetence jsou pro efektivní řízení podniku nesmírně důležité. Otázkou ovšem je, zda manažer těmito kompetencemi disponuje, případně jestli se je aktivně snaží osvojit a ty stávající kontinuálně vylepšuje. Pro dlouhodobé zvládání manažerské práce je i morální integrita.

Všechny otázky vašeho dotazníku musí nakonec tvořit jeden celek.

vytrvalost a pevné nervy

vytrvalost, pracovitost,štěstí

vytvoriť tím, ktorý spolu ťahá správnym smerom

vzdělání a ostré lokty

vzdělání, práce (obor) trošku jako hobby ,zájem o práci a další vzdělávání

Vzdělání, profesionální vystupování

vzdělání, zkušenost, důslednost

vždy záleží na oblasti ve které pracuje - nedá se odpovědět jedním slovem

X

Začít.

Zdravý selský rozum, přiměřenost.

Zisk

zkušenost, praxe

Zvládnutí, osvojení a neustálé rozvíjení osobní managementu

životní zkušenosti a schopnost komplexního způsobu řízení

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik let zastáváte manažerskou práci?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

5. Kolik máte podřízených?

6. Na jaké hierarchické úrovni se v organizaci nacházíte?

7. Jakým způsobem pracujete na svém dalším rozvoji?

8. Osobní kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

9. Dovednostní kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

10. Kompetence rozvoje: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

11. Komunikační kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

12. Týmová kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

13. Kompetence k řízení organizace: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

14. Kompetence k řízení lidských zdrojů: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

15. Co považujete za základ k úspěšné k úspěšné práci manažera?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik let zastáváte manažerskou práci?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

5. Kolik máte podřízených?

6. Na jaké hierarchické úrovni se v organizaci nacházíte?

7. Jakým způsobem pracujete na svém dalším rozvoji?

8. Osobní kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

9. Dovednostní kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

10. Kompetence rozvoje: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

11. Komunikační kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

12. Týmová kompetence: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

13. Kompetence k řízení organizace: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

14. Kompetence k řízení lidských zdrojů: ohodnoťte důležitost dané kompetence pro Vaši práci. 1 - nejméně důležitá, 5 - velmi důležitá

15. Co považujete za základ k úspěšné k úspěšné práci manažera?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Buchtová, M.Kompetence manažera (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://kompetence-manazera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.