Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetence studentů ekonomie

Kompetence studentů ekonomie

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Mládková
Šetření:10. 12. 2015 - 09. 04. 2016
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj absolventi ekonomických oborů,

 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Cílem je porovnat Vaše kompetence vzhledem k manažerské pozici. Dotazník netrvá déle než 10 minut!

 

Moc děkuji za Váš čas,

 

Kateřina Mládková

Odpovědi respondentů

1. Asertivita: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dokážu ocenit snahu ostatních1.7160.74
Konflikt řeším s klidem, rozvážně, bez ironie a pochlebování2.5520.755
Přistupuji na kompromis2.1790.595

Graf

2. Autorita: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Odděluji pracovní a přátelské vztahy2.6271.219
Plním si své povinnosti svědomitě1.8660.863
Pokud něco tvrdím, vždy rozumím tématu2.090.708

Graf

3. Cílevědomost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Umím hospodařit se svým časem2.5671.29
Nenechám se snadno ovlivnit ostatními2.4930.907
Prioritně se věnuji důležitým věcem2.1490.843

Graf

4. Emoční inteligence: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dovedu sladit pocity a myšlení2.3730.801
Jsem empatický/á1.940.862
Uvědomuji si své emoce a rozumím jim2.060.802

Graf

5. Komunikace: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přijímám názory ostatních20.716
Snadno vyjednávám2.3280.758
Dovedu se jasně vyjádřit2.5370.905

Graf

6. Odolnost vůči stresu: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dokážu efektivně pracovat i ve stresu2.2841.129
Ve stresu NEMÁM potíže se spánkem2.9851.686
NEJSEM ve stresu nervózní3.5821.139

Graf

7. Rychlost plnění úkolů: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Své úkoly plním do stanoveného termínu1.7310.614

Graf

8. Schopnost prezentovat: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nedělá mi potíže mluvit před větším počtem lidí2.8961.586
Při prezentaci mluvím souvisle a k tématu2.2841.069
Orijentuji se v tématu o kterém mluvím2.0150.94

Graf

9. Schopnost učit se novým věcem: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dokážu se snadno koncentrovat2.4930.757
Snažím se pochopit, proč a jak věci fungují1.7310.913

Graf

10. Spolupráce v týmu: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V týmu se vždy držím společného cíle1.7760.771
Upředňostňuji otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu1.6270.891

Graf

11. Uplatnění odborných znalostí: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dokážu uplatnit nabyté vědomosti v praxi2.2540.786

Graf

12. Vůdčí osobnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mám jasné vize a cíle2.3430.942
Vytrvalost je má silná stránka2.4481.113

Graf

13. Výkonnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dokážu za každé situace stanovit priority2.090.679

Graf

14. Zodpovědnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Své povinnosti zbytečně neodkládám2.7461.234
Domýšlím následky svých rozhodnutí2.2541.204
Aktivně pracuji na svém cíli2.2540.936

Graf

15. Napište Vaší znalost následujících předmětů.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mikroekonomie, Makroekonomie2.6870.961
Obchodní podnikání2.6871.081
Podnikové řízení, podniková ekonomika2.5970.987
Strategický management2.6721.176

Graf

16. Jakou známku si dáte z následujících dovedností?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Počítačové znalosti2.1490.724
Právní znalost3.2390.958
Psychologie osobnosti2.4031.166
Time management2.5671.201

Graf

17. Kolika jazyky hovoříte na úrovni B1 (středně pokročilé) a více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedním3653,73 %53,73 %  
Dvěma2029,85 %29,85 %  
Žádným710,45 %10,45 %  
Třemi a více34,48 %4,48 %  
Žádným=111,49 %1,49 %  
Jedním=111,49 %1,49 %  
Dvěma=111,49 %1,49 %  
Třemi a více=511,49 %1,49 %  

Graf

18. Jaký typ osobnosti Vás nejvíce charakterizuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Introvert3450,75 %50,75 %  
Extrovert3349,25 %49,25 %  

Graf

19. Uveďte přesnější typ své osobnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik2943,28 %43,28 %  
Melancholik1420,9 %20,9 %  
Flegmatik1319,4 %19,4 %  
Cholerik1116,42 %16,42 %  

Graf

20. Zajímáte se o management ve svém volném čase?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4262,69 %62,69 %  
ano2537,31 %37,31 %  

Graf

21. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářské5074,63 %74,63 %  
Magisterské710,45 %10,45 %  
DiS.11,49 %1,49 %  
středoškolské s maturitou11,49 %1,49 %  
2. ročník bakalářského studia11,49 %1,49 %  
střední, jsem v prváku na VŠE11,49 %1,49 %  
DiS11,49 %1,49 %  
x11,49 %1,49 %  
Druhý ročník bakalářského studia11,49 %1,49 %  
inženýrské11,49 %1,49 %  
Jebat11,49 %1,49 %  
střední s maturitou11,49 %1,49 %  

Graf

22. Jaký ekonomický obor máte vystudovaný?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Management1116,42 %16,42 %  
Ekonomika podniku913,43 %13,43 %  
Ekonomika a management68,96 %8,96 %  
Obchodní podnikání34,48 %4,48 %  
Podniková ekonomie22,99 %2,99 %  
finance a ucetnictvi22,99 %2,99 %  
Management podnikatelské sféry22,99 %2,99 %  
Podniková ekonomika a management22,99 %2,99 %  
finance a management22,99 %2,99 %  
Ekonomie a management 22,99 %2,99 %  
ostatní odpovědi finance, finanční trhy a bankovnictví
marketing, management
Obchodní podnikání, Management a marketing
Obchodní akademie
management a ekonomika
... studuji management
Jazyky pro evropský a mezinarodni obchod
Finance a řízení
žádný, jsem v prváku, špatně položená otázka
Financni sluzby
Management a ekonomie
finance a účetnictví
.
Management veřejné správy
Management cestovního ruchu
management dopravy
Ekonomii a management
marketing
ekonomika sportu
ekonomie a finance
zatím žádný - studuji, Bc. mám z FF MUNI
Arts Management
ekonomie a procesní management
Finance
Smrdí ti koule
obor podnikání
2638,81 %38,81 % 

Graf

23. Označte, jak dlouhou praxi v ekonomickém oboru máte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik měsíců2841,79 %41,79 %  
2 roky a více1217,91 %17,91 %  
žádnou1217,91 %17,91 %  
1-2 roky913,43 %13,43 %  
1 rok68,96 %8,96 %  

Graf

24. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5480,6 %80,6 %  
Muž1319,4 %19,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Spolupráce v týmu: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

  • odpověď Upředňostňuji otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu=1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přijímám názory ostatních=1 na otázku 5. Komunikace: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

18. Jaký typ osobnosti Vás nejvíce charakterizuje?

  • odpověď Introvert:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flegmatik na otázku 19. Uveďte přesnější typ své osobnosti.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Asertivita: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

2. Autorita: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

3. Cílevědomost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

4. Emoční inteligence: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

5. Komunikace: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

6. Odolnost vůči stresu: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

7. Rychlost plnění úkolů: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

8. Schopnost prezentovat: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

9. Schopnost učit se novým věcem: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

10. Spolupráce v týmu: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

11. Uplatnění odborných znalostí: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

12. Vůdčí osobnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

13. Výkonnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

14. Zodpovědnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

15. Napište Vaší znalost následujících předmětů.

16. Jakou známku si dáte z následujících dovedností?

17. Kolika jazyky hovoříte na úrovni B1 (středně pokročilé) a více?

18. Jaký typ osobnosti Vás nejvíce charakterizuje?

19. Uveďte přesnější typ své osobnosti.

20. Zajímáte se o management ve svém volném čase?

21. Vaše dosažené vzdělání:

22. Jaký ekonomický obor máte vystudovaný?

23. Označte, jak dlouhou praxi v ekonomickém oboru máte.

24. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Asertivita: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

2. Autorita: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

3. Cílevědomost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

4. Emoční inteligence: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

5. Komunikace: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

6. Odolnost vůči stresu: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

7. Rychlost plnění úkolů: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

8. Schopnost prezentovat: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

9. Schopnost učit se novým věcem: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

10. Spolupráce v týmu: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

11. Uplatnění odborných znalostí: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

12. Vůdčí osobnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

13. Výkonnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

14. Zodpovědnost: Napište, jak souhlasíte s následujícími výroky. (Hodnocení jako ve škole)

15. Napište Vaší znalost následujících předmětů.

16. Jakou známku si dáte z následujících dovedností?

17. Kolika jazyky hovoříte na úrovni B1 (středně pokročilé) a více?

18. Jaký typ osobnosti Vás nejvíce charakterizuje?

19. Uveďte přesnější typ své osobnosti.

20. Zajímáte se o management ve svém volném čase?

21. Vaše dosažené vzdělání:

22. Jaký ekonomický obor máte vystudovaný?

23. Označte, jak dlouhou praxi v ekonomickém oboru máte.

24. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mládková, K.Kompetence studentů ekonomie (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://kompetence-studentu-ekonomie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.