Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetence učitelů 1. stupně

Kompetence učitelů 1. stupně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Macáková
Šetření:27. 04. 2021 - 08. 05. 2021
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):32 / 29.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.22:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

jmenuji se Lenka Macáková a prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma průřezových a digitálních kompetencí učitelů 1. stupně základních škol. Data budou využita v diplomové práci.

První část dotazníku je věnována obecnému zhodnocení těchto Vašich kompetencí. Prosím zhodnoťte úroveň, používání těchto kompetencí v době PŘED distanční výukou, danou opatřeními spojenými s covid-19. Následně se prosím vyjádřete v závěru dotazníku k využívání digitálních technologií a úrovni digitálních kompetencí v souvislosti s pandemií covid-19 (distanční výuka).

Není-li uvedeno jinak, prosím zvolte vždy jen jednu odpověď. Jste-li vyzván/a k jejímu doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10-15 minut. Vím, že je času málo a učitelé nejsou v této době moc šetřeni. Přesto Vás moc prosím o jeho vyplnění. Může to být pro Vás možnost zhodnotit, jak na tom s průřezovými a digitálními schopnostmi jste, jak vnímáte dosud realizované distanční vzdělávání na prvním stupni. Anebo jen uděláte dobrý skutek a moc mi pomůžete. 

Velmi Vám děkuji za ochotu a pomoc a přeji hodně sil v této nelehké době. 

 

Odpovědi respondentů

1. Za průřezové kompetence se považují odborné obecné kompetence (patří sem zejména kompetence osobnostní, psychosociální a komunikační). Jak hodnotíte jejich úroveň, a to na stupnici 1-5, kde 1 = výborná, 5 = nedostatečná:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25649,12 %49,12 %  
33429,82 %29,82 %  
11916,67 %16,67 %  
454,39 %4,39 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.19
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.43
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:2

Graf

2. V tabulce prosím ohodnoťte, opět na stupnici 1-5 (1 = výborná, 5 = nedostatečná), Vaši úroveň vybraných průřezových kompetencí:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dovednost vytvářet příznivé psychosociální klima ve třídě1.7890.552
Orientace, diagnostika v sociálních vztazích žáků1.8860.575
Dovednost socializace žáků1.8330.42
Zvládání konfliktů žáků2.1140.557
Řešení problémů1.8950.463
Motivace žáků ke školnímu výkonu1.9820.807
Komunikace s žáky1.4470.493
Komunikace s rodiči žáků1.9740.675
Podpora žáků při vzdělávacích problémech1.6930.493
Podpora žáků při osobních problémech1.6670.485
Schopnost organizace své práce2.2020.951
Schopnost zhodnocení úrovně, kvality své práce2.1670.683
Sebereflexe2.1840.712

Graf

3. V jakých oblastech průřezových kompetencí u sebe spatřujete nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-Kompetence diagnostická, hodnotící -Kompetence intervenční

.

...

Balanc mezi časem věnovaným práci a osobnímu životu, efektivní komunikace v týmu

digitální

digitální

digitální kompetence

Dlouholeta praxe-nespatruji vyrazne nedostatky

Doladit některá témata, spojit víc s projekty.

Hudební, pc

idealni ne na Sš resit individualne, ale neni na to cas :( a u mladsich studentu motivace

inkluze

Jako začínající učitel téměř ve všech.

klima třídy

komunikace převážně s dospělými - kolegy

Komunikace s kolegy a nadřízenými.

komunikace s kolegy, celkově dospělými.

Komunikace s nekterymi rodici je obtizna.

komunikace s rodiči

komunikace s rodiči žáků

Komunikace s rodiči.

Komunikace s vedením školy je pro mě stresující.

Komunikace v konfliktní situaci.

Komunikace, sebereflexe.

Komunikácie s rodiči

Komunikativní

Konfliktní situace, nedostatečná sebedůvěra.

Motivace k výkonu během distanční výuky trošku upadá. Nutno nepolevit.

Motivace žáků

Motivace žáků k úspěchu v době puberty.

Motivace žáků, organizace své práce

Motivace žáků, sebereflexe

Myslím si a nejsem si vědoma konkrétních nedostatků.

na žádných

Nedokážu dobře komunikovat s rodiči, nechám se jimi "převálcovat".

Nedokážu hospodařit s časem, na úkor práce odkládám odpočinek a ve svém volném čase ve věnuji přípravám a řešení školních problémů.

Nedokážu říci

Nedokážu si říct dost...a nedokážu si to ani vysvětlit.

Nedostatky mám ve všech, stále je nutno o sobě pochybovat a pracovat na sobě.

Nedostatky spatřuji ve všem. Mé jednání je často intuitivní.

Nemám nedostatky.f

Nespatřuji nedostatky.

Nevidím nedostatky

Nevim

Nezvládám moc řešit konflikty žáků mezi sebou a mám strach z rodičů. Raději se jim vyhýbám.

Občas mívám problém s řešením problémů mezi žáky.

obecně v nedostatku diplomatického jednání

Odhadnout množství úkolů, které si beru.

organizace práce

Organizace práce.

Organizace své práce, škole věnuji všechen čas.

Organizace vlastní práce - chodím příliš pozdě spát.

Osobnostní

Osobnostní

Osobnostní

Osobnostní, na těch se doopravdy stále pracovat. Ono tedy na všech.

podpora žáků při osob. probl.

pochyby o sobě a svých schopnostech

Práce s lidskými zdroji.

Předcházení konfliktům, nevhodnému chování žáků

Přenášet plně zodpovědnost na žáky, aby sebeřídili svoje učení.

Přesná komunikace a formulace, sociální odsup a částečná izolace.

Připadá mi, že jen pracuji, vůbec si neumím zorganizovat práci a obětuji práci vše. Velmi špatně si organizuji volno a práci.

Psychosociální klima, sociální vztahy

Reseni konfliktu

Reseni neprijemnych problemu

Reseni problemu

rozhodně dosud tápu v organizaci času a v motivaci a´již své či dětí

Rozhodně v time managementu, taky se neumím pochválit, byla jsem vychovávána podle teze, že sebechvála smrdí.A taky mne nebaví dělat zbytečné věci, kterých je nyní požadováno víc než dost.

Řešení konfliktů s žáky i kolegy.

Řešení konfliktů, sebereflexe, zhodnocení své práce.

Řešení konfliktů.

Řešení problémů

Sebedůvěra a důvěra druhým.

sebehodnocení, zvládání konfliktů

Sebereflexe

sebereflexe

Sebereflexe

Sebereflexe

Sebereflexe

sebereflexe

sebereflexe

Sebereflexe vlastní práce. Její hodnocení nechám na ostatních. Neumím si nastavit parametry, podle kterých bych se měl hodnotit. Dokonce se domnívám, že to ani není možné. Nevím, nikdy jsem to nedělal ani nepotřeboval, nikdo to po mně nikdy nechtěl, ani nevysvětlil, jak a proč bych to měl dělat a jaké závěry bych z toho měl učinit.

Sebereflexe, komunikace s rodiči

sebereflexe, motivace žáků k učení

Sebevedomi pri zacinajicim nastupu do zamestnani

Schopnost organizace práce. Připravuji se příliš dlouho a nenese to takové výsledky, jaké by mělo.

Schopnost organizace sve prace

Schopnost organizace své práce

Schopnost zhodnocení úrovně, kvality své práce.

Skoro všude

socializace asociálních žáků

sociální vztahy s kolegy

Špatně si organizuji práci a opravdu obětuji mnoho práci.

Tělesná vyvhova

Téměř ve všech má, co zlepšovat.

Téměř ve všech. Stále o sobě mám pochybnosti.

V komunikaci

V komunikaci o osobních problémech žáků.

V organizaci

v psychosociální

Ve schopnosti organizace své práce. Jsem moc precizní, a pak mi přípravy zabírají hodně času.

Ve velké loajalitě a malé sebekázni žáků, ale nejen jich!

Ve všech, ale nic si z toho nedělám. Umím chybu přiznat a pracovat s ní.

Vyučování teorie v praxi

Záleží na momentálním rozpoložení.

Zejména problémy ve schopnosti motivovat žáky a zorganizovat si práci tak, aby nebyla příliš časově náročná.

Zejména schopnost organizaci své práce, negativně hodnotím investované úsilí a získané výsledky. Komunikace s rodiči je z mé strany velmi vstřícná a toleruji mnohdy i nesmyslné požadavky.

Zhodnocení své kvality práce, řešení konfliktů, příliš vnáším emocí.

Zhodnocení vlastní práce, klima ve třídě a problémy dětí, individualizace

Zvládání konfliktů

Zvladani konfliktu mezi zaky

Zvládání konfliktů ve třídě. Komunikace s rodiči.

zvládání konfliktů žáků

4. Nyní prosím opět na stupnici 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své digitální kompetence:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24337,72 %37,72 %  
34236,84 %36,84 %  
12017,54 %17,54 %  
487,02 %7,02 %  
510,88 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.34
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.59
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:2
Modus:2

Graf

5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Používání digitálních technologií ve výuce1.9650.771
Používání digitálních technologií v komunikaci s kolegy1.9040.754
Orientace v dostupných a vhodných digitálních technologií k výuce2.2720.777
Výběr vhodných digitálních technologií ve výuce2.140.787
Využívání digitálních technologií k hodnocení žáků2.571.07
Využívání digitálních technologií u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami2.6050.958
Využívání digitálních technologií k přípravě na výuku1.7540.817
Využívání digitálních technologií k aktivizaci žáků2.0350.683
Tvorba digitálního obsahu2.2191.154
Odpovědné používání digitálních technologií2.3331.38

Graf

6. V jaké oblasti využíváte digitální technologie nejvíce? Zvolte prosím tři oblasti, v nichž tyto technologie používáte nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci přípravy na vyučování8574,56 %74,56 %  
při výuce nové látky6657,89 %57,89 %  
při opakování nové látky5144,74 %44,74 %  
pro aktivizaci žáků4741,23 %41,23 %  
pro relaxaci žáků4640,35 %40,35 %  
při ověřování schopností žáků3228,07 %28,07 %  
při skupinové práci1815,79 %15,79 %  
při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami1210,53 %10,53 %  
každodenně při výuce bez ohledu na metodu práce10,88 %0,88 %  
ucim IT, tedy je to obsahem a Bi jako podporu vykladu10,88 %0,88 %  
v online výuce dospelych i žáků10,88 %0,88 %  
při hudebních činnostech10,88 %0,88 %  
Prostě je nepoužívám vůbec.10,88 %0,88 %  
Téměř při všech. 10,88 %0,88 %  

Graf

7. Uveďte, jaké digitální technologie používáte. Zvolte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet10894,74 %94,74 %  
notebook10289,47 %89,47 %  
interaktivní tabule9583,33 %83,33 %  
mobilní telefon6355,26 %55,26 %  
CD přehrávač4842,11 %42,11 %  
videokameru4337,72 %37,72 %  
tablet4236,84 %36,84 %  
dataprojektor3934,21 %34,21 %  
zařízení pro hlasový záznam žáka1815,79 %15,79 %  
zpětný projektor76,14 %6,14 %  
videorekordér65,26 %5,26 %  
Graficky tablet32,63 %2,63 %  
Chytré pero (Albi)10,88 %0,88 %  
diktafon10,88 %0,88 %  
fotopřístroj10,88 %0,88 %  
vetsinou PC, presenter, repro, projekci, digital mikroskop, misto CD vetsinou stream, flash cards, cloud, uloziste...10,88 %0,88 %  
Aplikace Collboard, Jamboard10,88 %0,88 %  
LCD monitor10,88 %0,88 %  
pojízdná mobilní učebna10,88 %0,88 %  
Prostě nic.10,88 %0,88 %  

Graf

8. Nyní se prosím vyjádřete k Vaší výuce pomocí digitálních technologií (grafické, výukové programy a webové prohlížeče) během distančního vzdělávání, zavedeného v souvislosti s pandemií covid-19: Jaký software jste používal/a nebo stále používáte ke komunikaci s žáky během distanční výuky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

používám veškeré dostupné programy

Aplikace k výuce, interaktivní učebnice.

bakalář, meet,

Bakalář, Teams.

Během distanční výuky jsem používala teams program, bakaláři, zoom

Celá škola používáme Google Classroom. Využíváme jej k online výuce, zadávání podnětů k výuce pro žáky, komunikaci s kolegy i pro hromadné porady.

Classroom, Wordwall, LearningApps, WhatsApp

e-mail

G-Suite – modul Google Classroom, aplikace Meet

Google Classroom

Google classroom, Google meet, Google forms/prezentace, jamboard, kahoot, nearpod, skolasnadhledem.cz

Google classrum, Škola v pyžamu, Bakaláři

Google meet

Google meet

Google Meet, Gmail, Školní komunikační prostředí Bakalářů

google nastroje, vcetne classrom, kalendar, hlavne mail. K rychle pak vetsinou messenger (skupinu jako trida) telefon SW je mnoho. Grafika Irfan, GIMP, Inscale, Blender, CAD, ... prohlizec Chrome, Yandex, Opera, ale i jine

Grafické a občas i výukové. Internet občas také využívám - pohádky, písničky, videa k výuce.

Grafické a výukové programy

Grafické i výukové programy - Flexibook, jamboard, wordwall, smart notebook, Včelka, matika.in apod.

Grafické i výukové programy i webové prohlížeče. Padlet, Jamboard, malování,

Grafické i výukové, vše se učím za pochodu, snažím se, ale mám nedostatky.

Interaktivní učebnice, Smart notebook, Kahoot, Déčko, youtube.

Kahoot, Wordwall, Fraus - flexibooks, Novvá škola - online učebnice atd.

Kaminet, gramar in, matika in, skolakov, skola s nadhledem, včelka( demoverze), Fred

Kaminet.cz, umímecesky.cz, ctedu, Kde se učit, gramar in, skolakov,

Mail, stránky MŠ

meet, skype, google

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Moje čeština, Jak na češtinu, Ryšavá, Školákov, YouTube, Umíme matematiku

MS Team, aplikace od Aple

MS Teams

MS Teams

Ms teams

MS Teams

Ms teams

MS TEAMS

MS Teams

MS Teams

MS Teams

MS Teams

MS Teams

MS Teams

MS Teams - jednotný na škole, výukové programy, textové dokumenty, internet apod.

MS Teams, Google meet, classroom. Kahoot. Wocabee. Skolakov.cz, matika.in, YouTube.

MS teams, kahoot, wordwall, padlet

MS Teams, Skola v pyzamu

MS Teams, výjimečně e-mail nebo whatsapp

MS Teams, Wordwall, Padlet, Notebook, SmartLAB, Jamboard, Mentimeter, Collboard, https://www.umimecesky.cz/, https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php, https://www.pravopisne.cz/, https://www.gramar.in/cs/

MS Teams, Yutube, MS PPT, různé výukové stránky na internetu

MS teams, Zoom, výukové programy, dokumenty a prezentace.

Nejprve Zoom, pak škola zavedla jednotně Microsoft Teams.

Nejsem si, zda odpovídám přesně na vaši otázku. Komunikace probíhá přes mail, Teams a Zoom

notebook, mobil

Nová škola, Fraus - online, Fred, gramar, matika, umimecesky, skolavpyzamu, Seterra, Včelka, Dějiny národa, decko, Kahoot, wordwall.

off line výuku

Padlet, jamboard, kahoot, Ms Teams, Zoom, Fraus - učebnice online, Fred, skola v pyzamu apod.

Padlet, wordwall, kahoot Zoom, teams

Posílala jsem e-mailem rodičům, zdůrazňuji rodičům, pracovní listy.

Pouzivame teamsy,wordwald,

Používala jsem skype, od začátku letošního školního roku používáme google meet.

používám Gmeet

Používám MS Teams, práci v Padletu, Interaktivní tabuli a interaktivní učebnice, mnoho aplikací jako je wordwall, hry a aktivity ve Smartlabu, Kahoot, Doulingo, Khan academy atd.

Používám MS Teams.

Používám vše uvedené - výukové, webové i grafické - Corel Draw, výukové - edu.ceskatelevize, interaktivnietaktik, interaktivní Fraus, Fred atd.

Používám všechno možné - Bakaláře, Smart lab, Smart notebook, výukové programy, Padlet, whiteboar, Jamboar.

používám zoom ke komunikaci v aplikaci smart vytvářím většinu příprav na hodiny, jak online, tak prezenčních výukové programy k jednotivým předmětům a spousty online programů pro 1.stupeň

PowerPoint , coreldraw, Excel , Word, internet

Pracovala jsem v mnoha aplikacích, snažila jsem se udělat výuku, co nejlepší dle mých schopností. Smart Notebook, Padlet, Jamboard, Wordwall, Flexibooks, Nová škola - online, Klett, internotové vzdělávací programy - umíme česky, matika in, Školákov atd.

Pracuji na notebooku. (windows 10) yotube, Školákov, čt Edu, google aj.

různé výukové programy, jak školní licence, tak třeba doporučení dle ČT

Skola v pyzamu, zoom, teams

Skype, WhatsApp, Gramar.in

Smart notebook, Ms Teams, Google classroom, aplikace typu Kahoot, wordwll

Smart notebook, Word, Office, Flexibooks, výukové aplikace a mnoho dalšího.

Snažila jsem se o vše možné - aplikace, výukové programy, interaktivní tabule a sdílení ve výuce apod.

Škola v pyžamu, Teams

Teams

Teams

Teams

teams

teams

Teams, mentimeter, MS office, baamboozle, jamboard

Teams, PowerPoint

Teams, Skype

Terasoft, Umíme česky, Umím češtinu, Internetová jazyková příručka, i-učebnice Fraus, Taktik, i-vysílání ČT, youtube, MS Teams

Toglic, Padlet, Kahoot, Wordwall, Mentimeter, Quizizz, Corel, Word, Jamboard, Smarty apod.

ty, které jsou dostupné zdarma

umimecesky.cz, padlet, wordwall, liveworksheets, wizer.me, kahoot, genially, mentimeter, learningapps... Microsoft Teams

V naší instituci probíhaka téměř po celou dobu prezenční výuka.

Vše výše zmiňované.

Vyučuji v MS Teams. Na jaře jsem chvíli s dětmi pracovala také v Discordu. V rámci výuky dětem sdílím prezentace v PowerPointu nebo v SmartNotebooku. Často pracujeme ve SmartLABU, Wordwallu. Občas do výuky zařazuji Padlet, Jamboard, Mentimeter, Wordart, Storyboard apod.

Výukové programy

Výukové programy

výukové programy - gramar, matika , seterra apod.

výukové programy v rámci školních licencí

Výukové programy, interaktivní učebnice, vytvořené hry ve Smart labu a ve wordwallu.

Výukové programy, textové dokumenty, internet, Aplikace typu - Zoom, skype, Google classroom.

Výukové programy.

Využívala jsem Meet, Teams, PADLET

Využívám MS Teams, velmi se orientuji ve všech dostupných vzdělávacích aplikacích.

Využíváme prostředí Google učeben, poté jiné aplikace při prezentaci jako slido,learningapps,nearpod,whiteboard.fi aj.

Vzdělávací a výukové programy a zejména internet.

webové prohlížeče a výukové programy - včelka, Fred, gramar, umimecesky apod. Word, MS TEAMS

WhatsApp

Windows 10

wordwall, umimecesky, umimematiku, skolakov, prvouka Rysava

Zejména výukové programy, prezentace, malování, padlet, Kahoot apod.

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom, MS Teams, MS Office, Onenote, Microsoft Whiteboard, Flexibooks, webové aplikace a výukové programy (Wordwall, Learningapps, Nearpod, Padlet, Collboard, Jamboard, Geogebra, Matika.in, Skolakov...), videa na ČT Edu nebo Youtube

Zoom, teams, wordwall

9. Jak často jste komunikovala se žáky během distančního vzdělávání pomocí digitálních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny denně5043,86 %43,86 %  
4 hodiny denně2118,42 %18,42 %  
více než 4 hodiny denně1916,67 %16,67 %  
přibližně 1 hodinu denně108,77 %8,77 %  
jen několikrát do týdne43,51 %3,51 %  
vůbec32,63 %2,63 %  
jednou do týdne21,75 %1,75 %  
s žáky komunikuji každý den, podle rozvrhu, který je upraven pro distanční výuku 2-3 hodiny a pak v odpoledních hodinách podle potřeby individuální konzultace10,88 %0,88 %  
podle běžného rozvrhu a pak ještě po večerech pomocí chatu- cca ž hodin každý den určitě10,88 %0,88 %  
Od po- ct 2 hod denne pa- 1 hod.konzultace10,88 %0,88 %  
Jak kdo potřeboval10,88 %0,88 %  
Nevím, zda je myšlena pouze synchronní výuka nebo také práce asynchronně - zadávání a hodnocení práce žáků apod.10,88 %0,88 %  

Graf

10. Zúčastnili se distančního vzdělávání všichni žáci ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7969,3 %69,3 %  
ne3530,7 %30,7 %  

Graf

11. Prosím doplňte, jak jste tuto situaci řešil/a:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 žák - zadávání úkolů mailem a v tištěné podobě (prac. listy)

Dávala jsem jim kopie pracovních listů.

Dvě žákyně z nepodnětného sociálního prostředí se zpočátku neúčastnily ani online výuky, ani neplnily zadanou práci. Postupně se podařilo je zapojit do online výuky, nicméně situace se zlepšila až poté, co škole informovala OSPOD. Změna nastala pouze v tom, že se připojovaly na online výuku, domácí úkoly ale stále příliš neplnily. Následovala další schůzka s vedením školy a rodiči a zpráva na OSPOD, kde rodina veškerou stížnost ze strany školy popřela.

chyběče jsem naháněla telefonem, přes chat a přes bakaláře

Informovani rodice, vedeni

Informovano vedeni skoly, snaha zkontaktovat rodinu zaka

jak se dalo - obvolávání rodičů, nabízená pomoc atd.

komunikace s rodiči

Komunikací s rodiči

Komunikací s rodiči a vedením školy

Kontakt s rodinou a vedenim

Kontaktovani rodicu

Nijak, kdo se nechce vzdělávat, ať tak nečiní.

Nijak.

OSPOD

Podávání informace rodičům a neomluvenymi hodinami

podporou tištěných materiálů

Pracuji pro školu v severních Čechách, kde socioekonomická úroveň rodin není vysoká. Část žáků se vzdělávala jednotlivé ve škole, část si chodila pro "papírové" podklady.

Prostě jsem je omluvila.

Rodičům na mail jsem posílala, co je potřeba udělat.

S rodiči, s vedením školy, snažila jsem se dítě zapojit a zasílat pracovní listy a učivo, také vytvořené hry k výuce.

S ředitelkou školy

Snaha o komunikaci s rodiči, zasílání práce, kopírování prací, individuální konzultace.

Snazila jsem se je kontaktovat rodice nebo rovnou je

telefonicky s rodiči, za podpory vedení, když byla potřeba

telefonování dítěti ve schůzce, otázkou o příčinách neúčasti na osobní chat v Teamsech, info rodičům přes bakaláře, info tř. uč přes osobní chat učitelův

U nás neproveditelné

Upozorneni rodicu, hledani reseni s vedenim skoly

Velmi obtížné řešení, kontaktování rodičů, kteří se vymlouvali na techniku a nedostatečné zázemí, při nabídce techniky zapůjčené školou stejně odmítli, že nemají internet. Komunikace s žákem přes email a Bakaláře, zasílání práce a pracovních listů.

Velmi špatně, nutno oslovovat rodiče, komplikace v doplňování učiva, špatně řešitelná situace.

většinou s rodičem žáka

Vzhledem k tomu, ze nekteri zaci nemely internetové pripojení, vyzvedavaly si učebni material a úkoly na vrátnici , nebo mely individuálni konzultácie Ve škole

Zak nemá připojení k internetu,docházel pravidelně 4x týdne do školy,kde pracoval s AP

Zapůjčením techniky, kterou poskytovala škola.

Zasíláním úloh, pracovních listů, ve škole jsem jim ve vestibulu nechávala nakopírované materiály.

12. Měl/a jste podporu ze strany vedení školy při realizaci distančního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5649,12 %49,12 %  
spíše ano3530,7 %30,7 %  
spíše ne1916,67 %16,67 %  
určitě ne43,51 %3,51 %  

Graf

13. Prosím doplňte, proč tato podpora nebyla, nebo v čem naopak spočívala:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

...

3patné technické vybavení, nedostatečné technické pomůcky pro žáky, špatná wifi, špatné kompetence učitele i rodičů.

Asi v tom sami plavou, nebo si nevšimli, že v tom plavu já a spoléhali, že si nějak poradím, protože jsem schopná

Byla, školení, příprava platformy, opět školení, pomoc IT pracovníka (reaguje ihned, občas žasnu!)

Dobre technicke prostredky k zapujceni pro pedagogy/zaky

Dodání počítačů

Doporučení, možnost volby způsobu vedení vyučování, spolupráce s kolegy, vedením školy a jejich podpora v řešení složitějších situací

Dostala jsem notebook.

Dostatek podpory ze strany technickeho zazemi

Dovybavení potřebnou technikou

Chyběla koordinace vedení a jednotlivých vyučujících. naopak měli jsem vlastní prostor a i prostředky k digitální komunikaci

informace o aplikaci MS Teams, možnost školení o aplikaci online, možnost školení od kolegyň, které měly znalosti o aplikaci

Jsou rádi, že vysílám na svém počítači, internetu a bez řečí.

Každý byl sám za sebe, všem jsem si zajišťoval sám.

kdybych potrebovala, bylo kam se o obratit pro radu. Dulezity byl skolni notebook -prosinec 2020

Když jsem něco nevěděla, poradili mi kolegyně nebo vedoucí MŠ

Kompletně připravené zázemí pro výuku. Školení organizovaná zaměstnavatelem.

Konzultace při problémech. Výměna zkušeností a vytvořených materiálů. Poděkování za odvedenou práci.

Měla jsem možnost vzdělávat se a to jsme také dělala.

Měla jsem ve všem volnou ruku

Měla jsem volnost při výběrů různých aktivit, ale nikdo mi neporadila apod.

Měla jsem zcela volnou ruku, teprve později došlo ke sjednocení v aplikaci MS TEAMS.

Moznost zapujceni noetbooku

možnost učit z domu, zapůjčení sluchátek, kamery, nabídka webinářů...

Možnost za určitých pravidel školení navštívit.

Myslím si, že vedení spoléhá na to, že si vybralo kvalitní zaměstnance

Na jaře roku 2020 se nepodařilo vedení určit jasná pravidla výuky, to bylo, dle mého názoru, selhání. Jelikož se v tom ztráceli jak učitelé, tak děti, potažmo i rodiče. Nicméně od září 2020 máme povinně on-line výuku prostřednictvím Ms Teams. Podpora vedení je v tom, že za nimi mohu s čímkoli přijít a společně hledáme řešení.

Nabidka notebooku, kamery aj., moznost vyuky ze skoly

Nabídka technického zázemí Poradenství při řešení jakychkoli problémů se vzděláváním žáků na dálku

Nabízeli mi kurzy, které zaplatí.

Nákup nové elektroniky....

náměty

Nebyl prostor, byla jsem hozená do vody a starej se. Technika byla primárně určena žákům.

nedostatečná orientace v digi prostředí a v potřebách podřízených

Nedostatečné digitální kompetence vedení

nedostatečné vybavení

Nedostatek financi

Nedostatek techniky, ta byla primárně přidělována žákům, což je pochopitelné.

Nechala na nás, která metoda je nejlepší po domluvě s rodiči.

Nejprve nebyla žádná - na jaře 2020. Pak škola naštěstí zavedla jednotný systém, ucelený a zařídila nám i školení. Ale tím to končilo - další pomůcky, aplikace apod.si už musel každý hledat sám nebo ve spolupráci s kolegy.

Nevím

nevím, vedení si myslí, že to vše zvládáme a nemusí nám pomáhat

Nezajímá je, co děláme.

Neznalost IT, samo vedení tápalo, zejména v prvopočátku pandemie.

Neznalost, špatná orientace v IT oblasti.

Nikdo mě neobtěžoval.

Nikoho z vedení nezajímá pěšák.

Nonstop komunikace a psycholog k dispozici, v případě potřeby

Nové ntb, školení v Teams,...

Podpora byla

podpora byla ve všech problémech, které se naskytly

Podpora byla zejména technického rázu - notebook, aplikace, školení a webináře.

Podpora od začátku vedoucí k učení online a minmalizovat práci offline.

podpora při řešení problémů při výuce

Podpora technickeho zazemi

podpora v IT technologiích

Podpora v komunikaci s rodiči, vedení za mnou stálo, snažilo se přistupovat věcně a jasně v zájmu dítěte i školy

podpora v komunikaci se žáky i rodiči

Podpora v oblasti technického zázemí, možnost navštěvovat vybraná školení.

Podpora v reseni problemu, technicke zazemi

Podpora ve všech směrech - technika, školení apod.

Podpora: zapůjčení počítače, kurz na Teams

Podporu ano, ale informace velmi malé. Odpovědnost byla nechána na učiteli.

Podporu jsem měla zejména ve své zkušené kolegyni, na kterou jsem se mohla, kdykoliv obrátit a vždy mi vyšla vstříc.

Podpořili mě v tom, že mě nechali pracovat dle mých představ a potřeb.

pomoc při realizaci různých projektů

Pomoc při řešení problémů s nezapojenými žáky, nabídka zapůjčení techniky.

Pomoc s jakymkoliv problemem,neslo se pripojit,zapujceni zarizeni...

Poskytnuti technickeho vybaveni

Poskytovala zázemí a technologii

Potřebovala jsem lépe - více prakticky ukázat práci v Teams.

proškolení v systému MS Teams

Příliš nekonkrétní info, nejasně stanovené podmínky, aplikace apod.

ráda bych vysílala ze školy, ale nebylo to z technického hlediska možné - všichni jsme ze školy vysílat nemohli Vybavili nás novými notebooky

Rady, zapůjčení techniky, podporav komunikaci s rodiči.

Rozvrh hodin, kontrola a hospitace na online hodinách, komunikace s rodiči

řešení aktuálních problémů při online výuce

Samo vedení tápalo. Neměli dostatek kompetencí.

spolupráce,komunikace,společné řešení nedostatků

Starsi vybaveni

Škola zajistila online školení. Ale probíhalo až během distanční výuky (za pochodu). V první vlně mi odešel notebook a obratem škola zajistila jiný (ovšem přišla jsem o jeho obsah:-(). Jinak většinou ochotně pomáhali zdatnější kolegové

školení na použití platformy Teams

Školení na MS Teams. Metodická podpora ICT koordinátora. Možnost homeoffice, zapůjčení notebooku.

Školní notebook, možnost zapůjčení dalšího vybavení, možnost připojovat se ve škole

Špatné technické zázemí, nedostatek znalostí.

Tak to je možná spíše otázka na vedení školy :o). Možná jejich nedostatečná orientace v oblasti moderních technologiích.

Technické zázemí -kamery, sluchátka, jednotné aplikace

Technické zázemí na dobré úrovni, samo vedení nemělo zkušenosti s tímto typem vzdělávání, bylo to pro ně také nové.

Technické zázemí perfektně zajištěno.

Technicke zazemi poskytnuto skolou.

Texhnickanpodpora,caste kontakty,porady, náměty

Umožnění práce na pracovišti nebo zapůjčení notebooku.

V poskytnutí ntb, školení.

V proškolení ve jmenovaných programech

V této oblasti podporu ani nepotřebuji.

Vedení nám poskytlo technické vybavení a pravidelnou podporu v digitálním světě a nabídku vzdělávacích webinářů.

Vedení nás v tom nechalo samotné.

Vedení nechává tyto záležitosti zcela na zaměstnancích.

Vedení samo tápalo. Byla v možnosti učit ze školy, kde bylo dostatečné zázemí.

Vedení samo tápalo. Nebyly jasné instrukce, pokyny z MŠMT byly velmi nekonkrétní, zavádějící a vydávány na poslední chvíli. Vše se neustále měnilo a doplňovalo.

Vedení se snažilo pomoci a zajistit možnost online učení, zajišťovala techniku - dokonce data.

vedení zabezpečilo vzdělávání a při řešení problémů byli nápomocní

Vlastní notebook,grafický tablet,škola uhradila placené aplikace na tvorbu výukových materiálů

vstřícný přístup

Výborné technické zázemí, možnost učit ze školy, žáci mohly mít půjčené počítače.

Výučbový material, zapujceni techniky, ruzne odkazy na videá a tutoriály

Vzdělávani v IT technologiích

Zajištění technického vybavení

zajištění technického zázemí

Zapůjčení techniky, možnost využívat vybavení, které mám ve třídě.

Zpočátku nebylo stanoveno, jakou platformu máme používat, to se sjednotilo až od září. Vedení školy posílalo množství nabídek různých portálů, kde lze vytvářet nebo využívat výukové a procvičovací materiály. Paradoxně jich časem bylo tolik, že se v tom člověk přestal orientovat. Představoval bych si max. 5 různých platforem, které by byly stanoveny jako klíčové a byla např. zakoupena školní licence pro žáky i učitele. Na druhou stranu každému učiteli a třídě může vyhovovat jiné prostředí a způsob práce...

zřízení školních mailů

14. Co si myslíte o zavedení distančního vzdělávání pro 1. stupeň základních škol?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. stupeň je na tom lépe než 2. z hlediska pomoci rodičů, obětavosti učitelů a obecně chuti dětí pracovat a zapojovat se do výuky.

Alespoň částečně vyřešená výuka.

Alespoň nějaké řešení.

Alespoň nějaké řešení.

Asi bylo nutné, polemizovat by se dalo o délce a organizaci.

Bez předchozí zkušenosti s tímto typem výuky to bylo velice těžké. Jak pro děti, tak i pro učitele. Třetí vlna s dnešními zkušenostmi už by byla veselejší a přínosnější.

Běžná výuka je pro mě mnohonásobně lepší.

Budoucnost moznosti vzdelavani

Byla bych raději, kdyby byla výuka naživo.

Byla to asi jediná cesta jak děti vzdělávat.

Bylo to nutné řešení, považuji za alespoň nějaké řešení. Vidím jako špatně vyřešenou situaci.

Dávám přednost prezenčnímu vzdělávání

Děti se naučily být více samostatnější a ovládat technické vybavení a jednotlivé aplikace. Nenahradí to sociální kontakt a budování vzájemných vztahů.

Distancni vzdělávání zavedeno plošně, kombinace synchronní a asynchronní výuky se jeví jako vhodná.

Distanční výuka na 1. stupni je náročnější pro učitele a nedostatečná pro děti.

Distanční výuka není vhodná pro 1. stupeň.

Dobré řešení, lépe než žádná výuka. Děti školu potřebují v mnoha směrech.

doplněk

důležité, ale nemůže dostatečně nahradit výuku ve škole, dlouhé, mohla být dříve zavedena rotační výuka

Forma vzdelavani v dobe pandemie

Je nezbytne.

Je realizovatelný.

Je to budouci varianta skolstvi

Je to dobrá alternativa k běžné výuce. Na druhou stranu je velmi obtížné ji realizovat tak, aby jí žáci prvního stupně zvládli sami bez obtíží a bez pomoci rodičů, obzvlášť ti menší.

Je to hloupost, hlavně pro 1.třídu, kde děti nemají zažité základní návyky, pořádně se neznají. Je důležitý společný začátek a upevnění nejen vztahů, ale i seznámení s novým prostředím a pravidly. Od 3.třídy to snad děti zvládají lépe, je ovšem důležitá asistence rodičů.

Je to náročnější než na druhém stupni, kde jsou žáci samostatnější.

Je to nutné zlo. Asi jediné řešení v nastalé epidemiologické situaci.

Je to správné, když umírají lidé.

Je to užitečný doplněk prezenčního vzdělávání, který však prezenční výuku nenahradí. Některým žákům vyloženě nevyhovuje. Vyžaduje významné zapojení rodičů. Nároky kladené na celé rodiny vedou k prohlubování rozdílů mezi dětmi. Děti mají různé podmínky a různou měrou pracují samostatně.

Je to velmi nešťastné a složití pro všechny zúčastněné. Je to pouze řešení krize, nelze to udržet dlouhodobě.

Je to zvláštní doba, ale postupně jsme si všichni zvykli.

Jedna z variant, jak nahradit vyuku

Kratší dobu snad, nevhodné pro delší období

Lepší něco, než být bez výuky

Lepší než žádná výuka, ale nevhodně vyřešené. Velký nápor na učitele, vysoké požadavky na techniku v rodinách.

Lze to jako nutnost, ale pouze docasne

Má své výhody v 3. - 5. ročníku, zejména pro děti pomalé, nesmělé, neprůbojné. Mohou si lépe organizovat vlastní práci, nejsou konfrontování s třídními "draky", pracují svým tempem. Pro 1. a 2. třídy naprosto nevhodná.

mám pozitivní názor

Mám spíše negativní náhled. Považuji za špatné řešení.

Melo by mit jasne vymezena pravidla

Moc smutne, ze deti prisly o kolektiv

Možná míč těžké

Myslet si můžu, dělat musím.

Myslim si, ze pro prvni stupeň je dulezita a vhodná prezenčni výuka , získavaji se základni vedomosti, kompetencie , dulezite pro dalsi štúdium , chybí osobní kontakt

Myslím si, že se děti alespoň naučí s počítači.

Na jaře 2020, kdy virus nikdo moc neznal, to byl celkem logický krok, který ale nebyl z MŠMT nijak řízen, nebyl vypracován krizový plán, který by se v podobné extrémní situaci "vytáhl" a začal používat. Zřejmě s podobnou situací nikdo nepočítal. Za celou dobu nikdo nepřinesl mnohokrát slibovaná "tvrdá data" o počtu nakažených / nemocných / zemřelých žáků. Proto se domnívám, že podzimní a zimní uzavření škol bylo příliš tvrdé a zbytečné a zanechá na mnoha dětech výukové i sociální následky. Nevím o žádné jiné zemi, kde by školy byly uzavřené tak dlouho. Prý ani za války nebyly školy zavřené v takovém rozsahu.

naprosto nevhodné

Naprosto nevhodné

naprosto nevhodné z mnoha hledisek

Náročné pro všechny strany, přesto si myslím, že děti, rodiče i učitelé bychom měli nyní hledat, co nám tato práce přinesla pozitivního

Ne zcela vyhovujici

Nebylo na výběr. Těžko říct, jestli to bylo nezbytné ze zdravotního hlediska.. Snažili jsme se to s dětmi/ snažíme se i nadále zvládat to nejlépe, jak to jde.

nedostačující, žáci potřebují skupinu a řád každodenních aktivit

Nedostatečné, příliš náročné, neorganizované.

Nejsem nadšena, beru to jako nutné zlo.

Nemám na to názor.

nemyslím si, že je špatná. Je to o učitelích, jak se k tomu postaví. Záleží na nich, jak žáka zaujmou. Jakou podporu (aplikaci) pošlou. Co učitel neovlivní je rodina, někteří žáci mají technické problémy, nemají technické vybavení a v sociálně slabších rodinách není ani chuť nic dělat, jelikož rodiče to neumí a děti nepřihlašují

Nenahradi prezencni vyuku

Neni to dobre,

není to dobré, děti musí mít komunikaci a kontakty-učitele, spolužáky

Není to úplně vhodné vzdělávání, na druhou stranu, jsou věci, o kterých si můžeme myslet cokoliv, ale nic s nimi neuděláme.

není úplně vhodné ale v stávající situaci bylo nevyhnutné

není určené pro první ročníky

není vhodný pro I.stupeň, ale jde to ,musí se vytvořit priority

není vždy tak účinné

Nepodporovala bych to.

Nepovažuji za dobré řešení zejména z důvodu motivace.

Nepovažuji za dobré řešení. Nedostatečná motivace žáků v takto dlouhém časovém horizontu.

Nesmysl

nesmysl

nesmysl, zejména u 1. a 2. tříd

Nesouhlasím s ním (učím 1. ročník).

Nešťastné řešení, příliš dlouhé.

Nevhodné a náročné pro všechny zúčastněné

Nevhodné a neuspokojivé.

Nevhodné!!!

Nevhodné.

Nevidím jako dobré řešení.

Nevidím to jako dobré řešení. Spíše vidím děti ve škole.

Nic dobrého.

nutnost v této době

Obtížná špatně zvladatelná situace, špatné digitální kompetence pedagogickým pracovníků a dětí. Příliš časově náročné práce, nutnost neustálého vzdělávání.

Pokud to bylo nutné s ohledem na zdraví občanů, nezbývá nic jiného. Nepovažuji tento typ vzdělávání za dobrý, bylo to krajní řešení situace, perspektivu v tomto nevidím.

Posun v oblasti digitálních schopností. Pracovat s krizovou situací.

Pro 1. stupeň je to dlouhodobě neudržitelné.

Pro 1.rocnik nevhodné

pro I.stupeň to není příliš šťastné řešení

Pro někoho bez problému, někteří zvládají hůř. 1. stupeň dle mého názoru není na tento typ výuky ještě vyspělý.

Pro první ročníky nevhodné rodiče neplnili s dětmi zadané úkoly čtení, psaní úkolů

První vlnu Covidu jsem zažila na konci 1.třídy. To bylo náročné. Nyní ve druhé třídě zvládání mnohem lépe. Nicméně dle mého názoru se nejedná u takto malých dětí o plnohodnotnou náhradu.

Příliš kostrbaté řešení.

přítomnost žáka ve školním kolektivu a spolupráce s učitelem je mnohem důležitější na 1.stupni-sociální kontakt,návyk pracovních,pohybových dovedností a modelů chování ve společnosti

řešení budoucnosti, mně nevyhovuje.

Spíše hodnotím negativně.

super

Špatná volba

U prvních a druhých tříd je vše na rodičích. Starší děti si s distanční výukou poradí lépe. Online setkávání bylo někdy téměř bezhodnotné.

V době pandemie to byla nutnost( spojení s žáky , zasílání úkolů ..),ikdyž zde především u 1.-3. třídy byla nutná spolupráce rodičů)

V nastálé situaci to byla asi nutnost, ale šlo to lépe vést , ne rozhodnutí ze dne na den, ne takhle dlouho, jednodušší pokyny, ne stále měnit

V této situaci dobré řešení.

V určité chvíli jistě nevyhnutelné, nicméně z dlouhodobého pohledu nevhodné.

Varianta ke vzdelavani v dobe pandemie.

Velká chyba pro první a druhé třídy.

velmi náročné pro děti, jejich rodiče , vyučující

Velmi se mi líbí i tato skutečnost, jedná se o inovaci ve vzdělávání.

Velmi složité na provedení, na udržení pozornosti žáků.

Vhodné jen na krátkou dobu.

Vzhledem k situaci asi jsem spis za jinak je lepsi prezencni forma

začátek velmi těžký pro žáky ,někdy i pro učitele. Nyní jsem již skoro profesionálové, obrovský posun v před

Zejména pro žáky 1. třídy je výuka psaní nedostatečná. Je složité monitorovat návyky pro psaní, diagnostiku a opravu chyb. Náročné je zároveň plánovat výuku pro naši smíšenou třídu od 1. do 3. třídy.

Zřejmě to bylo nutné v rámci epidemiologické situace.

Zřejmě to bylo nutné, nicméně návrat do školy měl proběhnout rychleji. Malé děti, zejména prvňáčci, potřebují upevňovat sociální návyky. Pokud se zanedbá čtení, psaní a prvopočátek počítání, může to mít špatný vliv na vývoj dítěte do budoucna.

Že je to nutné, když umírají lidé.

Že je to zločin páchaných na dětech.

15. V čem spatřujete přednosti distančního vzdělávání na 1. stupni základních škol?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

alespoň nějak se mohli zapojit do výuky. Ti, kteří chtěli.

Brzka orientace zaku v oblasti digitalnich technologii

Děti jsou aktivnější a mají chuť spolupracovat.

Děti nemusí tak brzo vstávat.

děti se naučí pracovat s moderními technologiemi, vyhledávat různé věci na internetu apod, ale jinak tráví u PC mnohem více času na úkor sportu, sociálního kontaktu s vrstevníky

Digitální revoluce, posun

dočasná náhrada běžné výuky,kterou nelze uskutečnit prezenčně(nemoc dítěte,pandemie,pobyt rodiny mimo dosah školy,..)

hravost, menší stres

I malé děti se naučily pracovat s PC

Jakákoliv podpora vzdělání je dobrá. Lepší, než aby děti byly úplně na to samy.

Jako přednost spatřuji v tom, že se žáci orientují rychleji v učebnici, pracovním sešitě... a určitě se rychleji seznámili s komunikací přes PC.

Je to takové milé pozastavení se

je to zábava

Komunikace a spolupráce s rodiči. Vztahy mezi mnou a žáky získává jiný rozměr.

kontakt s vyučujícím a spolužáky

Kratsi pracovni doba

maji cas prokousavat se svym tempem a travit mnohm vic casu s rodinou, ktera ne

Maximálně v hledání alternativních způsobů vzdělávání, větším zapojení rodičů do vzdělávání a tím přiblížení se žákům a jejich problémům.

moderní

Moznost vyuky pri zavreni skol

možná :samostatnost dětí

Možnost rozdělení dětí do menších pracovních skupin.

Může být dobrou alternativou běžného vzdělávání do budoucna. Například jako podpora pro žáky, kteří z nějakého důvodu nemůžou navštěvovat školu (nemoc apod.)

Naučí se využívat IT technologie k vyhledávání informací a k učení - aktivní využití IT.

naučit se pracovat s technologiemi, novými aplikacemi, novou organizací výuky, jinému plánování, jiné komunikaci

některé děti se lépe soustředí

Některým dětem tento typ výuky vyhovuje z hlediska organizace dne a vlastní práce. Jiné děti zase oceňují větší klid.

Nespatruji moc prednosti, varianta k procesu vzdelavani v teto dobe.

nespatřuji

Nespatřuji žádné přednosti.

Nespatřuji.

nevím

nová věc,která když se dobře uchopí je ku prospěchu

Nové kompetence malých žáčků.

Nové prostředí, zajímavý přístup, výzva pro všechny zúčastněné.

nutnost organizace povinností, směřování k samostatnosti, lepší organizaci času...

Obecně nespatřuji přednosti, vnímám to jako nutnost na nezbytně dlouhou dobu. Malé pozitivum může být ve zlepšení úrovně používání digitálních technologií pro učitele i žáky.

Odpověď je již v předchozí otázce.

Orientaci zaku v oblasti digitalnich technologii

Osamostatnění některých dětí, práce s výpočetní technikou

Osvojení si práce na PC.

Osvojení si schopnosti práce s technologiemi, rozvoj samostatnosti a odpovědnosti.

Podporuje samostatnost.

Pohodlí, malé nároky na žáky, ztráta režimu, pravidel apod. Považuji za nevhodné.

Posun digitálních schopností dětí i dospělých, většinou i rodičů dětí.

Pouze v dovednosti práce s počítači a technikou všeobecně. Jinak naopak hodnotím záporně nedostatečný sociální kontakt, přirozená komunikace, možnost činnostního učení apod.

Pouze v možnosti naučit se kvalitně pracovat s digitálními aplikacemi. Látka probírána ve škole v předmětu informatika po dobu jednoho školního roku, byla dětem vysvětlena za měsíc až dva, např. posílání dokumentů, tvorba dokumentů, tvorba prezentací apod.

práce s informacemi

Prednosti nenalezam.

Prednosti spatruji jen v tom,ze je to forma vzdelavani a setkavani se s zaky v teto nelehke dobe.

Prednosti vyrazne nevidim

prohlubování znalosti odlišným způsobem

Přednosti distancniho vzdělávání na prvním stupni proti ostatním stupňům, nebo přednosti vzdělávání distancne proti prezencnimu vzdělávání?

Přednosti nespatřuji. Spíše negativa, možná jedině v zlepšení schopností v práci s počítači a technikou vůbec.

Přednosti žádné nespatřuji.

Přínos pro děti na 1. stupni nevidím, rozhodně ne pro 1. - 3. třídu.

Realizace vyuky ve virtualnim prostredi

Rodiče mají možnost seznámit se s prací učitelů. Schopnosti dětí v IT.

rodiče mají přehled, jak pracují i ostatní dět ve třídě :)

Rodiče mohou vidět, jak se jejich děti učí a jací jsou v hodinách. Lépe porozumí učebnicím a tomu, co se jejich dítě právě učí. Je to pro ně přímá zpětná vazba.

Rozvoj a zlepšení digitálních kompetencí.

Rozvoj digitálních kompetencí.

Rozvoj práce s počítačem, což je velmi perspektivní pro budoucnost. Nový pohled na věci.

Rozvoj schopností žáků, ale i učitelů. Samostudiem jsem se naučil mnoho. Na různých FB skupinách jsem se doptával apod.

Rychla komunikace a zajem deti protoze PC jsou im blizke

Rychlost, pohodlí, možnosti.

Samostatnější příprava a práce dětí, rodiče více zapojeni do přípravy,děti se naučily pracovat na PC

Samostatnost žáků

Samostatnost žáků, kompetence v oblasti digitální a mediální gramotnosti.

samostatnost,prohlubování znalostí IT

Samostatnost( u nekterych)

Seznámení s budoucností a orientace v technice.

Snad jen v rozvoji používání moderních technologií.

Spíše vidím negativa, žáci potřebují být se spolužáky, vrstevníky, mít motivaci.

stmelení rodiny, seznámení s digi prostředím, nutnost zapojení širšího okolí( není vše jen na učiteli)

Ukázalo se, že i ve stižených podmínkách lze učit.

Určitě jsme se - já i mí žáci - posunuli vpřed z hlediska užívání všemožných technologií a aplikací IT.

V dnešní době alespoň nosný způsob interakce.

V IT kompetencích, rozšíření obzorů v oblasti moderních technologiích.

v ničem

V ničem

V ničem

v ničem

V ničem. DV vnímám jako poslední možnost v naprosto extrémní situaci např. skutečně vysoce smrtelné pandemie, válečného stavu nebo jaderné či chemické havárie. Lepší, než kdyby výuka neprobíhala vůbec, jak by tomu bylo řekněme před 15 a více lety. Dále si ji dovedu představit v individuálních případech dlouhodobé nemoci žáka, nedobrovolného pobytu v zahraničí, nebo přezkoušení žáka, který dlouhodobě žije v jiné zemi (tam je však otázka, jaký smysl či úroveň má mít vzdělávání resp. přezkušování žáka, který třeba nikdy neviděl své spolužáky...)

V rozvoji digitálních kompetencí.

V rozvoji mnoha kompetencí žáků, ale zejména učitelů. Sama jsem byla v začátku velmi neznalá techniky. Nyní se obstojně orientuji a velmi intenzivně používám k výuce.

V rozvoji mnoha kompetencí.

V získání digitálních kompetencích.

Víc jsme se naučili pracovat s IT technikou

Vidím negativa - vliv na oči, málo pohybu, závislostech na technologiích.

Vidím v něm budoucnost.

Viz výše

Vypnem detem mikrofony,neresime kazenske potize

Výrazné zlepšení žáků v IT.

Vzhledem k tomu, že jsem ji absolvovala a absolvuji s 1.ročníkem, tak v ničem.

zapojení rodičů, nemohli si nevšimnout, jak je učitelská práce náročná posílení samostatnosti dětí, důraz na vnitřní motivaci- zde museli opět přispět rodiče

Zařazení interaktivity do výuky, snadná dostupnost všem dětem.

Zdokonalení v ikt

zlepšení práce s technikou i u žáků, ale i učitelů

Zlepšení práce s technikou. Větší zapojení některých rodičů do vzdělávání svého dítěte. Častější komunikace s rodiči.

Zlepšení žáků v práci s počítači, spíše využívají mobil. Zlepšení v online prostředí a online konferencích.

Zlepšuje některé dovednosti všech zúčastněných. Zejména organizační schopnosti a počítačovou gramotnost. Trénuje přizpůsobivost a samostatnost.

Znalost práce s technologiemi.

Zůstávají alespoň nějaké sociální kontakty, možnost pokračovat ve výuce.

Zvládnutí digit. techniky

Žáci se zlepšili v digitálních kompetencích. Zvládají toho více, než by se naučili v hodinách informatiky. Odpadly také výchovné problémy typické pro jejich věk.

Žádné

Že autisté byli konečně šťastní.

Že mi ten rok rychleji utekl. A děti se učí, že když se chce, tak to jde.

Že můžu vstát 5 minut před vysíláním, nechat si pyžamu a pak seřvat všechny nenasnídané žáky v pyžamu.:-)

Že nemusím být s dětmi celý rok a lézt jim na nervy.

Že se děti učí, jaké to bude do budoucna...Nemoc bude útočit ještě dlouho a kdoví, co ještě bude útočit.

16. Jaké byly hlavní bariéry při distančním vzdělávání Vaší třídy? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita internetového připojení6758,77 %58,77 %  
náročnost na přípravu učitele6355,26 %55,26 %  
náročnost na organizaci výuky5951,75 %51,75 %  
tato výuka není vhodná pro žáky na 1. stupni ZŠ5346,49 %46,49 %  
nedostatečné vybavení školy pro distanční výuku (hardware)2723,68 %23,68 %  
nedostatečné vybavení školy pro distanční výuku (software)2723,68 %23,68 %  
nespolupráce žáků2421,05 %21,05 %  
nespolupráce rodičů žáků2219,3 %19,3 %  
má nedostatečná digitální gramotnost, úroveň digitálních kompetencí1714,91 %14,91 %  
nedostatečná podpora a pomoc ze strany vedení školy108,77 %8,77 %  
Nedostatečná kontrola nad reálnými znalostmi žáků10,88 %0,88 %  
Náročnost na soustředění,bolesti hlavy10,88 %0,88 %  
organizace pece o rodinu...0010,88 %0,88 %  
Technika u některých dětí byla opravdu nedostatečná, připojení selhávalo. 10,88 %0,88 %  
Náročnost na zajištění výuky pro 3 ročníky malotřídky. Velký nárok na počet pedagogů, asistentů.10,88 %0,88 %  
tato výuka není vhodná pro žáky I. ročníků10,88 %0,88 %  
tato výuka není úplně vhodná pro malé děti, mohla by být doplňující na rozvoj a uplatnění technologie do výuky, ale v menším podání, 1 x celý den každý druhý týden10,88 %0,88 %  
V mé třídě nespolupracoval jen malý zlomek dětí, resp. rodičů.10,88 %0,88 %  
Nižší vybavení rodin10,88 %0,88 %  
Nadměrný počet žáků ve třídě. 10,88 %0,88 %  
Počáteční nevybavenost některých dětí. Po nákupu a zapůjčení přístrojů již bez problémů. Dále digitální kompetence rodiče. 10,88 %0,88 %  
bez kamer a mikrofonů to jde někdy opravdu těžko a je to frustrující pro všechny10,88 %0,88 %  
.10,88 %0,88 %  

Graf

17. Měl/a jste možnost vzdělávání v užívání digitálních technologií ve výuce, zajištěného školou, pro Vás zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6657,89 %57,89 %  
ne4842,11 %42,11 %  

Graf

18. Prosím napište, o co se jednalo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Co jsem chtěl, jsem absolvoval, mnohá školení byla zdarma.

Co jsem si vybrala a zajistila, to jsem absolvovala.

forma školení a webinářů

Fraus - webinář

interní školení

Ipad,tuzka,notebook,

Jak pracovat se SW

Jeden úvodní kurz pro užívání MS Teams.

kolegyně mi dvě hodiny vysvětlovala práci s teamsy- nalejvárna v přípravném týdnu naprosto nedostatečná bez možnosti procvičení zasílání pár odkazů na webináře

kolegyně z ochoty doučovaly ty tupější

Komunikace s rodiči, výuka v přírodě, online výuka.

Kurz, jak ovládat Teams a kurz, jak vytvářet kvízy.

kurzy

materiály, počítač

Metodicke porad a nabidka webinářů

Microsoft Teams školení a další webináře

Možnost webinářů a placených školení.

MS Teams, hybridní výuka, práce s Kahootem

MS Teams, práce s interaktivní tabulí.

Notebook

Notebook, camera, sluchatka

O co jsem si řekla - webináře, školení.

o prezentace aplikace MS Teams

O různé webináře k rozvoji mých kompetencí, tzv. učitelské portfolio.

Online školení a webináře pořádané vzdělávacím portálem V Lavici, Fraus aj. Možnost využívat technické zázemí školy, půjčovat si moderní technologie. Radit se a diskutovat s kolegy.

PC, internetové připojení, dataprojektor

počítač v práci

počítače, vizualizéry, kamery, bezdrátová sluchátka

pouze základní školení, jak funguje Google Classroom

Práce s Teams.

Práce v Classroom

program Teams

prohlubování znalosti s IT technikou

Proškolení v používání edupage a meet google.

Různé druhy vzdělávání v oblasti IT a také metody a formy výuky. Vedení třídnické hodiny online, slovní hodnocení žáků.

seminář AV media, různé webináře...

Skoleni na interaktivni tabule

Společné školení na MS Teams, webináře dle mého zaměření.

Školení

Školení

Školení Microsoft Teams přímo ve škole-prezenční. Nabídky nejrůznějších online školení zaslané vedením školy. Poradenství od kolegů.

Školení Microsoft Teams,

Školení na moderní technologie - online výuka, školení na MS Teams.

Školení na půdě školy.

Školení pro práci v Teams

školení pro uživatele google platformy

Školení týkající se výukového softwaru. Objevení všech dostupných funkcí

školení v Teamsu

Školení ve škole k programu classroom

Školení ve škole na začátku roku. Organizovali jsme si ho sami pro sebe.

Školení, porady,

Školení.

Školila nás naše paní učitelka, co s tím má již zkušenosti

Technická podpora, podpora připojení, zakoupené licence k vzdělávacím aplikacím.

ukázka práce s MS Teams, práce se SMART notebook

úkoly

viz 13

vizualizér; software - office

využití IT technologie,webimářů atd

Webináře

Webináře a online školení

Webináře a školení

webináře na podporu on-line výuky

webináře výukových programů, prohlubování zkušeností s IT technologii

Webináře, podpora kolegů

Základní seznámení s Teams a jeho používání.

Základní školení práce s MS Teams

19. A dále jaký byl jeho obsah:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

aby dětem vyhovoval

aplikace programů do výuky

Aplikace v Teams.

bylo to různé : bloky cca 45 minut intenzivního školení, posléze praktická výuka na dálku

Cela vyuka

celé odpoledne (asi 3 hod)

Dále již jsem se vzdělávala sama.

Digitální technologie ve výuce. MS Teams.

Digitální technologie, aplikace, interaktivita ve výuce.

Digitální znalost - druhy a možnosti použití počítače ve výuce. Online školení pro náměty na výtvarnou a pracovní činnost.

distanční výuka,MS Teams,IA tabule

Dle mých zájmů a potřeb.

ekologie

Firma,Sway,

Jak komunikovat s žáky.

Jak pracovat s Teams

jak se přihlásit, vytvořit učebnu a úkol

Jedná se o online konferenci průřez témat a nápadů do výuky.

Komunikáce , elektronické hodnotení, zapisovaní hodnotení do bakalaru, výtvareni učebných materiálu

Komunikace s rodiči, hybridní výuka, nápady do distančního vzdělávání, motivace a odměňování žáků, jak předcházet konfliktům.

Možnosti jak využít všechny dostupné funkce. Jak dětem sdílet potřebné údaje apod. Sdílení zkušeností

možnosti práce v Teams- zadávání úkolů, kviz...aj.

Naučit se ovládat funkce, které potřebuji ke komunikaci s žáky v Teams

Nerozumim teto otazce

Nevím...

Obsah zaměřen na digitální techniku a její použití.

Obsah zaměřen na problematiku v distanční výuce.

Obsahem bylo zaměření na digitální technologie a práce v aplikacích.

organizace práce, čtenářství

ovládání programů, návody k usnadnění práce

Podle mého výběru - vzdělávání v digitálních technologiích, nové interaktivní učebnice apod.

popis a práce s aplikací MS Teams

Poučení a vysvětlení fungovaní programu

Použití Microsoft Teams pro výuku na dálku.

Použití online nástrojů ve výuce

používání "učebny", "meetu", "kalendáře" atd

Používání MS Teams.

práce s jednotlivými moduly

Práce v Teams.

Praktické ukázky používání.

Prinos pro vyuku

programování a příprava na on-line hodiny

prohlubování znalostí

Různý

Různý - formativní hodnocení, online výuka a jak ji vést

Seznámení s programem a orientace v něm.

Seznámení, možnosti, spolupráce

Technika a její využití a taky školení pro výuku v prezenční formě.

Technika ve využití pro 1. stupeň. A různá školení na školní jevy a nápady do výuky.

Tvorba materiálů, komunikace se žáky a rodiči.

ukázka práce s MS Teams, práce se SMART notebook

velký

Viz vyse

Vše probíhalo online a obsah byl perfektně zacílen na zvolené téma.

vysvětleno v otázce 19

Vytváření zábavných kvízů. Ty se ale vždy sekly a pak jsem raději vzdělávala frontálně a bez legrácek.

Výuka a komunikace

výuka žáků 1. stupně

Využití softwaru

Vzdělávací aplikace, webináře, školení.

Webináře na proškolení práce s výukovými programi

základní orientace v Teams prostředí

základní použití

Základy ovládání tohoto prostředí.

Zaměřeno na digitální kompetence, což mě nejvíce zajímalo v období pandemie.

20. A jak hodnotíte přínos tohoto vzdělávání pro Vaše působení ve třídě:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Já osobně bych potřebovala více hodin na vzdělávání v digitální technice.

2

Alespoň něco

Asi jsem přes svůj věk zastáncem "staré školy", s digit. tech. to nepřeháním, děti jsou i bez školy věčně přilepené k mobilům, tabletům apod. Příprava trvá neúměrně dlouho, pak také trvá, než se děti připojí, každý má jiný mobil/počítač atd. Nepovažuji to za efektivní způsob vyučování.

bez něj bych to nezvládla

Byla jsem schopná začít učit, dříve jsem používala Zoom.

byla to potřeba rychle se zorientovat v těch věcech, aby se člověk před žáky nemusel cítit, že něco neví

Bylo to nezbytné pro fungování v online výuce.

Distanční vzdělávání

Dobre

docela dobré

Dodre

Dostačující pro základní práci.

Hodně jsem na sobě zapracoval v této oblasti.

Jakého vzdělávání? Vzdělávání učitelů pro práci s Teams nebo distančního vzdělávání žáků?

jako přínosné

je to základ, ale člověk stejně musel na vše přijít sám

Kladne

Kladne

kladně

Kladně, rozšíření znalostí a možnost dalšího využití.

Kladně.

Kladně. Ale bylo potřeba samostudium.

Kladně. Určitě přínosné.

Myslím, že přihlásit se do Teams bych zvládla.

Myslim, že všichni zvládlu toto vzdělávání

Některá školení byla kvalitní jiná nedosahovala valné úrovně. V celku ovšem hodnotím kladně - přínos.

nevidím přínos

nezbytné pro zajištění výuky

Nutný úvod do úvodu, kolegyni jsem vděčná hozena do vody mi ukázali tempa a pak už jsem se musela snažit se neutopit metoda pokus -omyl mě stojí dost sil i energie

Nuzne,nekd pohodlné

Pomohlo

Pomohlo me to.

Pomohlo mi překlenout toto náročné období, ale plně nenahradilo prezenční výuku

Pomohlo mi zejména sdílení zkušeností s kolegyněmi že stejného ročníku. Například jak uvést určité téma, co k tomu využít apod.

Pozitivně

Pozitivně

Pozitivní

pozitivní - možnost pracovat v tomto "online" pracovním prostředí, které jsem předtím neznala

Práce v Teamsech

Pro mě přínosné.

Přínos je v rozšíření mých kompetencí v oblasti IT technologií a možnost využití i v prezenční výuce.

Přínosné.

Půl na půl, některá školení výborná, jiná nic nevypovídající, ale přínos přinášela.

rozhodně jsem prakticky využila získané dovednosti

Skvělé

Snadnější aplikace do praxe.

socializace dětí byla nulová, výuka nejprve velmi zajímavá,ale postupem času už mnoho dětí nedávalo pozor ,jako ve škole

spíš velký přínos nevidím, snad jen to zlepšení v používání techniky (počítače)

Super

super

super

Ukáže čas.

V té době jsem s MS Teams pracovala, uvítala bych školení pro pokročilé.

vcelku kladně,ale pokud nepracují všichni,nemá to efekt

Velice kladne

Velmi kladně.

Velmi kladně.

Velmi kladně.

Velmi pozitivně, práce vzdělávacích portálů byla na vysoké úrovni.

Velmi pozitivně.

Velmi přínosné.

Viz předchozí...děti se rozjely a neudělaly ve finále nic.

výborný

Zdokonalila jsem v používání PC a aktivní využívání a tvoření v různých vzdělávacích aplikacích.

Zlepšení o 80 %.

Zlepšení z hlediska digitální kompetence.

21. Zlepšily se Vaše průřezové kompetence vlivem distančního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 22, spíše anootázka č. 22, spíše neotázka č. 23, určitě neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4035,09 %35,09 %  
spíše ne3530,7 %30,7 %  
spíše ano3530,7 %30,7 %  
určitě ne43,51 %3,51 %  

Graf

22. Prosím uveďte, v čem spatřujete zlepšení (např. z hlediska orientace v digitálních technologiích, jejich užívání v různých fázích, oblastech výuky, ve vztahu k žákům - jejich socializaci, vzdělávání apod.):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano.

Bohužel, už vím, jak většina bydlí a jaké mají rodiče ambice.

Bylo nutné se zorientovat v online prostoru a co nabízí. Našla jsem spoustu nových aplikací a nástrojů pro výuku. Naučila jsem se lépe plánovat přípravy, protože v online výuce není prostor pro improvizaci. Musela jsem vybírat a zjednodušovat, snažit se o co největší efektivitu v relativně omezeném prostoru.

Celkově posun v práci s technologiemi.

Čtu debaty učitelů a zkouším nové nápady a možnosti.

Děti se spíše asociovaly. Takže zlepšení ano, ale nespatřuji nic.

Digitální technologie

dřív jsem se jim důsledně vyhýbala, nyní je prostě používat musím pro všechny fáze celého procesu i na veškerou komunikaci, což dost těžce nesu, ale ani v krizi se mi nedostalo ve škole vyžadované podpory

efektivní vzdělávání,snadná komunikace s některými žáky( i s těmi,kteří při prez.výuce méně spolupracují),rychlejší možnost ověření osvojených poznatků,lepší příprava na výuku,větší efektivita školní práce

Jednoznačně v digitálních dovednostech.

Jinak pojaté vztahy s žáky, což považuji za velmi zajímavou zkušenost.

kladně orientace v technologiích záporně - socializace

Komplexní zlepšení ve všech směrech.

Lepsi organizace zkracene hodiny a vyuzivani programu na pc

Lepší komunikační schopnosti, méně mimiky a spíše přesnější formulace.

lepší orientace a více zařazení dig. tech. do výuky

lepší orientace na problém, jeho odstranění, na techniku a možnosti nás všech - dětí i učitelů

Lepší orientace, lepší uživatelská schopnost, práce v aplikacích.

Naučila jsem se ovládat nové aplikace a programy.

Naučila jsem se používat např. grafický tablet.

Obohacení o neznámé aplikace atd.

Orientace na stránkách MŠ, komunikace s rodiči

Orientace v dig.technologiich

Orientace v digitalnich technologiich-graficky tablet, osvetleni, externi mikrofon, napojeni dvou obrazovek pro vyuku

Orientace v digitálních technologiích, lépe předám učivo žákům.

Orientace v digitálních technologiích, využívání digitálních technologií, používání aplikací do výuky a tvorba digitálních materiálů, Zpestření hodin.

Orientace v digitálních technologiích.

Orientace v ikt a jejich užívaní

Orientace v moznostech digitalni technologie

Orientace v oblasti digitalnich technologii u mladsich zaku

Orientace, ovládání moderních technologiích.

Plánování, efektivita práce, reflexe, systematické hodnocení

Počítačová gramotnost

Používání digitální technologie

používání nových aplikací, možnost implementace různých programů, aplikací do výuky, možnost jiné komunikace a spolupráce dětí ve výuce, jiná forma socializace pomocí skupinových prací online

Rozhodně se dokážu rychleji rozhodnout, jakou aplikaci kdy použít, která je/není vhodné do hodiny a která je/není vhodná pro domácí procvičování.

Rozhodně zlepšení v orientaci v digitálním prostředí.

rozšíření znalostí využívaných v dnešním světě, poznání, že bez chytrého telefonu jsem jen půl člověk

Seznámení se s novými aplikacemi

Seznámení se s novými programy zejména pro procvičování učiva a tvorbu materiálů. Možnost vidět reálněji motivaci žáků k práci.

seznámila jsem se s aplikacemi vhodnými pro výuku, budu je i nadále využívat;

Schopnost najít vhodné aplikace, aktivní použití MS Teams, schopnost být v kontaktu se žáky a reagovat na jejich potřeby. Schopnost vzdělávat na dálku a udržovat vztahy ve třídě.

Socializace

Socializace zaku

Současná doba děti sociálně izolovala.

Spatřuji zlepšení používání dig.technologií v oblasti výuky.

Trávím méně času přípravou.

Tvorba materiálů v různých prostředích. Úzká spolupráce s rodiči a dalšími členy rodiny (prarodiče, sourozenci,..)

Ucim se novym vecem-orientace v oblasti dig.technologii.

umět se zorientovat v médiích, umění

Umím spoustu věcí s moderními technologiemi, které jsem neovládala.

Určitě se lépe orientuji v různých aplikacích, v aplikacích umožňující videokonference. Vztahy žáků a žák pedagog se zejména na 1. stupni lépe rozvíjejí ve škole.

Usnadnění v oblasti přípravy hodiny. Větší připravenost a méně improvizace. Socializaci v době distanční výuky spíše nespatřuji, vidím ji negativně - izolovanost dětí, závislost na virtuálním světě.

užívání ITC

V digitálních technologiích určitě ano. U socializace si nejsem jistá, spíše byla potlačena.

V lepší orientaci, lépe zvládám přípravu na výuku, výuku obohacuji různými autorskými hrami, které vytvářím, tvořím si prezentace, Padlety apod. To jsem před tím nedokázala, ani jsem o těchto možnostech nebyla dostatečně informována.

V ničem

V oblast digitálních technologiích ve všech směrech

ve využívání digitálních technologií, v hledání nových přístupů k výuce

Velké zlepšení a posun v digit. technologii.

Vetsi rozsah prostředí

větší přehled v digitálních technologií

Více jsem si osvojila práci s digitálními technologiemi. Začala jsem více využívat výukové programy, videa, kvízy v hodinách. S některými žáky jsem začala komunikovat více na osobní úrovni. Př. domácí videa

Vnimani potreb zaku

Vše zmíněné

Vyuziti novych aplikaci pri vyuce

Začlenění do výuky dětí, které jsou v zahraničí nebo dlouhodobě nemocné, to do doby před distanční výukou nebylo příliš časté = socializace dětí.

zařazuji více her ve vzdělávání, naučila jsem se s mnoha programy, které budu moci využít i v běžné výuce

Zejména objevení nových aplikaci pro procvičování.

Zlepšení komunikace s žáky, těžší rozpoznat, když se něco ve vztazích děje. Orientace v digitálních technologiích - rozšíření schopností, nové nápady ...

Zlepšení orientace v grafických a výukových programech. Zlepšení digitálních dovednostní.

Zlepšení spatřuji v ovládání nových aplikací.

zlepšení v dig. technol.

Zlepšení v oblasti tvorby digitálních výukových materiálů, přípravy apod.

Žáci jsou digitálně kompetentnější, jsou schopní se sami dobře orientovat v technologiích a na internetu.

23. Jaký druh kompetencí byste u sebe rád/a zlepšil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
digitální kompetence5043,86 %43,86 %  
průřezové kompetence4539,47 %39,47 %  
žádné z nich1916,67 %16,67 %  

Graf

24. Máte zájem vzdělávat se v oblasti užívání digitálních technologií ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5447,37 %47,37 %  
určitě ano4438,6 %38,6 %  
spíše ne1210,53 %10,53 %  
určitě ne43,51 %3,51 %  

Graf

25. Jakou formu vzdělávání v oblasti průřezových a digitálních kompetencích preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělávání zajištěné školou, realizované přímo ve škole4236,84 %36,84 %  
e-learning3530,7 %30,7 %  
samostudium1815,79 %15,79 %  
vzdělávání zajištěné školou, realizované mimo školu1210,53 %10,53 %  
žádné32,63 %2,63 %  
kniha10,88 %0,88 %  
kombinace online setkani, aamostatna prace ve zvoleny cas a konzulta e n10,88 %0,88 %  
Pro přizpůsobení času mi vyhovují webináře, ale prezenční kurzy jsou nosné na možnost pokládat otázky.10,88 %0,88 %  
Kombinaci možností 10,88 %0,88 %  

Graf

26. Jaké jsou Vaše zkušenosti s podporou vzdělávání učitelů ve škole, v níž působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4842,11 %42,11 %  
určitě ano3530,7 %30,7 %  
spíše ne2824,56 %24,56 %  
určitě ne32,63 %2,63 %  

Graf

27. Prosím doplňte, s čím jste spokojen/a v oblasti vzdělávání zajišťované školou, s čím nikoliv, proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

+ Vzdělávací semináře. - Povinné bez možnosti výběru.

-

...

+ široká nabídka - omezení finanční - od určité částky si platíme sami

+Zasílání nabídek - ne vse lze hradit

asi jsem spokojena

je možné si vybrat druh vzdělávání, o který mám opravdu zájem

Je to jako s žáky. Pokud se někdo vzdělávat chce, vzdělává se a škola mu je ochotná i kurzy zaplatit. Pokud se někdo vzdělávat nechce, nedělá to.

Je vždy na míru. Trvá dlouho.

Jsem celkově spokojena.

Jsem ráda, že vůbec nějaké vzdělávání škola nabízí. Občas i o tématech, které mě velmi zajímají. Bohužel však pouze v mém volném čase, který jako matka tří malých dětí většinou nemám.

Jsem spokojena s širokou nabídkou vzdělávacích kurzů. Nejsem spokojena s tím, že tyto kurzy nejsou převážně zaměřený na rozvoj průřezových a digitálních kompetencí.

jsem spokojena s volností, možností se vzdělávat, ale jinak je škola celkem laxní

Jsem spokojená se vším

Jsem spokojená se vším

Jsem spokojená.

Jsme spokojena velmi.

jsou omezené finance a učitel nemůže na vzděláváni, které je v jeho pracovní době.

lze si vybrat, nelze se uvolnit z výuky

Malá aktivita vedení, nedostatek financí.

Malá nabídka, komplikované objednávání. Spokojena s možností zafinancování školou.

Malá nabídka, špatné časové možnosti, důraz na cenu školení.

Malá spolupráce mezi kolegy, tzv. vzájemné učení, které bych přivítala. Můžu se školit dle libosti. A rozvíjet pedagogické portfolio, limity jsou finanční, časové apod.

Mám podporu v dalším rozvoji a vzdělávání. Je nám nabízeno rozvíjet se v mnoha oblastech. Jsme vedeni k vzájemnému sdílení.

Mám ráda svůj osobní čas. Nechci ho trávit učením.

Minimalni nabidka webinaru

Množství bariér v oblasti financí, času, kdy mohu absolvovat atd.

mohlo by toho být víc

Mohu se vzdělávat, ale nesmí to narušit výuku, musím vést přehled ve složce osobního rozvoje, školení si musím shánět sama, nabízené většinou vůbec nevyhovují, po absolvování nikoho nezajímá, o čem to bylo a často mám pocit , že jde jen o papír, několikrát jsem byla natlačena na školení proti své vůli

Mohu si vybrat skoleni,dalsi studium.vse je na mem rozhodnuti.vetsinou vyhoveno.

Možnost si vybrat vzdělání a škola jej zaplatí.

Možnost výběru dle svého, platba školou - kladné. Nemožnost navštívit školení v době, kdy mám pracovní povinnosti, vedení mě neuvolní. Nutnost navštěvovat pouze školení mimo dobu výuky. Takových školení je ovšem minimum.

Můžu si sama vybrat školení. Někdy z důvodu času nemůžu školení absolvovat, protože není za nás suplování.

myslím že je vše ok

Nabidka je ted jen online, alespon takto je to dostacujici.

nabídka kurzů je spíše nahodil, podle toho, kdo osloví školu a nevyhledávají se už tak kurzy, které bychom aktuálně potřebovali.

Nabídka seminářů je široká, ale peněz je málo.

Nabidka webinaru ze strany vedeni, zajem vzdelavat sve zamestnance

Ne vzdy je vzdelavani podporovano-zalezi na okolnostech

Nedostatečná aktivita ze strany vedení, každý je sám za sebe a sám si řeší, jak danou situaci zvládnout.

Nedostatečná nabídka, jsem omezena časem a druhem vzdělávání. Nemohu vybírat dle svých preferencí.

Nedostatečná nabídka, schvalování vybraného školení vedením, což mě zdržuje a brzdí.

Nedostatečné zajištění, finanční limit, podmíněno časem - pouze mimo výuku.

Nedostatek financí na vzdělávání

Nejsem spokojená nikdy s ničím, ani sama se sebou.

Nemám názor

nemám, co napsat

Nemáme společné vzdělávací kurzy, musíme si většinu vzdělávání zajišťovat samostatně, některá školení škola neproplácí...

Nemohu posoudit, učím zde orvním rokem.

Nemusím a nechci dělat nic navíc.

Není možno odpovědět na otázku číslo 26, moznosti neodpovídají zadane otázce, odpověď proto není relevantní.

Nevím

Nikdo mě nijak nevzdělává.

Nucená školení pro všechny přímo ve škole. Možnost vybrat si školení přímo pro sebe a do konkrétního ročníku.

Nutnost si vše zajištovat sama. Uvítala bych nabídku ze školy, společná školení, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností od kolegů. Vedení umožňuje a vítá, abychom ve svém volném čase navštěvovali školení.

Oblast špeciálni pedagogiky, Prace s ikt, právni poradenstvi

Očekávala bych více aktivity ze strany vedení.

PC a snaha zlepsit internet

Pestra nabidka Neni mozne odmitnout

Pestra nabidka

Podpora IT specialistů a opora managementu školy

Podpora vzdělávání ped.pracovníků

Podpora, dostatečná nabídka

pokud chceme na jakýkoliv druh vzdělávání, není to problém, škola to zajistí

Proběhl kurz čtenářská gramotnost zaměřeny na práci s dataprojektorem

problém se řeší po objevení, nepředchází se mu

Předem zvolená školení pro všechny. Spokojená nejsem.

Přeposílají nabídku vzdělávání, já mohu dle svých preferencí vybírat sama.

Přeposílání nabídek školení, výběr z nabízeného. Požadavky na čas školení mimo výuku a cenu.

Přeposílání různých vzdělávacích seminářů

různá školení,jak v oblasti průřezových tak i digitálních kompetencí

S nabídkou vzdělávacích programů. Vzdělávacích programů se v praxi nemohou účastnit ostatní pedagogičtí pracovníci.

samostatnost při realizaci přípravy

se vším spokojen

skvela je flexibilita, chybi nam osobni kontakt moznost zi e diskuze

Spokojen jsem s formou prezentace pozvanými školiteli.

spokojena celkově se vším, co není v pořádku hned prodiskutujeme s vedením a brzo se to zlepší (naše vedení je ochotné)

Spokojena v nabidce, nespokojena s vyberem skoleni ze strany skoly.

spokojenost-umožnění školení 2x do roka, ale ne vždy je umožněno to, co bychom opravdu potřebovali

Stala nabidka od vedeni, narizena skoleni bez moznosti volby

Škola a vedení se velmi snaží, jejich možnosti jsou také omezené financemi.

Škola financuje do určité výše. Což je výborné.

Škola je ochotna zaplatit vybraná školení, problém ale nastává ve vhodnosti termínu školení - je preferováno školení, které nezasahuje do výuky. Pro učitele se tak školení stává prací navíc ve volném čase, což je pro mnohé komplikované. Ocenila bych v tomto větší flexibilitu a podporu.

škola je velmi vstřícná k jakékoliv aktivitě učitele, možnost webinářů, školení atd.

Škola mi umožňuje se vzdělávat. Klacky pod nohy hází mnoho jiných faktorů.

Škola nám nabízí a zajišťuje semináře. Pokud si najdeme vlastní, podpoří nás. Není důvod k nespokojenosti.

Škola organizuje vzdělávání bez zjišťování reálných požadavků. Kurzy, o které bych měla zájem neproplatí.

škola pravidelně nabízí možnosti vzdělávání

Škola průběžně nabízí vzdělávací kurzy. Pokud jsem si nějaké vybrala, byly mi umožněny a uhrazeny. Problém vidím pouze v čase (odpoledne), kdy se máme vzdělávání účastnit, moc kurzů v nabídce není.

Škola uhradí seminář, někdy problém s časovou realizací.

Škola vše zajistí, nemusím se o nic starat.

Škola zajistila proškolení v softwaru ve kterém pracujeme, nicméně bych ocenila školení i v jiných platformách.

školení, možnost zapůjčení techniky

Školím se s kolegy, které znám, lepší spolupráce, sdílení zkušeností. Přílišné omezení financemi, drahá školení již nejsou odsouhlasena.

Špatné zajištění školou.

Technické vybavení, moderní pomůcky k digitální výuce. Možnost navštěvovat školení, webináře apod.

Ucim 1.rokem-nabidka na vzdelavani od vedeni chodi, ale z casovych duvodu zatim nabidku nevyuzivam.

Učitel si může vybrat kurz, který chce absolvovat - polovinu hradí sám, druhou škola. Většinou je vyhověno. Pak škola zajišťuje hromadné vzdělávání všech učitelů - to nebývá šťastné..

Umí vyjít vstříc, možnost volby z nabídky webinářů...

uvítala bych větší možnost nabídky kurzů v rámci vzdělávání dětí s poruchami učení, s problémy ve vzdělávání a socializaci těchto dětí

Ve škole jsem od září, těžko se mi hodnotí. Určitě je to podpora a úcta.

Velký výběr nabízených seminářů pro pedagogy.

Většinou pouze základní školení na interaktivní tabule, popřípadě školení gramotností.

Vhodné by bylo více školení.

Všechno je domluvené a mam dost informací

Výběr dobře orientovaný na potřeby pedagogů a neped. pracovníků. Škola má přehled v nabízených školeních.

Vyhovuje mi možnost se vzdělávat a rozvíjet a o je vedením celkem podporováno.

vzájemná spolupráce,dobrý pracovní kolektiv,upřednostňování kurzů realiz. ve škole,

Vzdělávání probíhá v místě bydliště

webináře, školení formou e-learning,

Zajištění techniky pro sociálně znevýhodněné žáky.

Zatím jsem žádné vzdělávání zajištěné školou neměla.

Že mě nenutí dělat nic navíc a doufají, jako já, že už to skončí.

Že mi ho finančně hradí.

28. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10894,74 %94,74 %  
muž65,26 %5,26 %  

Graf

29. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 40 let7464,91 %64,91 %  
do 40 let4035,09 %35,09 %  

Graf

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské9381,58 %81,58 %  
vyšší odborné1311,4 %11,4 %  
střední s maturitou87,02 %7,02 %  

Graf

31. Jaká je délka Vaší praxe ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 a více let5548,25 %48,25 %  
8-11 let2824,56 %24,56 %  
4-7 let1916,67 %16,67 %  
2-3 roky97,89 %7,89 %  
1 rok32,63 %2,63 %  

Graf

32. Kde se nachází škola, v níž působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obci nad 50 000 obyvatel6960,53 %60,53 %  
v obci do 50 000 obyvatel2017,54 %17,54 %  
v obci do 5 000 obyvatel87,02 %7,02 %  
v obci do 10 000 obyvatel76,14 %6,14 %  
v obci do 20 000 obyvatel76,14 %6,14 %  
v obci do 1 000 obyvatel32,63 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V tabulce prosím ohodnoťte, opět na stupnici 1-5 (1 = výborná, 5 = nedostatečná), Vaši úroveň vybraných průřezových kompetencí:

 • odpověď Schopnost zhodnocení úrovně, kvality své práce=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovednost vytvářet příznivé psychosociální klima ve třídě=3 na otázku 2. V tabulce prosím ohodnoťte, opět na stupnici 1-5 (1 = výborná, 5 = nedostatečná), Vaši úroveň vybraných průřezových kompetencí:

5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:

 • odpověď Používání digitálních technologií v komunikaci s kolegy=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 4. Nyní prosím opět na stupnici 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své digitální kompetence:
 • odpověď Používání digitálních technologií ve výuce=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 4. Nyní prosím opět na stupnici 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své digitální kompetence:
 • odpověď Využívání digitálních technologií k přípravě na výuku=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využívání digitálních technologií u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami=1 na otázku 5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využívání digitálních technologií k aktivizaci žáků=1 na otázku 5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výběr vhodných digitálních technologií ve výuce=1 na otázku 5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Orientace v dostupných a vhodných digitálních technologií k výuce=1 na otázku 5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 4. Nyní prosím opět na stupnici 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své digitální kompetence:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využívání digitálních technologií k hodnocení žáků=1 na otázku 5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tvorba digitálního obsahu=1 na otázku 5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používání digitálních technologií ve výuce=1 na otázku 5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Za průřezové kompetence se považují odborné obecné kompetence (patří sem zejména kompetence osobnostní, psychosociální a komunikační). Jak hodnotíte jejich úroveň, a to na stupnici 1-5, kde 1 = výborná, 5 = nedostatečná:

2. V tabulce prosím ohodnoťte, opět na stupnici 1-5 (1 = výborná, 5 = nedostatečná), Vaši úroveň vybraných průřezových kompetencí:

4. Nyní prosím opět na stupnici 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své digitální kompetence:

5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:

6. V jaké oblasti využíváte digitální technologie nejvíce? Zvolte prosím tři oblasti, v nichž tyto technologie používáte nejvíce:

7. Uveďte, jaké digitální technologie používáte. Zvolte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

8. Nyní se prosím vyjádřete k Vaší výuce pomocí digitálních technologií (grafické, výukové programy a webové prohlížeče) během distančního vzdělávání, zavedeného v souvislosti s pandemií covid-19: Jaký software jste používal/a nebo stále používáte ke komunikaci s žáky během distanční výuky?

9. Jak často jste komunikovala se žáky během distančního vzdělávání pomocí digitálních technologií?

10. Zúčastnili se distančního vzdělávání všichni žáci ve třídě?

12. Měl/a jste podporu ze strany vedení školy při realizaci distančního vzdělávání?

16. Jaké byly hlavní bariéry při distančním vzdělávání Vaší třídy? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

17. Měl/a jste možnost vzdělávání v užívání digitálních technologií ve výuce, zajištěného školou, pro Vás zdarma?

21. Zlepšily se Vaše průřezové kompetence vlivem distančního vzdělávání?

23. Jaký druh kompetencí byste u sebe rád/a zlepšil/a?

24. Máte zájem vzdělávat se v oblasti užívání digitálních technologií ve výuce?

25. Jakou formu vzdělávání v oblasti průřezových a digitálních kompetencích preferujete?

26. Jaké jsou Vaše zkušenosti s podporou vzdělávání učitelů ve škole, v níž působíte?

28. Jaké je Vaše pohlaví?

29. Jaký je Váš věk?

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

31. Jaká je délka Vaší praxe ve školství?

32. Kde se nachází škola, v níž působíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Za průřezové kompetence se považují odborné obecné kompetence (patří sem zejména kompetence osobnostní, psychosociální a komunikační). Jak hodnotíte jejich úroveň, a to na stupnici 1-5, kde 1 = výborná, 5 = nedostatečná:

2. V tabulce prosím ohodnoťte, opět na stupnici 1-5 (1 = výborná, 5 = nedostatečná), Vaši úroveň vybraných průřezových kompetencí:

4. Nyní prosím opět na stupnici 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své digitální kompetence:

5. V tabulce opět prosím se stejným hodnocením 1-5 (1 = vynikající, 5 = nedostatečné) zhodnoťte své konkrétní digitální kompetence:

6. V jaké oblasti využíváte digitální technologie nejvíce? Zvolte prosím tři oblasti, v nichž tyto technologie používáte nejvíce:

7. Uveďte, jaké digitální technologie používáte. Zvolte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

8. Nyní se prosím vyjádřete k Vaší výuce pomocí digitálních technologií (grafické, výukové programy a webové prohlížeče) během distančního vzdělávání, zavedeného v souvislosti s pandemií covid-19: Jaký software jste používal/a nebo stále používáte ke komunikaci s žáky během distanční výuky?

9. Jak často jste komunikovala se žáky během distančního vzdělávání pomocí digitálních technologií?

10. Zúčastnili se distančního vzdělávání všichni žáci ve třídě?

12. Měl/a jste podporu ze strany vedení školy při realizaci distančního vzdělávání?

16. Jaké byly hlavní bariéry při distančním vzdělávání Vaší třídy? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

17. Měl/a jste možnost vzdělávání v užívání digitálních technologií ve výuce, zajištěného školou, pro Vás zdarma?

21. Zlepšily se Vaše průřezové kompetence vlivem distančního vzdělávání?

23. Jaký druh kompetencí byste u sebe rád/a zlepšil/a?

24. Máte zájem vzdělávat se v oblasti užívání digitálních technologií ve výuce?

25. Jakou formu vzdělávání v oblasti průřezových a digitálních kompetencích preferujete?

26. Jaké jsou Vaše zkušenosti s podporou vzdělávání učitelů ve škole, v níž působíte?

28. Jaké je Vaše pohlaví?

29. Jaký je Váš věk?

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

31. Jaká je délka Vaší praxe ve školství?

32. Kde se nachází škola, v níž působíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Macáková, L.Kompetence učitelů 1. stupně (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://kompetence-ucitelu-1-stupne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.