Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace na pracovišti

Komunikace na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Oudová
Šetření:18. 10. 2011 - 19. 10. 2011
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Jedná se o veřejný výzkum zaměřený na psychologické aspekty řízení lidských zdrojů, především pak na samotnou oblast HR managementu a komunikaci na pracovišti.

Předem velice děkuji za Váš čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2970,73 %70,73 %  
muž1229,27 %29,27 %  

Graf

2. Rok narození

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1986614,63 %14,63 %  
1987512,2 %12,2 %  
198437,32 %7,32 %  
198537,32 %7,32 %  
199037,32 %7,32 %  
197724,88 %4,88 %  
198824,88 %4,88 %  
197624,88 %4,88 %  
198224,88 %4,88 %  
198912,44 %2,44 %  
ostatní odpovědi 1980
1978
88
1969
1962
1981
1973
1972
1983
1979
1975
1964
1229,27 %29,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1982.08
Minimum:1964
Maximum:1990
Variační rozpětí:26
Rozptyl:36.69
Směrodatná odchylka:6.06
Medián:1984
Modus:1986

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2253,66 %53,66 %  
vysokoškolské1843,9 %43,9 %  
vyšší odborné12,44 %2,44 %  

Graf

4. Mám dostatečné množství informací o podnikové strategii a dlouhodobých cílech podniku, ve kterém pracuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1639,02 %39,02 %  
souhlasím1024,39 %24,39 %  
spíše nesouhlasím717,07 %17,07 %  
nesouhlasím614,63 %14,63 %  
nevím24,88 %4,88 %  

Graf

5. Ztotožňuji se s dlohodobými cíly podniku, v němž pracuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1946,34 %46,34 %  
nevím819,51 %19,51 %  
souhlasím614,63 %14,63 %  
spíše nesouhlasím512,2 %12,2 %  
nesouhlasím37,32 %7,32 %  

Graf

6. Jsem dostatečně informován o požadavcích na moji práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1639,02 %39,02 %  
spíše souhlasím1434,15 %34,15 %  
spíše nesouhlasím819,51 %19,51 %  
nevím24,88 %4,88 %  
nesouhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

7. Mám sám možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1434,15 %34,15 %  
spíše nesouhlasím1229,27 %29,27 %  
spíše souhlasím717,07 %17,07 %  
souhlasím512,2 %12,2 %  
nevím37,32 %7,32 %  

Graf

8. Nadřízení se zajímají o mé názory a očekávání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1639,02 %39,02 %  
souhlasím921,95 %21,95 %  
spíše nesouhlasím717,07 %17,07 %  
nesouhlasím614,63 %14,63 %  
nevím37,32 %7,32 %  

Graf

9. Nadřízení zjišťují v pravidelných intervalech zpětnou vazbu k danému aktuálnímu úkolu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1843,9 %43,9 %  
souhlasím1024,39 %24,39 %  
spíše nesouhlasím512,2 %12,2 %  
nesouhlasím512,2 %12,2 %  
nevím37,32 %7,32 %  

Graf

10. Nadřízení jsou vstřícní a otevření, nebojí se otázek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1741,46 %41,46 %  
souhlasím1024,39 %24,39 %  
nesouhlasím512,2 %12,2 %  
spíše nesouhlasím512,2 %12,2 %  
nevím49,76 %9,76 %  

Graf

11. Nadřízení poskytují dostatek souvislostí v rámci zadaných úkolů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1843,9 %43,9 %  
spíše nesouhlasím1024,39 %24,39 %  
nesouhlasím512,2 %12,2 %  
souhlasím49,76 %9,76 %  
nevím49,76 %9,76 %  

Graf

12. Důvěřuji svému nadřízenému.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1639,02 %39,02 %  
souhlasím1229,27 %29,27 %  
nesouhlasím512,2 %12,2 %  
spíše nesouhlasím512,2 %12,2 %  
nevím37,32 %7,32 %  

Graf

13. Odvedu-li svoji práci precizně a včas, nadřízený mě pochválí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1536,59 %36,59 %  
spíše nesouhlasím921,95 %21,95 %  
souhlasím819,51 %19,51 %  
nesouhlasím512,2 %12,2 %  
nevím49,76 %9,76 %  

Graf

14. V případě nedostatků v rámci výkonu mé pracovní činnosti jsem na tyto nedostatky včas upozorněn/a svým nadřízeným.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1434,15 %34,15 %  
spíše souhlasím1331,71 %31,71 %  
spíše nesouhlasím819,51 %19,51 %  
nevím512,2 %12,2 %  
nesouhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

15. Mám sám/sama možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1741,46 %41,46 %  
spíše nesouhlasím1024,39 %24,39 %  
spíše souhlasím717,07 %17,07 %  
souhlasím512,2 %12,2 %  
nevím24,88 %4,88 %  

Graf

16. Necítím na pracovišti žádné podstatné komunikační bariéry.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1536,59 %36,59 %  
spíše nesouhlasím1126,83 %26,83 %  
souhlasím717,07 %17,07 %  
nesouhlasím512,2 %12,2 %  
nevím37,32 %7,32 %  

Graf

17. Zaměstnavatel má zájem o můj kariérní růst a osobnostní rozvoj.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1126,83 %26,83 %  
spíše nesouhlasím1024,39 %24,39 %  
nevím921,95 %21,95 %  
nesouhlasím614,63 %14,63 %  
souhlasím512,2 %12,2 %  

Graf

18. Cítím se dostatečně motivovaný/á pro výkon své práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1229,27 %29,27 %  
nesouhlasím921,95 %21,95 %  
souhlasím819,51 %19,51 %  
spíše nesouhlasím819,51 %19,51 %  
nevím49,76 %9,76 %  

Graf

19. Ve svém zaměstnání se cítím šťastný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1536,59 %36,59 %  
souhlasím921,95 %21,95 %  
spíše nesouhlasím819,51 %19,51 %  
nevím614,63 %14,63 %  
nesouhlasím37,32 %7,32 %  

Graf

20. Spolupráce v týmu pro mě není problém.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2151,22 %51,22 %  
souhlasím1741,46 %41,46 %  
nevím24,88 %4,88 %  
spíše nesouhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

21. Upřednostňuji individuální úkoly před týmovou kooperací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1536,59 %36,59 %  
spíše nesouhlasím1126,83 %26,83 %  
souhlasím717,07 %17,07 %  
nevím717,07 %17,07 %  
nesouhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

22. Nerad/a ustupoji ze svých cílů a přesvědčení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1843,9 %43,9 %  
souhlasím1536,59 %36,59 %  
nevím512,2 %12,2 %  
spíše nesouhlasím37,32 %7,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Mám sám/sama možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Mám sám možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Rok narození

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Mám dostatečné množství informací o podnikové strategii a dlouhodobých cílech podniku, ve kterém pracuji.

5. Ztotožňuji se s dlohodobými cíly podniku, v němž pracuji.

6. Jsem dostatečně informován o požadavcích na moji práci.

7. Mám sám možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

8. Nadřízení se zajímají o mé názory a očekávání.

9. Nadřízení zjišťují v pravidelných intervalech zpětnou vazbu k danému aktuálnímu úkolu.

10. Nadřízení jsou vstřícní a otevření, nebojí se otázek.

11. Nadřízení poskytují dostatek souvislostí v rámci zadaných úkolů.

12. Důvěřuji svému nadřízenému.

13. Odvedu-li svoji práci precizně a včas, nadřízený mě pochválí.

14. V případě nedostatků v rámci výkonu mé pracovní činnosti jsem na tyto nedostatky včas upozorněn/a svým nadřízeným.

15. Mám sám/sama možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

16. Necítím na pracovišti žádné podstatné komunikační bariéry.

17. Zaměstnavatel má zájem o můj kariérní růst a osobnostní rozvoj.

18. Cítím se dostatečně motivovaný/á pro výkon své práce.

19. Ve svém zaměstnání se cítím šťastný/á.

20. Spolupráce v týmu pro mě není problém.

21. Upřednostňuji individuální úkoly před týmovou kooperací.

22. Nerad/a ustupoji ze svých cílů a přesvědčení.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Rok narození

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Mám dostatečné množství informací o podnikové strategii a dlouhodobých cílech podniku, ve kterém pracuji.

5. Ztotožňuji se s dlohodobými cíly podniku, v němž pracuji.

6. Jsem dostatečně informován o požadavcích na moji práci.

7. Mám sám možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

8. Nadřízení se zajímají o mé názory a očekávání.

9. Nadřízení zjišťují v pravidelných intervalech zpětnou vazbu k danému aktuálnímu úkolu.

10. Nadřízení jsou vstřícní a otevření, nebojí se otázek.

11. Nadřízení poskytují dostatek souvislostí v rámci zadaných úkolů.

12. Důvěřuji svému nadřízenému.

13. Odvedu-li svoji práci precizně a včas, nadřízený mě pochválí.

14. V případě nedostatků v rámci výkonu mé pracovní činnosti jsem na tyto nedostatky včas upozorněn/a svým nadřízeným.

15. Mám sám/sama možnost ohodnotit práci svého nadřízeného.

16. Necítím na pracovišti žádné podstatné komunikační bariéry.

17. Zaměstnavatel má zájem o můj kariérní růst a osobnostní rozvoj.

18. Cítím se dostatečně motivovaný/á pro výkon své práce.

19. Ve svém zaměstnání se cítím šťastný/á.

20. Spolupráce v týmu pro mě není problém.

21. Upřednostňuji individuální úkoly před týmovou kooperací.

22. Nerad/a ustupoji ze svých cílů a přesvědčení.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Oudová, A.Komunikace na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://komunikace-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.