Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koncerty a festivaly

Koncerty a festivaly

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Richtar
Šetření:07. 01. 2011 - 12. 01. 2011
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výstup tohoto krátkého dotazníku bude použit do seminární práce.

Tento dotazník je primárně určen všem, kteří mají rádi hudbu a navštěvují kulturní akce (koncerty, festivaly ... apod.).

Zajímá mne celkově jakým způsobem se věnujete svému koníčku a to hudbě, kolik jste ochotní do této záliby investovat času i peněz. Jak vyhledáváte informace o plánovaných akcích a jak si na ně kupujete lístky.

Odpovědi respondentů

1. Jakou hudbu převážně posloucháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rock, Jazz, Blues (a další podobná kytarová hudba)7153,38 %53,38 %  
Metal, Hard Core, Punk (a další podobná "tvrdá" hudba)5843,61 %43,61 %  
... ostatní nezařaditelné do skupin výše3727,82 %27,82 %  
Dance, Pop, Disco apod.3324,81 %24,81 %  
Techno, Trance, D'n'B apod. (elektronická hudba)2115,79 %15,79 %  
Hip Hop, R'n'B, Breakbeat apod.1712,78 %12,78 %  

Graf

2. Jak často do roka navštěvujete hudební akce? (koncerty, festivaly)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka (1-3 akce ročně)6145,86 %45,86 %  
pravidelně (4-8 akcí ročně)3828,57 %28,57 %  
velmi často (více než 15 akcí ročně)2115,79 %15,79 %  
často (9-15 akcí ročně)118,27 %8,27 %  
nenavštěvuji21,5 %1,5 %  

Graf

3. Jaké typy hudebně zaměřených kulturních akcí navštěvujete nejradši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malé koncerty nebo hudební akce (do 200 lidí v publiku)5742,86 %42,86 %  
Střední koncerty nebo hudební akce (do 1000 lidí v publiku)3526,32 %26,32 %  
Festivaly nebo hudební akce nad 10000 lidí v publiku2518,8 %18,8 %  
Velké koncerty nebo hudební akce (do 10000 lidí v publiku)1612,03 %12,03 %  

Graf

4. Jak si zajišťujete vstupenky na akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupě v předprodejích on-line6649,62 %49,62 %  
Koupě v předprodejích v kamenných obchodech5742,86 %42,86 %  
Koupě na místě v den akce4735,34 %35,34 %  
Jinak (např. partnerská spolupráce s pořadatelem)2216,54 %16,54 %  
Soutěže75,26 %5,26 %  

Graf

5. Kolik korun ročně zhruba utratíte za vstupenky a za náklady k navštěvování tohoto typu kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2001-5000 Kč ročně3627,07 %27,07 %  
501-1000 Kč ročně2921,8 %21,8 %  
1001-2000 Kč ročně2518,8 %18,8 %  
201-500 Kč ročně1612,03 %12,03 %  
více než 5000 Kč ročně1511,28 %11,28 %  
do 200 Kč ročně64,51 %4,51 %  
0 - nenavštěvuji akce32,26 %2,26 %  
0 - zásadně si lístky nekupuji ale dostávám/vyhrávám v soutěžích32,26 %2,26 %  

Graf

6. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let5541,35 %41,35 %  
26-30 let4735,34 %35,34 %  
18-20 let129,02 %9,02 %  
31-35 let96,77 %6,77 %  
0-17 let64,51 %4,51 %  
36-40 let32,26 %2,26 %  
nad 40 let10,75 %0,75 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7455,64 %55,64 %  
muž5944,36 %44,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou hudbu převážně posloucháte?

2. Jak často do roka navštěvujete hudební akce? (koncerty, festivaly)

3. Jaké typy hudebně zaměřených kulturních akcí navštěvujete nejradši?

4. Jak si zajišťujete vstupenky na akci?

5. Kolik korun ročně zhruba utratíte za vstupenky a za náklady k navštěvování tohoto typu kulturních akcí?

6. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

7. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou hudbu převážně posloucháte?

2. Jak často do roka navštěvujete hudební akce? (koncerty, festivaly)

3. Jaké typy hudebně zaměřených kulturních akcí navštěvujete nejradši?

4. Jak si zajišťujete vstupenky na akci?

5. Kolik korun ročně zhruba utratíte za vstupenky a za náklady k navštěvování tohoto typu kulturních akcí?

6. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

7. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Richtar, J.Koncerty a festivaly (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://koncerty-a-festivaly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.