Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konflikty na pracovišti

Konflikty na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Lukešová
Šetření:28. 09. 2009 - 05. 11. 2009
Počet respondentů:214
Počet otázek (max/průměr):40 / 39.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:18,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží k průzkumu zvládání konfliktních situací na pracovišti, získaná data budou použita v absolventské práci. Prvních 30 otázek je ke zjištění Vašeho postoje a zbylých 10 slouží k upřesnění skupin ve statistice zkoumaného vzorku. Vyplnění dotazníku je na cca 4 minuty.

V následujících 30 otázkách je několik dvojic tvrzení popisujících možné chování jako odpověď na vzniklou situaci. U každé dvojice označte „A“ nebo „B“, neboli tvrzení, které je pro vaše chování příznačné.
V mnoha případech nebude ani „A“ ani „B“ jednoznačně typické pro vaše chování, ale i přesto vyberte jedno z nich, takové, které se nejvíce podobá vašemu vlastnímu chování.
 

Odpovědi respondentů

1. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Občas nechám ostatní převzít zodpovědnost za vyřešení problému12055,81 %56,07 %  
B: Raději než vyjednávat o otázkách, na kterých se neshodneme, snažím se zdůrazňovat ty věci, na kterých se oba shodneme9544,19 %44,39 %  

Graf

2. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Snažím se nalézt kompromisní řešení17280 %80,37 %  
B: Pokouším se zabývat všemi vlastními zájmy i zájmy druhé strany4320 %20,09 %  

Graf

3. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Mohu se pokusit o uspokojení přání ostatních a zachování našeho vztahu15371,16 %71,5 %  
A: Jsem obvykle pevný v prosazování svých cílů6228,84 %28,97 %  

Graf

4. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Snažím se nalézt kompromisní řešení11854,88 %55,14 %  
B: Někdy obětuji vlastní přání pro přání ostatních osob9745,12 %45,33 %  

Graf

5. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Snažím se dělat, co je nezbytné, abych se vyhnul zbytečnému napětí18184,19 %84,58 %  
A: Při hledání řešení neustále usiluji o pomoc od ostatních3415,81 %15,89 %  

Graf

6. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Snažím se obhájit vlastní názor12658,6 %58,88 %  
A: Snažím se, abych sám sobě nezpůsoboval nepříjemnosti8941,4 %41,59 %  

Graf

7. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Snažím se odložit danou záležitost, pokud nemám čas o ní popřemýšlet14567,44 %67,76 %  
B: Vzdám se některých bodů výměnou za jiné7032,56 %32,71 %  

Graf

8. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Jsem obvykle pevný v prosazování svých cílů12960 %60,28 %  
B: Snažím se dostat všechny záležitosti a otázky co nejrychleji na veřejnost8640 %40,19 %  

Graf

9. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Cítím, že ne vždy rozdíly stojí za to, abych se jimi trápil16174,88 %75,23 %  
B: Vyvíjím určité úsilí, abych získal své5425,12 %25,23 %  

Graf

10. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Snažím se najít kompromisní řešení16677,21 %77,57 %  
A: Jsem pevný v prosazování svých cílů4922,79 %22,9 %  

Graf

11. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Mohu se pokusit o uspokojení přání ostatních a zachování našeho vztahu17581,4 %81,78 %  
A: Usiluji o to, abych dostal všechny záležitosti a otázky co nejrychleji na veřejnost4018,6 %18,69 %  

Graf

12. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Ponechám mu jeho vlastní názor, pokud on mi ponechá některé mé názory11252,09 %52,34 %  
A: Někdy se vyhýbám zaujetí konkrétních stanovisek, která by vyvolala spory10347,91 %48,13 %  

Graf

13. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Navrhuji střední cestu18385,12 %85,51 %  
B: Protlačuji realizaci mých vlastních cílů3214,88 %14,95 %  

Graf

14. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Povím mu své názory a požádám ho o jeho12357,21 %57,48 %  
B: Snažím se ukázat mu logiku a výhody mých stanovisek9242,79 %42,99 %  

Graf

15. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Snažím se dělat co je nezbytné, abych se vyhnul napětí10950,7 %50,93 %  
A: Mohu se pokusit o uspokojení přání ostatních a zachování našeho vztahu10649,3 %49,53 %  

Graf

16. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Snažím se nezranit city ostatních12457,67 %57,94 %  
B: Snažím se přesvědčit druhou osobu o výhodách mého stanoviska9142,33 %42,52 %  

Graf

17. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Snažím se dělat, co je nezbytné, abych se vyhnul zbytečnému napětí15069,77 %70,09 %  
A: Jsem většinou pevný v prosazování svých cílů6530,23 %30,37 %  

Graf

18. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Ponechám mu jeho vlastní názor, pokud on mi ponechá některé mé názory14466,98 %67,29 %  
A: Pokud to udělá druhou osobu šťastnou, ponechám jí jeho vlastní postoje7133,02 %33,18 %  

Graf

19. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Snažím se odložit danou záležitost, pokud nemám čas o ní popřemýšlet16878,14 %78,5 %  
A: Snažím se dostat všechny záležitosti a otázky co nejrychleji na veřejnost4721,86 %21,96 %  

Graf

20. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Snažím se nalézt spravedlivou kombinaci výhod a nevýhod pro nás oba17681,86 %82,24 %  
A: Snažím se ihned propracovat přes naše rozdíly3918,14 %18,22 %  

Graf

21. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Vždy se kloním k přímé diskusi o problému11955,35 %55,61 %  
A: Při vyjednávání se snažím být ohleduplný k přáním ostatních9644,65 %44,86 %  

Graf

22. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Snažím se zaujmout postavení, které je uprostřed - mezi jeho a mým18385,12 %85,51 %  
B: Prosazuji vlastní přání3214,88 %14,95 %  

Graf

23. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Občas nechám ostatní převzít zodpovědnost za vyřešení problému12055,81 %56,07 %  
A: Velmi často se snažím o uspokojení všech našich přání9544,19 %44,39 %  

Graf

24. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Pokud vidím, že je jeho/její stanovisko pro něj/ní velmi důležité, snažím se mu/jí vyhovět12457,67 %57,94 %  
B: Snažím se, aby se spokojil s kompromisním řešením9142,33 %42,52 %  

Graf

25. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Při vyjednávání se snažím být ohleduplný k přáním ostatních12055,81 %56,07 %  
A: Snažím se ukázat mu logiku a výhody mých stanovisek9544,19 %44,39 %  

Graf

26. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Navrhuji střední cestu14165,58 %65,89 %  
B: Téměř vždy se snažím o uspokojení všech našich přání7434,42 %34,58 %  

Graf

27. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A: Někdy se vyhýbám zaujetí konkrétních stanovisek, která by vyvolala spory14868,84 %69,16 %  
B: Pokud to udělá druhou osobu šťastnou, ponechám jí jeho vlastní postoje6731,16 %31,31 %  

Graf

28. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Při hledání řešení obvykle usiluji o pomoc od ostatních10850,23 %50,47 %  
A: Jsem obvykle pevný v prosazování svých cílů10749,77 %50 %  

Graf

29. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Cítím, že ne vždy rozdíly stojí za to, abych se jimi trápil11653,95 %54,21 %  
A: Navrhuji střední cestu9946,05 %46,26 %  

Graf

30. Na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B: Vždy se dělím o problém s další osobou, abychom ho mohli vyřešit12357,21 %57,48 %  
A: Snažím se nezranit city ostatních9242,79 %42,99 %  

Graf

31. kolega neoprávněně vytýká nevhodným způsobem chybu spolupracovníkovi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zastanu se spolupracovníka, ale více do problému nezasahuji16275,35 %75,7 %  
nevšímám si toho je to jen mezi nimi3616,74 %16,82 %  
velmi mě to trápí167,44 %7,48 %  
jsem raději na straně kolegy, je to pro mne autorita10,47 %0,47 %  

Graf

32. nadřízený řeší pochybení kolegy přede všemi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tato situace je mi velmi nepříjemná, ale tvářím se nezúčastněně10548,84 %49,07 %  
snažím se z místa odejít, abych nebyl účasten incidentu5123,72 %23,83 %  
nadřízený má právo vytýkat, nevšímám si dané situace 3717,21 %17,29 %  
kolega si výtku zřejmě zasloužil2210,23 %10,28 %  

Graf

33. pociťuji šikanu na pracovišti ze strany svých kolegů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15471,63 %71,96 %  
spíše ne4320 %20,09 %  
spíše ano136,05 %6,07 %  
ano52,33 %2,34 %  

Graf

34. atmosféra na pracovišti je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je otevřená, kamarádská12256,74 %57,01 %  
probíhá ryze na pracovní úrovni5425,12 %25,23 %  
je velice přátelská3315,35 %15,42 %  
nepřátelská62,79 %2,8 %  

Graf

35. Pro PODŘÍZENÉ: Nadřízený se k mé osobě chová?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlivě a s respektem9949,25 %46,26 %  
stejně jako k ostatním8240,8 %38,32 %  
ignoruje mou práci a mne samotného188,96 %8,41 %  
nepřátelsky94,48 %4,21 %  
nic31,49 %1,4 %  

Graf

36. Pro NADŘÍZENÉ: Podřízení se ke mně chovají?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s respektem7666,09 %35,51 %  
nevím3026,09 %14,02 %  
bojí se mě76,09 %3,27 %  
cítím z nich pohrdání32,61 %1,4 %  
nic21,74 %0,93 %  

Graf

37. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15270,7 %71,03 %  
muž6329,3 %29,44 %  

Graf

38. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 35 let10749,77 %50 %  
41 - 55 let6329,3 %29,44 %  
36 - 40 let3415,81 %15,89 %  
56 a více115,12 %5,14 %  

Graf

39. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské12658,6 %58,88 %  
vysokoškolské8338,6 %38,79 %  
základní62,79 %2,8 %  

Graf

40. Profese

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné6530,23 %30,37 %  
záchranná služba4621,4 %21,5 %  
zdravotnictví3817,67 %17,76 %  
školství3114,42 %14,49 %  
obchodní sektor167,44 %7,48 %  
hasiči73,26 %3,27 %  
bankovní sektor62,79 %2,8 %  
policie62,79 %2,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

24. Na pracovišti:

  • odpověď A: Pokud vidím, že je jeho/její stanovisko pro něj/ní velmi důležité, snažím se mu/jí vyhovět:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56 a více na otázku 38. věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na pracovišti:

31. kolega neoprávněně vytýká nevhodným způsobem chybu spolupracovníkovi

32. nadřízený řeší pochybení kolegy přede všemi

33. pociťuji šikanu na pracovišti ze strany svých kolegů

34. atmosféra na pracovišti je:

35. Pro PODŘÍZENÉ: Nadřízený se k mé osobě chová?

36. Pro NADŘÍZENÉ: Podřízení se ke mně chovají?

37. Pohlaví

38. věk

39. Nejvyšší dosažené vzdělání

40. Profese

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na pracovišti:

31. kolega neoprávněně vytýká nevhodným způsobem chybu spolupracovníkovi

32. nadřízený řeší pochybení kolegy přede všemi

33. pociťuji šikanu na pracovišti ze strany svých kolegů

34. atmosféra na pracovišti je:

35. Pro PODŘÍZENÉ: Nadřízený se k mé osobě chová?

36. Pro NADŘÍZENÉ: Podřízení se ke mně chovají?

37. Pohlaví

38. věk

39. Nejvyšší dosažené vzdělání

40. Profese

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lukešová, J.Konflikty na pracovišti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://konflikty-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.