Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konkurenceschopnost železničních dráh v ČR

Konkurenceschopnost železničních dráh v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anastasija Košovenková
Šetření:06. 03. 2014 - 13. 03. 2014
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který mi poslouží jako podklad

pro mou ročníkovou práci. Mým cílem je porovnat tří největší železniční společnosti na

našem trhu Regio Jet, České dráhy, Leo Express a kterou lidé využívají nejvíce a proč.

Veškerá data budou zpracována anonymně.

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x a více za rok4237,17 %37,17 %  
1x a více za měsíc2723,89 %23,89 %  
1x a více za týden2421,24 %21,24 %  
Denně119,73 %9,73 %  
Nevyužívám97,96 %7,96 %  

Graf

2. Využíváte raději služeb Regio Jet nebo jiné společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná společnost7768,14 %68,14 %  
Regio Jet3631,86 %31,86 %  

Graf

3. Která z uvedených společností je podle Vás nejrychleji se vyvíjecí za poslední rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Regio Jet5044,25 %44,25 %  
Leo Express4842,48 %42,48 %  
České dráhy1513,27 %13,27 %  

Graf

4. Kolikrát za poslední rok jste cestovala těmito společnostmi?

U každé společnosti vyberte odpověď.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:

U každé služby vyberte jednu společnost.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. U které ze společností Vám nejvíce připadá, že cena odpovídá kvalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Regio Jet5851,33 %51,33 %  
Leo Express3228,32 %28,32 %  
České dráhy2320,35 %20,35 %  

Graf

7. Jakým způsobem nakupujete jízdenky u těchto společností?

U každé společnosti vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. O které ze společností bylo podle Vás za poslední rok nejvíce slyšet v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České dráhy4842,48 %42,48 %  
Regio Jet3228,32 %28,32 %  
Leo Express2522,12 %22,12 %  
žádné87,08 %7,08 %  

Graf

9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?

U každé společnosti vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7667,26 %67,26 %  
Muž3732,74 %32,74 %  

Graf

11. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-26 let5447,79 %47,79 %  
27-40 let3026,55 %26,55 %  
41-60 let2824,78 %24,78 %  
60 a více10,88 %0,88 %  

Graf

12. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný6658,41 %58,41 %  
Student VŠ3530,97 %30,97 %  
Nezaměstnaný65,31 %5,31 %  
Student SŠ65,31 %5,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Která z uvedených společností je podle Vás nejrychleji se vyvíjecí za poslední rok?

 • odpověď Leo Express:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Leo Express=2-5 krát na otázku 4. Kolikrát za poslední rok jste cestovala těmito společnostmi?

4. Kolikrát za poslední rok jste cestovala těmito společnostmi?

 • odpověď České dráhy=více jak 5 krát:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy?
 • odpověď Leo Express=ani jednou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Leo Express=nevím na otázku 9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Leo Express=nekupuji na otázku 7. Jakým způsobem nakupujete jízdenky u těchto společností?
 • odpověď Regio Jet=ani jednou:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Regio Jet=nevím na otázku 9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Regio Jet=nekupuji na otázku 7. Jakým způsobem nakupujete jízdenky u těchto společností?

5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:

 • odpověď Cena=České dráhy:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort=České dráhy na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:
 • odpověď Doba jízdy=České dráhy:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort=České dráhy na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:
 • odpověď Komfort=Regio Jet:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Regio Jet na otázku 2. Využíváte raději služeb Regio Jet nebo jiné společnosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Regio Jet=více jak 5 krát na otázku 4. Kolikrát za poslední rok jste cestovala těmito společnostmi?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba jízdy=Regio Jet na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:
 • odpověď Příjemní zaměstnanci=České dráhy:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort=České dráhy na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:
 • odpověď Příjemní zaměstnanci=Regio Jet:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesnost spojů=Regio Jet na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:
 • odpověď Rychlé a pohodlné vrácení peněz=České dráhy:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort=České dráhy na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjemní zaměstnanci=České dráhy na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi České dráhy na otázku 6. U které ze společností Vám nejvíce připadá, že cena odpovídá kvalitě?

6. U které ze společností Vám nejvíce připadá, že cena odpovídá kvalitě?

 • odpověď Regio Jet:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Regio Jet na otázku 2. Využíváte raději služeb Regio Jet nebo jiné společnosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesnost spojů=Regio Jet na otázku 5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:

7. Jakým způsobem nakupujete jízdenky u těchto společností?

 • odpověď Leo Express=nekupuji:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Leo Express=nevím na otázku 9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy?
 • odpověď Regio Jet=internet:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Regio Jet=více jak 5 krát na otázku 4. Kolikrát za poslední rok jste cestovala těmito společnostmi?
 • odpověď Regio Jet=nekupuji:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Regio Jet=nevím na otázku 9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?

11. Věk:

 • odpověď 15-26 let:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student VŠ na otázku 12. Jaké je Vaše povolání?

12. Jaké je Vaše povolání?

 • odpověď Zaměstnaný:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi České dráhy=výborná na otázku 9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-40 let na otázku 11. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy?

2. Využíváte raději služeb Regio Jet nebo jiné společnosti?

3. Která z uvedených společností je podle Vás nejrychleji se vyvíjecí za poslední rok?

4. Kolikrát za poslední rok jste cestovala těmito společnostmi?

5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:

6. U které ze společností Vám nejvíce připadá, že cena odpovídá kvalitě?

7. Jakým způsobem nakupujete jízdenky u těchto společností?

8. O které ze společností bylo podle Vás za poslední rok nejvíce slyšet v médiích?

9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?

10. Pohlaví:

11. Věk:

12. Jaké je Vaše povolání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy?

2. Využíváte raději služeb Regio Jet nebo jiné společnosti?

3. Která z uvedených společností je podle Vás nejrychleji se vyvíjecí za poslední rok?

4. Kolikrát za poslední rok jste cestovala těmito společnostmi?

5. Se kterou společsností jste nejvíce spokojení v těchto oblastech:

6. U které ze společností Vám nejvíce připadá, že cena odpovídá kvalitě?

7. Jakým způsobem nakupujete jízdenky u těchto společností?

8. O které ze společností bylo podle Vás za poslední rok nejvíce slyšet v médiích?

9. Jak hodnotíte úroveň a chování zaměstnanců?

10. Pohlaví:

11. Věk:

12. Jaké je Vaše povolání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Košovenková, A.Konkurenceschopnost železničních dráh v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://konkurenceschopnost-zeleznic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.