Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konzumace koňaku/brandy

Konzumace koňaku/brandy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Kubíček
Šetření:30. 06. 2014 - 10. 07. 2014
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, zabývajícího se konzumací a preferencí koňaku a brandy v České republice. Dotazník je zcela anonymní a slouží pouze pro marketingovou analýzu českého trhu.

Odpovědi respondentů

1. Jak často konzumujete koňak/brandy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát ročně3645 %45 %  
vůbec3543,75 %43,75 %  
několikrát měsíčně67,5 %7,5 %  
každý týden33,75 %3,75 %  

Graf

2. Co je pro Vás při výběru koňaku/brandy nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita3341,25 %41,25 %  
je mi to jedno2835 %35 %  
cena1417,5 %17,5 %  
země původu56,25 %6,25 %  

Graf

3. Nakupujete koňak/brandy přes E-SHOP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7593,75 %93,75 %  
ano56,25 %6,25 %  

Graf

4. Jakou cenu jste ochotni za láhev koňaku/brandy (0,5 l) utratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500 Kč4657,5 %57,5 %  
500 – 700 Kč1518,75 %18,75 %  
701 – 900 Kč1113,75 %13,75 %  
nad 1100 Kč56,25 %6,25 %  
901 – 1100 Kč33,75 %3,75 %  

Graf

5. Jakou zemi původu při výběru koňaku/brandy upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno4961,25 %61,25 %  
země západní Evropy1518,75 %18,75 %  
země jižní Evropy810 %10 %  
země východní Evropy a blízkého východu33,75 %3,75 %  
jiné země33,75 %3,75 %  
země severní Evropy22,5 %2,5 %  

Graf

6. Uvítali byste kvalitní koňak/brandy ze zemí jako je například Arménie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4050 %50 %  
ne4050 %50 %  

Graf

7. Kdybyste měli možnost zakoupit si kvalitní koňak/brandy ze zemí východní Evropy a blízkého východu za přijatelné ceny, zakoupili byste ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4657,5 %57,5 %  
ne3442,5 %42,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často konzumujete koňak/brandy?

2. Co je pro Vás při výběru koňaku/brandy nejdůležitější?

3. Nakupujete koňak/brandy přes E-SHOP?

4. Jakou cenu jste ochotni za láhev koňaku/brandy (0,5 l) utratit?

5. Jakou zemi původu při výběru koňaku/brandy upřednostňujete?

6. Uvítali byste kvalitní koňak/brandy ze zemí jako je například Arménie?

7. Kdybyste měli možnost zakoupit si kvalitní koňak/brandy ze zemí východní Evropy a blízkého východu za přijatelné ceny, zakoupili byste ho?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často konzumujete koňak/brandy?

2. Co je pro Vás při výběru koňaku/brandy nejdůležitější?

3. Nakupujete koňak/brandy přes E-SHOP?

4. Jakou cenu jste ochotni za láhev koňaku/brandy (0,5 l) utratit?

5. Jakou zemi původu při výběru koňaku/brandy upřednostňujete?

6. Uvítali byste kvalitní koňak/brandy ze zemí jako je například Arménie?

7. Kdybyste měli možnost zakoupit si kvalitní koňak/brandy ze zemí východní Evropy a blízkého východu za přijatelné ceny, zakoupili byste ho?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubíček, R.Konzumace koňaku/brandy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://konzumace-konaku-brandy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.