Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kooperativní učení

Kooperativní učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Koutná
Šetření:31. 05. 2012 - 05. 06. 2012
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3587,5 %87,5 %  
muž512,5 %12,5 %  

Graf

2. Do jaké kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3177,5 %77,5 %  
Pracující922,5 %22,5 %  

Graf

3. Už jste někdy slyšeli o kooperativním učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2050 %50 %  
ne2050 %50 %  

Graf

4. Co znamená kooperativní učení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim1230 %30 %  
učení se spolupráce12,5 %2,5 %  
učení se spoluprácí12,5 %2,5 %  
učení ve skuučení ve skupině, kdy se jednotliví žáci doplňují - každý dělá část práce, která dohromady činí celek, každá část je podstatnápině, kdy se jednotliví žáci doplňují - každý dělá část práce, která dohromady činí celek, každá část je podstatná12,5 %2,5 %  
nějaká spolupráce?12,5 %2,5 %  
učení ve skupinách, nejlépe ve dvojicích a čtveřicích, důležitá je spolupráce a pomoc všech ve skupině12,5 %2,5 %  
Je to dobrá věc. Děti si alespoň věci lépe zapamatují. 12,5 %2,5 %  
práce ve skupině12,5 %2,5 %  
společné učení - spolupráce12,5 %2,5 %  
učení ve skupině, ve dvojici atd. učení ve spolupráci s někým12,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi Učení založené na spolupráci.
učení spoluprácí, pozitivní vzájemná závislost, individuální odpovědnost, okamžitá zpětná vazba, společenské a komunikativní dovednosti jako prostředek i výchovný cíl, reflexe a hodnocení,
studenti spolupracují ve skupině
spolupráce mezi žáky ve výuce
Malá skupina (3-4) studenti spolupracují při učení.
Spolupracující, práce ve skupině, učení se kooperaci, toleranci k cizím názorům, respektu, spolupráci atd.
Je to spolupráce mezi skupinkou žáků (studentů).
spolupráce žáků ve skupinách po dvou a více členech
skupinová práce, při které musí spolupracovat každý člen. Výsledek je závislý na všem členech.
formou vzájemné spolupráce
se dívá na procesy, které ve skupině dochází
Práce ve skupinách - zaměřuje se na práci uvnitř určitých skupin (zvýšená sociální interakce).
vzájemné?
spolupráce učitele s studenty, zatažení do výuky?
Učím se já i žáci, ovlivňujeme se navzájem novými informacemi, přemýšlíme o nich, snažíme se společně posouvat dál, zlepšit se, přemýšlíme , co povedlo - nepovedlo, kam se můžeme dostat....
ano
učení při spolupráci
učení navzájem
spolupracující
1947,5 %47,5 % 

Graf

5. Myslíš si, že učitelé využívají kooperativní učební strategie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1845 %45 %  
ano1230 %30 %  
ne1025 %25 %  

Graf

6. Proč více kooperace do škol?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1127,5 %27,5 %  
zlepšuje vztahy mezi lidmi, i pro budoucí život dětí12,5 %2,5 %  
protože se tak děti více naučí, rozvíjí to jejich osobnost12,5 %2,5 %  
aby se některé děti tzv. nevezly na ostatních a pak nepracovaly12,5 %2,5 %  
děti se naučí si pomáhat a dávat dohromady informace, komentovat, naslouchat, debatovat12,5 %2,5 %  
Pro děti je to mnohem lepší. Vše objevují sami a proto si to i lépe zapamatují. není to o drcení se učiva, ale o prožívání.12,5 %2,5 %  
podporuje myšlení, rozvoj v sociální oblasti - (komunikace, empatie) i v emoční oblasti12,5 %2,5 %  
zlepšení, víc se toho student naučí12,5 %2,5 %  
učí to děti lepší komunikaci mezi sebou a jsou více motivované pro danou věc12,5 %2,5 %  
Práce v kolektivu je důležitá v životě.12,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi rozvíjí odpovědnost, společenské, personální a komunikační dovednosti.
upevnění vzájemných vztahů
Protože to rozvíjí klíčové kompetence žáků
Zlepšení komunikace žáků a zvykání si na týmovou práci.
protože rozvíjí potřebné kompetence, které by dětem rozhodně neměly chybět - čím dříve se jim naučí, tím lépe :)
Protože to naučí studenty lépe komunikovat a rozvíjí to jejich schopnost spolupracovat s větší skupinou lidí.
žáci se učí od druhých, mohou si pomáhat a látku mezi sebou vysvětlovat
nevím, co to je
netuším
kooperace napomáhá ke spolupráci, k naslouchání druhých, atd ..
Člověk by se měl naučit spolupracovat a řešit prblémy formou spolupráce
- není příliž stresu, dítě si to lépe zapamatuje (není to ,,musíš se to naučit´´)zapamatuje si to protože chce ne musí. Děti potom nejsou sami necítí se odstrčené, může si najít kamaráda, zjistí ským si rozumí.....
protože spolupráce je důležitá?
Nemyslím si, že by tomu tak mělo bít.
zatím je to jen biflování
Bylo by to přínosné pro propojení vztahů mezi učiteli a žáky , vzájemně se mohou obohacovat o nové podněty, myšlenky, posouvat se dopředu....
nevím je to individuální
vede víc ke spolupráci, efektivita
Aby se dětem ve škole lépe učilo.
lepší efektivita, více spolupráce mezi dětmi
2050 %50 % 

Graf

7. Je skupinová výuka totéž jako kooperativní výuka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2152,5 %52,5 %  
nevím1947,5 %47,5 %  

Graf

8. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím936 %22,5 %  
skupinová práce není založená na spolupráci většinou, v kooperaci je každý člen pozitivně závislý na tom druhém14 %2,5 %  
ve skupinové řeší skupina jeden úkol a může ho řešit např. jen jeden a další se flákají, v kooperativní výuce pracuje každé dítě na jiné části úkolu, vyřešení všech částí vede ke konečnému výsledku14 %2,5 %  
kooperativní - osobní odpovědnost všech, pozitivní vzájemná závislost, interakce tváří v tvář14 %2,5 %  
netušim14 %2,5 %  
kooperativní je i ve dvojicích, je cílem si vzájmně pomoci, u skupinové je cíl něco společně vytvořit14 %2,5 %  
ve skupinové práci není pozitivní závislost, tzn. k tomu aby uspěla skupina, není třeba aby uspěl každý její člen14 %2,5 %  
Skupinová výuka nemusí zahrnova spolupráci dětí14 %2,5 %  
kooperativní výuka je jedna z forem výuky skupinové - ne každé skupinové vyučování musí být kooperatovní, ikdyž by určitě mělo :)14 %2,5 %  
ve skkupinové výuce mezi sebou žáci soutěží a v kooperativní spolupracují14 %2,5 %  
ostatní odpovědi v typu úkolu a hloubkou spolupráce mezi členy skupiny
Skupinová výuka navazuje na následné kooperativní učení. Ale nikde není dáno, pokud rozdělíme děti do skupin budeme mít kooperativní výuku. Kooperace může bít nástrojem aktivizace a kooperace výuky.
skupinová = ve skupině, kooperativní viz ot. 4
Skupinová práce....buď pracují všichni nastejno, nebo určí vedoucího, rozdělí si role, ne vždy pracují všichni zodpovědně, bývá těžké hodnocení ve skupině, kde se někdo ulejvá a schovává za práci někoho jiného...je nutno dát předem pravidla pro práci hodn
jedna skupina X více malých skupin
při skupinové výuce nemusí docházet ke kooperaci
skupinová nemusí být nutně spolupracující
728 %17,5 % 

Graf

9. Máte potřebu se k tomuto tématu ještě nějak vyjádřit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne736,84 %17,5 %  
nemám15,26 %2,5 %  
asi ne :)15,26 %2,5 %  
Učitelé by jstě měli kooperativní učení využívat, protože je opravdu efektivní a v západní Evropě je to jedna z nejefektivnějších inovací 15,26 %2,5 %  
mělo by se o něm mluvit víc a víc se používat na školách15,26 %2,5 %  
zajímavé téma pro ročníkovku:)15,26 %2,5 %  
Spíš mám potřebu mu po včerejšku napsat, ale to nemůžu.15,26 %2,5 %  
jistě, jsem budoucí učitelka Míšo :) je to velmi důležité a učitelé by měli kooperaci denně využívat15,26 %2,5 %  
:-P15,26 %2,5 %  
ne:)15,26 %2,5 %  
ostatní odpovědi Nejsem si úplně jistí, jestli je na tento model výuky čas. Jako oživení se určitě využívá!
Záleží vždy na učiteli, jestli má chuť a sílu posouvat se někam dopředu, učit se n. věcem a vnímat své žáky a zkusit je vést i přes případné komplikace někam dopředu, dávat jim nové podněty , přemýšlet o tom, kam je mohu až posunout....není to u všech uči
ne :-)
315,79 %7,5 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Už jste někdy slyšeli o kooperativním učení?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Myslíš si, že učitelé využívají kooperativní učební strategie?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevim na otázku 4. Co znamená kooperativní učení?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Proč více kooperace do škol?

5. Myslíš si, že učitelé využívají kooperativní učební strategie?

 • odpověď nevím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevim na otázku 4. Co znamená kooperativní učení?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Proč více kooperace do škol?

7. Je skupinová výuka totéž jako kooperativní výuka?

 • odpověď nevím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevim na otázku 4. Co znamená kooperativní učení?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Proč více kooperace do škol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké kategorie se řadíte?

3. Už jste někdy slyšeli o kooperativním učení?

4. Co znamená kooperativní učení?

5. Myslíš si, že učitelé využívají kooperativní učební strategie?

6. Proč více kooperace do škol?

7. Je skupinová výuka totéž jako kooperativní výuka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké kategorie se řadíte?

3. Už jste někdy slyšeli o kooperativním učení?

4. Co znamená kooperativní učení?

5. Myslíš si, že učitelé využívají kooperativní učební strategie?

6. Proč více kooperace do škol?

7. Je skupinová výuka totéž jako kooperativní výuka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koutná, M.Kooperativní učení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kooperativni-uceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.