Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korektury vysokoškolských prací

Korektury vysokoškolských prací

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Rosenkrancová
Šetření:11. 02. 2013 - 20. 02. 2013
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 2. ročníku provozně- ekonomické fakulty ČZU, tento dotazník byl vytvořen za účelem získání základních informací pro mou diplomovou práci  o potenciálním zájmu VŠ a VOŠ studentů o korektur jejich prací

 

Vyplnění dotazníku by mělo zabrat asi 2 minuty.

 

Předem děkuji za jeho vyplnění.

 

Martina Rosenkrancová

Odpovědi respondentů

1. Budete si nechávat kontrolovat svou závěrečnou práci(DP, BP,..)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6858,12 %58,12 %  
ano4941,88 %41,88 %  

Graf

2. Kolik byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za 1 normostranu A4 korektury své práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 40 Kč10085,47 %85,47 %  
41-50 Kč97,69 %7,69 %  
61-70Kč32,56 %2,56 %  
51-60Kč32,56 %2,56 %  
70 Kč a více21,71 %1,71 %  

Graf

3. Myslíte, že gramatické a stylistické chyby mohou negativně ovlivnit Váš prospěch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10589,74 %89,74 %  
ne1210,26 %10,26 %  

Graf

4. V jakém jazyce píšete svou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čeština10791,45 %91,45 %  
angličtina54,27 %4,27 %  
němčina21,71 %1,71 %  
slovencina21,71 %1,71 %  
nizozemština10,85 %0,85 %  

Graf

5. Nechal/a byste svou práci u firmy, která Vám provádí korekturu, i svázat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7765,81 %65,81 %  
ne4034,19 %34,19 %  

Graf

6. Využil/a byste překladu anotace do AJ za cca 200 Kč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7362,39 %62,39 %  
ano4437,61 %37,61 %  

Graf

7. Máte hotovu svou BP/DP a potřebujete ji nechat svázat. Kde budete tuto službu hledat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení spolužáků3933,33 %33,33 %  
přímo ve škole3126,5 %26,5 %  
Internet3126,5 %26,5 %  
nástěnka školy, letáky kolem školy75,98 %5,98 %  
co potkam na ulici10,85 %0,85 %  
tam, kde jsem si již nechávala svázat bakalářku10,85 %0,85 %  
nejbližší místo bydliště10,85 %0,85 %  
otec - knihař10,85 %0,85 %  
mám vyhledanou vlastní firmu10,85 %0,85 %  
vyzkoušené knihařství10,85 %0,85 %  
tam, kde BP10,85 %0,85 %  
město ve kterém bydlím10,85 %0,85 %  
v knihařství, které mám vyzkoušeno10,85 %0,85 %  

Graf

8. Pokud byste korektury hledal/a na Internetu, jaká slova byste napsal/a do vyhledávače?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
korektura DP811,11 %6,84 %  
korektura diplomové práce79,72 %5,98 %  
korektury DP56,94 %4,27 %  
korektura bakalářské práce56,94 %4,27 %  
korektura diplomová práce34,17 %2,56 %  
korektura34,17 %2,56 %  
korektura textu34,17 %2,56 %  
oprava diplomové práce22,78 %1,71 %  
korektura BP22,78 %1,71 %  
korektura bakalářské diplomové práce11,39 %0,85 %  
ostatní odpovědi korektura závěrečné diplomové, bakalářské práce
opravy textů diplomové práce
korekutra textu
oprava DP
korektura diplomových prací, úprava diplomové práce
korektury diplomové práce levně
korektury opravy diplomových prací
korektura, oprava absolventských prací
koretura dp
korektury, opravy
Vazba prací
korektura odborných prací
korektury bp
nehledala bych, VŠ vzdělaný člověk by měl být schopný udělat korektury sám
korektury
korektury bakalářská práce
vázání diplomových prací
korenktura
korektura diplomové práce cena
korektury závěrečných prací
korektury diplomové práce
korektura, bakalářská práce
kontrola závěrečné práce
korektura DP,
korektura diplomovych praci
svazani diplomove prace
korektrura diplomová práce
vazba DP
svzování vysokoškolských prací
korektury VŠ prací
vázání textů
..
korektura závěrečné práce brno
3345,83 %28,21 % 

Graf

9. Nechal/a byste si opravit i jiné texty, jako např. seminární práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11094,02 %94,02 %  
ano75,98 %5,98 %  

Graf

10. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8976,07 %76,07 %  
muž2823,93 %23,93 %  

Graf

11. Studuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČZU v Praze4941,88 %41,88 %  
Masarykova univerzita v Brně86,84 %6,84 %  
UK v Praze86,84 %6,84 %  
UJAK54,27 %4,27 %  
UTB zlín32,56 %2,56 %  
ZČU v Plzni 21,71 %1,71 %  
Univerzita J.A. Purkyně v Ústí nad Labem21,71 %1,71 %  
UTB ve Zlíně21,71 %1,71 %  
UHK21,71 %1,71 %  
VŠE v Praze21,71 %1,71 %  
VŠP10,85 %0,85 %  
zču10,85 %0,85 %  
Un. Pardubice10,85 %0,85 %  
ZCU Plzeń10,85 %0,85 %  
TU Liberec10,85 %0,85 %  
PB VOŠ10,85 %0,85 %  
Metropolitní univerzita Praha10,85 %0,85 %  
VUT10,85 %0,85 %  
Univerzita J.A.Komenského10,85 %0,85 %  
k 10,85 %0,85 %  
VUT v Brně10,85 %0,85 %  
JČU10,85 %0,85 %  
OSU v Ostravě10,85 %0,85 %  
Policejní akademie ČR10,85 %0,85 %  
ZČU v Chebu10,85 %0,85 %  
UPOL10,85 %0,85 %  
UP Olomouc10,85 %0,85 %  
OU10,85 %0,85 %  
MENDELU10,85 %0,85 %  
VSFS10,85 %0,85 %  
TUL Liberec10,85 %0,85 %  
VŠ v Praze10,85 %0,85 %  
Slezská Univerzita Opava10,85 %0,85 %  
SLU10,85 %0,85 %  
FF, Ostravská univerzita v Ostravě10,85 %0,85 %  
UP v Olomouci10,85 %0,85 %  
Univerzita Jana Amose Komenského10,85 %0,85 %  
Ostravská univerzita v Ostravě10,85 %0,85 %  
všfs10,85 %0,85 %  
Univerzita Palackého v Olomouci10,85 %0,85 %  
VŠB-TU Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě10,85 %0,85 %  
Mendelova univerzita v Brně10,85 %0,85 %  
VUT Brno10,85 %0,85 %  
MU v Brně10,85 %0,85 %  
Jablonec nad Nisou10,85 %0,85 %  

Graf

12. Kolikátý ročník VŠ/VOŠ studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54135,04 %35,04 %  
33227,35 %27,35 %  
21916,24 %16,24 %  
41714,53 %14,53 %  
143,42 %3,42 %  
021,71 %1,71 %  
621,71 %1,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.35
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:4
Modus:5

Graf

13. Kterou fakultu/obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PEF108,55 %8,55 %  
PEF/Paen75,98 %5,98 %  
PEF/PAE43,42 %3,42 %  
ff32,56 %2,56 %  
pae21,71 %1,71 %  
provoz a ekonomika21,71 %1,71 %  
PaeN21,71 %1,71 %  
PEF, PAAN21,71 %1,71 %  
pedagogická21,71 %1,71 %  
Lékařskou21,71 %1,71 %  
ostatní odpovědi Pedagogická fakulta
Pedagogickou
manažerská studia
Fakulta sociálních studií/psychologie
PEF-PAEN
Provozně ekonomickou fakultu/Provoz a ekonomie
PEF PaEN
PřF
Provozně-ekonomická fakulta
Podnikání
Matematicko-Fyzikální
Filozofická/Informační studia a knihovnictví
ekonomickou
Provozně ekonomická
Provozně ekonomická fakulta
FHS-Sociální pedagogika
Textilní fakulta, Produktový management
filozofickou
Pedagogická fakulta/Pedagogika předškolního věku
PEF/VSRR
Informatika
finanční poradenství
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Přírodovědecká fakulta/Ochrana životního prostředí
FP/MI
FPE - anglický jazyk
Provozně ekonomickou
obor Andragogika
FSE-regionální rozvoj
u
Fakulta strojního inženýrství
bezpečnostně právní
Provozně ekonomická fakulta/obor podnikání a administrativa
f. ekonomická - management obchodních činností
Provozně ekonomickou fakultu
vzdělávání dospělých
Fakulta multimediálních komunikací
ESF
Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika
FF, Čj
žádnou, už jsem dostudovala
Fakulta zdravotnictví
Mediální studia
sociální a mediální komunikace
fakulta ekonomických studií/aplikovaná informatika
Ekonomická fakulta
Filozofickopřírodovědeckou fakultu, obor Lázeňství, gastronomie a turismus
UJAK
OPF
Sociální
filosofická/sociální práce
PEF - hospodářská a kulturní studia
ekologie a ochrana ŽP
Marketingové komunikace
Český jazyk a literatura
Management cestovního ruchu
Veřejná správa a regionální rozvoj
porodní asistentka
marketingová komunikace
PEF/PaEN KS
pef czu/paan
PEF, PaEN
PAA
Ekonomická/Management; Filozofická/ Psychologie v kombinaci se ZSV
F3
FMK
Technická fakulta/Technika a technologie v dopravě a spojích
Humanitních studií/Sociální pedagogika
FF UK
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Fakulta podnikatelská
Podnikohospodarska fakulta
pedagogická/školský management
FAPPZ/zootechnika
LDF
Cestovní ruch
přírodovědecká fakulta/chemoinformatika a bioinformatika
Provozně-ekonomická fakulta, obor Podnikání a administrativa
8169,23 %69,23 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Studuji:

  • odpověď ČZU v Praze:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi PEF na otázku 13. Kterou fakultu/obor studujete?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo ve škole na otázku 7. Máte hotovu svou BP/DP a potřebujete ji nechat svázat. Kde budete tuto službu hledat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Budete si nechávat kontrolovat svou závěrečnou práci(DP, BP,..)?

2. Kolik byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za 1 normostranu A4 korektury své práce?

3. Myslíte, že gramatické a stylistické chyby mohou negativně ovlivnit Váš prospěch?

4. V jakém jazyce píšete svou práci?

5. Nechal/a byste svou práci u firmy, která Vám provádí korekturu, i svázat?

6. Využil/a byste překladu anotace do AJ za cca 200 Kč?

7. Máte hotovu svou BP/DP a potřebujete ji nechat svázat. Kde budete tuto službu hledat?

9. Nechal/a byste si opravit i jiné texty, jako např. seminární práci?

10. Jsem:

11. Studuji:

12. Kolikátý ročník VŠ/VOŠ studujete?

13. Kterou fakultu/obor studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Budete si nechávat kontrolovat svou závěrečnou práci(DP, BP,..)?

2. Kolik byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za 1 normostranu A4 korektury své práce?

3. Myslíte, že gramatické a stylistické chyby mohou negativně ovlivnit Váš prospěch?

4. V jakém jazyce píšete svou práci?

5. Nechal/a byste svou práci u firmy, která Vám provádí korekturu, i svázat?

6. Využil/a byste překladu anotace do AJ za cca 200 Kč?

7. Máte hotovu svou BP/DP a potřebujete ji nechat svázat. Kde budete tuto službu hledat?

9. Nechal/a byste si opravit i jiné texty, jako např. seminární práci?

10. Jsem:

11. Studuji:

12. Kolikátý ročník VŠ/VOŠ studujete?

13. Kterou fakultu/obor studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rosenkrancová, M.Korektury vysokoškolských prací (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://korektury-vysokoskolskych-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.