Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce u nás

Korupce u nás

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Schmidtová
Šetření:28. 01. 2012 - 30. 01. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Přeji krásný den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Korupce".

Jde o základní otázky, které poslouží k zmapování obecného názoru na výše uvedené téma.

 

Děkuji za Váš čas.

 

Výsledky dotazníku budou veřejně dostupné po skončení průzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-49 let4652,27 %52,27 %  
1-29 let2831,82 %31,82 %  
50-69 let1011,36 %11,36 %  
70+ let44,55 %4,55 %  

Graf

2. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA5461,36 %61,36 %  
MUŽ3438,64 %38,64 %  

Graf

3. Domníváte se, že je Česká republika korupčním prostředím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano88100 %100 %  

Graf

4. Věříte politikům, že se snaží korupci vymýtit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7787,5 %87,5 %  
ano1112,5 %12,5 %  

Graf

5. Domníváte se, že se korupce vyskytuje ve veřejných zakázkách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8798,86 %98,86 %  
ne11,14 %1,14 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy (přímo i nepřímo ve svém okolí) s korupcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5562,5 %62,5 %  
ne3337,5 %37,5 %  

Graf

7. Podali jste někdy úplatek (třeba u lékaře, úředníka, vedoucího pracovníka)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6776,14 %76,14 %  
ano2123,86 %23,86 %  

Graf

8. Měli jste někdy pocit, že je od Vás úplatek očekáván či dokonce požadován?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3843,18 %43,18 %  
nevím3034,09 %34,09 %  
ne2022,73 %22,73 %  

Graf

9. Byl Vám někdy úplatek nabízen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6472,73 %72,73 %  
ano2427,27 %27,27 %  

Graf

10. Přijali jste někdy úplatek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7888,64 %88,64 %  
ano1011,36 %11,36 %  

Graf

11. Myslíte si, že by vyšší plat zabránil osobám náchylným k úplatku (úředník, soudce, policista, vedoucí pracovník, lékař) v jeho přijetí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5764,77 %64,77 %  
nevím2022,73 %22,73 %  
ano1112,5 %12,5 %  

Graf

12. Navrhovali byste přísnější tresty za prokázanou korupci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8394,32 %94,32 %  
ne55,68 %5,68 %  

Graf

13. Zaslouží přísnější postih korumpovaný (příjemce) nebo korumpující (plátce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OBA STEJNĚ5865,91 %65,91 %  
KORUMPOVANÝ (příjemce)2730,68 %30,68 %  
KORUMPUJÍCÍ (plátce)33,41 %3,41 %  

Graf

14. Domníváte se, že by se snížila cena veřejných zakázek, pokud by zakázky nestály na korupčním jednání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7180,68 %80,68 %  
nevím1112,5 %12,5 %  
ne66,82 %6,82 %  

Graf

15. Považujete bonboniéru předanou lékaři či občerstvení podané dělníkovi, během jejich práce, za úplatek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7382,95 %82,95 %  
ano1517,05 %17,05 %  

Graf

16. Z jakého kraje jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA4146,59 %46,59 %  
STŘEDOČESKÝ KRAJ1820,45 %20,45 %  
SEVEROČESKÝ KRAJ1112,5 %12,5 %  
JIHOMORAVSKÝ KRAJ55,68 %5,68 %  
SEVEROMORAVSKÝ KRAJ44,55 %4,55 %  
ZÁPADOČESKÝ KRAJ33,41 %3,41 %  
VÝCHODOČESKÁ KRAJ33,41 %3,41 %  
Východočeský kraj22,27 %2,27 %  
JIHOČESKÝ KRAJ11,14 %1,14 %  

Graf

17. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2629,55 %29,55 %  
Vysokoškolské2528,41 %28,41 %  
2123,86 %23,86 %  
Střední odborné89,09 %9,09 %  
Střední77,95 %7,95 %  
Základní11,14 %1,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkali jste se někdy (přímo i nepřímo ve svém okolí) s korupcí?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Přijali jste někdy úplatek?

9. Byl Vám někdy úplatek nabízen?

  • odpověď ano:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Přijali jste někdy úplatek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk?

2. Pohlaví?

3. Domníváte se, že je Česká republika korupčním prostředím?

4. Věříte politikům, že se snaží korupci vymýtit?

5. Domníváte se, že se korupce vyskytuje ve veřejných zakázkách?

6. Setkali jste se někdy (přímo i nepřímo ve svém okolí) s korupcí?

7. Podali jste někdy úplatek (třeba u lékaře, úředníka, vedoucího pracovníka)?

8. Měli jste někdy pocit, že je od Vás úplatek očekáván či dokonce požadován?

9. Byl Vám někdy úplatek nabízen?

10. Přijali jste někdy úplatek?

11. Myslíte si, že by vyšší plat zabránil osobám náchylným k úplatku (úředník, soudce, policista, vedoucí pracovník, lékař) v jeho přijetí?

12. Navrhovali byste přísnější tresty za prokázanou korupci?

13. Zaslouží přísnější postih korumpovaný (příjemce) nebo korumpující (plátce)?

14. Domníváte se, že by se snížila cena veřejných zakázek, pokud by zakázky nestály na korupčním jednání?

15. Považujete bonboniéru předanou lékaři či občerstvení podané dělníkovi, během jejich práce, za úplatek?

16. Z jakého kraje jste?

17. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk?

2. Pohlaví?

3. Domníváte se, že je Česká republika korupčním prostředím?

4. Věříte politikům, že se snaží korupci vymýtit?

5. Domníváte se, že se korupce vyskytuje ve veřejných zakázkách?

6. Setkali jste se někdy (přímo i nepřímo ve svém okolí) s korupcí?

7. Podali jste někdy úplatek (třeba u lékaře, úředníka, vedoucího pracovníka)?

8. Měli jste někdy pocit, že je od Vás úplatek očekáván či dokonce požadován?

9. Byl Vám někdy úplatek nabízen?

10. Přijali jste někdy úplatek?

11. Myslíte si, že by vyšší plat zabránil osobám náchylným k úplatku (úředník, soudce, policista, vedoucí pracovník, lékař) v jeho přijetí?

12. Navrhovali byste přísnější tresty za prokázanou korupci?

13. Zaslouží přísnější postih korumpovaný (příjemce) nebo korumpující (plátce)?

14. Domníváte se, že by se snížila cena veřejných zakázek, pokud by zakázky nestály na korupčním jednání?

15. Považujete bonboniéru předanou lékaři či občerstvení podané dělníkovi, během jejich práce, za úplatek?

16. Z jakého kraje jste?

17. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schmidtová, L.Korupce u nás (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://korupce-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.