Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kostarika - atraktivní turistická destinace

Kostarika - atraktivní turistická destinace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Divinová
Šetření:27. 01. 2012 - 26. 02. 2012
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze. Touto cestou bych Vás ráda požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi mi poslouží jako materiál pro zpracování bakalářské práce. Dotazník je spíše informativní a má posloužit hlavně ke zjištění jestli by respondenti tuto zemi rádi navštívili.

 

Odpovědi respondentů

1. Co Vás nejvíce zajímá při návštěvě země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní památky5952,68 %52,68 %  
kulturní památky3228,57 %28,57 %  
architektonické památky1412,5 %12,5 %  
archeologické památky76,25 %6,25 %  

Graf

2. Jaký motiv cestování preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání5952,68 %52,68 %  
odpočinek3026,79 %26,79 %  
dobrodružství119,82 %9,82 %  
zábava76,25 %6,25 %  
sport32,68 %2,68 %  
jiné21,79 %1,79 %  

Graf

3. V jaké části Ameriky se Kostarika nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední Amerika7062,5 %62,5 %  
Karibik2925,89 %25,89 %  
Jižní Amerika1210,71 %10,71 %  
Severní Amerika10,89 %0,89 %  

Graf

4. Navštívil/a jste už někdy Kostariku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11098,21 %98,21 %  
ano21,79 %1,79 %  

Graf

5. Pokud ano, jak se Vám návštěva líbila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [líbilaotázka č. 8, spíše líbilaotázka č. 8, nelíbilaotázka č. 8, spíše nelíbilaotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
líbila2100 %1,79 %  

Graf

6. Navštívil/a byste rádi tuto exotickou zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9384,55 %83,04 %  
ne1715,45 %15,18 %  

Graf

7. Z jakých důvodů jste nenavštívil/a tuto zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli ceně7568,18 %66,96 %  
jiné1412,73 %12,5 %  
neláká mě to109,09 %8,93 %  
časovému vytížení65,45 %5,36 %  
velké vzdálenosti32,73 %2,68 %  
druhu dopravy21,82 %1,79 %  

Graf

8. Kolik dní dovolené považujete za ideální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8-147264,29 %64,29 %  
více než 142017,86 %17,86 %  
4-71816,07 %16,07 %  
1-321,79 %1,79 %  

Graf

9. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7566,96 %66,96 %  
z průvodce2219,64 %19,64 %  
CK, CA76,25 %6,25 %  
jiné43,57 %3,57 %  
od rodiny, přátel, známých43,57 %3,57 %  

Graf

10. Kde byste zakoupil/a zájezd do této země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CK7667,86 %67,86 %  
internet2925,89 %25,89 %  
CA43,57 %3,57 %  
jiné32,68 %2,68 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9181,25 %81,25 %  
muž2118,75 %18,75 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-266961,61 %61,61 %  
27-402118,75 %18,75 %  
41-551916,96 %16,96 %  
56 a více32,68 %2,68 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou4439,29 %39,29 %  
vyšší odborné2925,89 %25,89 %  
vysoká2522,32 %22,32 %  
střední odborné87,14 %7,14 %  
základní65,36 %5,36 %  

Graf

14. Kde se nachází Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město7466,07 %66,07 %  
vesnice2017,86 %17,86 %  
malé město1816,07 %16,07 %  

Graf

15. Místo Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5750,89 %50,89 %  
středočeský kraj2623,21 %23,21 %  
jihomoravský kraj76,25 %6,25 %  
moravskoslezský kraj54,46 %4,46 %  
jihočeský kraj54,46 %4,46 %  
ústecký kraj21,79 %1,79 %  
pardubický kraj21,79 %1,79 %  
zlínský kraj21,79 %1,79 %  
karlovarský kraj21,79 %1,79 %  
plzeňský kraj10,89 %0,89 %  
královéhradecký kraj10,89 %0,89 %  
liberecký kraj10,89 %0,89 %  
olomoucký kraj10,89 %0,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Kde se nachází Vaše bydliště?

  • odpověď velké město:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 15. Místo Vašeho bydliště:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co Vás nejvíce zajímá při návštěvě země?

2. Jaký motiv cestování preferujete?

3. V jaké části Ameriky se Kostarika nachází?

4. Navštívil/a jste už někdy Kostariku?

6. Navštívil/a byste rádi tuto exotickou zemi?

7. Z jakých důvodů jste nenavštívil/a tuto zemi?

8. Kolik dní dovolené považujete za ideální?

9. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace?

10. Kde byste zakoupil/a zájezd do této země?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kde se nachází Vaše bydliště?

15. Místo Vašeho bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co Vás nejvíce zajímá při návštěvě země?

2. Jaký motiv cestování preferujete?

3. V jaké části Ameriky se Kostarika nachází?

4. Navštívil/a jste už někdy Kostariku?

6. Navštívil/a byste rádi tuto exotickou zemi?

7. Z jakých důvodů jste nenavštívil/a tuto zemi?

8. Kolik dní dovolené považujete za ideální?

9. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace?

10. Kde byste zakoupil/a zájezd do této země?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kde se nachází Vaše bydliště?

15. Místo Vašeho bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Divinová, M.Kostarika - atraktivní turistická destinace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kostarika-atraktivni-turisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.