Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koučování jako nástroj vedení lidí

Koučování jako nástroj vedení lidí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vanda Jačová
Šetření:05. 06. 2012 - 10. 06. 2012
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den! Děkuji Vám za vyplnění dotazníku!

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4675,41 %75,41 %  
muž1524,59 %24,59 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3150,82 %50,82 %  
středoškolské2744,26 %44,26 %  
základní34,92 %4,92 %  

Graf

3. Koučování podle Vašeho názoru je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strukturovaný proces řízený vztahem mezi koučem a klientem 4573,77 %73,77 %  
direktivní styl řízení lidských zdrojů1016,39 %16,39 %  
nesmysl46,56 %6,56 %  
jedna z metod používaných při psychoterapii23,28 %3,28 %  

Graf

4. Pracujete nebo pracoval(a) jste v organizaci, kde je využívána technika koučování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3659,02 %59,02 %  
ano2134,43 %34,43 %  
nevím46,56 %6,56 %  

Graf

5. Domníváte se, že by proces koučování zlepšil fungování Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2540,98 %40,98 %  
ano2337,7 %37,7 %  
ne1321,31 %21,31 %  

Graf

6. Domníváte se, že koučování je metoda, která zvyšuje výkonnost pracovníků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4472,13 %72,13 %  
nevím1118,03 %18,03 %  
ne69,84 %9,84 %  

Graf

7. Je, podle Vašeho názoru, koučování primárně určeno pouze vrcholovému managementu organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4675,41 %75,41 %  
nevím813,11 %13,11 %  
ano711,48 %11,48 %  

Graf

8. Měl(a) byste zájem se na koučování aktivně podílet (ve funkci kouče)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2642,62 %42,62 %  
ano2439,34 %39,34 %  
nevím1118,03 %18,03 %  

Graf

9. Pokud by Vám organizace nabídla možnost „být koučován(a)“ ocenil(a) byste takovou nabídku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2947,54 %47,54 %  
nevím1626,23 %26,23 %  
ne1626,23 %26,23 %  

Graf

10. Nakolik je, podle Vašeho názoru, důležitá schopnost komunikace v procesu koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je velmi důležitá5488,52 %88,52 %  
nemohu posoudit58,2 %8,2 %  
je spíše okrajovou oblastí, důležité jsou profesní znalosti23,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

3. Koučování podle Vašeho názoru je:

4. Pracujete nebo pracoval(a) jste v organizaci, kde je využívána technika koučování?

5. Domníváte se, že by proces koučování zlepšil fungování Vaší organizace?

6. Domníváte se, že koučování je metoda, která zvyšuje výkonnost pracovníků

7. Je, podle Vašeho názoru, koučování primárně určeno pouze vrcholovému managementu organizace?

8. Měl(a) byste zájem se na koučování aktivně podílet (ve funkci kouče)?

9. Pokud by Vám organizace nabídla možnost „být koučován(a)“ ocenil(a) byste takovou nabídku?

10. Nakolik je, podle Vašeho názoru, důležitá schopnost komunikace v procesu koučování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

3. Koučování podle Vašeho názoru je:

4. Pracujete nebo pracoval(a) jste v organizaci, kde je využívána technika koučování?

5. Domníváte se, že by proces koučování zlepšil fungování Vaší organizace?

6. Domníváte se, že koučování je metoda, která zvyšuje výkonnost pracovníků

7. Je, podle Vašeho názoru, koučování primárně určeno pouze vrcholovému managementu organizace?

8. Měl(a) byste zájem se na koučování aktivně podílet (ve funkci kouče)?

9. Pokud by Vám organizace nabídla možnost „být koučován(a)“ ocenil(a) byste takovou nabídku?

10. Nakolik je, podle Vašeho názoru, důležitá schopnost komunikace v procesu koučování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jačová, V.Koučování jako nástroj vedení lidí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://koucovani-jako-nastroj-veden.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.