Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koučování ve stavebnictví

Koučování ve stavebnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Prouzová
Šetření:16. 03. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku pro empirickou část mé bakalářské práce na téma: Koučování jako metoda rozvoje manažerů a možnosti jejího uplatnění ve stavebnictví. Vaše stanoviska jsou pro mě velice hodnotná a značně napomůžou ke zpracování mé práce.

Dotazník je určen pro respondenty, kteří pracují ve stavebnictví - management.

Dotazník nezabere více jak dvě minuty času. Vážím si Vaši spolupráce. Děkuji.

Veronika Prouzová, studentka VUT fakulta stavební Brno

 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se s pojmem koučování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

2. Kdo je podle Vás kouč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomáhá zlepšovat myšlení a rozvijí skrytý potenciál člověka3988,64 %88,64 %  
Učitel24,55 %4,55 %  
průvodce na cestě; člověk, který kladením správných otázek ve správnou chvíli pomůže koučovanému dojít k cíli12,27 %2,27 %  
máte asi dojem, že je to "Pomáhá zlepšovat myšlení a rozvíjí skrytý potenciál člověka", což taky není úplně dobře..12,27 %2,27 %  
leader,který je schopen reagovat na vzniklé situace,vyhodnotí a zaujme progresivní řešení12,27 %2,27 %  

Graf

3. Využíváte koučování ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
ano1943,18 %43,18 %  

Graf

4. Máte zájem využívat metodu koučování pro rozvoj Vaši pozice ve firmě?

Na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = minimum zájmu, 5 = maximum zájmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51022,73 %22,73 %  
21022,73 %22,73 %  
4920,45 %20,45 %  
3818,18 %18,18 %  
1715,91 %15,91 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.8
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:3
Modus:5

Graf

5. Uveďte počet lidí, které řídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5511,63 %11,36 %  
2049,3 %9,09 %  
1049,3 %9,09 %  
136,98 %6,82 %  
336,98 %6,82 %  
1536,98 %6,82 %  
024,65 %4,55 %  
224,65 %4,55 %  
624,65 %4,55 %  
424,65 %4,55 %  
ostatní odpovědi 8
12
30
13
45
100
11
300
21
14
7
1330,23 %29,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.44
Minimum:1
Maximum:45
Variační rozpětí:44
Rozptyl:79.25
Směrodatná odchylka:8.9
Medián:8
Modus:5

Graf

6. Myslíte si, že umíte efektivně komunikovat se svými nadřízenými i podřízenými?

Na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = velmi málo, 5 = velmi zdatně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31943,18 %43,18 %  
41943,18 %43,18 %  
5511,36 %11,36 %  
212,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.63
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.39
Směrodatná odchylka:0.63
Medián:4
Modus:3

Graf

7. Přenecháváte zodpovědnost za vypracování daného zadání či úkol zadáváte i s postupem řešení ?

Na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = minimum zodpovědnosti, 5 = maximum zodpovědnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32250 %50 %  
41329,55 %29,55 %  
2511,36 %11,36 %  
549,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.35
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Do jaké míry se podílíte na rozhodování ve Vaší firmě?

Na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = velmi málo se podílím, 5 = maximálně se podílím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51738,64 %38,64 %  
31022,73 %22,73 %  
4818,18 %18,18 %  
2818,18 %18,18 %  
112,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.31
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:4
Modus:5

Graf

9. Ohodnoťte, do jaké míry je vám poskytnuto další vzdělání ve funkci, kterou vykonáváte?

na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = minimálně poskytnuto, 5 = maximálně poskytnuto

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31431,82 %31,82 %  
41022,73 %22,73 %  
5920,45 %20,45 %  
2715,91 %15,91 %  
149,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Uveďte, kolik času trávíte se svými podřízenými v pracovní době?

Na stupnici 0-10 zaškrtněte, 0 = minimum času, 10 = maximum času

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8920,45 %20,45 %  
7920,45 %20,45 %  
5613,64 %13,64 %  
6511,36 %11,36 %  
949,09 %9,09 %  
449,09 %9,09 %  
1036,82 %6,82 %  
224,55 %4,55 %  
112,27 %2,27 %  
312,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.55
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.38
Směrodatná odchylka:1.84
Medián:7
Modus:8

Graf

11. Hodnotíte u svých podřízených nějaký druh „soft skills“? (měkké dosvedosti)

Např. komunikační dovednosti, osobní efektivita, udování týpu, asertivita, zdělávání kolegů,...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

Uveďte, pokud jste na předchozí otázce č.11 zaškrtli ANO

12. Jaký druh soft skills hodnotíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cože?

flexibilita

Hodnotím pouze výsledky

chování k zákzaníkům, nárhy řešení

komunikace

komunikace

komunikace, iniciativa

komunikace, spolehlivost a dochvilnost, udržování vzhledu

Komunikaci, naslouchání

komunikační dovednosti, asertivita

komunikativnost

proaktivitu

Příprava, komunikace, stanovení cílů

přípravy

samostatnost, loajálnost

schopnost efektivně komunikovat, schopnost pružně řešit přicházející úkoly, kreativní myšlení a schopnost samostatně hledat cesty řešení

schopnost naslouchat potřebám prezentační schopnosti argumentace

umění jednat s lidmi a získávat si je

vystupování a komunikace

zodpovědnost,samostatnost

žádný

13. Do jaké míry pracujete na zadaných úkolech v týmu?

Na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = minimální spolupráce v týmu, 5 = maximální spolupráce v týmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32147,73 %47,73 %  
41227,27 %27,27 %  
5613,64 %13,64 %  
249,09 %9,09 %  
112,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.43
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.61
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Využíváte v práci metody brainstorming, zpětnou vazbu, průzkumní analýzu veřejného mínění či jiný nástroj pro týmovou spolupráci?

Na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = minimálně využíváme, 5 = maximálněvyužíváme

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31329,55 %29,55 %  
11329,55 %29,55 %  
2715,91 %15,91 %  
5613,64 %13,64 %  
4511,36 %11,36 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.6
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.68
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Ohodnoťte, do jaké míry jste Vašimi nadřízenými motivováni?

Na stupnici 1-5 zaškrtněte, 1 = minimum motivace, 5 = maximum motivace

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41025 %22,73 %  
31025 %22,73 %  
2922,5 %20,45 %  
1615 %13,64 %  
5512,5 %11,36 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.97
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.34
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:3
Modus:4

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3068,18 %68,18 %  
Žena1431,82 %31,82 %  

Graf

17. Vyberte Vaši věkovou skupinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 55 let1943,18 %43,18 %  
27 - 35 let1636,36 %36,36 %  
19 - 26 let818,18 %18,18 %  
56 let a více12,27 %2,27 %  

Graf

18. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou2454,55 %54,55 %  
Vysoká škola1943,18 %43,18 %  
Odorné učiliště12,27 %2,27 %  

Graf

19. Uveďte, jakou zastupujete ve firmě pozici:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

hlavní účetní

jednatel

jednatel

jednatel

jednatel

jednatel

jednatel

jednatel

majitel

majitelka

mana účetní

Manager

manager

marketing

nic

obchodní náměstek

obchodní náměstek

obchodní náměstek

Obchodní ředitel

obchodní ředitel

odborný ředitel

přípravář, rozpočtář

Reditel

referent pro strategii a rozvoj

ředitel

ředitel

ředitel výrobního úseku

ředitel, předseda představenstva

Specialista

stavbyvedoucí,spolumajitel firmy

šéf

šéfinstruktor

teamleader

Technolog

účetní

vedoucí

vedoucí nákupu a prodeje

vedoucí obchodního oddělení

Vedoucí oddělení

vedoucí oddělení cenových nabídek - obchodní úsek

vedoucí prodejny

vom

x

20. Jaký je Váš názor na koučování:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Aby to mělo smysl, záleží na kvalitách kouče.

bez komentáře

bez názoru

Často přeceňované odvětví,u metod jako brainstorming,teambuilding fungují jen u velmi malé části populace a krátkodobě.

dobrá věc

Dobrá věc pro správné lidi se správným koučem.

Jde o smysluplný nástroj, který se dnes ještě dost ve vedení společností podceňuje. Nechat zaměstnance najít si své vlastní řešení, cestu jak dojít k cíli, je to nepřirozenější a nejvíc motivující, co může být. Direktivní řízení je jako otroctví a žijeme přece ve svobodné zemi.

Je to dobrá metoda osobního rozvoje

Je to pomoc, pro toho kdo ji potrebuje.

je to skvělý pomocník při vedení lidí

Je to věc individuálního přístupu každého jednotlivce. Osobně bych kouče nevyhledával a nemyslím, že by mohl být pro mne přínosem. Za "kouče" však považuji každého, koho si vážím a od koho mohu převzít jeho zkušenosti, ať už životní nebo odborné.

Je třeba zkušeností ze strany kouče

Jeden z nejdůležitějších aspektů k údpěchu

k ničemu...

kladný

kladný

Kladný

Koučováním si mohu vychovat kvalitnější zaměstnance, kteří mají větší přínos pro firmu

málo rozšířené

Moc mi to pomáhá

může mít smysl, ale lze těžko odhadnout, zda konkrétní "kouč" je schopný nebo ne

může přinést nové přístupy

může rozhodně pomoci

Nemá dost zkušeností na to abych koučink hodnotil. Obecně je zřejmě výhodné se zdokonalovat i tímto způsobem.

Nevím

nic

nic

pozitivní, potřebný v určitých oborech, oblastech, pozicích

Pozitivní.

Pro management ve firmě má velký potenciál

Prozatím jsem se nesetkala s žádným typem koučinku.

sám jej aplikuji ve firemních projektech

spíše negativní

ve stavebnictví to není jednoduché

Ve větších firmách je to nejspíš nezbytný nástroj pro funkci firmy, v menších firmách není zapotřebí.

velmi prospěšné, výborný nástroj pro sebereflexi

Velmi zodpovědný přístup

vhodný doplněk

zabere to více času, ale přináší vyšší efektivitu s dlouhodobým potenciálem. nebo naopak vysortuje nevhodné lidi v rámci kolektivu

zatím jsme ho nepotřebovali

zatím nedoceněno v českých stavebních společnostech

žádný

žádný

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se s pojmem koučování?

2. Kdo je podle Vás kouč?

3. Využíváte koučování ve Vaší firmě?

4. Máte zájem využívat metodu koučování pro rozvoj Vaši pozice ve firmě?

5. Uveďte počet lidí, které řídíte?

6. Myslíte si, že umíte efektivně komunikovat se svými nadřízenými i podřízenými?

7. Přenecháváte zodpovědnost za vypracování daného zadání či úkol zadáváte i s postupem řešení ?

8. Do jaké míry se podílíte na rozhodování ve Vaší firmě?

9. Ohodnoťte, do jaké míry je vám poskytnuto další vzdělání ve funkci, kterou vykonáváte?

11. Hodnotíte u svých podřízených nějaký druh „soft skills“? (měkké dosvedosti)

13. Do jaké míry pracujete na zadaných úkolech v týmu?

14. Využíváte v práci metody brainstorming, zpětnou vazbu, průzkumní analýzu veřejného mínění či jiný nástroj pro týmovou spolupráci?

15. Ohodnoťte, do jaké míry jste Vašimi nadřízenými motivováni?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Vyberte Vaši věkovou skupinu:

18. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se s pojmem koučování?

2. Kdo je podle Vás kouč?

3. Využíváte koučování ve Vaší firmě?

4. Máte zájem využívat metodu koučování pro rozvoj Vaši pozice ve firmě?

5. Uveďte počet lidí, které řídíte?

6. Myslíte si, že umíte efektivně komunikovat se svými nadřízenými i podřízenými?

7. Přenecháváte zodpovědnost za vypracování daného zadání či úkol zadáváte i s postupem řešení ?

8. Do jaké míry se podílíte na rozhodování ve Vaší firmě?

9. Ohodnoťte, do jaké míry je vám poskytnuto další vzdělání ve funkci, kterou vykonáváte?

11. Hodnotíte u svých podřízených nějaký druh „soft skills“? (měkké dosvedosti)

13. Do jaké míry pracujete na zadaných úkolech v týmu?

14. Využíváte v práci metody brainstorming, zpětnou vazbu, průzkumní analýzu veřejného mínění či jiný nástroj pro týmovou spolupráci?

15. Ohodnoťte, do jaké míry jste Vašimi nadřízenými motivováni?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Vyberte Vaši věkovou skupinu:

18. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prouzová, V.Koučování ve stavebnictví (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://koucovani-ve-stavenictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.