Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření

Kouření

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Janošcová
Šetření:30. 03. 2008 - 25. 05. 2008
Počet respondentů:394
Počet otázek (max/průměr):5 / 2.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Moc vás prosím o spolupráci při psaní mé práce na téma "Kouření". Ve své práci se hodlám zabývat:
Proč lidé kouří, od kolika let kouří atd...

Cílem mé práce je:
Zjistit kolik mladistvých pod 18 let kouří a také proč. Vyplňovat mohou i starší ;)

Předem všem děkuji za spolupráci, výsledky průzkumu naleznete na této stránce po skončení šetření.

Lucie Janošcová

Odpovědi respondentů

1. Kouříš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne25163,54 %63,71 %  
Ano14436,46 %36,55 %  

Graf

2. Proč kouříš právě teď?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to uvolňující5840,28 %14,72 %  
Chutná mi to5336,81 %13,45 %  
Už ani nevím3725,69 %9,39 %  
Nemůžu se toho zbavit - absťák3625 %9,14 %  
Je to příjemné2920,14 %7,36 %  
Revoluce vůči rodičům96,25 %2,28 %  

Graf

3. V kolika letech si začal(-a) kouřit?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
152517,36 %6,35 %  
162114,58 %5,33 %  
132013,89 %5,08 %  
141812,5 %4,57 %  
121611,11 %4,06 %  
1796,25 %2,28 %  
1864,17 %1,52 %  
1153,47 %1,27 %  
1053,47 %1,27 %  
2042,78 %1,02 %  
ostatní odpovědi 19
8
6
21
3
2
9
23
27
1510,42 %3,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.36
Minimum:9
Maximum:20
Variační rozpětí:11
Rozptyl:4.76
Směrodatná odchylka:2.18
Medián:14.5
Modus:15

Graf

4. Proč jsi začal(-a) kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z frajeřiny8760,42 %22,08 %  
Stres4229,17 %10,66 %  
Deprese3020,83 %7,61 %  
Revoluce vůči rodičům2114,58 %5,33 %  

Graf

5. Myslíš si, že jsi závislý(-á)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6444,44 %16,24 %  
ne5034,72 %12,69 %  
nevím3020,83 %7,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kouříš?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chutná mi to na otázku 2. Proč kouříš právě teď?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to příjemné na otázku 2. Proč kouříš právě teď?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemůžu se toho zbavit - absťák na otázku 2. Proč kouříš právě teď?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Revoluce vůči rodičům na otázku 4. Proč jsi začal(-a) kouřit?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Myslíš si, že jsi závislý(-á)?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Myslíš si, že jsi závislý(-á)?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stres na otázku 4. Proč jsi začal(-a) kouřit?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deprese na otázku 4. Proč jsi začal(-a) kouřit?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to uvolňující na otázku 2. Proč kouříš právě teď?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 12 - 14 > na otázku 3. V kolika letech si začal(-a) kouřit?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 14 - 15 > na otázku 3. V kolika letech si začal(-a) kouřit?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 16 > na otázku 3. V kolika letech si začal(-a) kouřit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kouříš?

2. Proč kouříš právě teď?

3. V kolika letech si začal(-a) kouřit?

4. Proč jsi začal(-a) kouřit?

5. Myslíš si, že jsi závislý(-á)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kouříš?

2. Proč kouříš právě teď?

3. V kolika letech si začal(-a) kouřit?

4. Proč jsi začal(-a) kouřit?

5. Myslíš si, že jsi závislý(-á)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janošcová, L.Kouření (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://koureni-peer.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.