Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > kouření v současné společnosti

kouření v současné společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bártlová
Šetření:27. 11. 2013 - 04. 12. 2013
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěly bychom Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se zaměřuje na kouření v současné společnosti a je určen jak kuřákům tak i nekuřákům. Výsledky dotazníku jsou anonymní a budou použity pro zpracování seminární práce.

Předem děkujeme za Vaši ochotu a čas

Odpovědi respondentů

1. Je alespoň jeden z vašich rodičů kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9954,4 %54,4 %  
ano8345,6 %45,6 %  

Graf

2. Kouřili rodiče ve vaší přítomnosti během vašeho dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6375,9 %34,62 %  
ne2024,1 %10,99 %  

Graf

3. Věnujete se aktivně nějakému sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, sportu se věnuji pouze příležitostně6937,91 %37,91 %  
ano, sportuji pravidelně každý týden5128,02 %28,02 %  
ano, sportuji alespoň jednou za měsíc3519,23 %19,23 %  
ne, sportuji vůbec2714,84 %14,84 %  

Graf

4. Odradí vás zakouřené prostory od jejich návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10658,24 %58,24 %  
ne7641,76 %41,76 %  

Graf

5. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11663,74 %63,74 %  
ano6636,26 %36,26 %  

Graf

6. V kolika letech jste začali kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 184162,12 %22,53 %  
18-252436,36 %13,19 %  
26 a více11,52 %0,55 %  

Graf

7. Kolik cigaret denně vykouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 52740,91 %14,84 %  
11-202030,3 %10,99 %  
5-101218,18 %6,59 %  
21 a více710,61 %3,85 %  

Graf

8. Kolik peněz jste ochotni zaplatit za krabičku cigaret?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71-80 Kč3451,52 %18,68 %  
81-90 Kč1319,7 %7,14 %  
60-70 Kč1116,67 %6,04 %  
91 Kč a více812,12 %4,4 %  

Graf

9. Kolik peněz měsíčně utratíte za cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 500 Kč2537,88 %13,74 %  
501-1000 Kč1421,21 %7,69 %  
2001 Kč a více1319,7 %7,14 %  
1501-2000 Kč812,12 %4,4 %  
1001-1500 Kč69,09 %3,3 %  

Graf

10. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2511261,54 %61,54 %  
26-354323,63 %23,63 %  
36-45137,14 %7,14 %  
45 a více126,59 %6,59 %  
méně než 1521,1 %1,1 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12769,78 %69,78 %  
muž5530,22 %30,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Je alespoň jeden z vašich rodičů kuřák?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Kouřili rodiče ve vaší přítomnosti během vašeho dětství?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Kouřili rodiče ve vaší přítomnosti během vašeho dětství?

5. Kouříte?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 na otázku 6. V kolika letech jste začali kouřit?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 na otázku 6. V kolika letech jste začali kouřit?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 na otázku 7. Kolik cigaret denně vykouříte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 na otázku 7. Kolik cigaret denně vykouříte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 5 na otázku 7. Kolik cigaret denně vykouříte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60-70 Kč na otázku 8. Kolik peněz jste ochotni zaplatit za krabičku cigaret?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 71-80 Kč na otázku 8. Kolik peněz jste ochotni zaplatit za krabičku cigaret?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 81-90 Kč na otázku 8. Kolik peněz jste ochotni zaplatit za krabičku cigaret?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2001 Kč a více na otázku 9. Kolik peněz měsíčně utratíte za cigarety?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 501-1000 Kč na otázku 9. Kolik peněz měsíčně utratíte za cigarety?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 500 Kč na otázku 9. Kolik peněz měsíčně utratíte za cigarety?

7. Kolik cigaret denně vykouříte?

 • odpověď méně než 5:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 500 Kč na otázku 9. Kolik peněz měsíčně utratíte za cigarety?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je alespoň jeden z vašich rodičů kuřák?

2. Kouřili rodiče ve vaší přítomnosti během vašeho dětství?

3. Věnujete se aktivně nějakému sportu?

4. Odradí vás zakouřené prostory od jejich návštěvy?

5. Kouříte?

6. V kolika letech jste začali kouřit?

7. Kolik cigaret denně vykouříte?

8. Kolik peněz jste ochotni zaplatit za krabičku cigaret?

9. Kolik peněz měsíčně utratíte za cigarety?

10. Kolik je vám let?

11. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je alespoň jeden z vašich rodičů kuřák?

2. Kouřili rodiče ve vaší přítomnosti během vašeho dětství?

3. Věnujete se aktivně nějakému sportu?

4. Odradí vás zakouřené prostory od jejich návštěvy?

5. Kouříte?

6. V kolika letech jste začali kouřit?

7. Kolik cigaret denně vykouříte?

8. Kolik peněz jste ochotni zaplatit za krabičku cigaret?

9. Kolik peněz měsíčně utratíte za cigarety?

10. Kolik je vám let?

11. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bártlová, M.kouření v současné společnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://koureni-v-soucasne-spolecnos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.