Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita detí a jej prevencia

Kriminalita detí a jej prevencia

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucia Palaťková
Šetření:04. 04. 2011 - 09. 04. 2011
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):23 / 20.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,

rada by som Vás požiadala o vyplnenie tohto dotazníka. Nezaberie Vám viac ako 10 minút.  Získané údaje z neho chcem využiť vo svojej práci na tému : Prevencia kriminality na škole z pohľadu sociálneho pedagóga.

Dotazník je anonymný, prosím neuvádzajte svoje meno.

Vopred Vám ďakujem za Váš čas a úprimné odpovede.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V dotazníku uvádzame slovné spojenie: sociálny pedagóg -  je to odborník, ktorý sa venuje oblasti sociálno-patologických javov. Poskytuje poradenstvo pedagógom, rodičom a hlavne deťom z prostredia, kde sú prítomné sociálno-patologické javy . Je koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov vyskytujúcich sa v školskom prostredí.  

Odpovědi respondentů

1. Na ktorom stupni ZŠ pôsobíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prvý stupeň4153,25 %53,25 %  
druhý stupeň3646,75 %46,75 %  

Graf

2. Akú funkciu v škole vykonávate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vychovávateľ2836,36 %36,36 %  
učiteľ predmetov2228,57 %28,57 %  
triedny učiteľ2228,57 %28,57 %  
sociálny pedagóg45,19 %5,19 %  
nic11,3 %1,3 %  

Graf

3. Dopĺňate si vzdelanie zamerané na prevenciu kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4355,84 %55,84 %  
áno2228,57 %28,57 %  
už mám vzdelanie doplnené1215,58 %15,58 %  

Graf

4. Ak áno, akým spôsobom si vzdelanie dopĺňate?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školenia1650 %20,78 %  
vysokoškolské štúdium721,88 %9,09 %  
prednášky618,75 %7,79 %  
samoštudium 26,25 %2,6 %  
kurzy13,13 %1,3 %  

Graf

5. Realizuje sa na Vašej škole program zameraný na prevenciu kriminality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3950,65 %50,65 %  
ne2532,47 %32,47 %  
nevím1316,88 %16,88 %  

Graf

6. Ak áno, uveďte názov programu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Správaj sa normálne1451,85 %18,18 %  
Boj proti šikanovaniu311,11 %3,9 %  
neviem27,41 %2,6 %  
Vieme, že13,7 %1,3 %  
prevencia kriminality detí a mládeže na ZŠ13,7 %1,3 %  
Vieme, že...13,7 %1,3 %  
Správaj sa normálne!13,7 %1,3 %  
Stop Drogám13,7 %1,3 %  
Bezpečná škola13,7 %1,3 %  
správaj nsa normalne13,7 %1,3 %  
ostatní odpovědi Bojujeme proti kriminalite u detí a mládeže 13,7 %1,3 % 

Graf

7. Kto sa na tomto programe podieľa?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polícia3683,72 %46,75 %  
nic511,63 %6,49 %  
rodičia12,33 %1,3 %  
polícia aj rodičia12,33 %1,3 %  

Graf

8. Podieľate sa, alebo by ste sa chceli aj Vy podieľať na prevecnii kriminality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5976,62 %76,62 %  
ne1823,38 %23,38 %  

Graf

9. Ak áno, akým spôsobom?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- šírením informácií o danej problematike rizikovej skupine detí - realizovaním obdorných kurzov - zavedenie takýchto kurzov na ZŠ vo väčšom rozsahu, prípadne ako učebný predmet - zaškolovať viac odobrníkov na danú problematiku

besedami a rozhovormi

diskusia a triedne hodiny

diskusie

diskusie

diskusie

diskusie

diskusie tridnické hodiny

Doplniť si vzdelanie ohľadom problematiky a následne viesť preventívne programy.

etická výchova

etická výchova, triedne hodiny, besedy s políciou

Chcela by som spolu so sociálnym pedagógom robiť žiakom prednášky, sedenia, napríklad s príslušníkmi polície... Zatiaľ sa snažím s nimi konzultovať problémy a potencionálne problémy na hodinách.

Chcela by som, aby boli pre deti robene prednasky, "kurzy" formou hier, aby ich to bavilo a zaroven im to aj nieco prinieslo.

na triednych hodinách, etická výchova

na vyuc. hodinach, napr. eticka vych. venujeme prevencii pozornost aj na triednickych hodinach.

organizujem rôzne prednášky, besedy, anonymné dotazníky .......

Osvetou a prednáškami

prednáškami

prednáškami na základnej škole na tému kriminalita

prednáškami, osvetou

Prednáškami, zážitkovými činnosťami, didaktickými hrami

preventívnymi aktivitami pre deti a mládež

realizujeme prednášky so sposobilým odborníkom na danú temu

Rozhovorom s detmi

Skolenie, sedenie s policiou

skolitel ci prednasajuci.

Snažím sa čo najviac viesť deti k zaplňovaniu volného času, rozvíjať ich potenciál rôznymi logickými a vedomostnými hrami. Poučiť ich vo všetkých smeroch o následkoch spôsobených kriminálnym činom a taktiež snažiť sa pochopiť každého študenta individuálne a dozvedieť sa z akej rodiny pochádza a aké je jeho sociálne zázemie, aby som mu vedela čo najlepšie pomôcť. Komunikácia z miestnou políciou a rodičmi je tiež veľmi dôležitá , nakoľko sú potrebne priebežné spoločné stretnutia aj so študentami.

triedne hodiny

triedne hodiny

triedne hodiny

triedne hodiny

triedne hodiny

triedne hodiny

triedne hodiny

výchovné pôsobenie na žiaka

výchovné programy pre žiakov, interaktívne hry (dynamiky), besedy so známymi osobnosťami, kt. majú podobnú skúsenosť

zabezpečenie prednášok s odborníkmi

zabezpečiť prednášku s odbornikom, naučne filmy cez triednicke hodiny

Zážitkovými aktivitami, spoluprácou s políciou, aktivitami vedenými psychológom,

zmysluplná náplň voľného času detí a mládeže, krúžková činnosť

10. ČO je podľa Vás vhodné v oblasti prevencie kriminality podniknúť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prednášky odborníkov na problematiku kriminality3038,96 %38,96 %  
spolupráca s rodičmi1519,48 %19,48 %  
prísnejšie tresty za porušovanie školského poriadku1215,58 %15,58 %  
rozhovory učiteľa so žiakmi na vyučovacích hodinách1012,99 %12,99 %  
spolupráca s políciou67,79 %7,79 %  
všetky možnosti11,3 %1,3 %  
rozhovory so žiakmi + spolupráca s rodičmi a políc11,3 %1,3 %  
všetky vyššie uvedené11,3 %1,3 %  
spolupráca aj s rodičmi aj s políciou11,3 %1,3 %  

Graf

11. S akými problémami sa za Vami žiaci najčastejšie obracajú?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ak majú konflikt so spolužiakom/spolužiakmi4963,64 %63,64 %  
ak sú pre spolužiakov objektom výsmechu911,69 %11,69 %  
ak majú problémy s učivom67,79 %7,79 %  
nechodievajú s problémami56,49 %6,49 %  
ak sú šikanované33,9 %3,9 %  
ak sú obeťou sociálno-patologického správania22,6 %2,6 %  
veškeré problémy v škole11,3 %1,3 %  
s rodinnými problémami11,3 %1,3 %  
so všetkými uvedenými možnosťami11,3 %1,3 %  

Graf

12. Zaznamenali ste na Vašej škole kriminálne činy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4862,34 %62,34 %  
ne2937,66 %37,66 %  

Graf

13. Aké iné sociálno-patologické javy ste na Vašej škole zaznamenali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovné útoky5267,53 %67,53 %  
zosmiešňovanie spolužiaka3950,65 %50,65 %  
agresívne správanie zamerané voči žiakovi3950,65 %50,65 %  
šikanovanie3849,35 %49,35 %  
fyzické násilie3646,75 %46,75 %  
klamstvo2836,36 %36,36 %  
krádež2735,06 %35,06 %  
agresívne správanie zamerané voči učiteľovi1519,48 %19,48 %  
vandalizmus911,69 %11,69 %  
vyhrážanie sa911,69 %11,69 %  
záškoláctvo67,79 %7,79 %  
všetky odpovede11,3 %1,3 %  
autoagresia11,3 %1,3 %  

Graf

14. Akým spôsobom ste sa o tomto správaní dozvedeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od žiakov3849,35 %49,35 %  
sám/sama som toto správanie spozoroval/a2836,36 %36,36 %  
od kolegov911,69 %11,69 %  
od žiakov a aj sama som to spozorovala11,3 %1,3 %  
od rodičov žiaka11,3 %1,3 %  

Graf

15. Čo má podľa Vás najväčší vplyv na agresívne správanie žiakov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina a výchova3646,75 %46,75 %  
internet a on line hry2127,27 %27,27 %  
kamaráti1316,88 %16,88 %  
dedičnosť45,19 %5,19 %  
Tv a DVD22,6 %2,6 %  
pozícia žiaka v škole11,3 %1,3 %  

Graf

16. S kým konzultujete kriminálne a podobne nevhodné správanie žiakov

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kolegami3140,26 %40,26 %  
s rodičmi žiaka2633,77 %33,77 %  
s nadriadenými1519,48 %19,48 %  
so psychológom33,9 %3,9 %  
s políciou11,3 %1,3 %  
nekonzultujem to s nikým11,3 %1,3 %  

Graf

17. Na koho sa Vaša škola obracia v prípade, ak sa na škole vyskytne kriminalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na políciu4254,55 %54,55 %  
na psychológov a psychiatrov1722,08 %22,08 %  
neviem1418,18 %18,18 %  
ÚPSVaR45,19 %5,19 %  

Graf

18. Aký význam má podľa Vás funkcia sociálneho pedagóga v škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dôležitá4153,25 %53,25 %  
je priam nevyhnutná2431,17 %31,17 %  
neviem810,39 %10,39 %  
nie je dôležitá45,19 %5,19 %  

Graf

19. V ktorých oblastiach je podľa Vás nevyhnutné, aby pôsobil sociálny pedagóg?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v oblasti prevencie kriminality a iných sociálno-patologických javov6179,22 %79,22 %  
pri poruchách správania3646,75 %46,75 %  
v oblasti prevencie návykových látok2025,97 %25,97 %  
pri konfliktoch medzi žiakmi1620,78 %20,78 %  
ak má žiak problémy doma1418,18 %18,18 %  
pri korekciách učenia810,39 %10,39 %  

Graf

20. 18. Myslíte si, že ak na škole nie je funkcia sociálneho pedagóga, môže túto funkciu vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4051,95 %51,95 %  
nevím2431,17 %31,17 %  
ne1316,88 %16,88 %  

Graf

21. Ak áno, kto môže zatsupovať túto funkciu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vychovávateľ1330,95 %16,88 %  
psychológ921,43 %11,69 %  
sociálny pracovník819,05 %10,39 %  
neviem614,29 %7,79 %  
špeciálny pedagóg37,14 %3,9 %  
učiteľ predmetov37,14 %3,9 %  

Graf

22. Ako dlho pôsobíte v pedagogickej oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-52228,57 %28,57 %  
10 a viac2025,97 %25,97 %  
5-101823,38 %23,38 %  
0-21722,08 %22,08 %  

Graf

23. Aké je Vaše pohlavie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6584,42 %84,42 %  
muž1215,58 %15,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Na ktorom stupni ZŠ pôsobíte?

 • odpověď druhý stupeň:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi už mám vzdelanie doplnené na otázku 3. Dopĺňate si vzdelanie zamerané na prevenciu kriminality?

5. Realizuje sa na Vašej škole program zameraný na prevenciu kriminality?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Správaj sa normálne na otázku 6. Ak áno, uveďte názov programu:

7. Kto sa na tomto programe podieľa?

 • odpověď polícia:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Správaj sa normálne na otázku 6. Ak áno, uveďte názov programu:

13. Aké iné sociálno-patologické javy ste na Vašej škole zaznamenali?

 • odpověď agresívne správanie zamerané voči žiakovi:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi agresívne správanie zamerané voči učiteľovi na otázku 13. Aké iné sociálno-patologické javy ste na Vašej škole zaznamenali?

20. 18. Myslíte si, že ak na škole nie je funkcia sociálneho pedagóga, môže túto funkciu vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vychovávateľ na otázku 21. Ak áno, kto môže zatsupovať túto funkciu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na ktorom stupni ZŠ pôsobíte?

2. Akú funkciu v škole vykonávate?

3. Dopĺňate si vzdelanie zamerané na prevenciu kriminality?

4. Ak áno, akým spôsobom si vzdelanie dopĺňate?

5. Realizuje sa na Vašej škole program zameraný na prevenciu kriminality?

6. Ak áno, uveďte názov programu:

7. Kto sa na tomto programe podieľa?

8. Podieľate sa, alebo by ste sa chceli aj Vy podieľať na prevecnii kriminality?

10. ČO je podľa Vás vhodné v oblasti prevencie kriminality podniknúť?

11. S akými problémami sa za Vami žiaci najčastejšie obracajú?

12. Zaznamenali ste na Vašej škole kriminálne činy?

13. Aké iné sociálno-patologické javy ste na Vašej škole zaznamenali?

14. Akým spôsobom ste sa o tomto správaní dozvedeli?

15. Čo má podľa Vás najväčší vplyv na agresívne správanie žiakov?

16. S kým konzultujete kriminálne a podobne nevhodné správanie žiakov

17. Na koho sa Vaša škola obracia v prípade, ak sa na škole vyskytne kriminalita?

18. Aký význam má podľa Vás funkcia sociálneho pedagóga v škole?

19. V ktorých oblastiach je podľa Vás nevyhnutné, aby pôsobil sociálny pedagóg?

20. 18. Myslíte si, že ak na škole nie je funkcia sociálneho pedagóga, môže túto funkciu vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec?

21. Ak áno, kto môže zatsupovať túto funkciu?

22. Ako dlho pôsobíte v pedagogickej oblasti?

23. Aké je Vaše pohlavie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na ktorom stupni ZŠ pôsobíte?

2. Akú funkciu v škole vykonávate?

3. Dopĺňate si vzdelanie zamerané na prevenciu kriminality?

4. Ak áno, akým spôsobom si vzdelanie dopĺňate?

5. Realizuje sa na Vašej škole program zameraný na prevenciu kriminality?

6. Ak áno, uveďte názov programu:

7. Kto sa na tomto programe podieľa?

8. Podieľate sa, alebo by ste sa chceli aj Vy podieľať na prevecnii kriminality?

10. ČO je podľa Vás vhodné v oblasti prevencie kriminality podniknúť?

11. S akými problémami sa za Vami žiaci najčastejšie obracajú?

12. Zaznamenali ste na Vašej škole kriminálne činy?

13. Aké iné sociálno-patologické javy ste na Vašej škole zaznamenali?

14. Akým spôsobom ste sa o tomto správaní dozvedeli?

15. Čo má podľa Vás najväčší vplyv na agresívne správanie žiakov?

16. S kým konzultujete kriminálne a podobne nevhodné správanie žiakov

17. Na koho sa Vaša škola obracia v prípade, ak sa na škole vyskytne kriminalita?

18. Aký význam má podľa Vás funkcia sociálneho pedagóga v škole?

19. V ktorých oblastiach je podľa Vás nevyhnutné, aby pôsobil sociálny pedagóg?

20. 18. Myslíte si, že ak na škole nie je funkcia sociálneho pedagóga, môže túto funkciu vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec?

21. Ak áno, kto môže zatsupovať túto funkciu?

22. Ako dlho pôsobíte v pedagogickej oblasti?

23. Aké je Vaše pohlavie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palaťková, L.Kriminalita detí a jej prevencia (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kriminalita-deti-a-jej-preve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.