Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trávení volného času

Trávení volného času

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kučera
Šetření:15. 12. 2012 - 23. 12. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

tento dotazník je zaměřen na studenty VOŠ , středních a vysokých škol denního a dálkového studia

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5979,73 %79,73 %  
muž1520,27 %20,27 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let3040,54 %40,54 %  
15 - 20 let2635,14 %35,14 %  
40 a více1418,92 %18,92 %  
30 - 40 let45,41 %5,41 %  

Graf

3. Jaké máte (máš) studijní výsledky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné5371,62 %71,62 %  
výborné1925,68 %25,68 %  
podprůměrné22,7 %2,7 %  

Graf

4. Jakou činnost by si chtěl/chtěla nejraději provozovat během svého volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záliby a koníčky4256,76 %56,76 %  
relaxace1114,86 %14,86 %  
kultura79,46 %9,46 %  
sex68,11 %8,11 %  
jiné56,76 %6,76 %  
hospoda34,05 %4,05 %  

Graf

5. Co ve svém volném čase nejraději děláš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věnuji se svým zálibám2635,14 %35,14 %  
relaxuji1317,57 %17,57 %  
jsem s přáteli1216,22 %16,22 %  
sportuji912,16 %12,16 %  
věnuji se školním záležitostem810,81 %10,81 %  
jiné45,41 %5,41 %  
sex22,7 %2,7 %  

Graf

6. Myslíš si, že máš dostatek volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám ho dostatek3243,24 %43,24 %  
ne , ale nestěžuji si2027,03 %27,03 %  
mám velmi málo volného času1824,32 %24,32 %  
mám příliš volného času45,41 %5,41 %  

Graf

7. Co Tě nejvíce omezuje v tom, aby si trávil/trávila svévolný čas, tak jak by sis představoval/představovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola2533,78 %33,78 %  
lenost1520,27 %20,27 %  
peníze1418,92 %18,92 %  
jiné912,16 %12,16 %  
zaměstnání45,41 %5,41 %  
manžel - manželka45,41 %5,41 %  
rodiče34,05 %4,05 %  

Graf

8. Zajímají se tvé nejbližší okolí (škola, manžel- manželka, rodiče), co děláš po škole ve svém volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, většinou3141,89 %41,89 %  
občas ano2331,08 %31,08 %  
většinou ne1824,32 %24,32 %  
nikdy22,7 %2,7 %  

Graf

9. Kdo se nejvíce zajímá o to, co děláš ve svém volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka2736,49 %36,49 %  
manžel - manželka2432,43 %32,43 %  
nikdo912,16 %12,16 %  
oba rodiče912,16 %12,16 %  
otec56,76 %6,76 %  

Graf

10. Zkusil/zkusila jsi někdy nějakou drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4864,86 %64,86 %  
ano2635,14 %35,14 %  

Graf

11. Pokud jsi zkusil/zkusila drogu, uveď jakou/jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mariuhana2589,29 %33,78 %  
jiné27,14 %2,7 %  
extáze13,57 %1,35 %  

Graf

12. Užíváš drogy pravidelně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4790,38 %63,51 %  
užívám ale příležitostně35,77 %4,05 %  
ano23,85 %2,7 %  

Graf

13. Kouříš cigarety či tabák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5168,92 %68,92 %  
ano2331,08 %31,08 %  

Graf

14. Pokud kouříš, uveď jak často.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kouřím příležitostně1460,87 %18,92 %  
jsem pravidelný kuřák939,13 %12,16 %  

Graf

15. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze student4763,51 %63,51 %  
studuji při zaměstnání2736,49 %36,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Zkusil/zkusila jsi někdy nějakou drogu?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mariuhana na otázku 11. Pokud jsi zkusil/zkusila drogu, uveď jakou/jaké?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi relaxuji na otázku 5. Co ve svém volném čase nejraději děláš?

11. Pokud jsi zkusil/zkusila drogu, uveď jakou/jaké?

 • odpověď mariuhana:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Zkusil/zkusila jsi někdy nějakou drogu?

13. Kouříš cigarety či tabák?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kouřím příležitostně na otázku 14. Pokud kouříš, uveď jak často.

15. Jsem:

 • odpověď pouze student:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 20 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie patříte?
 • odpověď studuji při zaměstnání:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 a více na otázku 2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké máte (máš) studijní výsledky ?

4. Jakou činnost by si chtěl/chtěla nejraději provozovat během svého volného času?

5. Co ve svém volném čase nejraději děláš?

6. Myslíš si, že máš dostatek volného času?

7. Co Tě nejvíce omezuje v tom, aby si trávil/trávila svévolný čas, tak jak by sis představoval/představovala?

8. Zajímají se tvé nejbližší okolí (škola, manžel- manželka, rodiče), co děláš po škole ve svém volném čase?

9. Kdo se nejvíce zajímá o to, co děláš ve svém volném čase?

10. Zkusil/zkusila jsi někdy nějakou drogu?

11. Pokud jsi zkusil/zkusila drogu, uveď jakou/jaké?

12. Užíváš drogy pravidelně?

13. Kouříš cigarety či tabák?

14. Pokud kouříš, uveď jak často.

15. Jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké máte (máš) studijní výsledky ?

4. Jakou činnost by si chtěl/chtěla nejraději provozovat během svého volného času?

5. Co ve svém volném čase nejraději děláš?

6. Myslíš si, že máš dostatek volného času?

7. Co Tě nejvíce omezuje v tom, aby si trávil/trávila svévolný čas, tak jak by sis představoval/představovala?

8. Zajímají se tvé nejbližší okolí (škola, manžel- manželka, rodiče), co děláš po škole ve svém volném čase?

9. Kdo se nejvíce zajímá o to, co děláš ve svém volném čase?

10. Zkusil/zkusila jsi někdy nějakou drogu?

11. Pokud jsi zkusil/zkusila drogu, uveď jakou/jaké?

12. Užíváš drogy pravidelně?

13. Kouříš cigarety či tabák?

14. Pokud kouříš, uveď jak často.

15. Jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučera, P.Trávení volného času (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kucera11.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.