Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kulturní dědictví T. Bati v Sezimově Ústí

Kulturní dědictví T. Bati v Sezimově Ústí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Mauci
Šetření:27. 02. 2009 - 06. 03. 2009
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, v rámci mého studia na České zemědělské universitě vypracovávám bakalářskou práci na téma „Kulturní dědictví v rozvoji obce (Případová studie Sezimovo Ústí)“. Mým úkolem je mimo jiné zjistit, jak občané města Sezimova Ústí vnímají kulturní dědictví, které tu zanechal Tomáš Baťa. Touto cestou bych Vás chtěl poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, kde jsou předdefinované odpovědi*. U Vámi zvolené či zvolených odpovědí zakroužkujte příslušné písmeno. Dotazník je anonymní, nikde neuvádějte své jmeno.
Za vyplnění dotazníku předem děkuji. Karel Mauci, Okružní 394, 391 02, Sezimovo Ústí, karel.mauci@seznam.cz
*U některých otázek je poslední varianta odpovědi otevřená, u otázky č. 15 oznámkujte jednotlivé řádky. Je-li možné volit více odpovědí, je to uvedeno přímo u otázky.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5650 %50 %  
žena5650 %50 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 493934,82 %34,82 %  
18 - 292623,21 %23,21 %  
50 - 692522,32 %22,32 %  
70 a více2219,64 %19,64 %  

Graf

3. Jaké máte ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5448,21 %48,21 %  
vysokoškolské2017,86 %17,86 %  
střední bez maturity2017,86 %17,86 %  
vyšší odborné1210,71 %10,71 %  
základní65,36 %5,36 %  

Graf

4. Je Sezimovo Ústí Vašim rodným městem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6759,82 %59,82 %  
ano4540,18 %40,18 %  

Graf

5. Jak dlouho žijete v Sezimově Ústí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-60 let5347,32 %47,32 %  
6-20 let2522,32 %22,32 %  
60 a více let1816,07 %16,07 %  
1-5 let98,04 %8,04 %  
do jednoho roku76,25 %6,25 %  

Graf

6. Bydlíte v kolonii baťových domků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5650 %50 %  
ne5650 %50 %  

Graf

7. Pracujete, nebo jste pracoval/a v podniku Kovosvit MAS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5650 %50 %  
ano5650 %50 %  

Graf

8. Kdo to byl Tomáš Baťa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkopodnikatel, průmyslník, továrník 10190,18 %90,18 %  
majitel sítě prodejen obuvi6961,61 %61,61 %  
zakladatel Sezimova Ústí II4943,75 %43,75 %  
švec4641,07 %41,07 %  
zakladatel Zlína3026,79 %26,79 %  
politik43,57 %3,57 %  
utopista, snílek, dobrodruh32,68 %2,68 %  
letec32,68 %2,68 %  

Graf

9. Kdy byla, podle Vás, realizována první etapa výstavby Sezimova Ústí II?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1939 – 19406356,25 %56,25 %  
1934 – 19383026,79 %26,79 %  
1929 – 1931 108,93 %8,93 %  
1948 – 195098,04 %8,04 %  

Graf

10. Která osobnost měla, podle Vás, největší podíl na rozvoji Sezimova Ústí II:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tomáš Baťa7264,29 %64,29 %  
Jan Antonín Baťa1513,39 %13,39 %  
Edvard Beneš108,93 %8,93 %  
Jan B. Ševčík 108,93 %8,93 %  
Antonín Ťoupalík21,79 %1,79 %  
Jaroslav Schneider10,89 %0,89 %  
ing. Lambert10,89 %0,89 %  
p. Kamlach10,89 %0,89 %  

Graf

11. Architekti a urbanisté se, podle Vás, při výstavbě Sezimova Ústí II inspirovali myšlenkami:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dělnického města6255,36 %55,36 %  
ideálního průmyslového města4540,18 %40,18 %  
zahradního města3934,82 %34,82 %  
satelitního města32,68 %2,68 %  

Graf

12. Ve kterém odvětví byla v závodě MAS od roku 1940 zaváděna výroba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strojírenském10593,75 %93,75 %  
obuvnickém108,93 %8,93 %  
koželužsko – textilním10,89 %0,89 %  
chemickém10,89 %0,89 %  

Graf

13. Co znamenala zkratka MAS v době vzniku továrny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravské akciové strojírny6255,36 %55,36 %  
Mechanické automatické stroje 2522,32 %22,32 %  
Moravské a slovenské strojírny1513,39 %13,39 %  
Moravské a slovácké strojírny1311,61 %11,61 %  

Graf

14. Které stavební komplexy jsou charakteristické pro současné Sezimovo Ústí II a zároveň spojené s firmou Baťa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolonie rodinných domků10190,18 %90,18 %  
Společenská budova (dnešní hotel MAS)8878,57 %78,57 %  
závod Kovosvit – MAS8676,79 %76,79 %  
budovy COP3329,46 %29,46 %  
Základní a mateřská škola na ul. 9 května1210,71 %10,71 %  
zdravotní středisko1210,71 %10,71 %  
budova Hochtief54,46 %4,46 %  
kino Spektrum32,68 %2,68 %  

Graf

15. Ohodnoťte jednotlivé aspekty bydlení v kolonii rodinných domků vystavěné firmou Baťa (1= naprosto vyhovující až 5= naprosto nevyhovující).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
velikost bytu2.751.116
velikost zahrádky2.6791.129
garáže a parkovací místa3.831.337
absence plynofikace3.6341.303
blízkost železnice1.6610.885
blízkost MHD1.5630.746
dostupnost do zaměstnání1.6960.854
blízkost občanské vybavenosti1.8660.848
soukromí, nerušenost, klid2.2860.883
dostupnost domků nestojících přímo u silnice2.7681.053
náklady na údržbu/rekonstrukci3.0090.902
pořizovací / prodejní cena2.7951.181

Graf

16. Který z níže uvedených faktorů, fungujících ve firmě Baťa, pomáhá dnešním firmám Kovosvit MAS a Silon uplatnit se v nelehkých podmínkách tržní ekonomiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odbornost4338,39 %38,39 %  
žádný2623,21 %23,21 %  
organizace práce2118,75 %18,75 %  
pracovitost76,25 %6,25 %  
hospodárnost76,25 %6,25 %  
sociální podmínky54,46 %4,46 %  
ozvěny tradice firmy Baťa10,89 %0,89 %  
Na vše dobré už asi zapomněli!!!10,89 %0,89 %  
nevim,nepracuji zde10,89 %0,89 %  

Graf

17. Myslíte si, že by město a občané v Sezimově Ústí II měli důsledně dodržovat jednotící pravidla pro obnovu, údržbu a systém zeleně (přísně stříhané živé ploty z ptačího zobu, aleje javorů a lip, ochranný pás mezi závodem a bydlením, zákoutí se studnami) aby nedošlo ke ztrátě charakteru města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, město i občané8575,89 %75,89 %  
pouze město, občané si mohou na svých zahrádkách vysazovat, co uznají za vhodné2623,21 %23,21 %  
ne, ani město ani občané10,89 %0,89 %  

Graf

18. Co, podle Vás, dnes nejvíce oslovuje obyvatele Sezimova Ústí a přitom jde o tradici spojenou s T. Baťou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlení5549,11 %49,11 %  
architektonické a urbanistické řešení města4741,96 %41,96 %  
pracovní příležitosti 3632,14 %32,14 %  
školství1816,07 %16,07 %  
sportovní a společenské vyžití1210,71 %10,71 %  
nic1210,71 %10,71 %  

Graf

19. Máte-li pro mne další sdělení, které se týká tradic T. Bati zanechaných v Sezimově Ústí, velice je uvítám a děkuji za ně.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chyba v otázce č. 5 - povinně vyplnitelná, není možnost že tam nekdo taky nebydlí ...

Letos v létě to bude 70 let od vzniku firmy tady a vůbec vznik města. Historie firmy Výroba obráběcích strojů v Baťově koncernu začala ve Zlíně někdy okolo roku 1934 a v poměrně krátkém čase byla vytvořena ucelená nabídka základního sortimentu. Ten byl vyráběn nejen pro potřebu firmy, většina byla postupně prodávána a to dokonce s velkým exportním úspěchem. V roce 1938 se výroba obráběcích strojů ve Zlíně dostala do potíží se získáváním pracovních sil, vedení firmy muselo zvažovat přenesení těžiště činnosti v tomto oboru do jiného regionu. Zpočátku byl záměr stavět nový závod na Slovensku. Po rozdělení a okupaci Československa dalo pokyn k vyhledávání jiné lokality na území nově vzniklého protektorátu. Ještě v době záměru stavět na Slovensku dostala firma nové logo - značku MAS, tehdy však znamenala "Moravské a Slovenské strojírny". Teprve události po 15. březnu 1939 změnily význam značky, která byla od té doby vykládána jako "Moravské akciové strojírny". Vedení společnosti začalo hledat novou lokalitu na území protektorátu a po porovnání nabídky bylo ředitelem strojíren Bohuslavem Ševčíkem vybráno, 5. června 1939 zakoupeno a pro stavbu nového závodu určeno území v katastru „Velkého dvora" poblíž Sezimova Ústí nacházejícího se v blízkosti města Tábor, v jižní části Československé republiky. O tempu, se kterým se o věci rozhodovalo, svědčí i to, že již 6. června 1939 bylo zahájeno vyměřování a o tři dny později pak první stavební práce. Prudkým tempem rostly tovární haly. A již před vánoci byla zahájena výroba obráběcích strojů. Souběžně s výstavbou továrny však stejným tempem probíhala i výstavba rodinných domků - v první fázi jich bylo započato 64 a již na vánoce bylo prvních 36 obydleno - většinou "přesídlenci" ze Zlína. Nezapomnělo se ani na "občanskou vybavenost" a tak koncem roku stála hrubá stavba typicky baťovského "Společenského domu", dnešní hotel MAS. Zde byla restaurace, našli zde ubytování pracovníci firmy, pro které dosud nebyly dokončeny rodinné domky, a byla zde také základní obchodní síť. Mimo to v objektu byly zpočátku i kanceláře nové továrny. Firma o své lidi pečovala komplexně a za to vyžadovala odpovídající výkony (http://www.kovosvit.cz). Firma a lidé Vznik Baťovy školy práce. V životě každé společnosti jsou dny, které se trvale zapíší do její historie, a takovým dnem byl před dvaaosmdesáti lety i začátek existence Baťovy školy práce. Když v roce 1922 snížila firma Baťa ceny obuvi o 50 %, byl to začátek oživení celé české ekonomiky. Zvýšená poptávka po levné obuvi vyžadovala rozšířit kapacity obuvnické výroby – to znamenalo také získat nové pracovníky. Zájemců o práci bylo dost, ale Tomáš Baťa nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších živnostenských školách. Rozhodl se vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám a na úrovni, kterou si sám představoval. První inzeráty na příjem mladých mužů se ještě setkaly s nedůvěrou. V roce 1925 tak bylo přijato jen 80 chlapců a 15. září zahájila Baťova škola práce svou činnost. V roce 1929 byla založena BŠP i pro dívky, kterých již o čtyři roky později bylo ve třech internátech 4 500 a zájemců o přijetí rychle přibývalo. Následující rok bylo žadatelů již 19 000 a přijímáno bylo každý rok 1 000 až 1 500 nováčků, a nejen z Československa. Na vedoucí závodů a prodejen firmy Baťa v zahraničí se školili Indové, Angličané, Francouzi, Němci, Američané, Holanďané, Egypťané, Poláci i Jugoslávci. K obuvnické škole brzy přibyla i strojnická, chemická, stavební, pletařská a další. Po absolvování odborné školy přicházeli ti nejlepší na mistrovskou a dále na vyšší průmyslovou školu s maturitou. Vznikla i škola obchodní, Obchodní akademie pro zahraniční obchod, umělecké školy až po nejvyšší úroveň. Byly vybudovány Studijní ústavy pro všechny, bez ohledu na stáří. Výuka cizích jazyků byla na všech těchto školách běžná, ale byly vybudovány i cizojazyčné školy (http://www.oknodokraje.cz). BŠP položila základy školství. To vše ovšem vyžadovalo i výstavbu ubytovacích a stravovacích zařízení, kulturních i zdravotnických zařízení, sportovních stadionů. Takový rychlý rozvoj vyžadoval při výchově mladých lidí i dobrou organizaci a polovojenskou disciplínu. Po vybudování závodů v Baťově, Třebíči, ve Zruči nad Sázavou, v Sezimově Ústí, v Baťovanech a ve Svitu p. Tatrami byly i zde založeny samostatné školy. Baťovu školu práce úspěšně ukončilo více než 10 000 absolventů. Absolventi se kromě činnosti ve své zemi mimořádně úspěšně osvědčili jako nákupčí kůží, kaučuku, vedoucí prodejen a výrobních podniků v zahraničí. Po roce 1945 se úspěšně podíleli na obnově zničených podniků a řízení podniků i v jiných resortech československé ekonomiky (http://www.oknodokraje.cz). Karle, to první už na strankach kováku není ... ale bylo to tam 28.10.2008 i tak by se to dalo použít. Stačí to asi takto ne ... pa David Kovosvit, Historie firmy, [online]. c 2008 [cit. 2008-10-14]. Dostupné z URL: . Oknodokraje.cz, Baťova škola práce, [online]. c 2008 [cit. 2008-10-14]. Dostupné z URL:.

My, občané Sezimova Ústí, si velmi vážíme tradic, které zde zanechal T. Baťa.Díky jeho odkazu jsme ve městě prožili skoro celý život, když jsme sem jako mladí přišli za prací a bydlením v krásném městě, plném zeleně.Díky mladým lidem ze Zlína, které sem T.Baťa poslal do nových továren (Kovosvit a Silon) se město začalo rychle rozvíjet.Takže díky T.Baťovi jsme zde prožili krásný život, mohli jsem si vydělat slušné peníze, vychovali jsme zde své děti a Sezimovo Ústí bereme už dávno za svůj domov.Nikdy bychom neměnili, i když nyní, v době krize, jeho podniky masivně propouštějí.Jsme vděčni, že jsme mohli prožít klidný život bez této hrozby.

Myslím, že novým a mladším obyvatelům S.Ú. již tradice spojené s T.Baťou nic neříkají. Tuším, že ani nová vedení v Kovosvitu toho o podnikání a principech úspěchů Bati mnoho nevědí. Také současní obyvatelé S.Ú. o T.Baťovi už toho ví útržkovitě pouze malé procento lidí, spíše ti starší. Jinak systém obytné kolonie byl založen na jednoduchém principu: zajistit zaměstnancům vše potřebné, to je obchody, kino, zahrádku u domku, v obch.domě možnost objednání i nábytku a větších věcí tak, aby se zaměstnanec zbytečně mimo zaměstnání nerozptyloval a do práce přišel v plné pohodě a odevzdal plný výkon!! Také platy v té době zde měli zaměstnanci velice nadprůměrné v porovnání s průměrem okresu i republiky.Je zajímavé, že i mnozí komunisté mluvili (sice potichu) o Baťovi velice dobře!

Nebydlím v posuzovaných domcích, nemohu je tedy hodnotit.

Sezimák je nejlepší město na světě !!!

Super dotazník, jen ten MAS je už jen "Baťova" historie.......... škoda.

Velmi zajímavý test. Donutil mě k zamyšlení.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste?

 • odpověď muž:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jan B. Ševčík na otázku 10. Která osobnost měla, podle Vás, největší podíl na rozvoji Sezimova Ústí II:

4. Je Sezimovo Ústí Vašim rodným městem?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizace práce na otázku 16. Který z níže uvedených faktorů, fungujících ve firmě Baťa, pomáhá dnešním firmám Kovosvit MAS a Silon uplatnit se v nelehkých podmínkách tržní ekonomiky?

9. Kdy byla, podle Vás, realizována první etapa výstavby Sezimova Ústí II?

 • odpověď 1939 – 1940:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jan B. Ševčík na otázku 10. Která osobnost měla, podle Vás, největší podíl na rozvoji Sezimova Ústí II:

15. Ohodnoťte jednotlivé aspekty bydlení v kolonii rodinných domků vystavěné firmou Baťa (1= naprosto vyhovující až 5= naprosto nevyhovující).

 • odpověď blízkost MHD=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi velikost zahrádky=1 na otázku 15. Ohodnoťte jednotlivé aspekty bydlení v kolonii rodinných domků vystavěné firmou Baťa (1= naprosto vyhovující až 5= naprosto nevyhovující).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké máte ukončené vzdělání?

4. Je Sezimovo Ústí Vašim rodným městem?

5. Jak dlouho žijete v Sezimově Ústí

6. Bydlíte v kolonii baťových domků?

7. Pracujete, nebo jste pracoval/a v podniku Kovosvit MAS?

8. Kdo to byl Tomáš Baťa?

9. Kdy byla, podle Vás, realizována první etapa výstavby Sezimova Ústí II?

10. Která osobnost měla, podle Vás, největší podíl na rozvoji Sezimova Ústí II:

11. Architekti a urbanisté se, podle Vás, při výstavbě Sezimova Ústí II inspirovali myšlenkami:

12. Ve kterém odvětví byla v závodě MAS od roku 1940 zaváděna výroba?

13. Co znamenala zkratka MAS v době vzniku továrny?

14. Které stavební komplexy jsou charakteristické pro současné Sezimovo Ústí II a zároveň spojené s firmou Baťa?

15. Ohodnoťte jednotlivé aspekty bydlení v kolonii rodinných domků vystavěné firmou Baťa (1= naprosto vyhovující až 5= naprosto nevyhovující).

16. Který z níže uvedených faktorů, fungujících ve firmě Baťa, pomáhá dnešním firmám Kovosvit MAS a Silon uplatnit se v nelehkých podmínkách tržní ekonomiky?

17. Myslíte si, že by město a občané v Sezimově Ústí II měli důsledně dodržovat jednotící pravidla pro obnovu, údržbu a systém zeleně (přísně stříhané živé ploty z ptačího zobu, aleje javorů a lip, ochranný pás mezi závodem a bydlením, zákoutí se studnami) aby nedošlo ke ztrátě charakteru města?

18. Co, podle Vás, dnes nejvíce oslovuje obyvatele Sezimova Ústí a přitom jde o tradici spojenou s T. Baťou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké máte ukončené vzdělání?

4. Je Sezimovo Ústí Vašim rodným městem?

5. Jak dlouho žijete v Sezimově Ústí

6. Bydlíte v kolonii baťových domků?

7. Pracujete, nebo jste pracoval/a v podniku Kovosvit MAS?

8. Kdo to byl Tomáš Baťa?

9. Kdy byla, podle Vás, realizována první etapa výstavby Sezimova Ústí II?

10. Která osobnost měla, podle Vás, největší podíl na rozvoji Sezimova Ústí II:

11. Architekti a urbanisté se, podle Vás, při výstavbě Sezimova Ústí II inspirovali myšlenkami:

12. Ve kterém odvětví byla v závodě MAS od roku 1940 zaváděna výroba?

13. Co znamenala zkratka MAS v době vzniku továrny?

14. Které stavební komplexy jsou charakteristické pro současné Sezimovo Ústí II a zároveň spojené s firmou Baťa?

15. Ohodnoťte jednotlivé aspekty bydlení v kolonii rodinných domků vystavěné firmou Baťa (1= naprosto vyhovující až 5= naprosto nevyhovující).

16. Který z níže uvedených faktorů, fungujících ve firmě Baťa, pomáhá dnešním firmám Kovosvit MAS a Silon uplatnit se v nelehkých podmínkách tržní ekonomiky?

17. Myslíte si, že by město a občané v Sezimově Ústí II měli důsledně dodržovat jednotící pravidla pro obnovu, údržbu a systém zeleně (přísně stříhané živé ploty z ptačího zobu, aleje javorů a lip, ochranný pás mezi závodem a bydlením, zákoutí se studnami) aby nedošlo ke ztrátě charakteru města?

18. Co, podle Vás, dnes nejvíce oslovuje obyvatele Sezimova Ústí a přitom jde o tradici spojenou s T. Baťou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mauci, K.Kulturní dědictví T. Bati v Sezimově Ústí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://kulturni-dedictvi-t-bati-v-sezimove-usti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.