Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > KULTURNÍ ŽIVOT

KULTURNÍ ŽIVOT

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Tkáčová
Šetření:01. 06. 2011 - 05. 06. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, předem děkuji za vyplnění dotazníku. Tímto průzkumem bych chtěla zjistit jak žije dnešní společnost, co se týká kultury a kulturního života.

Odpovědi respondentů

1. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3266,67 %66,67 %  
muž1633,33 %33,33 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2450 %50 %  
26-35 let1327,08 %27,08 %  
12-17 let612,5 %12,5 %  
36-45 let36,25 %6,25 %  
60 let a více12,08 %2,08 %  
46-60 let12,08 %2,08 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2041,67 %41,67 %  
vysokoškolské1837,5 %37,5 %  
základní1020,83 %20,83 %  

Graf

4. Jaký typ kulturních akcí nejvíce navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koncert1735,42 %35,42 %  
kino1531,25 %31,25 %  
divadlo816,67 %16,67 %  
jiné....510,42 %10,42 %  
výstava 36,25 %6,25 %  

Graf

5. Jak často navštěvujete tyto akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x měsíčně2245,83 %45,83 %  
1x za půl roku1429,17 %29,17 %  
několikrát za měsíc714,58 %14,58 %  
1x ročně36,25 %6,25 %  
alespoň 1x týdně24,17 %4,17 %  

Graf

6. S kým navštěvujete kulturní akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s partnerem / partnerkou2041,67 %41,67 %  
s přáteli1837,5 %37,5 %  
s rodiči510,42 %10,42 %  
sám48,33 %8,33 %  
se sourozenci12,08 %2,08 %  

Graf

7. Co očekáváte od návštěvy kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábava4185,42 %85,42 %  
nové poznatky2041,67 %41,67 %  
setkání s přáteli1633,33 %33,33 %  
jiné918,75 %18,75 %  

Graf

8. Jakým akcím dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně vyhledávám akce v místě bydliště2347,92 %47,92 %  
většinou vyjíždím za kulturou v rámci regionu (kraj)1225 %25 %  
vyhledávám akce v regionu i mimo něj a rozhodnu se dle nabídky714,58 %14,58 %  
občas jezdím za zábavou i mimo region (kraj)612,5 %12,5 %  

Graf

9. Jaký typ filmů nejvíce sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komedie2347,92 %47,92 %  
dokumentární1020,83 %20,83 %  
sci-fi48,33 %8,33 %  
akční36,25 %6,25 %  
thriller,horor36,25 %6,25 %  
historické24,17 %4,17 %  
rodinné24,17 %4,17 %  
romantický12,08 %2,08 %  

Graf

10. Jaké výstavy navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výtvarné2347,92 %47,92 %  
fotografické2347,92 %47,92 %  
nenavštěvuji výstavy1122,92 %22,92 %  
technické1020,83 %20,83 %  
jiné816,67 %16,67 %  
designové816,67 %16,67 %  
knižní612,5 %12,5 %  
spotřební48,33 %8,33 %  
módní48,33 %8,33 %  

Graf

11. Jaké divadelní představení preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
činohra2552,08 %52,08 %  
nenavštěvuji divadlo918,75 %18,75 %  
muzikál816,67 %16,67 %  
opera48,33 %8,33 %  
opereta12,08 %2,08 %  
balet12,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jaký typ kulturních akcí nejvíce navštěvujete?

5. Jak často navštěvujete tyto akce?

6. S kým navštěvujete kulturní akce?

7. Co očekáváte od návštěvy kulturních akcí?

8. Jakým akcím dáváte přednost?

9. Jaký typ filmů nejvíce sledujete?

10. Jaké výstavy navštěvujete?

11. Jaké divadelní představení preferujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jaký typ kulturních akcí nejvíce navštěvujete?

5. Jak často navštěvujete tyto akce?

6. S kým navštěvujete kulturní akce?

7. Co očekáváte od návštěvy kulturních akcí?

8. Jakým akcím dáváte přednost?

9. Jaký typ filmů nejvíce sledujete?

10. Jaké výstavy navštěvujete?

11. Jaké divadelní představení preferujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tkáčová, T.KULTURNÍ ŽIVOT (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kulturni-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.