Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita městské hromadné dopravy ve vybraných městech České republiky

Kvalita městské hromadné dopravy ve vybraných městech České republiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vohralíková
Šetření:03. 11. 2013 - 30. 11. 2013
Počet respondentů:534
Počet otázek (max/průměr):34 / 28.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy obchodní a ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku pro účely praktické části mé diplomové práce, jejíž cílem je porovnat kvalitu MHD ve třech českých městech a stanovit pořadí MHD v těchto městech dle kvality. Počet otázek na které budete odpovídat závisí na míře Vašich zkušeností s určitou MHD.

Dotazník je určen pro každého, kdo alespoň jednou využil městskou hromadnou dopravu (MHD) v některém z těchto tří měst: Praha, Brno, Ostrava.

Prosím o pečlivé čtení červených poznámek u některých otázek - sníží se chybovost vyplňování.

Velmi děkuji za Váš čas.

Lucie Vohralíková

Odpovědi respondentů

I. část dotazníku - Údaje o cestujícím

 

1. Ve kterém z těchto měst především (nejčastěji) využíváte MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Brnootázka č. 2, Ostravaotázka č. 2, Prahaotázka č. 2, v žádném z těchto měst nevyužívám MHD → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostrava20939,14 %39,14 %  
Praha19436,33 %36,33 %  
Brno10820,22 %20,22 %  
v žádném z těchto měst nevyužívám MHD234,31 %4,31 %  

Graf

Celý dotazník vyplňujte pro město, které jste zaškrtli v první otázce!

2. Jak často využíváte MHD v daném městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 3, vůbec → konec dotazníku, alespoň 3x týdněotázka č. 3, méně než 3x týdněotázka č. 3, alespoň 1x měsíčněotázka č. 3, alespoň 1x za půl rokuotázka č. 3, méně častootázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně31461,45 %58,8 %  
alespoň 3x týdně8115,85 %15,17 %  
méně než 3x týdně397,63 %7,3 %  
alespoň 1x měsíčně397,63 %7,3 %  
alespoň 1x za půl roku244,7 %4,49 %  
méně často132,54 %2,43 %  
vůbec10,2 %0,19 %  

Graf

3. V jakou část týdne MHD nejvíce využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve všední dny32663,8 %61,05 %  
po celý týden zhruba stejně13927,2 %26,03 %  
o víkendu469 %8,61 %  

Graf

4. V jakou denní dobu MHD nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve špičce i mimo špičku zhruba stejně24147,25 %45,13 %  
ve špičce (ranní, odpolední)22644,31 %42,32 %  
mimo špičku438,43 %8,05 %  

Graf

5. Jaký druh jízdního dokladu používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předplacenou jízdenku - méně než roční29157,06 %54,49 %  
papírové jízdenky pro jednotlivé jízdy (i přestupní)9318,24 %17,42 %  
předplacenou jízdenku - roční5110 %9,55 %  
zaměstnanecké jízdné377,25 %6,93 %  
jedno a vícedenní papírové jízdenky203,92 %3,75 %  
SMS jízdenky183,53 %3,37 %  

Graf

6. Používáte k dopravě po Vámi zvoleném městě často také automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne35669,8 %66,67 %  
ano15430,2 %28,84 %  

Graf

7. Jaký je důvod Vašeho využívání služeb MHD v daném městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem obyvatel daného městaotázka č. 8, dojíždím do města za prací/do školyotázka č. 8, jsem turista (různé důvody)otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem obyvatel daného města29557,84 %55,24 %  
dojíždím do města za prací/do školy16832,94 %31,46 %  
jsem turista (různé důvody)479,22 %8,8 %  

Graf

II. část dotazníku - Údaje o přemístění z bydliště do práce/školy

8. Kolik času strávíte při cestě z Vašeho bydliště (místa příjezdu) na nejbližší zastávku (stanici) MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 minut15433,26 %28,84 %  
zastávka se nachází těsně u mého bydliště = maximálně 2 minuty13729,59 %25,66 %  
6 - 10 minut9520,52 %17,79 %  
16 a více minut4910,58 %9,18 %  
11 - 15 minut286,05 %5,24 %  

Graf

Pozn. Pokud jste pracující student, vyberte místo, kam jezdíte častěji.

 

9. Kolik času strávíte při cestě z Vaší práce (školy) na nejbližší zastávku (stanici) MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 minut18539,96 %34,64 %  
zastávka se nachází těsně u mé práce = maximálně 2 minuty11725,27 %21,91 %  
6 - 10 minut10823,33 %20,22 %  
11 - 15 minut275,83 %5,06 %  
16 a více minut265,62 %4,87 %  

Graf

Pozn. pokud jste pracující student, vyberte místo, kam jezdíte častěji.

10. Musíte při cestě do práce/školy přestupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - 1x18339,52 %34,27 %  
ne18139,09 %33,9 %  
ano - 2x7516,2 %14,04 %  
ano - více než 2x245,18 %4,49 %  

Graf

III. část dotazníku - Hodnocení kritérií kvality MHD

11. Využíváte v rámci MHD často tramvaj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39878,04 %74,53 %  
ne11221,96 %20,97 %  

Graf

12. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky tramvajové dopravy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů tramvajové dopravy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Využíváte v rámci MHD často autobus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29858,43 %55,81 %  
ne21241,57 %39,7 %  

Graf

15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

V případě, že využíváte MHD nejčastěji v Praze zaškrtněte NE!

17. Využíváte v rámci MHD často trolejbus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne39677,65 %74,16 %  
ano11422,35 %21,35 %  

Graf

18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

V případě, že nevyužíváte MHD nejčastěji v Praze zaškrtněte NE!

20. Využíváte v rámci MHD často metro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne33766,08 %63,11 %  
ano17333,92 %32,4 %  

Graf

21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

23. Zhodnoťte společná kritéria tarifního systému MHD v daném městě:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

24. Zhodnoťte ostatní společná kritéria kvality MHD v daném městě:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

IV. část dotazníku - Stanovení důležitosti (váhy) jednotlivých kritérií kvality MHD

25. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií časové a prostorové nabídky pro celou MHD v daném městě:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

26. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií pohodlí ve vozech pro celou MHD v daném městě:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií tarifního systému pro celou MHD v daném městě:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

V. část dotazmíku - Doplňující otázky

Nezaškrtávejte město, pro které jste vyplňovali předchozí část dotazníku.

29. Využíváte (využil/a) jste někdy MHD také v některém z ostatních zmiňovaných měst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha28155,1 %52,62 %  
Brno21642,35 %40,45 %  
Ostrava11923,33 %22,28 %  
V žádném dalším městě jsem MHD nikdy nevyužila10720,98 %20,04 %  

Graf

30. Ve kterém z měst, kde také využíváte (využil/a) jste někdy MHD, hodnotíte MHD jako nejkvalitnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha20740,59 %38,76 %  
V žádném dalším městě jsem MHD nikdy nevyužila10320,2 %19,29 %  
Brno10220 %19,1 %  
Ostrava9819,22 %18,35 %  

Graf

31. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15 tisíc Kč29758,24 %55,62 %  
16 - 25 tisíc Kč10019,61 %18,73 %  
26 - 35 tisíc Kč7715,1 %14,42 %  
36 - 45 tisíc Kč214,12 %3,93 %  
46 - 55 tisíc Kč101,96 %1,87 %  
56 tisíc Kč a více50,98 %0,94 %  

Graf

32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student22744,51 %42,51 %  
zaměstnanec21842,75 %40,82 %  
nezaměstnaný193,73 %3,56 %  
podnikatel (i osvč)193,73 %3,56 %  
na mateřské/rodičovské dovolené142,75 %2,62 %  
v důchodu132,55 %2,43 %  

Graf

33. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let37473,33 %70,04 %  
31 - 40 let6612,94 %12,36 %  
41 - 50 let367,06 %6,74 %  
51 - 60 let265,1 %4,87 %  
61 - 70 let50,98 %0,94 %  
71 let a více30,59 %0,56 %  

Graf

34. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena29758,24 %55,62 %  
muž21341,76 %39,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 18 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Ve kterém z těchto měst především (nejčastěji) využíváte MHD?

 • odpověď Praha:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Využíváte v rámci MHD často metro?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Špatné na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Špatné na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:

5. Jaký druh jízdního dokladu používáte?

 • odpověď předplacenou jízdenku - méně než roční:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení spojení MHD na hlavní vlaková/autobusová nádraží=Nedůležité na otázku 28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:

7. Jaký je důvod Vašeho využívání služeb MHD v daném městě?

 • odpověď jsem turista (různé důvody):
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně často na otázku 2. Jak často využíváte MHD v daném městě?

14. Využíváte v rámci MHD často autobus?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi špatné na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Špatné na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Špatné na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Velmi dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Velmi dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Velmi špatné na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Špatné na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Špatné na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Velmi dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi dobré na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Špatné na otázku 15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi dobré na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:

17. Využíváte v rámci MHD často trolejbus?

 • odpověď ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Špatné na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Špatné na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:

18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:

 • odpověď Počet zastávek=Dobré:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
 • odpověď Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré:
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:

19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:

 • odpověď Způsob jízdy řidičů=Dobré:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:

20. Využíváte v rámci MHD často metro?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Špatné na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Špatné na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Špatné na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Brno na otázku 1. Ve kterém z těchto měst především (nejčastěji) využíváte MHD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Špatné na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Špatné na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostrava na otázku 1. Ve kterém z těchto měst především (nejčastěji) využíváte MHD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Využíváte v rámci MHD často trolejbus?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:

21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:

 • odpověď Četnost spojů=Velmi dobré:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
 • odpověď Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Velmi dobré:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlučnost a vibrace vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:
 • odpověď Počet zastávek=Velmi dobré:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, dostatek eskalátorů X nedostatek eskalátorů, aj.)=Velmi dobré na otázku 21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:

22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:

 • odpověď Způsob jízdy řidičů=Velmi dobré:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:

24. Zhodnoťte ostatní společná kritéria kvality MHD v daném městě:

 • odpověď Dostupnost hlavních turistických atraktivit městskou hromadnou dopravou=Dobré:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v důchodu na otázku 32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?
 • odpověď Řešení spojení MHD na hlavní vlaková/autobusová nádraží=Velmi dobré:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:

26. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií pohodlí ve vozech pro celou MHD v daném městě:

 • odpověď Bezbariérovost=Důležité:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?
 • odpověď Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Důležité:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
 • odpověď Způsob jízdy řidičů=Důležité:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi špatné na otázku 16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob jízdy řidičů=Velmi špatné na otázku 13. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů tramvajové dopravy:

27. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií tarifního systému pro celou MHD v daném městě:

 • odpověď Dostupnost jízdenek (trafiky, automaty, informační centra, aj.)=Důležité:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupnost jízdenek (trafiky, automaty, informační centra, aj.)=Velmi špatné na otázku 23. Zhodnoťte společná kritéria tarifního systému MHD v daném městě:

28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:

 • odpověď Řešení spojení MHD na hlavní vlaková/autobusová nádraží=Důležité:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Interiéry vozidel (např. správné rozmístění sedaček, jejich zpracování, pohodlnost, dostatečné místo pro stojící cestující, aj.)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi špatné na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení spojení MHD na letiště=Důležité na otázku 28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupnost hlavních turistických atraktivit městskou hromadnou dopravou=Důležité na otázku 28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:
 • odpověď Řešení spojení MHD na letiště=Nedůležité:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení spojení MHD na hlavní vlaková/autobusová nádraží=Nedůležité na otázku 28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:

29. Využíváte (využil/a) jste někdy MHD také v některém z ostatních zmiňovaných měst?

 • odpověď Praha:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost vozidel=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezbariérovost=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostředí a řešení zastávek (např. příštřešek X žádný přístřešek, lavičky X žádné lavičky, špína X čistota, zábradlí oddělující ostrůvek od rušné silnice, aj.)=Špatné na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržování jízdních řádů (dochvilnost, spolehlivost)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značení, orientace v MHD (např. značení zastávek, přehlednost jízdních řádů, přehledná schémata MHD, informační cedule o výjimečné události v provozu, apod.)=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Údržba vozů (čistota, vandalismus, běžné opravy)=Velmi dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četnost spojů=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počet zastávek=Velmi dobré na otázku 18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klima ve vozidlech (např. v zimě příliš přetopíno, příjemně vyvětráno, apod.)=Dobré na otázku 19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:

31. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

 • odpověď do 15 tisíc Kč:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnaný na otázku 32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v důchodu na otázku 32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?

32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?

 • odpověď zaměstnanec:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 - 35 tisíc Kč na otázku 31. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

34. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost (kriminalita, nepřizpůsobivé osoby) ve vozidlech=Špatné na otázku 22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve kterém z těchto měst především (nejčastěji) využíváte MHD?

2. Jak často využíváte MHD v daném městě?

3. V jakou část týdne MHD nejvíce využíváte?

4. V jakou denní dobu MHD nejčastěji využíváte?

5. Jaký druh jízdního dokladu používáte?

6. Používáte k dopravě po Vámi zvoleném městě často také automobil?

7. Jaký je důvod Vašeho využívání služeb MHD v daném městě?

8. Kolik času strávíte při cestě z Vašeho bydliště (místa příjezdu) na nejbližší zastávku (stanici) MHD?

9. Kolik času strávíte při cestě z Vaší práce (školy) na nejbližší zastávku (stanici) MHD?

10. Musíte při cestě do práce/školy přestupovat?

11. Využíváte v rámci MHD často tramvaj?

12. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky tramvajové dopravy:

13. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů tramvajové dopravy:

14. Využíváte v rámci MHD často autobus?

15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:

16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:

17. Využíváte v rámci MHD často trolejbus?

18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:

19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:

20. Využíváte v rámci MHD často metro?

21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:

22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:

23. Zhodnoťte společná kritéria tarifního systému MHD v daném městě:

24. Zhodnoťte ostatní společná kritéria kvality MHD v daném městě:

25. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií časové a prostorové nabídky pro celou MHD v daném městě:

26. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií pohodlí ve vozech pro celou MHD v daném městě:

27. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií tarifního systému pro celou MHD v daném městě:

28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:

29. Využíváte (využil/a) jste někdy MHD také v některém z ostatních zmiňovaných měst?

30. Ve kterém z měst, kde také využíváte (využil/a) jste někdy MHD, hodnotíte MHD jako nejkvalitnější?

31. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?

33. Jaký je Váš věk?

34. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve kterém z těchto měst především (nejčastěji) využíváte MHD?

2. Jak často využíváte MHD v daném městě?

3. V jakou část týdne MHD nejvíce využíváte?

4. V jakou denní dobu MHD nejčastěji využíváte?

5. Jaký druh jízdního dokladu používáte?

6. Používáte k dopravě po Vámi zvoleném městě často také automobil?

7. Jaký je důvod Vašeho využívání služeb MHD v daném městě?

8. Kolik času strávíte při cestě z Vašeho bydliště (místa příjezdu) na nejbližší zastávku (stanici) MHD?

9. Kolik času strávíte při cestě z Vaší práce (školy) na nejbližší zastávku (stanici) MHD?

10. Musíte při cestě do práce/školy přestupovat?

11. Využíváte v rámci MHD často tramvaj?

12. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky tramvajové dopravy:

13. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů tramvajové dopravy:

14. Využíváte v rámci MHD často autobus?

15. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky autobusové dopravy:

16. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů autobusové dopravy:

17. Využíváte v rámci MHD často trolejbus?

18. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky trolejbusové dopravy:

19. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů trolejbusové dopravy:

20. Využíváte v rámci MHD často metro?

21. Zhodnoťte následující kritéria časové a prostorové nabídky dopravy v metru:

22. Zhodnoťte následující kritéria pohodlí vozů metra:

23. Zhodnoťte společná kritéria tarifního systému MHD v daném městě:

24. Zhodnoťte ostatní společná kritéria kvality MHD v daném městě:

25. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií časové a prostorové nabídky pro celou MHD v daném městě:

26. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií pohodlí ve vozech pro celou MHD v daném městě:

27. Dle osobních preferencí stanovnte důležitost kritérií tarifního systému pro celou MHD v daném městě:

28. Dle osobních preferencí stanovte důležitost ostatních kritérií pro celou MHD v daném městě:

29. Využíváte (využil/a) jste někdy MHD také v některém z ostatních zmiňovaných měst?

30. Ve kterém z měst, kde také využíváte (využil/a) jste někdy MHD, hodnotíte MHD jako nejkvalitnější?

31. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

32. Jaké je Vaše hlavní "zaměstnání"?

33. Jaký je Váš věk?

34. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vohralíková, L.Kvalita městské hromadné dopravy ve vybraných městech České republiky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kvalita-mestske-hromadne-dop.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.