Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita výživy předškolních dětí

Kvalita výživy předškolních dětí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Bábková
Šetření:27. 04. 2010 - 02. 05. 2010
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pro potřeby své diplomové práce bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku týkajícího se kvality výživy předškolních dětí a bioproduktů v jídelnách mateřských škol.

Dotazník je určen pro rodiče dětí ve věku 3-6 let.

 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Znáte výživová doporučení pro stravu malých dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4, nevím, nejsem si jist/aotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3261,54 %62,75 %  
nevím, nejsem si jist/a1834,62 %35,29 %  
ne23,85 %3,92 %  

Graf

2. Dodržujete při domácí stravě výživová doporučení pro malé děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale někdy udělám výjimku2990,63 %56,86 %  
ano, vždy39,38 %5,88 %  

Graf

3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
cena1.9691.155
dostupnost surovin1.8440.757
dostupnost informací3.0940.522
více volného času3.0941.147

Graf

4. Jak často v průměru dětem připravujete čerstvá jídla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně2853,85 %54,9 %  
několikrát týdně2344,23 %45,1 %  
1x za týden11,92 %1,96 %  

Graf

5. Kolik procent (přibližně) z potravin, které konzumují vaše děti tvoří polotovary, hotová jídla (průmyslově připravená) a strava z rychlého občerstvení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 253465,38 %66,67 %  
žádné1426,92 %27,45 %  
25 až 5047,69 %7,84 %  

Graf

6. Stravuje se vaše dítě v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4892,31 %94,12 %  
ne47,69 %7,84 %  

Graf

7. Proč se vaše dítě nestravuje v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nevyhovuje mi kvalita/složení stravyotázka č. 10, nevyhovuje časověotázka č. 11, jiná možnostotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná možnost4100 %7,84 %  

Graf

8. Jak se zajímáte o stravování vašich dětí v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sleduji jídelní lístky4287,5 %82,35 %  
komunikuji s dítětem1531,25 %29,41 %  
aktivně se dotazuji ve školce612,5 %11,76 %  
Informuji se ve skole.12,08 %1,96 %  
ptám se učitelek, dcera má potravinové alergie12,08 %1,96 %  

Graf

9. Jak jste spokojen/a se současnou kvalitou stravování ve školní jídelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1939,58 %37,25 %  
dobrý1735,42 %33,33 %  
výborný918,75 %17,65 %  
dostatečný24,17 %3,92 %  
nedostatečný12,08 %1,96 %  

Graf

10. Kde jsou podle vás NEJVĚTŠÍ nedostatky? (vyberte maximálně 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pestrost375 %5,88 %  
možnost výběru125 %1,96 %  
schopnost plnit specifické potřeby (alergie, diety, vegetariánství apod.)125 %1,96 %  
jeste nejsme skolkaci125 %1,96 %  
čerstvost125 %1,96 %  
přístup pedagogů125 %1,96 %  

Graf

11. Víte, co jsou biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano52100 %101,96 %  

Graf

12. Kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, téměř každý denotázka č. 13, ano, ale jen občasotázka č. 13, ne, ale rád/a bychotázka č. 14, ne, nemyslím, že bych tím získal/a něco navícotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen občas2955,77 %56,86 %  
ne, nemyslím, že bych tím získal/a něco navíc1426,92 %27,45 %  
ne, ale rád/a bych713,46 %13,73 %  
ano, téměř každý den23,85 %3,92 %  

Graf

13. Jaké biopotraviny kupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovoce a zeleninu2374,19 %45,1 %  
mléčné výrobky1858,06 %35,29 %  
mouku a obiloviny929,03 %17,65 %  
luštěniny825,81 %15,69 %  
nápoje825,81 %15,69 %  
maso a uzeniny516,13 %9,8 %  
těstoviny516,13 %9,8 %  
pochutiny (čokolády, sladkosti, chipsy apod.)412,9 %7,84 %  
pečivo39,68 %5,88 %  

Graf

14. Uvítal/la byste používání biopotravin při přípravě jídel ve školní jídelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3057,69 %58,82 %  
nevím1426,92 %27,45 %  
ne815,38 %15,69 %  

Graf

15. Suroviny v biokvalitě jsou dražší a znamenají zvýšení ceny obědů. O kolik procent vyšší cenu byste byl/a ochotna za stravu zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202344,23 %45,1 %  
101630,77 %31,37 %  
nejsem ochoten/ochotna611,54 %11,76 %  
5047,69 %7,84 %  
více35,77 %5,88 %  

Graf

16. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22548,08 %49,02 %  
11732,69 %33,33 %  
3917,31 %17,65 %  
více11,92 %1,96 %  

Graf

17. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35611,54 %11,76 %  
3859,62 %9,8 %  
3459,62 %9,8 %  
3359,62 %9,8 %  
2947,69 %7,84 %  
2747,69 %7,84 %  
3047,69 %7,84 %  
3135,77 %5,88 %  
2835,77 %5,88 %  
3235,77 %5,88 %  
ostatní odpovědi 36
37
40
25
45
42
39
1019,23 %19,61 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.13
Minimum:27
Maximum:40
Variační rozpětí:13
Rozptyl:13.52
Směrodatná odchylka:3.68
Medián:33
Modus:35

Graf

18. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5198,08 %100 %  
muž11,92 %1,96 %  

Graf

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3057,69 %58,82 %  
vysokoškolské2038,46 %39,22 %  
vyučen/a23,85 %3,92 %  

Graf

20. Jaká je velikost města/obce, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 50 tisíc obyvatel2548,08 %49,02 %  
více než 100 tisíc obyvatel917,31 %17,65 %  
50 - 100 tisíc obyvatel917,31 %17,65 %  
méně než 5 tisíc obyvatel917,31 %17,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte výživová doporučení pro stravu malých dětí?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale někdy udělám výjimku na otázku 2. Dodržujete při domácí stravě výživová doporučení pro malé děti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena=1 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost informací=3 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost surovin=1 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost surovin=2 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi více volného času=4 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?

2. Dodržujete při domácí stravě výživová doporučení pro malé děti?

 • odpověď ano, ale někdy udělám výjimku:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost surovin=1 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Znáte výživová doporučení pro stravu malých dětí?

3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?

 • odpověď cena=1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost surovin=2 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?
 • odpověď dostupnost informací=3:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost surovin=2 na otázku 3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?

12. Kupujete biopotraviny?

 • odpověď ano, ale jen občas:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ovoce a zeleninu na otázku 13. Jaké biopotraviny kupujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte výživová doporučení pro stravu malých dětí?

2. Dodržujete při domácí stravě výživová doporučení pro malé děti?

3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?

4. Jak často v průměru dětem připravujete čerstvá jídla?

5. Kolik procent (přibližně) z potravin, které konzumují vaše děti tvoří polotovary, hotová jídla (průmyslově připravená) a strava z rychlého občerstvení?

6. Stravuje se vaše dítě v mateřské škole?

8. Jak se zajímáte o stravování vašich dětí v mateřské škole?

9. Jak jste spokojen/a se současnou kvalitou stravování ve školní jídelně?

10. Kde jsou podle vás NEJVĚTŠÍ nedostatky? (vyberte maximálně 3)

11. Víte, co jsou biopotraviny?

12. Kupujete biopotraviny?

13. Jaké biopotraviny kupujete?

14. Uvítal/la byste používání biopotravin při přípravě jídel ve školní jídelně?

15. Suroviny v biokvalitě jsou dražší a znamenají zvýšení ceny obědů. O kolik procent vyšší cenu byste byl/a ochotna za stravu zaplatit?

16. Kolik máte dětí?

17. Jaký je váš věk?

18. Jaké je vaše pohlaví?

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaká je velikost města/obce, kde žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte výživová doporučení pro stravu malých dětí?

2. Dodržujete při domácí stravě výživová doporučení pro malé děti?

3. Které faktory by pozitivně ovlivnily dodržování výživových doporučení?

4. Jak často v průměru dětem připravujete čerstvá jídla?

5. Kolik procent (přibližně) z potravin, které konzumují vaše děti tvoří polotovary, hotová jídla (průmyslově připravená) a strava z rychlého občerstvení?

6. Stravuje se vaše dítě v mateřské škole?

8. Jak se zajímáte o stravování vašich dětí v mateřské škole?

9. Jak jste spokojen/a se současnou kvalitou stravování ve školní jídelně?

10. Kde jsou podle vás NEJVĚTŠÍ nedostatky? (vyberte maximálně 3)

11. Víte, co jsou biopotraviny?

12. Kupujete biopotraviny?

13. Jaké biopotraviny kupujete?

14. Uvítal/la byste používání biopotravin při přípravě jídel ve školní jídelně?

15. Suroviny v biokvalitě jsou dražší a znamenají zvýšení ceny obědů. O kolik procent vyšší cenu byste byl/a ochotna za stravu zaplatit?

16. Kolik máte dětí?

17. Jaký je váš věk?

18. Jaké je vaše pohlaví?

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaká je velikost města/obce, kde žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bábková, Z.Kvalita výživy předškolních dětí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kvalita-vyzivy-predskolnich-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.