Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalitní životospráva: všežravci

Kvalitní životospráva: všežravci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Procházková
Šetření:09. 01. 2013 - 16. 01. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosímo vyplnění krátkého dotazníčku, který bude sloužit k porovnání vegetariánské a běžné stravy.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste byl/a v roce 2012 nemocný / nemocná? Myšleno angína, chřipka, nachlazení...

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12552,08 %52,08 %  
31020,83 %20,83 %  
2612,5 %12,5 %  
524,17 %4,17 %  
424,17 %4,17 %  
712,08 %2,08 %  
812,08 %2,08 %  
612,08 %2,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.02
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.74
Směrodatná odchylka:1.32
Medián:1
Modus:1

Graf

2. Kolikrát jste byl/a v roce 2012 u lékaře s nějakými problémy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11848,65 %37,5 %  
2924,32 %18,75 %  
525,41 %4,17 %  
825,41 %4,17 %  
325,41 %4,17 %  
0.0000112,7 %2,08 %  
0.112,7 %2,08 %  
412,7 %2,08 %  
1012,7 %2,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.06
Minimum:0.1
Maximum:8
Variační rozpětí:7.9
Rozptyl:3.46
Směrodatná odchylka:1.86
Medián:1
Modus:1

Graf

3. Cítíte se být často unavení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2552,08 %52,08 %  
ne2347,92 %47,92 %  

Graf

4. Chodíte alespoň 2x v týdnu na alespoň hodinovou procházku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, méně1735,42 %35,42 %  
Ne, vůbec1122,92 %22,92 %  
Ano,to souhlasí1122,92 %22,92 %  
Ano i vícekrát918,75 %18,75 %  

Graf

5. Chce se Vám po jídle spát?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas ano2041,67 %41,67 %  
Většinou ne1122,92 %22,92 %  
Prakticky nikdy1020,83 %20,83 %  
Většinou ano714,58 %14,58 %  

Graf

6. Máte problém s Vaší tělesnou hmotností?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2552,08 %52,08 %  
Mám lehkou nadváhu1225 %25 %  
Mám lehkou podváhu48,33 %8,33 %  
Mám nadváhu36,25 %6,25 %  
Ano36,25 %6,25 %  
Mám podváhu12,08 %2,08 %  

Graf

7. Myslíte si, že vegetariánské stravování je zdravější než smíšené stravování?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2347,92 %47,92 %  
nesouhlasím1429,17 %29,17 %  
nevím714,58 %14,58 %  
souhlasím24,17 %4,17 %  
spíše souhlasím24,17 %4,17 %  

Graf

8. Škodí podle Vás konzumace masa našemu zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4797,92 %97,92 %  
Ano12,08 %2,08 %  

Graf

9. Proč si to myslíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

noo, maso v malé množství a jen občas si myslím neškodí, ale v naší společnosti se jí masa nadmíru a to škodí určitě

10. Bude Vám vadit, když se Vaše dítě bude chtít stravovat vegetariánsky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ať si rozhodne sám, jak chce jíst.1838,3 %37,5 %  
Ano1429,79 %29,17 %  
Ne919,15 %18,75 %  
Nevím612,77 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolikrát jste byl/a v roce 2012 nemocný / nemocná? Myšleno angína, chřipka, nachlazení...

  • odpověď < 1 - 2 >:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většinou ne na otázku 5. Chce se Vám po jídle spát?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát jste byl/a v roce 2012 nemocný / nemocná? Myšleno angína, chřipka, nachlazení...

2. Kolikrát jste byl/a v roce 2012 u lékaře s nějakými problémy?

3. Cítíte se být často unavení?

4. Chodíte alespoň 2x v týdnu na alespoň hodinovou procházku?

5. Chce se Vám po jídle spát?

6. Máte problém s Vaší tělesnou hmotností?

7. Myslíte si, že vegetariánské stravování je zdravější než smíšené stravování?

8. Škodí podle Vás konzumace masa našemu zdraví?

10. Bude Vám vadit, když se Vaše dítě bude chtít stravovat vegetariánsky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát jste byl/a v roce 2012 nemocný / nemocná? Myšleno angína, chřipka, nachlazení...

2. Kolikrát jste byl/a v roce 2012 u lékaře s nějakými problémy?

3. Cítíte se být často unavení?

4. Chodíte alespoň 2x v týdnu na alespoň hodinovou procházku?

5. Chce se Vám po jídle spát?

6. Máte problém s Vaší tělesnou hmotností?

7. Myslíte si, že vegetariánské stravování je zdravější než smíšené stravování?

8. Škodí podle Vás konzumace masa našemu zdraví?

10. Bude Vám vadit, když se Vaše dítě bude chtít stravovat vegetariánsky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, V.Kvalitní životospráva: všežravci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kvalitni-zivotosprava-vsezra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.