Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kyselé deště v České republice

Kyselé deště v České republice

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina T
Šetření:11. 10. 2020 - 17. 10. 2020
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

S problematikou znečištění životního prostředí včetně kyselých dešťů se u nás setkáváme především od 60.let 20.století v důsledku prudkého rozvoje průmyslu. I přes značné snížení emisí se příroda s následky vyrovnává dodnes. Věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku, který slouží jako podklad pro tvorbu environmentálního posteru. Za Váš čas a odpovědi předem děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o problémy spojené s životním prostředím, popřípadě sledujete informace o stavu životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3751,39 %50,68 %  
Ano2940,28 %39,73 %  
Ne68,33 %8,22 %  

Graf

2. Slyšeli jste již o problematice kyselých dešťů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6691,67 %90,41 %  
Ne68,33 %8,22 %  

Graf

3. Který ze zdrojů považujete za hlavní příčinu vzniku kyselých dešťů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmysl5680 %76,71 %  
Automobilová doprava2941,43 %39,73 %  
Energetika2941,43 %39,73 %  
Zemědělství811,43 %10,96 %  

Graf

4. Se kterou z následujících znečišťujících látek si nejvíce spojujete vznik kyselého deště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oxid siřičitý5984,29 %80,82 %  
Oxidy dusíku710 %9,59 %  
Amoniak45,71 %5,48 %  

Graf

5. Které z následujících paliv se podle Vás nejvíce podílelo na nárůstu emisí SO2 (oxidu siřičitého) v 80.letech 20.století na našem území?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hnědé uhlí5175 %69,86 %  
Černé uhlí2841,18 %38,36 %  
Ropa1217,65 %16,44 %  
Dřevo11,47 %1,37 %  

Graf

6. Který z důsledků kyselého deště na našem území považujete za nejhorší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Likvidace lesních porostů5580,88 %75,34 %  
Okyselení půd4058,82 %54,79 %  
Okyselení jezer a řek3348,53 %45,21 %  
Ohrožení vodních organismů2942,65 %39,73 %  
Chátrání budov, památek a kovových konstrukcí710,29 %9,59 %  

Graf

7. Myslíte si, že opatření na snižování emisí a omezení škod způsobených znečištěním ovzduší je v naší zemi dostatečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3752,86 %50,68 %  
Ano3347,14 %45,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o problémy spojené s životním prostředím, popřípadě sledujete informace o stavu životního prostředí?

2. Slyšeli jste již o problematice kyselých dešťů?

3. Který ze zdrojů považujete za hlavní příčinu vzniku kyselých dešťů?

4. Se kterou z následujících znečišťujících látek si nejvíce spojujete vznik kyselého deště?

5. Které z následujících paliv se podle Vás nejvíce podílelo na nárůstu emisí SO2 (oxidu siřičitého) v 80.letech 20.století na našem území?

6. Který z důsledků kyselého deště na našem území považujete za nejhorší?

7. Myslíte si, že opatření na snižování emisí a omezení škod způsobených znečištěním ovzduší je v naší zemi dostatečné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o problémy spojené s životním prostředím, popřípadě sledujete informace o stavu životního prostředí?

2. Slyšeli jste již o problematice kyselých dešťů?

3. Který ze zdrojů považujete za hlavní příčinu vzniku kyselých dešťů?

4. Se kterou z následujících znečišťujících látek si nejvíce spojujete vznik kyselého deště?

5. Které z následujících paliv se podle Vás nejvíce podílelo na nárůstu emisí SO2 (oxidu siřičitého) v 80.letech 20.století na našem území?

6. Který z důsledků kyselého deště na našem území považujete za nejhorší?

7. Myslíte si, že opatření na snižování emisí a omezení škod způsobených znečištěním ovzduší je v naší zemi dostatečné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

T, K.Kyselé deště v České republice (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://kysele-deste-v-ceske-republi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.