Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv výživy na vznik laminitidy u koní

Vliv výživy na vznik laminitidy u koní

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Trojanová
Šetření:05. 11. 2012 - 19. 11. 2012
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou 5. ročníku ČZU, oboru Výživa a dietetika zvířat.

 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na zjištění, jaký vliv mají výživa a další aspekty chovu na vznik a průběh laminitidy (schvácení kopyt) u koní. Výsledky mohou mít přínos i pro majitele a chovatele koní, kteří se o tuto problematiku zajímavý, popřípadě se týká jejich koní.

 

Předem děkuji za vyplnění! 

Odpovědi respondentů

1. Typ koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pony3646,75 %46,75 %  
Teplokrevný2937,66 %37,66 %  
Plnokrevný810,39 %10,39 %  
Chladnokrevný45,19 %5,19 %  

Graf

2. Věk koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 let2329,87 %29,87 %  
11-152127,27 %27,27 %  
4-5 let1316,88 %16,88 %  
16-20 let1215,58 %15,58 %  
0-3 roky45,19 %5,19 %  
21-25 let22,6 %2,6 %  
Více než 26 let22,6 %2,6 %  

Graf

3. Pohlaví koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klisna4558,44 %58,44 %  
Valach2431,17 %31,17 %  
Hřebec810,39 %10,39 %  

Graf

4. Kondice koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Optimální3241,56 %41,56 %  
Nadváha3140,26 %40,26 %  
Obezita67,79 %7,79 %  
Hubená67,79 %7,79 %  
Silná obezita22,6 %2,6 %  

Graf

5. Zátěž koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lehká zátěž4153,25 %53,25 %  
Bez zátěže (tzn. metabolismus záchovy)2025,97 %25,97 %  
Střední zátěž1519,48 %19,48 %  
Těžká zátěž11,3 %1,3 %  

Graf

6. Typ ustájení Vašeho koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes den výběh, na noc box (či naopak)4558,44 %58,44 %  
24/7 pastevní2025,97 %25,97 %  
Převážně box, ojediněle výběh79,09 %9,09 %  
24/7 Paddock Paradise56,49 %6,49 %  

Graf

7. Krmná dávka Vašeho koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze objemná krmiva (seno, zelená píce)4254,55 %54,55 %  
Objemná krmiva + kompletní krmné směsi1620,78 %20,78 %  
Objemná krmiva + statková krmiva1620,78 %20,78 %  
Objemná krmiva + statková krmiva + kompletní krmné směsi33,9 %3,9 %  

Graf

8. Pokud zkrmujete kompletní krmné směsi a obiloviny, jaká je průměrná denní dávka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkrmuji pouze objemná krmiva3849,35 %49,35 %  
Do 0,5 kg1924,68 %24,68 %  
Do 1 kg1215,58 %15,58 %  
Do 2 kg810,39 %10,39 %  

Graf

9. Objemná krmiva ve výživě Vašeho koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seno celoročně, v pastevní sezoně navíc i zelená píce4254,55 %54,55 %  
V pastevní sezoně zelená píce, mimo pastevní sezonu seno2633,77 %33,77 %  
Celoročně pouze seno911,69 %11,69 %  

Graf

10. Seno ve výživě Vašeho koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dávkovaně do 10 kg/den3342,86 %42,86 %  
Ad libitum (neomezený přístup)2127,27 %27,27 %  
Dávkovaně do 5 kg/den1722,08 %22,08 %  
Dávkovaně nad 10 kg/den67,79 %7,79 %  

Graf

11. Pastva ve výživě Vašeho koně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po celou pastevní sezonu velmi bohatá2937,66 %37,66 %  
Na jaře a (či) podzim bohatá, po zbytek sezony chudá2836,36 %36,36 %  
Chudá či žádná2025,97 %25,97 %  

Graf

12. Omezujete nějakým způsobem příjem zelené píce koněm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kontrolovanou pastvou3444,16 %44,16 %  
Ne3342,86 %42,86 %  
Ano, používám pastevní náhubek810,39 %10,39 %  
Ano, kůň nemá k zelené píci vůbec přístup22,6 %2,6 %  

Graf

13. Používáte pomůcky či opatření pro zpomalení nebo omezení příjmu sena koněm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4457,14 %57,14 %  
Ano, krmné sítě nebo boxy2127,27 %27,27 %  
Ano, seno dávkuji po menších kupkách, a to po celém výběhu (nucený pohyb)1215,58 %15,58 %  

Graf

14. Schvácení kopyt (laminitis) se u Vašeho koně objevilo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze jednou4153,25 %53,25 %  
Kůň je chronicky schvácený, problémy se dostavují pravidelně2127,27 %27,27 %  
2-3x1519,48 %19,48 %  

Graf

15. Pravděpodovný důvod rozvoje tohoto onemocnění u Vašeho koně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednorázový nekontrolovaný přístup k vydatné zelené píci nebo krmivům bohatým na jednoduché cukry (obiloviny, melasa, pš. otruby, kompl. krmné směsi, ...)3038,96 %38,96 %  
Dlouhodobě nevhodný způsob krmné dávky (vysoké dávky vydatné zelené píce nebo krmiv bohatých na jednoduché cukry - obiloviny, melasa, pš. otruby, kompl. krmné směsi, ...)2228,57 %28,57 %  
Kombinace metabolické poruchy a nevhodného způsobu krmení1519,48 %19,48 %  
Metabolická porucha1012,99 %12,99 %  

Graf

16. Došlo u Vašeho koně k proražení chodidlové části kopytní kostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7394,81 %94,81 %  
Ano45,19 %5,19 %  

Graf

17. Postup přímé léčby laminitis u Vašeho koně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčebný trim bosých kopyt4355,84 %55,84 %  
Ortopedické podkování3038,96 %38,96 %  
Léčebné (Grosovy) řezy do kopytní stěny či chodidla45,19 %5,19 %  

Graf

18. Byl či je Váš kůň léčen na inzulinovou rezistenci (IR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7394,81 %94,81 %  
Ano45,19 %5,19 %  

Graf

19. Pokud jste u otázky 18 odpověděl(a) ano,tak jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

gydfg

nic

odpověděla jsem "ne", přesto podezření na inzulinovou rezistenci kvůli přetrvávajícím problémům máme, ovšem nebyl na to testován

Podávání léku PRODIGIT.

půpůnjmlkn l-kmn -lmůL,§úůp

20. Byl(a) byste ochoten(a) změnit krmnou dávku či typ ustájení pro zlepšení zdravotního stavu Vašeho koně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7496,1 %96,1 %  
Ne33,9 %3,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Krmná dávka Vašeho koně

  • odpověď Pouze objemná krmiva (seno, zelená píce):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkrmuji pouze objemná krmiva na otázku 8. Pokud zkrmujete kompletní krmné směsi a obiloviny, jaká je průměrná denní dávka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Typ koně

2. Věk koně

3. Pohlaví koně

4. Kondice koně

5. Zátěž koně

6. Typ ustájení Vašeho koně

7. Krmná dávka Vašeho koně

8. Pokud zkrmujete kompletní krmné směsi a obiloviny, jaká je průměrná denní dávka?

9. Objemná krmiva ve výživě Vašeho koně

10. Seno ve výživě Vašeho koně

11. Pastva ve výživě Vašeho koně

12. Omezujete nějakým způsobem příjem zelené píce koněm?

13. Používáte pomůcky či opatření pro zpomalení nebo omezení příjmu sena koněm?

14. Schvácení kopyt (laminitis) se u Vašeho koně objevilo

15. Pravděpodovný důvod rozvoje tohoto onemocnění u Vašeho koně?

16. Došlo u Vašeho koně k proražení chodidlové části kopytní kostí?

17. Postup přímé léčby laminitis u Vašeho koně?

18. Byl či je Váš kůň léčen na inzulinovou rezistenci (IR)?

20. Byl(a) byste ochoten(a) změnit krmnou dávku či typ ustájení pro zlepšení zdravotního stavu Vašeho koně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Typ koně

2. Věk koně

3. Pohlaví koně

4. Kondice koně

5. Zátěž koně

6. Typ ustájení Vašeho koně

7. Krmná dávka Vašeho koně

8. Pokud zkrmujete kompletní krmné směsi a obiloviny, jaká je průměrná denní dávka?

9. Objemná krmiva ve výživě Vašeho koně

10. Seno ve výživě Vašeho koně

11. Pastva ve výživě Vašeho koně

12. Omezujete nějakým způsobem příjem zelené píce koněm?

13. Používáte pomůcky či opatření pro zpomalení nebo omezení příjmu sena koněm?

14. Schvácení kopyt (laminitis) se u Vašeho koně objevilo

15. Pravděpodovný důvod rozvoje tohoto onemocnění u Vašeho koně?

16. Došlo u Vašeho koně k proražení chodidlové části kopytní kostí?

17. Postup přímé léčby laminitis u Vašeho koně?

18. Byl či je Váš kůň léčen na inzulinovou rezistenci (IR)?

20. Byl(a) byste ochoten(a) změnit krmnou dávku či typ ustájení pro zlepšení zdravotního stavu Vašeho koně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trojanová, J.Vliv výživy na vznik laminitidy u koní (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://laminitida-schvaceni-kopyt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.