Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Láska a přátelsví

Láska a přátelsví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Pavlíková
Šetření:16. 10. 2011 - 13. 11. 2011
Počet respondentů:412
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum na téma láska a přátelství je součástí stejnojmenné seminární práce.  Dotazník je vytvořen z otázek, jež zjišťují váš pohled na lásku a přístup k ní, a také se zaměřují na porovnání lásky a přátelství.

Odpovědi respondentů

1. Máte nejlepšího kamaráda/kamarádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, mámotázka č. 2, ne, nemámotázka č. 2, nechci odpovídatotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám31375,97 %75,97 %  
ne, nemám8921,6 %21,6 %  
nechci odpovídat102,43 %2,43 %  

Graf

2. S kolika přáteli se pravidelně stýkáte ? (pravidelně = 1x týdně )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 přáteli19146,36 %46,36 %  
3 - 10 přáteli 15136,65 %36,65 %  
s žádným4410,68 %10,68 %  
více než s deseti 266,31 %6,31 %  

Graf

3. Jaké věkové kategorie jsou vaši přátelé ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejné věkové kategorie25962,86 %62,86 %  
různé věkové kategorie8520,63 %20,63 %  
starší věkové kategorie5713,83 %13,83 %  
mladší věkové kategorie112,67 %2,67 %  

Graf

4. Převažují u vás přátelé stejného nebo opačného pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půl na půl 17241,75 %41,75 %  
stejného 15838,35 %38,35 %  
opačného 8219,9 %19,9 %  

Graf

5. Stýkáte se s kamarády z dětství ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, stýkáme se, ale jen na třídních srazech 14033,98 %33,98 %  
ano, pravidelně ( nejméně 1x týdně)11427,67 %27,67 %  
nestýkáme se, ale chtěla/ chtěl bych 8320,15 %20,15 %  
ne, nestýkáme se, ani nechci 7518,2 %18,2 %  

Graf

6. Považujete přátelství přes facebook nebo jiné sociální sítě za pravé přátelství ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nepovažuji34283,01 %83,01 %  
nechci odpovídat 399,47 %9,47 %  
ano, považuji 317,52 %7,52 %  

Graf

7. Co považujete za větší ztrátu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí považuji za rovnocennou ztrátu23557,04 %57,04 %  
rozchod s partnerem/ partnerkou 11327,43 %27,43 %  
ztrátu kamaráda/ kamarádky 6415,53 %15,53 %  

Graf

8. Máte přítele/partnera nebo přítelkyni/partnerku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, mámotázka č. 9, ne, nemámotázka č. 9, nechci odpovídatotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám24659,71 %59,71 %  
ne, nemám14936,17 %36,17 %  
nechci odpovídat174,13 %4,13 %  

Graf

9. Jak dlouho trval Váš nejdelší vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 let11328,61 %27,43 %  
1 rok - 2 roky9323,54 %22,57 %  
6 - 10 let5614,18 %13,59 %  
méně než půl roku4812,15 %11,65 %  
nechci odpovídat 358,86 %8,5 %  
půl roku a méně než rok317,85 %7,52 %  
více než 10 let194,81 %4,61 %  

Graf

10. Jaké věkové kategorie si nejčastěji hledáte partnery/ partnerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starší věkové kategorie19146,36 %46,36 %  
stejné věkové kategorie 11728,4 %28,4 %  
nepreferuji jednu kategorii7417,96 %17,96 %  
mladší věkové kategorie215,1 %5,1 %  
nechci odpovídat 92,18 %2,18 %  

Graf

11. Věříte na lásku na první pohled ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věřím22654,85 %54,85 %  
ne, nevěřím15637,86 %37,86 %  
nechci odpovídat307,28 %7,28 %  

Graf

12. Měli jste někdy vztah na dálku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neměla/ neměl jsem nikdy vztah na dálku 23156,07 %56,07 %  
ano, měla/měl jsem vztah na dálku 16941,02 %41,02 %  
nechci odpovídat122,91 %2,91 %  

Graf

13. Seznámili jste se někdy s partnerem/partnerkou přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26764,81 %64,81 %  
ano13633,01 %33,01 %  
nechci odpovídat92,18 %2,18 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena34884,47 %84,47 %  
muž6415,53 %15,53 %  

Graf

15. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let26263,59 %63,59 %  
15 - 18 let8620,87 %20,87 %  
27 - 39 let4711,41 %11,41 %  
40 a více let102,43 %2,43 %  
méně než 15 let71,7 %1,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Máte přítele/partnera nebo přítelkyni/partnerku?

  • odpověď ano, mám:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 let na otázku 9. Jak dlouho trval Váš nejdelší vztah?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte nejlepšího kamaráda/kamarádku?

2. S kolika přáteli se pravidelně stýkáte ? (pravidelně = 1x týdně )

3. Jaké věkové kategorie jsou vaši přátelé ?

4. Převažují u vás přátelé stejného nebo opačného pohlaví ?

5. Stýkáte se s kamarády z dětství ?

6. Považujete přátelství přes facebook nebo jiné sociální sítě za pravé přátelství ?

7. Co považujete za větší ztrátu ?

8. Máte přítele/partnera nebo přítelkyni/partnerku?

9. Jak dlouho trval Váš nejdelší vztah?

10. Jaké věkové kategorie si nejčastěji hledáte partnery/ partnerky?

11. Věříte na lásku na první pohled ?

12. Měli jste někdy vztah na dálku ?

13. Seznámili jste se někdy s partnerem/partnerkou přes internet?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte nejlepšího kamaráda/kamarádku?

2. S kolika přáteli se pravidelně stýkáte ? (pravidelně = 1x týdně )

3. Jaké věkové kategorie jsou vaši přátelé ?

4. Převažují u vás přátelé stejného nebo opačného pohlaví ?

5. Stýkáte se s kamarády z dětství ?

6. Považujete přátelství přes facebook nebo jiné sociální sítě za pravé přátelství ?

7. Co považujete za větší ztrátu ?

8. Máte přítele/partnera nebo přítelkyni/partnerku?

9. Jak dlouho trval Váš nejdelší vztah?

10. Jaké věkové kategorie si nejčastěji hledáte partnery/ partnerky?

11. Věříte na lásku na první pohled ?

12. Měli jste někdy vztah na dálku ?

13. Seznámili jste se někdy s partnerem/partnerkou přes internet?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíková, K.Láska a přátelsví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://laska-a-pratelsvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.