Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > látky a tělesa - fyzika 6.ročníku Zš - pro relevantnost testu

látky a tělesa - fyzika 6.ročníku Zš - pro relevantnost testu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Fejtková
Šetření:23. 11. 2014 - 24. 11. 2014
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, moc prosím o vyplnění dotazníku s otázkami z fyziky 6.ročníku Zš pro můj projekt z Odborné didaktiky na UJEP.  Dotazník obsahuje 20 otázek, správná je vždy jen jedna odpověd´. Prosím min.20 respondentů. Předem moc děkuji za Váš návrat do školy :)

Odpovědi respondentů

1. Látky jsou složeny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z částic6797,1 %97,1 %  
z kapalin22,9 %2,9 %  

Graf

2. Vyberte z následujících možností fyzikální těleso:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
voda ve sklenici5173,91 %73,91 %  
vzduch1420,29 %20,29 %  
mléko45,8 %5,8 %  

Graf

3. Mezi hlavní vlastnosti kapalin patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestlačitelnost6391,3 %91,3 %  
pružnost45,8 %5,8 %  
průhlednost22,9 %2,9 %  

Graf

4. Pronikání častic jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
difuze6898,55 %98,55 %  
krystalizace11,45 %1,45 %  

Graf

5. Mezi základní fyzikální veličiny nepatří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obsah3753,62 %53,62 %  
délka2637,68 %37,68 %  
hmotnost68,7 %8,7 %  

Graf

6. Jak se nazývají látky složené pouze z jednoho typu atomů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prvky4768,12 %68,12 %  
stejnorodé2231,88 %31,88 %  

Graf

7. Při sestavování rozvodu vody instalatěři někdy části plastových trubek nahřívají. Tím získají trubku, která je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvárná5072,46 %72,46 %  
pružnější1623,19 %23,19 %  
pevnější34,35 %4,35 %  

Graf

8. Hustotu vody můžete trochu zvětšit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přidáním kuchyňské soli5985,51 %85,51 %  
přisypáním velmi jemného písku710,14 %10,14 %  
přilitím trochy lihu34,35 %4,35 %  

Graf

9. Jestliže voda při zahřání zvětšuje objem, její hustota se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmenšuje3652,17 %52,17 %  
nemění2739,13 %39,13 %  
zvětšuje68,7 %8,7 %  

Graf

10. Jestliže rtut´v teploměru při vyšší teplotě zvyšuje svůj objem pak se její hustota:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmenšuje3144,93 %44,93 %  
zvětšuje1927,54 %27,54 %  
nemění1927,54 %27,54 %  

Graf

11. Hlavní jednotkou síly je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
newton6492,75 %92,75 %  
newtonmetr57,25 %7,25 %  

Graf

12. Směr svislý lze znázornit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
provázkem se zavěšeným tělesem69100 %100 %  

Graf

13. Směr vodorovný lze znázornit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klidnou vodní hladinou6695,65 %95,65 %  
závažím na siloměru34,35 %4,35 %  

Graf

14. K ověření toho, zda je hrana skříně svislá, lze použít:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kámen na provázku6797,1 %97,1 %  
pravítko22,9 %2,9 %  

Graf

15. Kdyby neexistovalo gravitační působení země, které zařízení bychom nemohli používat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pákové váhy4463,77 %63,77 %  
kompas2231,88 %31,88 %  
hodinky poháněné pružinou34,35 %4,35 %  

Graf

16. Tři krychle o stejném objemu jsou zhotoveny z oceli, duralu a ze dřeva. Která z nich má největší hmotnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ocelová5884,06 %84,06 %  
duralová913,04 %13,04 %  
dřevěná22,9 %2,9 %  

Graf

17. Princip bimetalového teploměru využívá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
různou roztažnost kovů4971,01 %71,01 %  
různou pružnost kovů811,59 %11,59 %  
různou pevnost kovů710,14 %10,14 %  
nestlačitelnost45,8 %5,8 %  
pružnost11,45 %1,45 %  

Graf

18. Vzdálenost mezi molekulami látky je největší v látkách:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plynných6391,3 %91,3 %  
pevných45,8 %5,8 %  
kapalných22,9 %2,9 %  

Graf

19. Objem vody v sudu je 200 dm3. Určete hmotnost vody:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 kg5478,26 %78,26 %  
2000 kg811,59 %11,59 %  
200 000 kg710,14 %10,14 %  

Graf

20. Startér stiskl stopky při startu se zpožděním 0,1 s. Při doběhu závodníka do cíle také se zpožděním 0,1 s.Při běhu na 60 m stopky ukázaly čas 7,6 s.Závodník uběhl trat´za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7,6 s5985,51 %85,51 %  
7,5 s68,7 %8,7 %  
7,8 s45,8 %5,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Látky jsou složeny:

2. Vyberte z následujících možností fyzikální těleso:

3. Mezi hlavní vlastnosti kapalin patří:

4. Pronikání častic jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá:

5. Mezi základní fyzikální veličiny nepatří:

6. Jak se nazývají látky složené pouze z jednoho typu atomů:

7. Při sestavování rozvodu vody instalatěři někdy části plastových trubek nahřívají. Tím získají trubku, která je:

8. Hustotu vody můžete trochu zvětšit:

9. Jestliže voda při zahřání zvětšuje objem, její hustota se:

10. Jestliže rtut´v teploměru při vyšší teplotě zvyšuje svůj objem pak se její hustota:

11. Hlavní jednotkou síly je:

12. Směr svislý lze znázornit:

13. Směr vodorovný lze znázornit:

14. K ověření toho, zda je hrana skříně svislá, lze použít:

15. Kdyby neexistovalo gravitační působení země, které zařízení bychom nemohli používat?

16. Tři krychle o stejném objemu jsou zhotoveny z oceli, duralu a ze dřeva. Která z nich má největší hmotnost:

17. Princip bimetalového teploměru využívá:

18. Vzdálenost mezi molekulami látky je největší v látkách:

19. Objem vody v sudu je 200 dm3. Určete hmotnost vody:

20. Startér stiskl stopky při startu se zpožděním 0,1 s. Při doběhu závodníka do cíle také se zpožděním 0,1 s.Při běhu na 60 m stopky ukázaly čas 7,6 s.Závodník uběhl trat´za:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Látky jsou složeny:

2. Vyberte z následujících možností fyzikální těleso:

3. Mezi hlavní vlastnosti kapalin patří:

4. Pronikání častic jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá:

5. Mezi základní fyzikální veličiny nepatří:

6. Jak se nazývají látky složené pouze z jednoho typu atomů:

7. Při sestavování rozvodu vody instalatěři někdy části plastových trubek nahřívají. Tím získají trubku, která je:

8. Hustotu vody můžete trochu zvětšit:

9. Jestliže voda při zahřání zvětšuje objem, její hustota se:

10. Jestliže rtut´v teploměru při vyšší teplotě zvyšuje svůj objem pak se její hustota:

11. Hlavní jednotkou síly je:

12. Směr svislý lze znázornit:

13. Směr vodorovný lze znázornit:

14. K ověření toho, zda je hrana skříně svislá, lze použít:

15. Kdyby neexistovalo gravitační působení země, které zařízení bychom nemohli používat?

16. Tři krychle o stejném objemu jsou zhotoveny z oceli, duralu a ze dřeva. Která z nich má největší hmotnost:

17. Princip bimetalového teploměru využívá:

18. Vzdálenost mezi molekulami látky je největší v látkách:

19. Objem vody v sudu je 200 dm3. Určete hmotnost vody:

20. Startér stiskl stopky při startu se zpožděním 0,1 s. Při doběhu závodníka do cíle také se zpožděním 0,1 s.Při běhu na 60 m stopky ukázaly čas 7,6 s.Závodník uběhl trat´za:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fejtková, J.látky a tělesa - fyzika 6.ročníku Zš - pro relevantnost testu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://latky-a-telesa-fyzika-6-rocn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.