Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Léčivé rostliny a konopí

Léčivé rostliny a konopí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Uchytilová
Šetření:09. 03. 2015 - 21. 03. 2015
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění mého dotazníku, ve kterém bych chtěla především zjistit informovanost a názor veřejnosti na téma léčivých rostlin a konopí. Dotazník slouží k mé maturitní práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8475,68 %75,68 %  
Muž2724,32 %24,32 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 50 let8374,77 %74,77 %  
do 20 let2118,92 %18,92 %  
51 let a víš76,31 %6,31 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město7971,17 %71,17 %  
Venkov3228,83 %28,83 %  

Graf

4. Jste obeznámeni s alternativní léčbou pomocí léčivých rostlin či konopí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7567,57 %67,57 %  
Jen okrajově3430,63 %30,63 %  
Ne21,8 %1,8 %  

Graf

5. Jaké zdroje informací preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet8576,58 %76,58 %  
Zkušenosti známých7466,67 %66,67 %  
Odborné knihy4742,34 %42,34 %  
Odborné časopisy3935,14 %35,14 %  
Internetové diskuse2522,52 %22,52 %  
Jiný87,21 %7,21 %  
Nevyhledávám informace10,9 %0,9 %  

Graf

6. Přírodní či farmaceutická léčba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smíšená6255,86 %55,86 %  
Přírodní4136,94 %36,94 %  
Farmaceutická87,21 %7,21 %  

Graf

7. Léčivé rostliny nebo konopí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace8072,07 %72,07 %  
Léčivé rostliny1614,41 %14,41 %  
Konopí1311,71 %11,71 %  
Ani jedno21,8 %1,8 %  

Graf

8. Pokud používáte léčivé rostliny, kde je získáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V přírodě5145,95 %45,95 %  
V lékárně4843,24 %43,24 %  
Od známého/rodiny4237,84 %37,84 %  
Ve zdravé výživě3935,14 %35,14 %  
Pěstuji je3733,33 %33,33 %  
Nepoužívám je87,21 %7,21 %  
Na internetu76,31 %6,31 %  

Graf

9. Souhlasíte s léčbou pomocí konopí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10897,3 %97,3 %  
Nevím21,8 %1,8 %  
Ne10,9 %0,9 %  

Graf

10. Máte v okolí někoho, kdo užívá léčivé rostliny nebo konopí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9383,78 %83,78 %  
Nevím1210,81 %10,81 %  
Ne65,41 %5,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. Jste obeznámeni s alternativní léčbou pomocí léčivých rostlin či konopí?

5. Jaké zdroje informací preferujete?

6. Přírodní či farmaceutická léčba?

7. Léčivé rostliny nebo konopí?

8. Pokud používáte léčivé rostliny, kde je získáváte?

9. Souhlasíte s léčbou pomocí konopí?

10. Máte v okolí někoho, kdo užívá léčivé rostliny nebo konopí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. Jste obeznámeni s alternativní léčbou pomocí léčivých rostlin či konopí?

5. Jaké zdroje informací preferujete?

6. Přírodní či farmaceutická léčba?

7. Léčivé rostliny nebo konopí?

8. Pokud používáte léčivé rostliny, kde je získáváte?

9. Souhlasíte s léčbou pomocí konopí?

10. Máte v okolí někoho, kdo užívá léčivé rostliny nebo konopí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uchytilová, L.Léčivé rostliny a konopí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://lecive-rostliny-a-konopi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.