Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Legalizace marihuany

Legalizace marihuany

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Záhora
Šetření:13. 10. 2019 - 27. 10. 2019
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji, že jste se rozhodl/a pro vyplnění mého dotazníku na téma legalizace marihuany. Dotazník byl vytvořen za účelem sociologického výzkumu pro projekt na gymnáziu.

Jste pro legalizaci marijuany? Jste proti? Nemusíte mít strach, dotazník je otevřený všem názorům.

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11456,44 %56,44 %  
Muž8843,56 %43,56 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 268542,08 %42,08 %  
27-597637,62 %37,62 %  
Pod 18 let3718,32 %18,32 %  
60 a více41,98 %1,98 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní školaotázka č. 4, střední školaotázka č. 4, vysoká školaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola8843,56 %43,56 %  
vysoká škola6833,66 %33,66 %  
základní škola4622,77 %22,77 %  

Graf

4. Vyzkoušeli jste během vašeho života marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13968,81 %68,81 %  
ne6331,19 %31,19 %  

Graf

5. Je alkohol droga rovná marihuaně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6130,2 %30,2 %  
spíše souhlasím5024,75 %24,75 %  
nesouhlasím4924,26 %24,26 %  
souhlasím2411,88 %11,88 %  
nevím188,91 %8,91 %  

Graf

6. Je marihuana tzv. vstupní drogou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5426,73 %26,73 %  
spíše souhlasím4622,77 %22,77 %  
nevím4019,8 %19,8 %  
nesouhlasím3517,33 %17,33 %  
souhlasím2713,37 %13,37 %  

Graf

7. Jste informovaný/á o marihuaně, co se týče rekreačního/lekářského využití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8944,06 %44,06 %  
souhlasím8642,57 %42,57 %  
nevím136,44 %6,44 %  
spíše nesouhlasím104,95 %4,95 %  
nesouhlasím41,98 %1,98 %  

Graf

8. Jaká je podle vás cena 1 gramu marihuany?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2006733,17 %33,17 %  
1003115,35 %15,35 %  
1502210,89 %10,89 %  
250209,9 %9,9 %  
300157,43 %7,43 %  
500115,45 %5,45 %  
100062,97 %2,97 %  
5052,48 %2,48 %  
12031,49 %1,49 %  
8020,99 %0,99 %  
ostatní odpovědi 175
130
1
400
140
70
111
160
999999999999999999999999
180
20
10
60
390
350
90
209,9 %9,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:201.76
Minimum:70
Maximum:500
Variační rozpětí:430
Rozptyl:8423.23
Směrodatná odchylka:91.78
Medián:200
Modus:200

Graf

9. Může být legalizace pro stát ekonomicky výhodná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7135,15 %35,15 %  
spíše souhlasím6632,67 %32,67 %  
nevím3517,33 %17,33 %  
spíše nesouhlasím178,42 %8,42 %  
nesouhlasím136,44 %6,44 %  

Graf

10. Jste pro legalizaci marihuany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7235,64 %35,64 %  
nesouhlasím4522,28 %22,28 %  
spíše souhlasím4421,78 %21,78 %  
spíše nesouhlasím2210,89 %10,89 %  
nevím199,41 %9,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vyzkoušeli jste během vašeho života marihuanu?

5. Je alkohol droga rovná marihuaně?

6. Je marihuana tzv. vstupní drogou?

7. Jste informovaný/á o marihuaně, co se týče rekreačního/lekářského využití?

8. Jaká je podle vás cena 1 gramu marihuany?

9. Může být legalizace pro stát ekonomicky výhodná?

10. Jste pro legalizaci marihuany?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vyzkoušeli jste během vašeho života marihuanu?

5. Je alkohol droga rovná marihuaně?

6. Je marihuana tzv. vstupní drogou?

7. Jste informovaný/á o marihuaně, co se týče rekreačního/lekářského využití?

8. Jaká je podle vás cena 1 gramu marihuany?

9. Může být legalizace pro stát ekonomicky výhodná?

10. Jste pro legalizaci marihuany?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Záhora, A.Legalizace marihuany (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://legalizace-marijuany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.