Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Legislativa migrační politiky a lidská práva

Legislativa migrační politiky a lidská práva

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alica Weiszová
Šetření:26. 11. 2011 - 12. 12. 2011
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):37 / 36.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o pomoc s výzkumem, který se týká Vašich osobních názorů a zkušeností s cizinci, potažmo zákony pracovní migrace. Dotazník je určen pro širokou veřejnost, zajímá mě povědomí o tomto tématu.

Tento výzkum je součástí mé diplomové práce na Fakultě sociálních věd UK.

Předem Vám děkuji za jeho úplné vyplnění a přeji hezký den,

Alica Weiszová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím, věnujte dotazníku o trochu víc svého času a pokuste se vzpomenout si na své pocity a názory z 90-tých let. Pokud je to aspoň trochu možné, vyhněte se odpovědi Nevím.

Moc děkuji

Odpovědi respondentů

1. Podporuje podle Vašeho názoru legislativa ČR volný pracovní trh?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5837,18 %37,18 %  
spíše nesouhlasím3925 %25 %  
nevím3522,44 %22,44 %  
souhlasím148,97 %8,97 %  
nesouhlasím106,41 %6,41 %  

Graf

2. Myslíte si, že legislativa ČR účinně brání nelegální migraci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6944,23 %44,23 %  
nevím3321,15 %21,15 %  
nesouhlasím2314,74 %14,74 %  
spíše souhlasím2214,1 %14,1 %  
souhlasím95,77 %5,77 %  

Graf

3. Dochází-li k obcházení migračních zákonů při zaměstnávání zahraničních pracovníků, vyberte formu, podle které se tak především děje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nelegální překročení hranic a nelegální zaměstnávání8151,92 %51,92 %  
Cizinec naoko pracuje na živnostenský list – jednodušší podmínky než u zaměstnanců 4830,77 %30,77 %  
Odvoláním se na lidská práva – zejména, právo na sjednocení rodiny95,77 %5,77 %  
Zapsání se ke studiu na české škole95,77 %5,77 %  
nevím42,56 %2,56 %  
minimální mzda je přijatelná pro cizince10,64 %0,64 %  
nic10,64 %0,64 %  
uplatky10,64 %0,64 %  
podle mne je proste zamestnavatel nauvede10,64 %0,64 %  
zneužití turistického víza10,64 %0,64 %  

Graf

4. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce pracují na živnostenský list?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vietnamci8051,28 %51,28 %  
Slováci3522,44 %22,44 %  
Ukrajinci2516,03 %16,03 %  
Rusové85,13 %5,13 %  
Nevim74,49 %4,49 %  
Netuším10,64 %0,64 %  

Graf

5. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají institutu lidských práv a práva na sjednocení rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vietnamci6340,38 %40,38 %  
Ukrajinci4126,28 %26,28 %  
Rusové2113,46 %13,46 %  
Slováci1912,18 %12,18 %  
nevím85,13 %5,13 %  
nic21,28 %1,28 %  
Nemám ani zdaní10,64 %0,64 %  
Severní Afrika + Střední Asie10,64 %0,64 %  

Graf

6. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají studia na českých školách, aby se zde pak mohli dlouhodobě usadit a pracovat tady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slováci8151,92 %51,92 %  
Rusové3925 %25 %  
Vietnamci2012,82 %12,82 %  
Ukrajinci85,13 %5,13 %  
nevim42,56 %2,56 %  
nic21,28 %1,28 %  
země Afriky10,64 %0,64 %  
Také bych rád věděl10,64 %0,64 %  

Graf

7. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce nelegálně překračují hranice ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajinci9158,33 %58,33 %  
Vietnamci4025,64 %25,64 %  
Rusové74,49 %4,49 %  
nevím53,21 %3,21 %  
Slováci31,92 %1,92 %  
nic31,92 %1,92 %  
snaží se o to všichni10,64 %0,64 %  
nevín10,64 %0,64 %  
Rumuni10,64 %0,64 %  
Že by ty, kterých je tu nejvíc?10,64 %0,64 %  
ostatní z rozvoj. zemí10,64 %0,64 %  
Afganistan10,64 %0,64 %  
balkán10,64 %0,64 %  

Graf

8. Myslíte si, že v ČR dochází k nelegálnímu zaměstnávání zejména u

EU/EHS je zkratka pro Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cizinců z ostatních, třetích zemí11976,28 %76,28 %  
Občanů ČR2717,31 %17,31 %  
Občanů EU/EHS106,41 %6,41 %  

Graf

9. Proč jste zvolil právě tuto možnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ti ostatní nemají důvod

-

-

...

asi ze zprav...

Cechu je nejvic

často jsem se setkala s nelegálně zaměstnanými cizinci (ovšem ani procento občanů ČR, zaměstnaných nelegálně není jistě zanedbatelné)

Dle vlůastních zkušeností i zkušeností známých...

Ekonomické důvody

Horší právní vědomí, zapoješní v šedé ekonomice

info z médií

jazyková a kulturní bariéra je příliš velká na to, aby si zde cizinec bez pomoci někoho jiného opatřil legální dokumenty + důvěřivost a naprostá finanční závislost některých cizinců ze třetích zemí, kteří často naletí nelegálním agenturám

Je jich tu největší počet

je nejsnadnější

Je zde zaměstnáno hodně Ukrajinců, Moldavanů.

Jedná se o levnou pracovní sílu. Navíc je tady silná rusky mluvící komunita, takže neexistuje jazyková bariéra.

Jelikož se jedná o levnou pracovní sílu a její legální zaměstnávání by neodpovídalo podmínkám minimální mzdy a zaměstnavateli by se zvedly náklady na sociální a zdravotní - tedy celkově by se mu zaměstnanec již ,,nevyplatil,,

Jsou levní a nevyznají se....

komplikace víza

mají tu mnoho obchodů

myslím si to

myslím si to

myslím si to, je tu vidět dost takových cizinců

Myslím si to.

Myslím si že politika EU ze své podstaty podporuje migraci pracovníků mezi členskými státy, proto není moc důvodů k nelegálnímu zaměstnávání. Vylučovácí metodou jsem došla k poslední možnosti, zaměstnávání cizinců z třetích zemí.

Myslím, že mnoho Čechů pracuje "načerno" z důvodu, aby mohli dále pobírat sociální dávky, důchod a neodvádět z přivýdělku daně apod.

Nejčastěji dochází k nelegálnímu zaměstnávání u občanů třetích zemí z důvodu jejich organizovaného, často "nelegalního" způsobu příchodu do ČR.

neumí jazyk, horší schopnost se bránit

neuznávají ani zákony ČR ani zákony EU

nevim

nevím

nižší výplaty, omezené nebo žádné pojištění a placení daní

Obané ČR a EU/EHS mají zaměstnávání v rámci EU legislativně zajištěno

občané ČR a EU mají možnost být bez problémů zaměstnáni v ČR legálně a nemusí tudíž zákony obcházet

občané ČR velmi často pracují načerno, zaměstnavatel za ně neodvádí daně ani sociální a zdravotní pojištění

Občané EU/EHS u mohou v ČR legálně pracovat

občanů ČR je nejvíc

osobní zkušenost

pár jsem jich už poznala

Pise se o tom, mluvi se o tom, v okoli mam s tim zkusenosti.

Poláci, Slováci

právě proto, že nejsou občany státu spadající do EU

pro tyto lidi je obecně těžší zde práci získat

Prostě si to myslím

Prostě si to myslím

protoze je moc tezky pro cizincu z ostatnich, tretich zemi bude legalni

Protože

Protože co se týče absolutních počtů, připadá mi to docela jasné. Cizinců tady zas nějak moc není a Čechů co přečůrávají stát je určitě víc

Protože Češi ani občané EU/EHS podle mě nemají důvod pracovat nelegálně a mají volný přístup do naší země, což se cizincích z ostatních zemí říct nedá.

protože ČR a EU/EHS mají více možností pracovat legálně a pokud možno, tak upřednostní tento způsob i díky zdravot. a sociál. pojištění

protože i český trh využívá jejich obtížného postavení a dává jim tudíž nižší mzdu. Cizinci zas využívají tuto formu, protože z jejich legisl.nařízení je obtížné či nemožné získat legální povolení k vystěhování do ČR a získat zde práci,

protože je to realita

Protože jsou všude

Protože mluví česky

Protože nejsou k dispozici odpovědi nevím, netuším, nemám ani zdaní, apod.

Protože si myslpím,že v EU je volný trh práce.

protože si to myslím

Protože většina lidí z EU/EHS jsou vzdělaní lidé a nemají zapotřebí se nelegálně zaměstnávat, na rozdíl od cizinců z třetích zemí, jejich ekonomická situace v zemi může být horší.

Přicházím s nima dost často do styku.

sám pracuji na černo

Sleduji okolí a vidí to.

tip

typuji

U občanů EU/EHS si to zaměstnavatelé nechtějí tolik dovolovat, protože by to mohlo být zákonně postižitelné. U občanů ČR k nelegálnímu zaměstnávání dochází (práce na IČ), ale češi mají výhodu rodného jazyka. Cizinci třetích zemí mají oboje argumenty proti sobě, hlavně jazykovou bariéru. Je neuvěřitelné, že cizinecká policie má většinu dokumentů poze v českém jazyce.

U třetích zemí je nutné pracovní povolení.

Ukrajinci jsou často využíváni jako levná pracovní síla.

usuzuji dle náplně tržnic

V Praze stačí zajet v ranních hodinách k Veletržnímu paláci - nabídka ukrajinských stavebních profesí z "chodníku" je zřejmá.....

Večer když člověk pojede do centram (Václavské náměstí), úplně všude stojí černoši který nabízí prostitutky, drogy apod. Stát a policie to zkrátka přehlíží, protože se jim to hodím.

vím to a jsme o tom přesvědčen jde o občany bývalé SSSR

Vim z praxe

vlastní informace

vlastní úsudek

Z logiky veci

Z toho důvodu, aby cizinci ostatních, třetích zemí se vyhnuli co nejvíce finančním poplatkům, které by museli oplácet za pobyt v ČR.

zkušenost

Zrejme maji nejslozitejsi vyrizovani pracovniho povoleni, . . .

10. Zaznamenali jste v období 1989-1995 změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12076,92 %76,92 %  
ano3623,08 %23,08 %  

Graf

11. Byl Váš postoj k cizincům v letech 1989-1995 kladný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6340,38 %40,38 %  
nevím4428,21 %28,21 %  
souhlasím3321,15 %21,15 %  
spíše nesouhlasím138,33 %8,33 %  
nesouhlasím31,92 %1,92 %  

Graf

12. Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1989-1995?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13083,33 %83,33 %  
ano2616,67 %16,67 %  

Graf

13. Zaznamenali jste v období 1996-2007 změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8453,85 %53,85 %  
ano7246,15 %46,15 %  

Graf

14. Byl Váš postoj k cizincům v letech 1996-2007 kladný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7246,15 %46,15 %  
souhlasím3421,79 %21,79 %  
spíše nesouhlasím2516,03 %16,03 %  
nevím2012,82 %12,82 %  
nesouhlasím53,21 %3,21 %  

Graf

15. Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1996-2007?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11473,08 %73,08 %  
ano4226,92 %26,92 %  

Graf

16. Zaznamenali jste od roku 2008 do současnosti, tedy v období hospodářské krize, změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11875,64 %75,64 %  
ano3824,36 %24,36 %  

Graf

17. Je Váš postoj k cizincům od roku 2008 do současnosti kladný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7346,79 %46,79 %  
souhlasím3220,51 %20,51 %  
spíše nesouhlasím2717,31 %17,31 %  
nevím1610,26 %10,26 %  
nesouhlasím85,13 %5,13 %  

Graf

18. Změnil se Váš názor na cizince od roku 2008?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12680,77 %80,77 %  
ano3019,23 %19,23 %  

Graf

19. Měla by podle Vašeho názoru ovlivňovat Evropská unie legislativu ČR dotýkající se pracovní migrace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4629,49 %29,49 %  
spíše nesouhlasím3723,72 %23,72 %  
souhlasím3119,87 %19,87 %  
nesouhlasím2918,59 %18,59 %  
nevím138,33 %8,33 %  

Graf

20. S výrokem, že jsou současné zákony o migraci dány pravidly Evropské unie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5535,26 %35,26 %  
nevím5233,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím2717,31 %17,31 %  
souhlasím159,62 %9,62 %  
nesouhlasím74,49 %4,49 %  

Graf

21. Existují legislativní rozdíly pro zaměstnávání pracovníků ze zemí EU/EHS a ostatních států?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6944,23 %44,23 %  
spíše souhlasím4025,64 %25,64 %  
nevím3321,15 %21,15 %  
spíše nesouhlasím106,41 %6,41 %  
nesouhlasím42,56 %2,56 %  

Graf

22. Máte v obecné rovině pozitivnější názor na pracovníky ze západních zemí (EU, USA, Kanada) než ze zemí východních (bývalý východní blok, Asie)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5736,54 %36,54 %  
souhlasím4528,85 %28,85 %  
spíše nesouhlasím2616,67 %16,67 %  
nesouhlasím1710,9 %10,9 %  
nevím117,05 %7,05 %  

Graf

23. Pracují podle Vašeho názoru v ČR především cizinci s nízkou kvalifikací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6239,74 %39,74 %  
souhlasím3019,23 %19,23 %  
spíše nesouhlasím3019,23 %19,23 %  
nevím2516,03 %16,03 %  
nesouhlasím95,77 %5,77 %  

Graf

24. Jak vnímáte pracovní agentury, které se specializují na zaměstnávání cizinců?

Ohodnoťte jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
38453,85 %53,85 %  
43522,44 %22,44 %  
52314,74 %14,74 %  
2106,41 %6,41 %  
142,56 %2,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.42
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.57
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:3
Modus:3

Graf

25. Pracovníci ze které země se podle Vás nechávají nejčastěji legálně zaměstnat prostřednictvím pracovní agentury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slováci7850 %50 %  
Ukrajinci5837,18 %37,18 %  
Rusové95,77 %5,77 %  
Vietnamci42,56 %2,56 %  
nic10,64 %0,64 %  
v tomhle se neorientuju10,64 %0,64 %  
Nevím10,64 %0,64 %  
Střední Asie (UZB, KGZ, KAZ atd...)10,64 %0,64 %  
nezalezi na narodnosti, spis na kvalifikaci a zkus10,64 %0,64 %  
netusim10,64 %0,64 %  
Většina pracuje načerno skrze sve bosse 10,64 %0,64 %  

Graf

26. S výrokem, že jsou v ČR dodržována lidská práva zahraničních pracovníků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5736,54 %36,54 %  
spíše nesouhlasím4730,13 %30,13 %  
nevím3220,51 %20,51 %  
souhlasím138,33 %8,33 %  
nesouhlasím74,49 %4,49 %  

Graf

27. Stávají se nelegálně pracující cizinci snadnou obětí trestních činů, jako je obchod s bílým masem, otroctví, vydírání, etc.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6541,67 %41,67 %  
souhlasím5132,69 %32,69 %  
nevím2214,1 %14,1 %  
spíše nesouhlasím148,97 %8,97 %  
nesouhlasím42,56 %2,56 %  

Graf

28. Který z výroků se nejvíce blíží Vašemu názoru na práva cizinců v hostitelské zemi za předpokladu, že v horizontu jednoho roku neporuší žádný zákon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cizinec by měl mít možnost dlouhodobě legálně pobývat v ČR, ale získání občanství by mělo být podmíněno dalšími pravidly11976,28 %76,28 %  
Souhlasím pouze s dočasnou migrací. Cizinec by měl do ČR přijet pouze krátkodobě. Po získání výdělku by se měl vrátit do své domovské země. 1610,26 %10,26 %  
Cizinec by měl mít možnost bez obtíží získat i české občanství (dvojité, společně se svým současným) a požívat veškerých práv, včetně práva nebýt vyhoštěn ze země127,69 %7,69 %  
ČR nepotřebuje vůbec žádné cizince, ani krátkodobě pobývající. Všechna pracovní místa dokáží obsadit čeští pracovníci63,85 %3,85 %  
Nevím31,92 %1,92 %  

Graf

29. S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků odráží realitu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6541,67 %41,67 %  
nevím3421,79 %21,79 %  
spíše souhlasím3421,79 %21,79 %  
nesouhlasím159,62 %9,62 %  
souhlasím85,13 %5,13 %  

Graf

30. Jaký obraz podávají média o zahraničních pracovnících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní10466,67 %66,67 %  
Neutrální2717,31 %17,31 %  
Negativní138,33 %8,33 %  
Spíše kladný117,05 %7,05 %  
Kladný10,64 %0,64 %  

Graf

31. S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků mě ovlivňuje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6340,38 %40,38 %  
spíše souhlasím3925 %25 %  
nesouhlasím2516,03 %16,03 %  
nevím1912,18 %12,18 %  
souhlasím106,41 %6,41 %  

Graf

32. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9762,18 %62,18 %  
Muž5937,82 %37,82 %  

Graf

33. Váš věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let6843,59 %43,59 %  
31-40 let3421,79 %21,79 %  
41-50 let2214,1 %14,1 %  
51-60 let2012,82 %12,82 %  
nad 61 let63,85 %3,85 %  
Do 20 let63,85 %3,85 %  

Graf

34. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Prosím označte danou možnost, i pokud tento stupeň teprve studujete (např. první ročník magisterského studia)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterské5736,54 %36,54 %  
Střední škola s maturitou3925 %25 %  
Bakalářské3421,79 %21,79 %  
Vyšší než uvedené možnosti117,05 %7,05 %  
Střední odborné bez maturity85,13 %5,13 %  
Vyšší odborné63,85 %3,85 %  
Základní10,64 %0,64 %  

Graf

35. Prosím uveďte studijní obor u nejvyššího dosaženého vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomie129,84 %7,69 %  
Humanitní studia54,1 %3,21 %  
strojírenství43,28 %2,56 %  
Studium humanitní vzdělanosti43,28 %2,56 %  
strojní21,64 %1,28 %  
Ekonomika a management21,64 %1,28 %  
speciální pedagogika21,64 %1,28 %  
gymnázium21,64 %1,28 %  
sociální práce21,64 %1,28 %  
Hudební vědy, titul Mgr.10,82 %0,64 %  
ostatní odpovědi keramický průmysl
strojní průmyslová škola
Management firemních financí
konstrukce aq dopravní stavby (VŠ STAVEBNÍ)
všeobecná ekonomie
národohospodářské plánování
Ekomonie
kybernetika
stavební
Veřejná správa a regionální rozvoj
filozofie
FHS UK - Občanský sektor
ekonomické
všeobecný
sociálně právní
SPŠ stavební
enomika
Elektrotechnika
management dopravy a spoju
maturita
všeobecná ekonomika
IN
ekonomický
pozemní stavby
Fakulta národohospodářská VŠE
anglistika-amerikanistika
lékařství
Humanitni obor
Informatika
Veřejná a sociální politoka
Výpočetní technika
ekonomická statistika
střední škola zemědělská - rostinná výroba
Andragogika a personální řízení
sociální a masová komunikace
auditor, ekonomie
fyzika
ekonomická škola
Gasstronomie
Humanitní vzdělanost
strojní obor
potravinářská chemie
Studium humanitní vzdělanosti, informatika
akademicke- vytvarny obor
marketing
právní administrativa
pozemní satvitelství
Financni manazer
Informační Technologie
Všeobecné Gymnázium
Právo
Všeobecná sestra
Regionální rozvoj
magisterske ekonomicke a filologicke vzdelani
produkce divadlani
MBA
Obchod/Podnikání
Ekonomika
PE
podnikova ekonomika a management
zdravotnictvi
Mechatronika
obchodní akademie
Ekonom
IT
hotelnictví
Kommerchni pravo
Behavioral Economics
bankovnictví
FHS UK
SOU prodavačka
Finanční řízení podniku
geoinformatika
Mezinárodní obchod
Ekonomické informace a kontrola
PRODAVAČKA
pedagogický obor, FF. UP
Ekonomika průmyslu
VŠE
Strojní inženýrství
sociální pedaogigka
Letecký mechanik
FHS-SHM
Hospodářská a kulturní studia
zemědělství
chemie potravin a biotechnologie
8670,49 %55,13 % 

Graf

36. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec9158,33 %58,33 %  
Student2817,95 %17,95 %  
OSVČ, podnikatel2214,1 %14,1 %  
Důchodce31,92 %1,92 %  
mateřská dovolená31,92 %1,92 %  
zaměstnanec a současně OSVČ10,64 %0,64 %  
pracující student10,64 %0,64 %  
Student a OSVČ10,64 %0,64 %  
student, zaměstnanec10,64 %0,64 %  
zaměstnanec i student10,64 %0,64 %  
Nezaměstnaný10,64 %0,64 %  
Podnikatel10,64 %0,64 %  
nic10,64 %0,64 %  
student a zaměstnanec10,64 %0,64 %  

Graf

37. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občan ČR13183,97 %83,97 %  
Občan země v EU/EHS138,33 %8,33 %  
Občan jiné, třetí země127,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podporuje podle Vašeho názoru legislativa ČR volný pracovní trh?

2. Myslíte si, že legislativa ČR účinně brání nelegální migraci?

3. Dochází-li k obcházení migračních zákonů při zaměstnávání zahraničních pracovníků, vyberte formu, podle které se tak především děje

4. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce pracují na živnostenský list?

5. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají institutu lidských práv a práva na sjednocení rodiny?

6. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají studia na českých školách, aby se zde pak mohli dlouhodobě usadit a pracovat tady?

7. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce nelegálně překračují hranice ČR?

8. Myslíte si, že v ČR dochází k nelegálnímu zaměstnávání zejména u

10. Zaznamenali jste v období 1989-1995 změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

11. Byl Váš postoj k cizincům v letech 1989-1995 kladný?

12. Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1989-1995?

13. Zaznamenali jste v období 1996-2007 změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

14. Byl Váš postoj k cizincům v letech 1996-2007 kladný?

15. Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1996-2007?

16. Zaznamenali jste od roku 2008 do současnosti, tedy v období hospodářské krize, změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

17. Je Váš postoj k cizincům od roku 2008 do současnosti kladný?

18. Změnil se Váš názor na cizince od roku 2008?

19. Měla by podle Vašeho názoru ovlivňovat Evropská unie legislativu ČR dotýkající se pracovní migrace?

20. S výrokem, že jsou současné zákony o migraci dány pravidly Evropské unie

21. Existují legislativní rozdíly pro zaměstnávání pracovníků ze zemí EU/EHS a ostatních států?

22. Máte v obecné rovině pozitivnější názor na pracovníky ze západních zemí (EU, USA, Kanada) než ze zemí východních (bývalý východní blok, Asie)?

23. Pracují podle Vašeho názoru v ČR především cizinci s nízkou kvalifikací?

24. Jak vnímáte pracovní agentury, které se specializují na zaměstnávání cizinců?

25. Pracovníci ze které země se podle Vás nechávají nejčastěji legálně zaměstnat prostřednictvím pracovní agentury?

26. S výrokem, že jsou v ČR dodržována lidská práva zahraničních pracovníků

27. Stávají se nelegálně pracující cizinci snadnou obětí trestních činů, jako je obchod s bílým masem, otroctví, vydírání, etc.?

28. Který z výroků se nejvíce blíží Vašemu názoru na práva cizinců v hostitelské zemi za předpokladu, že v horizontu jednoho roku neporuší žádný zákon?

29. S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků odráží realitu

30. Jaký obraz podávají média o zahraničních pracovnících?

31. S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků mě ovlivňuje

32. Jste

33. Váš věk je

34. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Prosím označte danou možnost, i pokud tento stupeň teprve studujete (např. první ročník magisterského studia)

35. Prosím uveďte studijní obor u nejvyššího dosaženého vzdělání

36. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podporuje podle Vašeho názoru legislativa ČR volný pracovní trh?

2. Myslíte si, že legislativa ČR účinně brání nelegální migraci?

3. Dochází-li k obcházení migračních zákonů při zaměstnávání zahraničních pracovníků, vyberte formu, podle které se tak především děje

4. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce pracují na živnostenský list?

5. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají institutu lidských práv a práva na sjednocení rodiny?

6. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají studia na českých školách, aby se zde pak mohli dlouhodobě usadit a pracovat tady?

7. Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce nelegálně překračují hranice ČR?

8. Myslíte si, že v ČR dochází k nelegálnímu zaměstnávání zejména u

10. Zaznamenali jste v období 1989-1995 změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

11. Byl Váš postoj k cizincům v letech 1989-1995 kladný?

12. Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1989-1995?

13. Zaznamenali jste v období 1996-2007 změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

14. Byl Váš postoj k cizincům v letech 1996-2007 kladný?

15. Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1996-2007?

16. Zaznamenali jste od roku 2008 do současnosti, tedy v období hospodářské krize, změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace?

17. Je Váš postoj k cizincům od roku 2008 do současnosti kladný?

18. Změnil se Váš názor na cizince od roku 2008?

19. Měla by podle Vašeho názoru ovlivňovat Evropská unie legislativu ČR dotýkající se pracovní migrace?

20. S výrokem, že jsou současné zákony o migraci dány pravidly Evropské unie

21. Existují legislativní rozdíly pro zaměstnávání pracovníků ze zemí EU/EHS a ostatních států?

22. Máte v obecné rovině pozitivnější názor na pracovníky ze západních zemí (EU, USA, Kanada) než ze zemí východních (bývalý východní blok, Asie)?

23. Pracují podle Vašeho názoru v ČR především cizinci s nízkou kvalifikací?

24. Jak vnímáte pracovní agentury, které se specializují na zaměstnávání cizinců?

25. Pracovníci ze které země se podle Vás nechávají nejčastěji legálně zaměstnat prostřednictvím pracovní agentury?

26. S výrokem, že jsou v ČR dodržována lidská práva zahraničních pracovníků

27. Stávají se nelegálně pracující cizinci snadnou obětí trestních činů, jako je obchod s bílým masem, otroctví, vydírání, etc.?

28. Který z výroků se nejvíce blíží Vašemu názoru na práva cizinců v hostitelské zemi za předpokladu, že v horizontu jednoho roku neporuší žádný zákon?

29. S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků odráží realitu

30. Jaký obraz podávají média o zahraničních pracovnících?

31. S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků mě ovlivňuje

32. Jste

33. Váš věk je

34. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Prosím označte danou možnost, i pokud tento stupeň teprve studujete (např. první ročník magisterského studia)

35. Prosím uveďte studijní obor u nejvyššího dosaženého vzdělání

36. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Weiszová, A.Legislativa migrační politiky a lidská práva (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://legislativa-migracni-politik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.