Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lidé ovlivněni krajně pravicovým myšlením

Lidé ovlivněni krajně pravicovým myšlením

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Moučková
Šetření:31. 12. 2010 - 01. 01. 2011
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):38 / 32.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Nachází se přímo ve vaší obci lokalita se zvýšenou populací etnických menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8882,24 %82,24 %  
ne1917,76 %17,76 %  

Graf

2. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se taková lokalita nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 km5360,23 %49,53 %  
od 5 do 10 km3539,77 %32,71 %  
10 km a více11,14 %0,93 %  

Graf

3. Je podle vás rozdíl ve vnímání těchto menšin bydlíte-li od problémových lokalit do 5km, či dále?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8394,32 %77,57 %  
ne55,68 %4,67 %  

Graf

4. Jak se podle vás tento rozdíl projevuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oproti jiným lokalitám zvýšený pocit nebezpečí4453,01 %41,12 %  
zvýšenou kriminalitou4149,4 %38,32 %  
neprojevuje11,2 %0,93 %  

Graf

5. Zúčastnili jste se někdy organizovaného setkání některé z krajně pravicových skupin (národní odpor)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9084,11 %84,11 %  
ano1715,89 %15,89 %  

Graf

6. Pokud ano,kolikrát?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2635,29 %5,61 %  
1423,53 %3,74 %  
4317,65 %2,8 %  
3211,76 %1,87 %  
5 15,88 %0,93 %  
1015,88 %0,93 %  

Graf

7. Vaše účast na tomto setkání byla ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z přesvědčení741,18 %6,54 %  
ze zvědavosti741,18 %6,54 %  
náhodou317,65 %2,8 %  

Graf

8. Jak jste se o tomto setkání dozvěděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel,příbuzných952,94 %8,41 %  
internet635,29 %5,61 %  
denní tisk211,76 %1,87 %  

Graf

9. Splnilo toto setkání vaše očekávání? (Co jste od setkání očekával?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl jsem spokojen, splnilo mé očekávání 952,94 %8,41 %  
od setkání jsem očekával více 529,41 %4,67 %  
byl jsem vyloženě pobouřen317,65 %2,8 %  

Graf

10. Jak se stavíte k tématice probírané na setkání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto problematiku považuji za aktuální a myslím si, že je potřeba ji řešit1058,82 %9,35 %  
tuto problematiku považuji za aktuální, ale myslím si že je potřeba řešit důležitější věci635,29 %5,61 %  
problematika probíraná na setkání pro mě nepředstavuje žádný problém15,88 %0,93 %  

Graf

11. Považujete některé z těchto hodnot za správné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvrdý přístup v oblasti vnitřní bezpečnosti847,06 %7,48 %  
odstup od parlamentní zastupitelské demokracie529,41 %4,67 %  
izolace od zahraniční politiky (menší závislost na EU)423,53 %3,74 %  

Graf

12. Jste pro zachovaní tradičních hodnot, nebo jsou Vám bližší nové postmoderní hodnoty (individualismus), (amaerikanismus)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neuznávám ani jednu z možností4542,06 %42,06 %  
uznávám jak nové,tak tradiční hodnoty.3532,71 %32,71 %  
uznávám pouze tradiční hodnoty1413,08 %13,08 %  
nejsou mi bližší nové postmoderní hodnoty,spíše se přikláním k tradičním hodnotám109,35 %9,35 %  
jsou mi bližší nové postmoderní hodnoty43,74 %3,74 %  

Graf

13. Už jste se někdy doslechl o DSSS ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,už jsem někdy slyšel o DSSS9185,05 %85,05 %  
ano,jsem přímo členem76,54 %6,54 %  
nevím,co si pod tím představit65,61 %5,61 %  
ne,nikdy jsem o DSSS neslyšel32,8 %2,8 %  

Graf

14. Jak jste se doslechl o DSSS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od médií4441,12 %41,12 %  
od kamarádů3835,51 %35,51 %  
internet1514,02 %14,02 %  
jiné98,41 %8,41 %  
od rodiny43,74 %3,74 %  

Graf

15. Jaký máte názor na nárůst multikulturalismu, může mít v budoucnu za následek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rasová nesnášenlivost5046,73 %46,73 %  
nesouhlasím s žádnou variantou2523,36 %23,36 %  
válečný konflikt2018,69 %18,69 %  
islamizace některých států1917,76 %17,76 %  

Graf

16. Zapojil byste do řešení těchto problému i stát? Jak ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší kontroly přistěhovalců3936,45 %36,45 %  
omezení jejich počtu3734,58 %34,58 %  
přerušení udělování dlouhodobých víz (pobytů)3028,04 %28,04 %  
nesouhlasím se zásahem32,8 %2,8 %  

Graf

17. Cítíte, že je Váš vztah k etnickým menšinám ovlivněn známými skutečnostmi druhé světové války?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6056,07 %56,07 %  
ne4743,93 %43,93 %  

Graf

18. Je možné, že se ve vztahu k etnickým menšinám cítíte být ovlivněn režimy minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do jisté míry ano 4441,12 %41,12 %  
ovlivnují mě jiné skutečnosti 3431,78 %31,78 %  
tímto způsobem jsem o tom nikdy nepřemýšlel 2927,1 %27,1 %  

Graf

19. Jakým způsobem se cítíte být ovlivněn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5248,6 %48,6 %  
jako důsledek přístupu minulých režimů k etnickým menšinám,více vnímám odlišnosti mezi jednotlivými etnickými skupinami4743,93 %43,93 %  
je mi líto etnických skupin,snažím se je podpořit 87,48 %7,48 %  

Graf

20. Domníváte se, že některé druhy etnických menšin, samy ovlivňují svoje vnímání společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,nesnaží se přizpůsobit společnosti 5046,73 %46,73 %  
jedná se o vzájemný konflikt mezi etnickými menšinami a spol.(etnické menšiny se nesnaží přizpůsobit a současně se spol. nesnaží etnické menšiny přijmout3936,45 %36,45 %  
ano, upozornují na sebe svým chováním(pracovitost Vietnamců)1614,95 %14,95 %  
ne,společnost se dostatečně nesnaží integrovat etnické menšiny mezi sebe54,67 %4,67 %  

Graf

21. Kterou etnickou menšinu považujete ve svém okolí za nejproblémovější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové8680,37 %80,37 %  
Vietmanci1211,21 %11,21 %  
Ukrajinci (Rusové)87,48 %7,48 %  
jiní21,87 %1,87 %  

Graf

22. K jakému způsobu řešení problému etnických menšin byste se přikláněl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší podpora ze strany státu (snížení soc.dávek,opakované opravy zničeného majetku-Chánov)6560,75 %60,75 %  
častější a důkladnější kontroly osob cizích národností(prac.povolení,víza)3532,71 %32,71 %  
vytvoření dostatku prac.míst54,67 %4,67 %  
d) podpora státu mi přijde nedostatečná( více rekvalifikační kurzů)32,8 %2,8 %  
podpora státu mi přijde nedostatečná( více rekvalifikační kurzů)10,93 %0,93 %  

Graf

23. Souhlasíte se způsobem řešení etnických menšin zavedeným v ostatních zemích? Řešení jaké země je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Francie5248,6 %48,6 %  
Kanada3532,71 %32,71 %  
Slovensko109,35 %9,35 %  
nesouhlasím76,54 %6,54 %  
jiná země43,74 %3,74 %  

Graf

24. Domníváte se, že stane-li se v dnešní době nějaký „kriminální čin“ např. drobná krádež, jsou etnické menšiny hned nasnadě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si,že ano 5248,6 %48,6 %  
záleží na okolnostech5046,73 %46,73 %  
myslím si ,že ne 54,67 %4,67 %  

Graf

25. Myslíte si, že za tuto skutečnost si etnické menšiny mohou samy a nebo jsou to pozůstatky jejich vnímání z minulých režimů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na minulosti nezáleží,důležitá je současnost5854,21 %54,21 %  
díky minulosti vnímám etnické skupiny odlišně,ale tato odlišnost nesouvisí se současnou situací3229,91 %29,91 %  
díky minulosti nevnímám etnické skupiny odlišně a hodnotím je podle momentálních skutečností1816,82 %16,82 %  

Graf

26. Co si myslíte o členství Čr v EU, Nato ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem rád, že jsme členy5450,47 %50,47 %  
je mi to jedno3936,45 %36,45 %  
jsem pro vystoupení z členství1514,02 %14,02 %  

Graf

27. Jaký máte názor na imigrantů do Čr ze západu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi zvyšující se počet imigrantů ze západu5147,66 %47,66 %  
reguloval bych jejich počty v Čr3633,64 %33,64 %  
vadí mi jejich přítomnost2119,63 %19,63 %  

Graf

28. Jak podle vás přistupují dnešní lidé k vlastenectví, tradicím ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé by měli být více vychováváni k vlastenectví a tradicím4037,38 %37,38 %  
vlastenectví se vyznačuje dostatečně3734,58 %34,58 %  
v tomto ohledu by lidé neměli být vychováváni3028,04 %28,04 %  

Graf

29. Jaký mají vliv přistěhovalci ze západu na Čr ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vytváří nové pracovní příležitosti3229,91 %29,91 %  
berou lidem práci2624,3 %24,3 %  
zvyšuje se kriminalita2624,3 %24,3 %  
mají na svědomí obdobné množství kriminální činnosti jako Češi1816,82 %16,82 %  
jiné87,48 %7,48 %  

Graf

30. Jak reagujete na zvyšující se příliv imigrantů z východu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadí mi jejich přítomnost5854,21 %54,21 %  
reguloval bych jejich počty4239,25 %39,25 %  
nevadí mi jejich zvyšující se počet87,48 %7,48 %  

Graf

31. Jaké mají podle vás postavení romové v Čr ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou zvýhodňováni7771,96 %71,96 %  
mají stejné příležitosti jako my2523,36 %23,36 %  
jsou znevýhodňováni65,61 %5,61 %  

Graf

32. Jak často čtete dělnické listy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nečtu9588,79 %88,79 %  
3-5 krát do roka65,61 %5,61 %  
jiné32,8 %2,8 %  
každý měsíc32,8 %2,8 %  

Graf

33. Co si myslíte o vytvoření tzv. Ochranných sborů bývalou dělnickou stranou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadily mi4441,12 %41,12 %  
ihned bych je zrušil4239,25 %39,25 %  
mělo by jich být více2220,56 %20,56 %  

Graf

34. Jak byste reagoval na silný prezidentský režim ve státě ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl bych pro zrušení jeho pravomocí3936,45 %36,45 %  
je mi jedno, kdo vládne přizpůsobím se3633,64 %33,64 %  
byl bych spokojen dnešní vláda je neschopná3229,91 %29,91 %  

Graf

35. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5551,4 %51,4 %  
žena5248,6 %48,6 %  

Graf

36. Vaše věková kategorie je...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let5248,6 %48,6 %  
25 - 34 let3330,84 %30,84 %  
35 - 44 let2119,63 %19,63 %  
45 - 54 let10,93 %0,93 %  

Graf

37. Kolik obyvatel má Vaše obec/město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000 až 99999 obyvatel3633,64 %33,64 %  
10000 až 49999 obyvatel3330,84 %30,84 %  
5000 až 9999 obyvatel 1514,02 %14,02 %  
více1110,28 %10,28 %  
1000 až 4999 obyvatel109,35 %9,35 %  
500 až 999 obyvatel10,93 %0,93 %  
do 499 obyvatel10,93 %0,93 %  

Graf

38. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4743,93 %43,93 %  
zaměstnaný 4642,99 %42,99 %  
nezaměstnaný109,35 %9,35 %  
podnikatel54,67 %4,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zúčastnili jste se někdy organizovaného setkání některé z krajně pravicových skupin (národní odpor)?

 • odpověď ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tuto problematiku považuji za aktuální a myslím si, že je potřeba ji řešit na otázku 10. Jak se stavíte k tématice probírané na setkání?

17. Cítíte, že je Váš vztah k etnickým menšinám ovlivněn známými skutečnostmi druhé světové války?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tuto problematiku považuji za aktuální a myslím si, že je potřeba ji řešit na otázku 10. Jak se stavíte k tématice probírané na setkání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Zúčastnili jste se někdy organizovaného setkání některé z krajně pravicových skupin (národní odpor)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vadí mi jejich přítomnost na otázku 27. Jaký máte názor na imigrantů do Čr ze západu ?

36. Vaše věková kategorie je...?

 • odpověď 15 - 24 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 38. Jste?

38. Jste?

 • odpověď student:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 24 let na otázku 36. Vaše věková kategorie je...?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nachází se přímo ve vaší obci lokalita se zvýšenou populací etnických menšin?

2. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se taková lokalita nachází?

3. Je podle vás rozdíl ve vnímání těchto menšin bydlíte-li od problémových lokalit do 5km, či dále?

4. Jak se podle vás tento rozdíl projevuje?

5. Zúčastnili jste se někdy organizovaného setkání některé z krajně pravicových skupin (národní odpor)?

10. Jak se stavíte k tématice probírané na setkání?

12. Jste pro zachovaní tradičních hodnot, nebo jsou Vám bližší nové postmoderní hodnoty (individualismus), (amaerikanismus)

13. Už jste se někdy doslechl o DSSS ?

14. Jak jste se doslechl o DSSS?

15. Jaký máte názor na nárůst multikulturalismu, může mít v budoucnu za následek?

16. Zapojil byste do řešení těchto problému i stát? Jak ?

17. Cítíte, že je Váš vztah k etnickým menšinám ovlivněn známými skutečnostmi druhé světové války?

18. Je možné, že se ve vztahu k etnickým menšinám cítíte být ovlivněn režimy minulosti?

19. Jakým způsobem se cítíte být ovlivněn?

20. Domníváte se, že některé druhy etnických menšin, samy ovlivňují svoje vnímání společností?

21. Kterou etnickou menšinu považujete ve svém okolí za nejproblémovější?

22. K jakému způsobu řešení problému etnických menšin byste se přikláněl/a?

23. Souhlasíte se způsobem řešení etnických menšin zavedeným v ostatních zemích? Řešení jaké země je Vám nejbližší?

24. Domníváte se, že stane-li se v dnešní době nějaký „kriminální čin“ např. drobná krádež, jsou etnické menšiny hned nasnadě?

25. Myslíte si, že za tuto skutečnost si etnické menšiny mohou samy a nebo jsou to pozůstatky jejich vnímání z minulých režimů?

26. Co si myslíte o členství Čr v EU, Nato ?

27. Jaký máte názor na imigrantů do Čr ze západu ?

28. Jak podle vás přistupují dnešní lidé k vlastenectví, tradicím ?

29. Jaký mají vliv přistěhovalci ze západu na Čr ?

30. Jak reagujete na zvyšující se příliv imigrantů z východu ?

31. Jaké mají podle vás postavení romové v Čr ?

32. Jak často čtete dělnické listy ?

33. Co si myslíte o vytvoření tzv. Ochranných sborů bývalou dělnickou stranou ?

34. Jak byste reagoval na silný prezidentský režim ve státě ?

35. Jakého jste pohlaví?

36. Vaše věková kategorie je...?

37. Kolik obyvatel má Vaše obec/město?

38. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nachází se přímo ve vaší obci lokalita se zvýšenou populací etnických menšin?

2. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se taková lokalita nachází?

3. Je podle vás rozdíl ve vnímání těchto menšin bydlíte-li od problémových lokalit do 5km, či dále?

4. Jak se podle vás tento rozdíl projevuje?

5. Zúčastnili jste se někdy organizovaného setkání některé z krajně pravicových skupin (národní odpor)?

10. Jak se stavíte k tématice probírané na setkání?

12. Jste pro zachovaní tradičních hodnot, nebo jsou Vám bližší nové postmoderní hodnoty (individualismus), (amaerikanismus)

13. Už jste se někdy doslechl o DSSS ?

14. Jak jste se doslechl o DSSS?

15. Jaký máte názor na nárůst multikulturalismu, může mít v budoucnu za následek?

16. Zapojil byste do řešení těchto problému i stát? Jak ?

17. Cítíte, že je Váš vztah k etnickým menšinám ovlivněn známými skutečnostmi druhé světové války?

18. Je možné, že se ve vztahu k etnickým menšinám cítíte být ovlivněn režimy minulosti?

19. Jakým způsobem se cítíte být ovlivněn?

20. Domníváte se, že některé druhy etnických menšin, samy ovlivňují svoje vnímání společností?

21. Kterou etnickou menšinu považujete ve svém okolí za nejproblémovější?

22. K jakému způsobu řešení problému etnických menšin byste se přikláněl/a?

23. Souhlasíte se způsobem řešení etnických menšin zavedeným v ostatních zemích? Řešení jaké země je Vám nejbližší?

24. Domníváte se, že stane-li se v dnešní době nějaký „kriminální čin“ např. drobná krádež, jsou etnické menšiny hned nasnadě?

25. Myslíte si, že za tuto skutečnost si etnické menšiny mohou samy a nebo jsou to pozůstatky jejich vnímání z minulých režimů?

26. Co si myslíte o členství Čr v EU, Nato ?

27. Jaký máte názor na imigrantů do Čr ze západu ?

28. Jak podle vás přistupují dnešní lidé k vlastenectví, tradicím ?

29. Jaký mají vliv přistěhovalci ze západu na Čr ?

30. Jak reagujete na zvyšující se příliv imigrantů z východu ?

31. Jaké mají podle vás postavení romové v Čr ?

32. Jak často čtete dělnické listy ?

33. Co si myslíte o vytvoření tzv. Ochranných sborů bývalou dělnickou stranou ?

34. Jak byste reagoval na silný prezidentský režim ve státě ?

35. Jakého jste pohlaví?

36. Vaše věková kategorie je...?

37. Kolik obyvatel má Vaše obec/město?

38. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Moučková, D.Lidé ovlivněni krajně pravicovým myšlením (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://lide-ovlivneni-krajn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.