Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup listové zeleniny

Nákup listové zeleniny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Liliya Mekhanoshina
Šetření:26. 03. 2014 - 27. 03. 2014
Počet respondentů:368
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Prosím o vyplněni dotazníku , který je důležitý k zpracování mojí diplomové práce. Dotazník se týká nákupu listové zeleniny (konkrétně bazalky, petržele, kopru).

Předem Vám velice děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jak často kupujete listovou zeleninu (bazalku, petržel, kopr apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Několikrát za týdenotázka č. 2, Jednou za týdenotázka č. 2, Jednou za dva týdnyotázka č. 2, Jednou za měsícotázka č. 2, Listovou zeleninu vůbec nekupuji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za měsíc14539,4 %39,4 %  
Listovou zeleninu vůbec nekupuji9325,27 %25,27 %  
Jednou za týden6317,12 %17,12 %  
Jednou za dva týdny4813,04 %13,04 %  
Několikrát za týden195,16 %5,16 %  

Graf

2. Jaký druh listové zeleniny kupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné11941,75 %32,34 %  
Bazálka10235,79 %27,72 %  
Petržel4616,14 %12,5 %  
Kopr186,32 %4,89 %  

Graf

3. Více to kupujete balené nebo v květináčích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Balené15555,36 %42,12 %  
V květináčích12544,64 %33,97 %  

Graf

4. Více to kupujete na farmářských trzích nebo v supermarketech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V supermarketech23283,45 %63,04 %  
Na farmářských trzích4616,55 %12,5 %  

Graf

5. Co je pro Vás důležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita17362,45 %47,01 %  
Cena7025,27 %19,02 %  
Původ výrobku3412,27 %9,24 %  

Graf

6. Vždycky-li to máte k dispozici, kdy to potřebujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16760,73 %45,38 %  
ano10839,27 %29,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Více to kupujete na farmářských trzích nebo v supermarketech?

  • odpověď V supermarketech:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena na otázku 5. Co je pro Vás důležitější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často kupujete listovou zeleninu (bazalku, petržel, kopr apod.)?

2. Jaký druh listové zeleniny kupujete nejčastěji?

3. Více to kupujete balené nebo v květináčích?

4. Více to kupujete na farmářských trzích nebo v supermarketech?

5. Co je pro Vás důležitější?

6. Vždycky-li to máte k dispozici, kdy to potřebujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často kupujete listovou zeleninu (bazalku, petržel, kopr apod.)?

2. Jaký druh listové zeleniny kupujete nejčastěji?

3. Více to kupujete balené nebo v květináčích?

4. Více to kupujete na farmářských trzích nebo v supermarketech?

5. Co je pro Vás důležitější?

6. Vždycky-li to máte k dispozici, kdy to potřebujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mekhanoshina, L.Nákup listové zeleniny (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://listova-zelenina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.