Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Loreto- česká vezre

Loreto- česká vezre

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Trtílková
Šetření:15. 10. 2011 - 31. 10. 2011
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku pro zpracování seminární práce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 V nabízených možnostech je správná odpověď  pouze jedna.

Odpovědi respondentů

1. Na otázky odpovídá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3371,74 %71,74 %  
muž1328,26 %28,26 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-252860,87 %60,87 %  
26-451634,78 %34,78 %  
46 a více12,17 %2,17 %  
15 a méně12,17 %2,17 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání, příp. i studující

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ -Bc.2145,65 %45,65 %  
VŠ - Mgr./Ing.1430,43 %30,43 %  
Maturita1123,91 %23,91 %  

Graf

4. Aktuální ekonomická situace: Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec/ samostatně výdělečná osoba2350 %50 %  
student/studentka1532,61 %32,61 %  
žena/muž v domácnosti715,22 %15,22 %  
bez práce12,17 %2,17 %  

Graf

5. Ve kterém městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné město2963,04 %63,04 %  
Praha1226,09 %26,09 %  
Brno510,87 %10,87 %  

Graf

6. Už jste někdy slyšela o pražské Loretě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3780,43 %80,43 %  
ne919,57 %19,57 %  

Graf

7. Víte, ve kterém století byla založena pražská Loreta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2758,7 %58,7 %  
v 17.století1021,74 %21,74 %  
na přelomu 17. a 18. století919,57 %19,57 %  

Graf

8. Kdo byl zakladatelem/ zakladatelkou pražské Lorety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benigna Katharina von Lobkowicz2656,52 %56,52 %  
Rudolf II.1736,96 %36,96 %  
Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein36,52 %6,52 %  

Graf

9. Co je pražská Loreta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svatostánek2656,52 %56,52 %  
pokladnice919,57 %19,57 %  
museum817,39 %17,39 %  
hrad36,52 %6,52 %  

Graf

10. Na co nejčastěji čekají turisté při návštěvě Pražské Lorety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na zvonkohru3984,78 %84,78 %  
na pokladnici510,87 %10,87 %  
na restaurování24,35 %4,35 %  

Graf

11. V jakém stavebním stylu je zhotoveno průčelí pražské Lorety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
barokní2860,87 %60,87 %  
rokokový1226,09 %26,09 %  
gotický613,04 %13,04 %  

Graf

12. Kde se nenachází žádné Loreto?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Mexiku2554,35 %54,35 %  
na Slovensku1328,26 %28,26 %  
v Itálii48,7 %8,7 %  
v Rakousku48,7 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věková kategorie

  • odpověď 16-25:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/studentka na otázku 4. Aktuální ekonomická situace: Jste

7. Víte, ve kterém století byla založena pražská Loreta?

  • odpověď nevím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rokokový na otázku 11. V jakém stavebním stylu je zhotoveno průčelí pražské Lorety?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na otázky odpovídá

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání, příp. i studující

4. Aktuální ekonomická situace: Jste

5. Ve kterém městě žijete?

6. Už jste někdy slyšela o pražské Loretě?

7. Víte, ve kterém století byla založena pražská Loreta?

8. Kdo byl zakladatelem/ zakladatelkou pražské Lorety?

9. Co je pražská Loreta?

10. Na co nejčastěji čekají turisté při návštěvě Pražské Lorety?

11. V jakém stavebním stylu je zhotoveno průčelí pražské Lorety?

12. Kde se nenachází žádné Loreto?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na otázky odpovídá

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání, příp. i studující

4. Aktuální ekonomická situace: Jste

5. Ve kterém městě žijete?

6. Už jste někdy slyšela o pražské Loretě?

7. Víte, ve kterém století byla založena pražská Loreta?

8. Kdo byl zakladatelem/ zakladatelkou pražské Lorety?

9. Co je pražská Loreta?

10. Na co nejčastěji čekají turisté při návštěvě Pražské Lorety?

11. V jakém stavebním stylu je zhotoveno průčelí pražské Lorety?

12. Kde se nenachází žádné Loreto?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trtílková, Z.Loreto- česká vezre (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://loreto-ceska-vezre.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.