Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerská pozice

Manažerská pozice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Zlámal
Šetření:18. 03. 2013 - 28. 03. 2013
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):21 / 13.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia, a chtěl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který je URČEN PRO MANAŽERY či VEDOUCÍ PRACOVNÍKY na různých stupních managementu. Dotazník bude použit v mé bakalářské práci, která se zabývá osobností manažera.

 

Předem mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a také čas, který budete tomuto dotazníku věnovat.

Odpovědi respondentů

1. Zastáváte nějakou manažerskou pozici, případně pozici nějakého vedoucího pracovníka na jakémkoliv stupni managementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4866,67 %66,67 %  
Ne2433,33 %33,33 %  

Graf

2. Proč pracujete jako manažer?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bavi me drzet veci v chodu, byt u rozjizdeni a realizace projektu. Bavi me komunikace s lidmi a ziva prace, ktera jen obtizne zklouzava ke stereotypu. Prace s lidmi prinasi vzdy neco noveho, stejna tak jako prace s produkty jejich cinnosti.

baví mě to

Baví mě to, je to dobře placené

Baví mne práce s lidmi a práce na složitých projektech, kde lidé hraji klíčovou roli.

baví mně to

Bavi mne to.

byla mi dána důvěra

Dostal jsem nabídku a ve firmě je to jediný smysluplný způsob kariérního růstu

Dostala jsem tu příležitost, baví mne to a finanční ohodnocení také není špatné.

Historický vývoj po založení společnosti o 3 společnících před 17 roky až do dnešních dnů

Je to práce, která mě baví

Je to součást profesního vývoje. Úspěšným manažerem může být ten kdo do této pozice dospěje. Někdo rychleji a někdo pomaleji. Dle mého názoru se toto nedá " vystudovat ".

mám předpoklady pro tuto činnost a navíc mne tato práce naplňuje

mám ráda práci s lidmi, tato práce mě baví, je různorodá a vidím za sebou výsledky

Mám schopnost vést lidi k cíli

mám větší svobodu v práci, můžu pracovat s lidmi a vést je, můžu implementovat svoje nápady a strategie

náhoda, zábava, možnost ovlivňovat věci a nést za ně odpovědnost

Naplňuje mě to

něčím se musím živit

Postupný postup ve firmě

preferuji práci s lidmi

Protože dokážu komunikovat s lidmi a mám odborné znalosti v oboru, ve kterém podnikám.

Protože chci, zajímá mě profesní růst, plat, mám VŠ a myslím že mám potenciál na to pracovat v této pozici

Protože je to pro mě výzva a mám ráda náročnou práci.

Protože je to zajímavá práce.

Protože jsem na tuto pozici přihlásil z pocitem, že chci změnit věci k lepšímu a tato pozice mi k tomuto může dopomoci.

Protože jsem zkušený a zodpovědný pracovník

Protože mám tvůrčí myšlení a schopnost vést lidi.

Protože mě tato práce naplňuje a je nesmírně pestrá.

protože mě to baví

Protože mě to baví.

Protože tak mohu využít dlouholeté zkušenosti získané osobní zkušeností.

především hmotné zabezpečení

Příležitost k dalšímu rozvoji.

Ráda pracuji s lidmi.

shoda okolností

Splňuji kvalifikační a zkušenostní požadavky. práce mně naplňuje. Mohu pozitivně působit na své podřízené:)

široká oblastú různorodost úkolů, řešení různých typů problémů, organizace práce a času u mě samotného i v týmu, širší kompetence, vyší výdělek

Tato role mi spadla do klína, pracoval jsem jako řadový zaměstnanec, ale měl jsem úspěch.

umím to

Uspokojuje mě to

Vždy mne zajímala práce s lidmi, jsem týmový typ.

Zastávám funkci Manažera kvality, jsem členem vedení společnosti.

3. Co si představujete pod pojmem "Úspěšný manažer"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

činnost, kterou řídí nasměruje k obrazu svému a splní stanovená kriteria

Člověk který dobře řídí společnost nebo její úsek. Je spravedlivý, pozitivní a je příkladem a vzorem pro své podřízené spolupracovíky.

člověk, který dokáže obchod zrealizovat tak, že vítězem jsou obě strany

Člověk, který dokáže své podřízené vést ke správným výsledkům, dokáže je motivovat a zároveň si udržet autoritu. Úspěšný manažer je člověk, který své dílo dokončí a za jeho úkoly je vidět výsledek a úspěch.

Člověk, který je úspěšný v práci a zároveň má osobní život.

člověk, který reprezentuje svůj tým, dokáže prosadit zájmy svého týmu, dokáže řídit kapacity a kapacitně plánovat, mít pod kontrolou procesy, dokáže iniciovat změny a prosadit je v organizaci. Dokáže lidi motivovat a pomáhá jim v jejich rozvoji. Pracuje aktivně s nefinančními i finančními motivačními nástoji a má nastaven transparentní motivační systém. Sdílí informace a dává věci do kontextu a udržuje si nadhled. Analyzuje možné dopady zaváděných změn. Kontroluje a vyhodnocuje kvalitu práce a předchází chybám. Je podporou pro tým i své nadřízené.

člověk, který vede nějaký tým, a to úspěšně, plní plány a předsevzetí a ještě se z toho nehroutí

člověk, který zvládá své povinnosti, dokáže organizovat práci sobě i jiným a umí pracovat s lidmi

dobrá organizace práce, vytyčení cílu, kontrola práce, zřetelné pokyny, jasné vyjadřování a ověřování si zpětnou vazbou, porozumnění a tolerance, umět se rozhodnout a přizpůsobit

dobře fungující firma, přirozená autorita u zaměstnanců, postupný úspěšný růst, samostatně jednající spolupracovníci, respekt u konkurence

Dobře vést, motivovat a řídit podřízené.

Dokáže splnit cíle společnosti a přesvědčit kolektiv o správnosti jejich plnění.

Je to clovek, ktery dokaze vybudovat takove procesy a vztahy s lidmi, ktere pak funguji bezproblemove a na dlouhodobe bazi. V takovem pripade lze posunout produktivitu pri zachovani stejne urovne vystupni kvality velmi vysoko. Take je to clovek, ktery se neboji novych vyzev a praci bere jako nedilnou soucast zivota.

je užitečný

Jednoznačně manager, za kterym stojí vysledky. Druha dulezita věc, zda je to manager krátkodobý, dělají či šťastným pouze akcionáře a nebo manager delší tratě, ktery je úspěšný jak po strance dosazenych výsledku, tak i manažerská práce s lidmi

Jit prikladem

Kavlitní výsledky podřízené složky

když plní svěřené úkoly včas a lépe než je třeba.

Který je v nímám na jako spravedlivý a otevřený před svými podřízenými a zároveň je vždy schopný dotáhnout věci čas do úspěšného konce.

má dobré výsledky

Manažer, který dosáhne požadovaných cílů za dodržení požadovaných podmínek (času, kvality, nákladů, atd.).

mít za sebou výsledky a umět je kdykoliv zopakovat

musí umět zacházet s problémy, úkoly a penězi, dále musí umět výborně jednat a zacházet s lidmi a se sebou samým a také musí umět získávat moc k uskutečňování věcí

Někdo, kdo přináší firmě zisk (přímo i nepřímo)

Osoba, která dovede strhnout řízený kolektiv k výkonům. Osoba, která jasně definuje směr a jasně definuje úkoly. Tvůrčí osobnost, která začíná u sebe a tím dává vzor řízenému kolektivu.....a v neposlední řadě člověk, který se dokáže obklopit takovými pracovníky, kteří vytvoří funkční celek.

Osobu vedoucí svěřený tým ke stanoveným cílům.

Plní dobře přání nadřízených, má nízké náklady.

plní úkoly řádně, včas, v zadaném rozsahu, pracovní kolektiv kolem manažera funguje jako tým = umí vést lidi, motivovat je, je schopen řešit problémy koncepčně

Práce ho baví a ma vysledky

Předpoklad úspěšného manažera: Mít pravomoc, chtít, stačit a znát.

Představuji si člověka, který dokáže vést své podřízené, dále je rozvíjí, má jejich respekt. Umí přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, je vizonářem, jedná proaktivně.

Schopnost člověka iniciovat trvalý růst efektivity práce.

Solidní výsledky, a tým podrízených, který ví že jako manažer je umím chváli, kárat a také poradit, je-li to třeba

splní cíl který si stanovil společně se svým týmem

spokojení a motivovaní podřízení

spokojení podřízení, respekt podřízených, otevřenost podřízených

Spolehlivost a přístup k úkolům bez emocí

ten, který si umí správně vytyčit cíle a plnit je ku prospěchu věci = manažer, který přináší přidanou hodnotu

Úspěšně vede svůj tým se zdýrnámi výsledky

úspěšného manažera dělá úspěšná firma, zocelená krizí a kvalitní tým spolupracovníků, se stejnou vizí a jasným cílem

úspěšného manažera nejlépe prezentuje prosperující firma, ve které pracuje

Úspěšný manažer dosahuje pomocí svého týmu stanovených cílů, často je i přesahuje. Zároveň však dbá na náladu v týmu, je oporou pro podřízené a eliminuje rušivé elementy. Poskytuje podřízeným informace a motivuje je.

Úspěšný manažer je schopen rozpoznat potenciál svých podřízených, rozvíjet jejich talent a pozitivně je motivovat k poctivé a efektivní práci.

Úspěšný manažer má ve svém týmu všechny potřebné odborníky pro plnění cílů a strategie ve svém oboru činnosti a tím více času pro své osobní volno a třeba i další rozvoj

Vede tým lidí, které motivuje a kteří pro něj rádi pracují a přináší peníze firmě.

vedoucí pracovník působící dlohodobě ve vyšších řídích funkcích

Za úspěšným manažerem jsou vidět výsledky, na jeho oddělení je přátelská pracovní atmosféra bez stresu.

zvládá práci a podřízené

4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Uveďte prosím prvních pět nejdůležitějších vlastností, které by úspěšný manažer neměl každopádně postrádat.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zodpovědnost - zbalosti - flexibilita - důvěra - schopnost pracovat v týmu

1. cílevědomost 2. kreativita 3. průbojnost 4. empatie 5. schopnost motivovat

autorita, systémovost, rozhodnost, kreativita, cílevědomost

cílevědomí, schopnost úkolovat, starat se o podřízené, motivovat, zájem o druhé

cílevědomost, flexibilita, vzdělání, znalosti, zkušenosti

cílevědomost, pracovitost, inteligence, sebevědomí, flexibilita

Cílevědomost, průbojnost, rozhodnost, komunikativmost, pracovitost

Cílevědomost, schopnost motivace, rozhodnost, ochota nést odpovědnost, komunikativnost

cílevědomost,komunikativnost, rozhodnost,důveryhodnost,empatii

Česnost, odborné znalosti, cílevědomost, pracovitost, skromnost

čestnost, inteligence, sebekritičnost, důvěryhodnost, zkušenosti

Důvěryhodnost, komunikativnost, rozhodnost, flexibilita a inteligence

Empatie, rozhodnost,pracovitost,komunikativnost a odborné znalosti

inteligence, cílevědomost, schopnost empatie, komunikativnost, čestnost

inteligence, nadhled, pracovitost, zodpovědnost, zkušenosti

jazykové, odborné znalosti,komunikativnost, optimismus, rozhodnost

komunikace cizí jazyk trpělivost vlastní názor umění jednat

Komunikativnost Plánování Orientace na cíl Schopnost rychlé reakce Empatie

komunikativnost, cílevědomost, sebekritičnost, odbornost, dravost

komunikativnost, predstavivost, pracovitost, schopnost motivovat, schopnost udrzet si prehled v oboru cinnosti

komunikativnost, zkušenosti, empatie, rozhodnost, důvěryhodnost

loajalita, rozhodnost, schopnost naslouchat, komunikativnost, cílevědomost

Odborné znalosti , komunikativnost, optimismus, kreativita, přirozená inteligence

odborné znalosti, cílevědomost, zkušenosti, optimismus, flexibilita

odbornost, čestnost, píli, morální čistotu, autoritu,

odbornost, znalost trhu, pracovitost, schopnost vedení týmu, pracovitost

Odbornou znalost, komunikativnost, cílevědomost, rozhodnost, sebevědomí.

Ochota, Byt zamern na cil, Flexibilita, Zkusenost, Pracovitost

plánovitost, cílevědomost, odbornost, zkušenost, komunikativnost

Pracovitost, Inteligence, Zkušenosti, Rozhodnost, Sebevědomí

pracovitost, spolehlivost, čestnost, vstřicnost, komunikativnost

pravdomluvnost, schopnost naslouchat, přiznat chybu, odpouštět, férovost

Průbojnost, rozhodnost, inteligence, sebevědomí, pracovitost

rozhodnost inteligence komunikativnost důslednost analytické myšlení ( příčiny/dopady)

Rozhodnost, flexibilita, pracovitost, inteligence, kreativita

Rozhodnost, pracovitost, sebevědomí, odbornost, komunikativnost

Rozhodnost, strukturované myšelní, orientaci na cíl, empatii, umět dobře komunikovat s lidmi

Schopnost empatie, důvěryhodnost, komunikativnost, rozhodnost, čestnost

Schopnost motivovat, schopnost komunikovat, schopnost strategického myšlení, bojovnost, houzevnatost

Schopnost organizovat a řídit Pracovitost Optimismus Inteligence Skromnost

schopnost vést lidi, cílevědomost, pracovitost, rozhodnost, komunikační dovednosti

schopný organizátor, empatie, charisma, flexibilita, cílevědomostg

smysl pro týmovou práci, kreativitu, odpovědnost, cílevědomost, loajalitu

Spolehlivý, pracovitý, obětavý, čestný,rozhodný

systematičnost, kreativita, vůdčí osobnost, komunikativnost, schopnost učit se

zkušenost, komunikativnost, empatie, kooperace, cílevědomost

znalost oboru, man managment, organizace vlastní práce, schopnost odpočívat, obecný rozhled

zodpovědnost, iniciativa, předvídavost, cílevědomost, ochota naslouchat

7. Co by se podle Vašeho názoru měli učit muži od žen, a naopak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

muži od žen pečlivost, empatie naopak rozhodnost, flexibilita

- muži od žen slušnému jednání a pečlivosti - ženy od mužů racionálnímu myšlení

empatie u žen cílevědomost u mužů

Empatie, racionalitu

Empatie, vnímavost, veselost a optimismus. ženy od mužů rozhodnost, sebevědomost.

empatii muži od žen, průbojnost ženy od mužů

Jednani

kreativitu

méně arogance a více empatie by se mohli muži učiti od žen a naopak by to mohlo platit v případě používání zdravého selského rozumu, být nad věcí a krotit svoje emoce

Muži by se od žen měli učit pokoře a úctě k životu. Ženy by se měli od mužů učit úmění bezkonfliktní kolektivní spolupráce.

muži naslouchat, ženy rozhodnost

muži od žen - emapatii, ženy od mužů - systémovost

muži od žen - komunikace ženy od mužů - vytrvalost

muži od žen - komunikativnost, schopnost nalézat kompromis, spolupráci ženy od mužů - přímočarost, nadhled

Muži od žen - zvládat víc věcí najednou. Ženy od mužů - řešit konflikty rovnou a pak je pustit z hlavy. :-)

Muži od žen : schopnost empatie a schopnost naslouchat ženy od mužů: nic ( ač jsem muž, tak žena by měla být za všech okolností dámou....)

muži od žen cílevědomost ženy od mužů rozhodnost

Muži od žen empatii. Ženy od mužů kreativitu.

muži od žen schopnost dělat více věcí najednou,empatii ženy od mužů tvrdost

Muži od žen trpělivost a výdrž, obráceně neústupnost, spravedlnost

muži od žen: schopnost empatie, vnímání nálady v týmu ženy od mužů: náhled na situaci bez emocí

nedělám rozdíly mezi muži a ženami na manažerských postech

nelze paušalizovat, je to individuální

nevím

nevím

nevím, co by se měli učit muži od žen. v České Republice naštěstí funguje relativní rovnoprávnost. Nejde o gender, spíš o vzájemný mezilidský respekt.

obtížné odpovědět. každý má "buňky" na něco jiného. Vzákemně se můžeme mnohému naučit. Vše je jen o komunikaci a naslouchání.

Od žen muži: - tzv. time management - spolehlivost a organizační vlastnosti, uspořádání a přátelství na pracovišti Od mužů ženy: - tzv. styl "nic se neděje" a takový tech klidný přístup

pečlivost, rozhodnost

Schopnost zapusobit mimoverbalne

tahle otázka nemá s úspěšným manažerem nic společného

trpělivosti nadhledu

Trpělivosti a jiného pohledu

znalosti a schopnosti nezávisí na pohlaví

ženy od mužů přímost v komunikaci muži od žen empatii

ženy od můžů stručnost v komunikace Muži od žen empatii a zájem o druhé

8. Využil/a jste někdy nějakých manažerských technik v oblasti rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3062,5 %41,67 %  
Ne1837,5 %25 %  

Graf

9. Uveďte, prosím, které manažerské techniky jste dosud využil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.........

analýza rizik, multikriteriální analýza

autoritu

efektivní vyjednávání, delegování, koučink

Ggg

ke svému rozhodování používám převážně čísla, fakta a logické argumenty. Mám předem situaci dostatečně zanalyzovanou. Jde mi o efektivitu a zároveň o plynulost procesu a provozu

komunikativnost, rozhodnost

koučování, delegování, motivace, komunikace

motivace kolektivu, team buildingové akce ve volném čase.......a mnoho dalších

motivování pracovníků, hodnocení pracovníků

naslouchání, delegování

Nevím přesně co všechno mám jmenovat. Pozitivní motivace, pochvala, hodnocení, hodnotící pohovory, vytýkací pohovory.

plánování, řešení soukromých záležitostí v krátkém čase

Princip obehrané gramofonové desky, "sendvič", apd.

rozhodování a řešení problémů,vedení pracovních týmů

Rozhodování na základě faktů.

různě dle potřeby a okolností

sales management, leadership, coaching,...

schopnost vyjednávání, rozhodování, zadávání úkolů

SWOT analýzu, feedback

swot,slept,apod.

time managment, týmová práce, řešení problémů např. FISH BONE,

Týmová práce, Vyrovnaná výkonnost(Balanced Scorecard - BSC), TQM, delegování pravomocí, hodnocení pracovníků, atd.

určitě spoustu

všechny

Všechny dostupné.

výběrové řízení projektové řízení jednání o ceně

vyjednávání, pozorování, koučink

zpětná vazba, asertivní chování, úkolování, kontrola, pochvala, uznání

Zpětnou vazbu.

10. Z jakého důvodu jste ještě dosud nevyužil/a žádné manažerské techniky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné neznám1429,17 %19,44 %  
viz výše24,17 %2,78 %  
využívám24,17 %2,78 %  
Při rozhodování uplatňuji logiku, selský rozum a schopnost vidět věci i z druhé strany.12,08 %1,39 %  
nebylo potřeba12,08 %1,39 %  
využila12,08 %1,39 %  
sice techniky neznám, ale zřejmě je používám - používám intuici12,08 %1,39 %  
viz 9)12,08 %1,39 %  
otázky nedávají smysl???12,08 %1,39 %  
nelogická otázka12,08 %1,39 %  
Píšu, že využil -> chyba v logice dotazníku12,08 %1,39 %  
využil, viz výše, otázka je nelogická12,08 %1,39 %  
viz.výše12,08 %1,39 %  
Využil viz výše12,08 %1,39 %  
využívám rozhodování na základě faktů12,08 %1,39 %  
viz. otázka č. 912,08 %1,39 %  
viz 812,08 %1,39 %  
viz otázka 912,08 %1,39 %  
aplikuji dle potřeby12,08 %1,39 %  
využil, viz otázka 912,08 %1,39 %  
věřím své hlavě12,08 %1,39 %  
použila12,08 %1,39 %  
nevím co máte na mysli12,08 %1,39 %  
.............12,08 %1,39 %  
Odpověď je využila.12,08 %1,39 %  
využíval jsem12,08 %1,39 %  
Myslím, že jsem je využila, jenom možná neznám terminologii.12,08 %1,39 %  
využil12,08 %1,39 %  
Manažerské techniky nejsou vždy důležité, jsou dobrým pomocníkem, ale nejsou zákonem pro úspěch. Stačí tzv. "selský rozum".12,08 %1,39 %  
Rozhoduji dle nejlepšího vědomí a svědomí s ohledem na případné dopady12,08 %1,39 %  
manažerské techniky využívají bezradní12,08 %1,39 %  
Nerozumím otazce12,08 %1,39 %  
použil12,08 %1,39 %  

Graf

11. Vzděláváte se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4695,83 %63,89 %  
Ne24,17 %2,78 %  

Graf

12. Jakým způsobem se vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4086,96 %55,56 %  
Kurzy3269,57 %44,44 %  
Počítač2452,17 %33,33 %  
Knihovna1941,3 %26,39 %  
Časopisy1839,13 %25 %  
Noviny1123,91 %15,28 %  
Televize919,57 %12,5 %  
Rozhlas48,7 %5,56 %  
školení24,35 %2,78 %  
doplňkové odborné studium12,17 %1,39 %  
Konference a orientace na soucasnem trhu12,17 %1,39 %  
koníčky12,17 %1,39 %  
Největší školou je praxe a život sám. Dále studuji VŠ.12,17 %1,39 %  

Graf

13. S jakými konflikty se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- problematika s vnějším prostředím , zákazníci, státní správa

časová tíseň

chyby v komunikaci

Kompetence

komunikace v týmu

konflikt s nadřízeným o způsobu řešení problému

konflikt zájmu

konflikty meuzi lidmi

konflikty plynoucí z protichůdných cílů

Konflikty v týmu, vztahového charakteru

konflikty způsobené lidským egem

Lidska blbost, obhajoba nazoru za kazdou cenu

lidská nesnášenlivost

mezilidské vztahy

mezilidské vztahy

Mezilidske vztahy jsou samy osobe komplikovane.

mezilidské vztahy, nereálné cíle

mezilidské, v zaměstnání

Nedorozumění mezi ženami na pracovišti.

Nedostatek odborných znalostí u nadřízených a spolupracovníků, malý zájem o odborný růst u podřízených. U obou urovní flexibilita.

nedostatek zdrojů - boj o zdroje mezi projekty, rozpor mezi pohledem obchodníků a realizátorů

nejsem konfliktní člověk

nekompetentnost lidí

neochota k týmové práci

Neplnění pracovních úkolů. Osobní konflikty

nepochopení protistrany

Neporozumení zadané práci, nejasně stanovené priority.

nepřipravenost a lhostejnost, mlžení informací

nesetkávám se s konflikty

Nespokojenost zákazníků.

nevděčnost, urážky

osobní konflikty pracovníků na pracovišti

Osobní konflikty v práci

požadavky marketingu nebo obchodníků, kteří si myslí, že mají dobrý nápad, versus požadavky trhu a toho, co je skutečně potřeba

pracovně právní

Pracovně rávní - běžné názorové různice na zadané úkoly.

Pracovní, v domácnosti

problémy v kolektivu

protichůdnost zájmů

Rozdílné priority ve vedení společnosti

rozdílnost názorů

rozdílný názor na věc

s konflikty nikoliv, pouze příležitosti co by se dalo udělat lépe

Spíše spolupráce v týmu, ale i s provozem. Ale je to spojeno spíše se zaměstnanci samotnými.

teorie x praxe

V cinnosti projektoveho manazera je to nejcasteji dodrzovani terminu a s tim souvisejici nekdy nezadouci osobni vnosy nekterych pracovniku tvoricich jednotlive casti projektu

v práci ohledně zodpovědností a kompetencí

zájmů

14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2960,42 %40,28 %  
Ano1939,58 %26,39 %  

Graf

15. O jaký případ se jednalo, jak jste ho vyřešil/a a jaké následky to obnášelo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Denně jich řeším několik v oboru stavebnictví, vždy jde o to eliminovat finanční dopad na vzniklé situace...

Můj přímy nadřízený dlouhodobě hrubě porušoval podmínky stanovené pracovní smlouvou a jejími přílohami. Musel jsem na pochybení upozornit vedoucího útvaru a konkrétně pochybení pojmenovat. Vysloužil jsem si od některých kolegů pověst donašeče - velmi příjemná zkušenost

Na mé pozici a v podniku, který zastupuji se časté se setkávat s nestandardy. Je to spojeno s tím, že naše práce spočívá převážně v komunikaci s lidmi (zákazníky) a tam vznikají neobvyklé situiace neustále. Vždy to řešíme s chladnou hlavou a hlavně co nejlépe pro klienta.

Na zaměstnance přišla stížnost, že je neupravená, páchne a produkuje nevhodné zvuky. Zaměstnanec byl cizinec. Sešla jsem se s ním a upozornila ho na fakta týkající se sociokulturních zvyků v naší zemi. Rovněž jsem ho upozornila na skutečnost, že chce- li být součástí nějaké sociokulturní skupiny, musí si uvědomit sám, zdali je schopen přizpůsobit se podmínkám a mentalitě skupiny. Nechala jsem výběr na něm. Nenutila jsem ho k žádným závěrům, ani mu nevyhrožovala následky.

např. fúze dvou do té doby konkurenčních společností s naprosto odlišnými firemními kulturami - řešili jsme to ku prospěchu společnosti, fúze proběhla a firma funguje :)

nebudu specifikovat.

nefunkční pracovní tým - komunikace mezi členy týmu výměna členů týmu skluz v postupu prací

Některé předávání výpovědí bývají velice emotivní - zatím žádné.

Nelze odpovědět, jelikož neobvyklých situací bylo nepřeberně.........

Nemohu publikovat.

nemohu říct

nevím co konkrétně mám uvést, každý den řeším neobvyklé situace které vyžadují flexibilitu

O krádeže v pracovním procesu. Odhalení viníků a ukončení pracovního poměru.

řeším neobvyklé situace denně

situací bylo mnoho: nejtěžší pro mě byla reorganizace, kdy byly rozšířeny mé kompetence a tým se ze dne na den zdvojnásobil. Znamenalo to vytvořit dva subtýmy, jmenovat teamleadry, delegovat na ně mnoho kompetencí,integrovat lidi z jiných týmů. nastavit s původními kolegy, kteří nyní byli v roli podřízených pravidla spolupráce atd...jednalo se dlouhodobě o manažersky velmi náročný úkol. V této situaci se mi osvědčilo s lidmi trávit mnoho času a stále dokola vše komunikovat a vyjasňovat si vzhájemná očekávání a důsledně dodžovat a vymáhat všechny dohody.

šikana, ukončení vzájemné spolupráce

tajné

těřko popisovat

Vytvoreni idee, graafickeho navrhu a funkcniho modelu paralaxovych stranek pro velkeho klienta jako prezentacni nastroj. Bylo pcatecni nadseni. Release webu se nijak nelisil od funkcniho modelu. I kdyz bylo vse odsouhlaseno, podepsano a zaplaceno, po vydani webu a par kritickych reakci od navstevniku bylo velmi obtizne vysvetlit klientovi, proc jsou lide kriticti. Nasledne se web upravoval podle nazoru jednotlivych lidi z sirokeho plena navstevniku.

16. Uveďte prosím nějaké "motto" či "heslo", kterým se rádi řídíte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Každá svině má svého řezníka..." proto/aneb "Jak chci aby se druzí chovali ke mně, tak se já chovám k nim".

carpe diem

Carpe diem!

co nemáš rád sám, nedělej druhým

Co te nezabije to te posili.

co tě nezabije, to tě posílí

co tě nezabije, to tě posílí :)

co ti neuškodí to tě posílí

dvakrát měř a jednou řež

dvakrát měř,. ....

chovat se k lidem tak, jak já očekávám, že se budou chovat ke mě

Každý člověk je šťastný, pokud dělá práci, která jej baví.

kdo je připraven nebývá překvapen kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody vždy existují dvě cesty: jedna vede ven a druhá dovnitř jít příkladem

Kdyz nejde o zivot, tak jde o hovno

Když jdeš nahoru tak se chovej ke všem slušně, protože nevíš s kým se potkáš až pujdeš dolů.

Kolektiv je jako řetěz. A každý řetěz jak tak silný, jak silný je jeho neslabší článek

Konflikt na pracovišti řešit hned, ne až za týden.

Majetek a peníze nemají zdaleka takovou hodnotu jak se může zdát a nikdy to není garance spokojenosti a zdraví člověka.

Maximum činností delegovat na podřízené, minimum si od nich nechat vrátit.

Nastavuj svou tvář slunci a stíny budou za tebou.

nemám

Nikoho neobtěžovat a zároveň být dobrým příkladem.

optimismus

Pokud chcete dokazat věci, ktere jste doposud nedokázali, dělejte věci tak, jak jste je doposud nedělali.

Problémy je třeba řešit, ne je vytvářet.

problémy jsou od toho, aby se řešily

Problémy jsou od toho, aby se řešily :)

S úsměvem jde všechno lépe.

snaž se a bude ti pomoženo

Solidní výsledky, a tým podrízených, který ví že jako manažer je umím chváli, kárat a také poradit, je-li to třeba

spousta úkolů se vyřeší sama

viz. předchozí otázka

vše dá řešit

vše plyne "Panta Rhei"

vše pro zákazníka a zároveň vše pro firmu

využít svých zkušeností a řídit se selským rozumem

Vždy existuje řešení a v jednoduchosti je síla

Vždy může být hůře, ikdyž v současné době si to nedovedu představit.

Žádná práce, za žádné peníze nestojí za to, aby mi zasahovala a ničila soukromý život...

ŽIJ TEĎ A TADY

17. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3266,67 %44,44 %  
Žena1633,33 %22,22 %  

Graf

18. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3136,25 %4,17 %  
4836,25 %4,17 %  
4224,17 %2,78 %  
2724,17 %2,78 %  
5124,17 %2,78 %  
3824,17 %2,78 %  
4324,17 %2,78 %  
3324,17 %2,78 %  
5224,17 %2,78 %  
3024,17 %2,78 %  
ostatní odpovědi 29
36
24
přes 40
padesát čtyři
32
do důchodu daleko
45
čtyřicetsedm
50
41
46 let
26
třicet šest let
21
39
25
čtařicet čtyři
58
56
čtyřicet
34
28
46
třicetčtyři
2654,17 %36,11 % 

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání2756,25 %37,5 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou1429,17 %19,44 %  
Bakalářské vzdělání714,58 %9,72 %  

Graf

20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední manažer2858,33 %38,89 %  
Nejnižší manažer1020,83 %13,89 %  
Vrcholový manažer1020,83 %13,89 %  

Graf

21. Jak se nazývá Vaše vedoucí (manažerská) pozice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manažer prodeje36,25 %4,17 %  
ředitel24,17 %2,78 %  
Manažer kvality24,17 %2,78 %  
Regionální ředitel24,17 %2,78 %  
HR manažer24,17 %2,78 %  
Support & Controlling Manager12,08 %1,39 %  
Team leader/Replenishment manager (ad interim)12,08 %1,39 %  
vedoucí 12,08 %1,39 %  
obchodu a přípravy12,08 %1,39 %  
ředitel společnosti12,08 %1,39 %  
ostatní odpovědi Projektový manažer
Vedoucí oddělení realizace OP LZZ
personalista
ekonomický náměstek
Vedoucí projektu
Generální ředitel a jednatel společnosti
KAM
stavbyvedoucí
Manažer provozní jednotky
Manažer kvality a lidských zdrojů
Manažer provozní jednotky a ve sportě předseda sportovního svazu
projektový manažer, vedoucí programátor
Akviziční reditel
Vedouci projektovy manazer webovych projektu a mobilnich aplikaci
oblastní ředitel
HR manager
Academic team leader
Vedoucí lisovny kovů
brand manager
ředitel pro prodej
mediální manažer
manažer spolupráce
vedoucí nákupu
manažer marketingu
vedoucí oddělení nákupu
obchodní a ekonomický ředitel, jednatel společnosti
Vedoucí pošty
HO SEMM Credit Control
Head of Loan Maintenance/ vedoucí správy úvěrového portfolia
Head of Retail Credit Control
projekt manager
Manažer logistiky
3266,67 %44,44 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zastáváte nějakou manažerskou pozici, případně pozici nějakého vedoucího pracovníka na jakémkoliv stupni managementu?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvěryhodnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvěryhodnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikativnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikativnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné znalosti=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné znalosti=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podlézavost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zmatkař=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zmatkař=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvěryhodnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikativnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné znalosti=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné znalosti=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podlézavost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zmatkař=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Využil/a jste někdy nějakých manažerských technik v oblasti rozhodování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Využil/a jste někdy nějakých manažerských technik v oblasti rozhodování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné neznám na otázku 10. Z jakého důvodu jste ještě dosud nevyužil/a žádné manažerské techniky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Vzděláváte se?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Časopisy na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Knihovna na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurzy na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítač na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské vzdělání s maturitou na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské vzdělání na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejnižší manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vrcholový manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?

4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?

 • odpověď Arogantnost=Určitě ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Cílevědomost=Určitě ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Čestnost=Určitě ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
 • odpověď Důvěryhodnost=Určitě ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vrcholový manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Komunikativnost=Určitě ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Optimismus=Určitě ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Podlézavost=Určitě ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejnižší manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Využil/a jste někdy nějakých manažerských technik v oblasti rozhodování?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podlézavost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Pracovitost=Určitě ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Přátelskost=Určitě ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Sebekritičnost=Spíše ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Sebevědomí=Spíše ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Schopnost empatie=Spíše ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Veselost=Určitě ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Zkušenosti=Určitě ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

 • odpověď Cílevědomost=Určitě ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Důvěryhodnost=Určitě ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vrcholový manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podlézavost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Flexibilita=Spíše ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Flexibilita=Určitě ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Komunikativnost=Určitě ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvěryhodnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Kreativita=Určitě ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Labilnost=Určitě ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vrcholový manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Časopisy na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné znalosti=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podlézavost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
 • odpověď Náladovost=Určitě ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Podlézavost=Určitě ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
 • odpověď Pracovitost=Určitě ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Průbojnost=Určitě ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Rozhodnost=Určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikativnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvěryhodnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Sebekritičnost=Určitě ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Sebevědomí=Určitě ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Zmatkař=Určitě ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zmatkař=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

11. Vzděláváte se?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné znalosti=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimismus=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zmatkař=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné znalosti=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Využil/a jste někdy nějakých manažerských technik v oblasti rozhodování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Časopisy na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Knihovna na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurzy na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítač na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské vzdělání na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvěryhodnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikativnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvěryhodnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podlézavost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zmatkař=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikativnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náladovost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Zastáváte nějakou manažerskou pozici, případně pozici nějakého vedoucího pracovníka na jakémkoliv stupni managementu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Labilnost=Určitě ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veselost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

12. Jakým způsobem se vzděláváte?

 • odpověď Internet:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zmatkař=Spíše ne na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Knihovna na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední manažer na otázku 20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průbojnost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilita=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebevědomí=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelskost=Určitě ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekonfliktnost=Spíše ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost empatie=Určitě ano na otázku 4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?
 • odpověď Kurzy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové znalosti=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 12. Jakým způsobem se vzděláváte?

17. Vaše pohlaví:

 • odpověď Muž:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílevědomost=Spíše ano na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?

 • odpověď Střední manažer:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arogantnost=Spíše ne na otázku 5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zastáváte nějakou manažerskou pozici, případně pozici nějakého vedoucího pracovníka na jakémkoliv stupni managementu?

4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?

5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

8. Využil/a jste někdy nějakých manažerských technik v oblasti rozhodování?

10. Z jakého důvodu jste ještě dosud nevyužil/a žádné manažerské techniky?

11. Vzděláváte se?

12. Jakým způsobem se vzděláváte?

14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?

17. Vaše pohlaví:

19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zastáváte nějakou manažerskou pozici, případně pozici nějakého vedoucího pracovníka na jakémkoliv stupni managementu?

4. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti a schopnosti Vaši osobnost?

5. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

8. Využil/a jste někdy nějakých manažerských technik v oblasti rozhodování?

10. Z jakého důvodu jste ještě dosud nevyužil/a žádné manažerské techniky?

11. Vzděláváte se?

12. Jakým způsobem se vzděláváte?

14. Řešil/a jste někdy nějakou neobvyklou situaci?

17. Vaše pohlaví:

19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

20. Jakou manažerskou pozici zastáváte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zlámal, T.Manažerská pozice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://manazerska-pozice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.