Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace jako základ prosperity firmy

Marketingová komunikace jako základ prosperity firmy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vlčková
Šetření:25. 03. 2024 - 25. 03. 2024
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží jako podpora diplomové práce s tématem Marketingová komunikace jako základ prosperity firmy. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často se ve vaší firmě provádí interní komunikace ohledně firemní kultury a hodnot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měsíčně4242 %42 %  
Týdně3535 %35 %  
Denně1313 %13 %  
Zřídka99 %9 %  
Nikdy11 %1 %  

Graf

2. Jak hodnotíte úroveň zapojení zaměstnanců do firemních cílů a strategie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká4141 %41 %  
Střední2929 %29 %  
Velmi vysoká2222 %22 %  
Nízká77 %7 %  
Velmi nízká11 %1 %  

Graf

3. Jsou zaměstnanci informováni o nových produktech nebo službách vaší firmy dříve než veřejnost? Pokud ano, jak je tato informace šířena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, prostřednictvím interních prezentací nebo schůzek4646 %46 %  
Ano, prostřednictvím interních newsletterů nebo emailů3131 %31 %  
Ne, veřejnost je informována zároveň s zaměstnanci2020 %20 %  
Ne, zaměstnanci jsou informováni později než veřejnost33 %3 %  

Graf

4. Jak byste ohodnotili důležitost školení a rozvoje zaměstnanců pro úspěch vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité4343 %43 %  
Středně důležité2727 %27 %  
Velmi důležité1818 %18 %  
Méně důležité1010 %10 %  
Zcela nedůležité22 %2 %  

Graf

5. V jaké míře se věnuje pozornost vytváření a udržování pozitivního pracovního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nějaká pozornost5252 %52 %  
Velká pozornost2626 %26 %  
Málo pozornosti1717 %17 %  
Žádná pozornost55 %5 %  

Graf

6. Jsou zaměstnanci aktivně zapojeni do procesu vytváření firemní kultury a hodnot? Pokud ano, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsou zapojeni prostřednictvím pravidelného hodnocení a zpětné vazby5555 %55 %  
Ano, jsou zapojeni prostřednictvím pravidelných brainstormingových sezení nebo pracovních skupin3131 %31 %  
Ne, zaměstnanci nejsou zapojeni do procesu tvorby firemní kultury a hodnot1414 %14 %  

Graf

7. Jaká opatření jsou ve vaší firmě přijímána k podpoře spolupráce a sdílení informací mezi odděleními?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interní komunikační platformy6262 %62 %  
Pravidelné schůzky mezi odděleními3939 %39 %  
Společné projekty a iniciativy3131 %31 %  
Žádná specifická opatření88 %8 %  

Graf

8. Jak je podporováno sdílení znalostí a know-how mezi zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelná školení a workshopy5959 %59 %  
Interní databáze a znalostní báze4444 %44 %  
Mentorské programy4242 %42 %  
Žádná specifická opatření77 %7 %  

Graf

9. Jaká opatření jsou ve vaší firmě přijímána k podpoře a udržení pracovní morálky a motivace zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční motivace (např. bonusy)6363 %63 %  
Pracovní flexibilita a benefity4848 %48 %  
Firemní akce a teambuildingové aktivity4242 %42 %  
Pravidelná zpětná vazba a uznání za práci1717 %17 %  
Žádná specifická opatření77 %7 %  

Graf

10. Jaké jsou vaše pozorování ohledně toho, jak vnitřní marketing přispívá k celkové prosperitě a úspěchu vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní vliv5151 %51 %  
Velmi pozitivní vliv3232 %32 %  
Neutrální1212 %12 %  
negativní vliv55 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se ve vaší firmě provádí interní komunikace ohledně firemní kultury a hodnot?

2. Jak hodnotíte úroveň zapojení zaměstnanců do firemních cílů a strategie?

3. Jsou zaměstnanci informováni o nových produktech nebo službách vaší firmy dříve než veřejnost? Pokud ano, jak je tato informace šířena?

4. Jak byste ohodnotili důležitost školení a rozvoje zaměstnanců pro úspěch vaší firmy?

5. V jaké míře se věnuje pozornost vytváření a udržování pozitivního pracovního prostředí?

6. Jsou zaměstnanci aktivně zapojeni do procesu vytváření firemní kultury a hodnot? Pokud ano, jakým způsobem?

7. Jaká opatření jsou ve vaší firmě přijímána k podpoře spolupráce a sdílení informací mezi odděleními?

8. Jak je podporováno sdílení znalostí a know-how mezi zaměstnanci?

9. Jaká opatření jsou ve vaší firmě přijímána k podpoře a udržení pracovní morálky a motivace zaměstnanců?

10. Jaké jsou vaše pozorování ohledně toho, jak vnitřní marketing přispívá k celkové prosperitě a úspěchu vaší firmy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se ve vaší firmě provádí interní komunikace ohledně firemní kultury a hodnot?

2. Jak hodnotíte úroveň zapojení zaměstnanců do firemních cílů a strategie?

3. Jsou zaměstnanci informováni o nových produktech nebo službách vaší firmy dříve než veřejnost? Pokud ano, jak je tato informace šířena?

4. Jak byste ohodnotili důležitost školení a rozvoje zaměstnanců pro úspěch vaší firmy?

5. V jaké míře se věnuje pozornost vytváření a udržování pozitivního pracovního prostředí?

6. Jsou zaměstnanci aktivně zapojeni do procesu vytváření firemní kultury a hodnot? Pokud ano, jakým způsobem?

7. Jaká opatření jsou ve vaší firmě přijímána k podpoře spolupráce a sdílení informací mezi odděleními?

8. Jak je podporováno sdílení znalostí a know-how mezi zaměstnanci?

9. Jaká opatření jsou ve vaší firmě přijímána k podpoře a udržení pracovní morálky a motivace zaměstnanců?

10. Jaké jsou vaše pozorování ohledně toho, jak vnitřní marketing přispívá k celkové prosperitě a úspěchu vaší firmy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vlčková, L.Marketingová komunikace jako základ prosperity firmy (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://marketingova-komunikace-jako.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.