Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová strategie v oční optice

Marketingová strategie v oční optice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Formánek
Šetření:07. 03. 2019 - 14. 03. 2019
Počet respondentů:317
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den Vám všem,

chtěl bych Vás požádat zda byste mi věnovali 5 minut Vašeho času při vyplnění mého dotazníkového šetření, které potřebuji ke své absolventské práci. Dotazník se zaměřuje na marketing a ekologii v oční optice.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena25480,13 %80,13 %  
Muž6319,87 %19,87 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-5014144,48 %44,48 %  
51-657924,92 %24,92 %  
21-357022,08 %22,08 %  
66 a více154,73 %4,73 %  
10-20123,79 %3,79 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední16351,42 %51,42 %  
Vysokoškolské10131,86 %31,86 %  
Vyšší odborné4313,56 %13,56 %  
Základní103,15 %3,15 %  

Graf

4. Jste zákazníkem oční optiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24476,97 %76,97 %  
Ne7323,03 %23,03 %  

Graf

5. Jak průměrně často navštěvujete oční optiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za dva roky9429,65 %29,65 %  
Jednou za tři roky a více8727,44 %27,44 %  
Jednou za rok nebo častěji7523,66 %23,66 %  
Nenavštěvuji6119,24 %19,24 %  

Graf

6. Co je Vašim předmětem zájmu při návštěvě oční optiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dioptrické brýle23273,19 %73,19 %  
Služby - měření zraku, opravy10031,55 %31,55 %  
Doplňkové předměty - sluneční brýle, pouzdra atd.7222,71 %22,71 %  
Nenavštěvuji oční optiku5316,72 %16,72 %  
Kontaktní čočky3711,67 %11,67 %  

Graf

7. Kolik Vás průměrně stálo (v Kč) pořízení nových dioptrických brýlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 000,- až 3 900,-8928,08 %28,08 %  
6000,- nebo více7824,61 %24,61 %  
4 000,- až 5 900,-7724,29 %24,29 %  
Brýle jsem nepořizoval/a5517,35 %17,35 %  
1 900,- nebo méně185,68 %5,68 %  

Graf

8. Kde se nejvíce setkávate s reklamou zaměřenou na oční optiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize16552,05 %52,05 %  
Venkovní reklamní plochy10332,49 %32,49 %  
Internet/sociální média9730,6 %30,6 %  
Tisk3912,3 %12,3 %  
Rádio257,89 %7,89 %  

Graf

9. Jaké faktory jsou pro Vás nejdůležitější při výběru oční optiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Profesionální zhotovení produktu nebo služby20163,41 %63,41 %  
Cena/Akce14445,43 %45,43 %  
Široká nabídka služeb a produktů9931,23 %31,23 %  
Lokalita a dostupnost oční optiky9730,6 %30,6 %  
Prostředí a vybavení provozovny4815,14 %15,14 %  
Šetrnost k životnímu prostředí257,89 %7,89 %  

Graf

10. Co byste při nákupu dřevěných brýlí spíše upřednostnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Garanci výsadby dvou stromů24176,03 %76,03 %  
Slevu na celou zakázku 5%7623,97 %23,97 %  

Graf

11. Pořizujete si Bio produkty nebo produkty šetrné k životnímu prostředí pokud máte na výběr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas17153,94 %53,94 %  
Ano11536,28 %36,28 %  
Ne319,78 %9,78 %  

Graf

12. Co byste u ekologicky šetrné oční optiky hodnotili jako nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost pořízení brýlové obruby z ekologicky šetrného materiálu16251,1 %51,1 %  
Třídění a recyklace starých brýlí15950,16 %50,16 %  
Třídění produkovaného odpadu7122,4 %22,4 %  
Úspornější využívání energií5015,77 %15,77 %  
Podpora neziskových organizací na podporu rozvoje životního prostředí3711,67 %11,67 %  

Graf

13. Jak často trávíte svůj volný čas v přírodě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně či vícekrát20966,77 %65,93 %  
Jednou nebo dvakrát za měsíc7624,28 %23,97 %  
Jednou nebo dvakrát za půl roku154,79 %4,73 %  
Velmi zřídka134,15 %4,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste zákazníkem oční optiky?

  • odpověď Ne:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji na otázku 5. Jak průměrně často navštěvujete oční optiku?
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji oční optiku na otázku 6. Co je Vašim předmětem zájmu při návštěvě oční optiky?

5. Jak průměrně často navštěvujete oční optiku?

  • odpověď Nenavštěvuji:
    • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji oční optiku na otázku 6. Co je Vašim předmětem zájmu při návštěvě oční optiky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste zákazníkem oční optiky?

5. Jak průměrně často navštěvujete oční optiku?

6. Co je Vašim předmětem zájmu při návštěvě oční optiky?

7. Kolik Vás průměrně stálo (v Kč) pořízení nových dioptrických brýlí?

8. Kde se nejvíce setkávate s reklamou zaměřenou na oční optiku?

9. Jaké faktory jsou pro Vás nejdůležitější při výběru oční optiky?

10. Co byste při nákupu dřevěných brýlí spíše upřednostnili?

11. Pořizujete si Bio produkty nebo produkty šetrné k životnímu prostředí pokud máte na výběr?

12. Co byste u ekologicky šetrné oční optiky hodnotili jako nejdůležitější?

13. Jak často trávíte svůj volný čas v přírodě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste zákazníkem oční optiky?

5. Jak průměrně často navštěvujete oční optiku?

6. Co je Vašim předmětem zájmu při návštěvě oční optiky?

7. Kolik Vás průměrně stálo (v Kč) pořízení nových dioptrických brýlí?

8. Kde se nejvíce setkávate s reklamou zaměřenou na oční optiku?

9. Jaké faktory jsou pro Vás nejdůležitější při výběru oční optiky?

10. Co byste při nákupu dřevěných brýlí spíše upřednostnili?

11. Pořizujete si Bio produkty nebo produkty šetrné k životnímu prostředí pokud máte na výběr?

12. Co byste u ekologicky šetrné oční optiky hodnotili jako nejdůležitější?

13. Jak často trávíte svůj volný čas v přírodě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Formánek, J.Marketingová strategie v oční optice (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://marketingova-strategie-v-ocn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.