Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingový výzkum pro ČEDOK a.s.

Marketingový výzkum pro ČEDOK a.s.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Fakenbergová
Šetření:09. 12. 2011 - 12. 12. 2011
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Provádíme marketingový výzkum pro cestovní kancelář ČEDOK a odvětví cestovních kanceláří.

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11285,5 %85,5 %  
Ne1914,5 %14,5 %  

Graf

2. Kolik dní ročně strávíte na dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 - 21 dní5347,32 %40,46 %  
0 - 7 dní5145,54 %38,93 %  
21 - a více dní87,14 %6,11 %  

Graf

3. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraniční7163,39 %54,2 %  
Tuzemská4136,61 %31,3 %  

Graf

4. Využíváte služeb cestovních kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4237,5 %32,06 %  
Ne, nevyužívám2825 %21,37 %  
Pravidelně2320,54 %17,56 %  
Výjimečně1916,96 %14,5 %  

Graf

5. Služeb které cestovní kanceláře jste využili, popřípadě jakou cestovní kancelář znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČEDOK3635,29 %27,48 %  
EXIMTOURS1918,63 %14,5 %  
FISHER1211,76 %9,16 %  
nic1110,78 %8,4 %  
FIRO - TOURS87,84 %6,11 %  
Bolero32,94 %2,29 %  
CK Máj21,96 %1,53 %  
Blue Style21,96 %1,53 %  
BlueStyle10,98 %0,76 %  
Kellner10,98 %0,76 %  
Ocean Tour10,98 %0,76 %  
Vítkovice Tour10,98 %0,76 %  
Vesna tour10,98 %0,76 %  
student agency10,98 %0,76 %  
všechny uvedené10,98 %0,76 %  
BLUE SKY10,98 %0,76 %  
všechny10,98 %0,76 %  

Graf

6. Jaké zájezdy preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobytové4439,29 %33,59 %  
Poznávací3329,46 %25,19 %  
Relaxační1816,07 %13,74 %  
Sportovní1210,71 %9,16 %  
Je mi to jedno54,46 %3,82 %  

Graf

7. Cestujete nejčastěji jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupina5650 %42,75 %  
Bezdětná rodina (s partenerem)2825 %21,37 %  
Rodina s dětmi2320,54 %17,56 %  
Individuálně54,46 %3,82 %  

Graf

8. Které další aktivity na dovolené vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava5549,11 %41,98 %  
Turistika2421,43 %18,32 %  
Kultura1715,18 %12,98 %  
Nakupování108,93 %7,63 %  
Sport65,36 %4,58 %  

Graf

9. Co vyžadujete od služeb cestovních kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita a rozsah služeb8172,32 %61,83 %  
Ochota a přístup 6658,93 %50,38 %  
Odborné znalosti3228,57 %24,43 %  

Graf

10. Seřeďte prosím následující faktory při volbě dovolené podle významnosti (1 - významný, 5 - nevýznamný)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena dovolené1.7770.798
Doporučení od známých2.8481.379
Kvalita služeb1.6430.747
Způsob dopravy2.3391.153
Doplňkové služby2.9291.156

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7466,07 %56,49 %  
Muž3833,93 %29,01 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let9685,71 %73,28 %  
36 - 45 let65,36 %4,58 %  
10 -18 let65,36 %4,58 %  
26 - 35 let43,57 %3,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

  • odpověď Zahraniční:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně na otázku 4. Využíváte služeb cestovních kanceláří?

11. Pohlaví

  • odpověď Muž:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportovní na otázku 6. Jaké zájezdy preferujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte na dovolenou?

2. Kolik dní ročně strávíte na dovolené?

3. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

4. Využíváte služeb cestovních kanceláří?

5. Služeb které cestovní kanceláře jste využili, popřípadě jakou cestovní kancelář znáte?

6. Jaké zájezdy preferujete?

7. Cestujete nejčastěji jako:

8. Které další aktivity na dovolené vyhledáváte?

9. Co vyžadujete od služeb cestovních kanceláří?

10. Seřeďte prosím následující faktory při volbě dovolené podle významnosti (1 - významný, 5 - nevýznamný)

11. Pohlaví

12. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte na dovolenou?

2. Kolik dní ročně strávíte na dovolené?

3. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

4. Využíváte služeb cestovních kanceláří?

5. Služeb které cestovní kanceláře jste využili, popřípadě jakou cestovní kancelář znáte?

6. Jaké zájezdy preferujete?

7. Cestujete nejčastěji jako:

8. Které další aktivity na dovolené vyhledáváte?

9. Co vyžadujete od služeb cestovních kanceláří?

10. Seřeďte prosím následující faktory při volbě dovolené podle významnosti (1 - významný, 5 - nevýznamný)

11. Pohlaví

12. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fakenbergová, J.Marketingový výzkum pro ČEDOK a.s. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://marketingovy-vyzkum-pro-cedo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.