Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingový výzkum - životní pojištění

Marketingový výzkum - životní pojištění

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Smrkovská
Šetření:22. 03. 2010 - 31. 03. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

tento dotazník nám pomůže při plnění semestrální práce na PEF ČZU Praha. Jedná se o marketingový průzkum životního pojištění na katedře řízení. Cílem průzkumu je získat odpověď na naši výzkumnou otázku : "Co nejvíce ovlivňuje lidi při výběru vhodnému životního pojištění?“

 

Odpovědi respondentů

1. Máte sjednané životní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3450 %50 %  
ano3450 %50 %  

Graf

2. Pokud jste odpověděli na první otázku "ne", zdůvodněte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímám se o životní pojištění1235,29 %17,65 %  
nedostatek finančních prostředků1132,35 %16,18 %  
zajímám se, ale nemám dostatek informací926,47 %13,24 %  
nerozumím dané problematice25,88 %2,94 %  

Graf

3. Co preferujete u životního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajištění budoucnosti4261,76 %61,76 %  
zhodnocení vložených prostředků3957,35 %57,35 %  
úrazové připojištění2333,82 %33,82 %  

Graf

4. Co je pro Vás důležité při výběru pojišťovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhodnocení vložených prostředků (fondy)5479,41 %79,41 %  
způsob uzavření smlouvy (on-line, pobočky, zprostředkovatelé)1927,94 %27,94 %  
možnost asistenční služby1319,12 %19,12 %  
kalkulačka pojištění na internetu1116,18 %16,18 %  

Graf

5. Máte povědomí o společnosti AEGON?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3652,94 %52,94 %  
ne3247,06 %47,06 %  

Graf

6. Co Vás ovlivnilo při výběru životního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čerpání vložených finančních prostředků kdykoliv během pojištění3551,47 %51,47 %  
ochrana investic2435,29 %35,29 %  
přerušit placení pojistného při zachování základní pojistné ochrany2435,29 %35,29 %  
chránění investic před inflací1826,47 %26,47 %  
snížení daňové zátěže1826,47 %26,47 %  
on-line přehled o stavu účtu1725 %25 %  
možnost úrazového připojištění pro celou rodinu1725 %25 %  

Graf

7. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4870,59 %70,59 %  
muž2029,41 %29,41 %  

Graf

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání4363,24 %63,24 %  
vysokoškolské vzdělání2232,35 %32,35 %  
základní vzdělání22,94 %2,94 %  
střední vzdělání bez maturity11,47 %1,47 %  

Graf

9. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29 let4667,65 %67,65 %  
30-44 let1420,59 %20,59 %  
45-59 let811,76 %11,76 %  

Graf

10. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3450 %50 %  
zaměstnanec2435,29 %35,29 %  
podnikatel811,76 %11,76 %  
nezaměstnaný22,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte sjednané životní pojištění?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek finančních prostředků na otázku 2. Pokud jste odpověděli na první otázku "ne", zdůvodněte
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímám se o životní pojištění na otázku 2. Pokud jste odpověděli na první otázku "ne", zdůvodněte

3. Co preferujete u životního pojištění?

  • odpověď zajištění budoucnosti:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost asistenční služby na otázku 4. Co je pro Vás důležité při výběru pojišťovny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte sjednané životní pojištění?

2. Pokud jste odpověděli na první otázku "ne", zdůvodněte

3. Co preferujete u životního pojištění?

4. Co je pro Vás důležité při výběru pojišťovny?

5. Máte povědomí o společnosti AEGON?

6. Co Vás ovlivnilo při výběru životního pojištění?

7. Jste?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Věková skupina

10. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte sjednané životní pojištění?

2. Pokud jste odpověděli na první otázku "ne", zdůvodněte

3. Co preferujete u životního pojištění?

4. Co je pro Vás důležité při výběru pojišťovny?

5. Máte povědomí o společnosti AEGON?

6. Co Vás ovlivnilo při výběru životního pojištění?

7. Jste?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Věková skupina

10. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Smrkovská, V.Marketingový výzkum - životní pojištění (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://marketingovy-vyzkum-zivotni-pojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.