Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Máte předpoklady studovat distančně?

Máte předpoklady studovat distančně?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Konarovsky
Šetření:12. 04. 2010 - 12. 05. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):15 / 15.41
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Distanční forma studia je určena osobnostně vyzrálým a silně motivovaným jedincům. Pokud to jdete „jen zkusit“, je velmi malá pravděpodobnost, že budete úspěšní. Tato forma studia totiž vyžaduje velkou píli, pečlivost, pravidelnost, cílevědomost a odříkání. Připravili jsme pro Vás malý dotazník, který by Vám mohl orientačně pomoci při rozhodování, zda jste vhodnými adepty distančního studia.

Odpovědi respondentů

1. Chcete studovat především proto, abyste si udržel/a/ nebo zlepšil/a/ pracovní zařazení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4568,18 %70,31 %  
ne2131,82 %32,81 %  

Graf

2. Je pro Vás doklad o absolvování studia nezbytný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4466,67 %68,75 %  
ne2233,33 %34,38 %  

Graf

3. Studujete raději sám /sama/ než společně s někým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5380,3 %82,81 %  
ne1319,7 %20,31 %  

Graf

4. Odvykl/a/ jste již studiu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4365,15 %67,19 %  
ano2334,85 %35,94 %  

Graf

5. Měl/a/ jste ve škole obtíže s osvojováním čtení nebo psaní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6192,42 %95,31 %  
ano57,58 %7,81 %  

Graf

6. Čtete pravidelně a hodně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4162,12 %64,06 %  
ne2537,88 %39,06 %  

Graf

7. Máte na čtení málo času?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3756,06 %57,81 %  
ne2943,94 %45,31 %  

Graf

8. Vyjdou Vám v práci se studiem vstříc?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5382,81 %82,81 %  
ne1117,19 %17,19 %  

Graf

9. Zbývá Vám dost času na rodinné popř. ryze osobní záležitosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4468,75 %68,75 %  
ne2031,25 %31,25 %  

Graf

10. Budete moci část pracovní doby věnovat studiu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3553,03 %54,69 %  
ano3146,97 %48,44 %  

Graf

11. Mají Vaši nejbližší proti Vašemu studiu námitky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6293,94 %96,88 %  
ano46,06 %6,25 %  

Graf

12. Může Vám studium zkomplikovat osobní vztahy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4974,24 %76,56 %  
ano1725,76 %26,56 %  

Graf

13. Máte vyřešenou otázku přístupu k počítači?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6496,97 %100 %  
ne23,03 %3,13 %  

Graf

14. Cítíte se často přepracován/a/?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3959,09 %60,94 %  
ne2740,91 %42,19 %  

Graf

15. Děláte si často starosti o své zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4162,12 %64,06 %  
ano2537,88 %39,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Budete moci část pracovní doby věnovat studiu?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Vyjdou Vám v práci se studiem vstříc?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chcete studovat především proto, abyste si udržel/a/ nebo zlepšil/a/ pracovní zařazení?

2. Je pro Vás doklad o absolvování studia nezbytný?

3. Studujete raději sám /sama/ než společně s někým?

4. Odvykl/a/ jste již studiu?

5. Měl/a/ jste ve škole obtíže s osvojováním čtení nebo psaní?

6. Čtete pravidelně a hodně?

7. Máte na čtení málo času?

8. Vyjdou Vám v práci se studiem vstříc?

9. Zbývá Vám dost času na rodinné popř. ryze osobní záležitosti?

10. Budete moci část pracovní doby věnovat studiu?

11. Mají Vaši nejbližší proti Vašemu studiu námitky?

12. Může Vám studium zkomplikovat osobní vztahy?

13. Máte vyřešenou otázku přístupu k počítači?

14. Cítíte se často přepracován/a/?

15. Děláte si často starosti o své zdraví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chcete studovat především proto, abyste si udržel/a/ nebo zlepšil/a/ pracovní zařazení?

2. Je pro Vás doklad o absolvování studia nezbytný?

3. Studujete raději sám /sama/ než společně s někým?

4. Odvykl/a/ jste již studiu?

5. Měl/a/ jste ve škole obtíže s osvojováním čtení nebo psaní?

6. Čtete pravidelně a hodně?

7. Máte na čtení málo času?

8. Vyjdou Vám v práci se studiem vstříc?

9. Zbývá Vám dost času na rodinné popř. ryze osobní záležitosti?

10. Budete moci část pracovní doby věnovat studiu?

11. Mají Vaši nejbližší proti Vašemu studiu námitky?

12. Může Vám studium zkomplikovat osobní vztahy?

13. Máte vyřešenou otázku přístupu k počítači?

14. Cítíte se často přepracován/a/?

15. Děláte si často starosti o své zdraví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Konarovsky, M.Máte předpoklady studovat distančně? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mate-predpoklady-studovat-distancne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.