Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Matematika

Matematika

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Golík
Šetření:27. 03. 2012 - 28. 03. 2012
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.04
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Přeji příjemné vyplňování dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Na jakou chodíte školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola2100 %3,92 %  

Graf

2. Máte rádi matematiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.1631,37 %31,37 %  
NE.1529,41 %29,41 %  
Spíše ano.1019,61 %19,61 %  
Spíše ne.1019,61 %19,61 %  

Graf

3. Jak často se učíte do matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neučím se.3772,55 %72,55 %  
2x až 4x týdně.611,76 %11,76 %  
Jednou týdně.611,76 %11,76 %  
celý týden.23,92 %3,92 %  

Graf

4. Baví vás matematika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.1835,29 %35,29 %  
Ne.1325,49 %25,49 %  
Spíš ano.1223,53 %23,53 %  
Spíše ne.815,69 %15,69 %  

Graf

5. Dáváte v hodinách matematiky pozor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.2345,1 %45,1 %  
Spíše ano.1835,29 %35,29 %  
Spíše ne.59,8 %9,8 %  
Ne.59,8 %9,8 %  

Graf

6. Chápete výklad učivat v hodinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.2141,18 %41,18 %  
Ano.1631,37 %31,37 %  
Spíše ne.917,65 %17,65 %  
Ne.59,8 %9,8 %  

Graf

7. Děláte včas domácí úkoly do matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.1427,45 %27,45 %  
Před hodinou.1325,49 %25,49 %  
Ne.1223,53 %23,53 %  
Někdy.1223,53 %23,53 %  

Graf

8. Rozumíte matematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přirozeně.2956,86 %56,86 %  
Ano, když se naučím.1121,57 %21,57 %  
Ne.713,73 %13,73 %  
Ne, i když se učím47,84 %7,84 %  

Graf

9. Pomáháte přátelům s matematikou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, když mě požádají.3058,82 %58,82 %  
Ne, neumím matematiku.1019,61 %19,61 %  
Ano.815,69 %15,69 %  
Ne., nechce se mi.35,88 %5,88 %  

Graf

10. Chodíte na doučování z matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.4996,08 %96,08 %  
Ano.23,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte rádi matematiku?

 • odpověď NE.:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neumím matematiku. na otázku 9. Pomáháte přátelům s matematikou.

4. Baví vás matematika?

 • odpověď Ano.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 2. Máte rádi matematiku?
 • odpověď Ne.:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neumím matematiku. na otázku 9. Pomáháte přátelům s matematikou.

8. Rozumíte matematice?

 • odpověď Ano, přirozeně.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 4. Baví vás matematika?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 2. Máte rádi matematiku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 6. Chápete výklad učivat v hodinách?

9. Pomáháte přátelům s matematikou.

 • odpověď Ano, když mě požádají.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíš ano. na otázku 4. Baví vás matematika?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Máte rádi matematiku?

3. Jak často se učíte do matematiky?

4. Baví vás matematika?

5. Dáváte v hodinách matematiky pozor?

6. Chápete výklad učivat v hodinách?

7. Děláte včas domácí úkoly do matematiky?

8. Rozumíte matematice?

9. Pomáháte přátelům s matematikou.

10. Chodíte na doučování z matematiky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Máte rádi matematiku?

3. Jak často se učíte do matematiky?

4. Baví vás matematika?

5. Dáváte v hodinách matematiky pozor?

6. Chápete výklad učivat v hodinách?

7. Děláte včas domácí úkoly do matematiky?

8. Rozumíte matematice?

9. Pomáháte přátelům s matematikou.

10. Chodíte na doučování z matematiky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Golík, L.Matematika (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://matematika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.