Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slyšeli jste o Matici české?

Slyšeli jste o Matici české?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Hadravová
Šetření:18. 04. 2015 - 18. 10. 2015
Počet respondentů:1896
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku, jehož cílem není testovat Vaše znalosti. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jak dalece je veřejnost informována o organizaci, jejíž činnost není určena širokým masám.

Žádám Vás o pravdivé odpovědi. Ty si, prosím, pečlivě předem připravte. Díky systému odkrývání dalších navazujících otázek nebude možné předchozí odpovědi měnit.

 

Ještě jednou Vám děkuji.

Martina Hadravová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena133270,25 %70,25 %  
muž56429,75 %29,75 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 26 let86345,52 %45,52 %  
27 až 40 let55529,27 %29,27 %  
41 až 60 let39120,62 %20,62 %  
nad 60 let874,59 %4,59 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání83744,15 %44,15 %  
středoškolské s maturitou80942,67 %42,67 %  
základní vzdělání1779,34 %9,34 %  
vyučen/a (odborné učiliště)733,85 %3,85 %  

Graf

4. Slyšeli jste někdy o Matici české?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano100052,74 %52,74 %  
ne48825,74 %25,74 %  
nejsem si jist/a40821,52 %21,52 %  

Graf

5. Spojili byste Matici českou s nějakou významnou osobností české historie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
František Palacký82143,3 %43,3 %  
s žádnou osobností (nevím)59731,49 %31,49 %  
Jan Amos Komenský38320,2 %20,2 %  
Tomáš Garrigue Masaryk713,74 %3,74 %  
Ludvík Vaculík241,27 %1,27 %  

Graf

6. Spojili byste Matici českou s některým historickým obdobím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
národní obrození114560,39 %60,39 %  
s žádným obdobím (nevím)45724,1 %24,1 %  
osvícenství1869,81 %9,81 %  
rok 1918784,11 %4,11 %  
rok 1968301,58 %1,58 %  
n10,05 %0,05 %  

Graf

7. Slyšeli jste o Matici české v souvislosti s Národním muzeem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne89447,15 %47,15 %  
nejsem si jist/a65434,49 %34,49 %  
ano34818,35 %18,35 %  

Graf

Matice česká je jednou ze sekcí Společnosti Národního muzea, která v roce 1818 založila Národní muzeum. Matice česká byla založena v roce 1831 na podporu českého jazyka a vydávání českých knih. Významně se angažovala v otázce národního obrození.

8. Zaznamenali jste někdy informaci o činnosti Matice české v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10, nevěnuji pozornost těmto informacímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne135971,68 %71,68 %  
nevěnuji pozornost těmto informacím30716,19 %16,19 %  
ano23012,13 %12,13 %  

Graf

9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV10044,44 %5,27 %  
internet7633,78 %4,01 %  
rozhlas5524,44 %2,9 %  
jiné tiskoviny4821,33 %2,53 %  
web Matice české219,33 %1,11 %  
web Společnosti Národního muzea167,11 %0,84 %  
tištěný Přehled kulturních pořadů52,22 %0,26 %  

Graf

10. Matice česká se snaží především v regionech uchovávat a připomínat odkaz českých buditelů národního obrození. Domníváte se, že tato činnost je v dnešní době důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano137072,26 %72,26 %  
nezajímá mě toto téma27714,61 %14,61 %  
ne24913,13 %13,13 %  

Graf

11. Domníváte se, že zvyšování znalostí o národní kultuře a zkvalitňování národního vědomí patří mezi priority české společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano101153,32 %53,32 %  
ne68035,86 %35,86 %  
nevím20410,76 %10,76 %  
nev10,05 %0,05 %  

Graf

12. Matice česká v současné době pokračuje v tradicích své vědecké a osvětové činnosti na poli kulturní historie, knihovědy, knihovnictví. Kterou aktivitu byste si v případě Vašeho zájmu vybral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné přednášky43923,15 %23,15 %  
literární vycházky39820,99 %20,99 %  
kulturní pořady35718,83 %18,83 %  
o nic z uvedeného bych neměl(a) zájem25813,61 %13,61 %  
kulturní zájezdy24813,08 %13,08 %  
prezentace nových publikací1568,23 %8,23 %  
amatérské burzy nerostů392,06 %2,06 %  
kulturn10,05 %0,05 %  

Graf

13. Svými aktivitami Matice česká významně přispívá k rozšíření nabídky vzdělávacích a kulturních aktivit Národního muzea. Domníváte se, že by měly mít webové stránky Národního muzea odkaz na Matici českou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano157483,02 %83,02 %  
nevím27214,35 %14,35 %  
ne502,64 %2,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk:

 • odpověď do 26 let:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní vzdělání na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Slyšeli jste někdy o Matici české?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhlas na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi web Matice české na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?

6. Spojili byste Matici českou s některým historickým obdobím?

 • odpověď národní obrození:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi František Palacký na otázku 5. Spojili byste Matici českou s nějakou významnou osobností české historie?

8. Zaznamenali jste někdy informaci o činnosti Matice české v médiích?

 • odpověď ano:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné tiskoviny na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhlas na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi web Matice české na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi web Společnosti Národního muzea na otázku 9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Slyšeli jste někdy o Matici české?

5. Spojili byste Matici českou s nějakou významnou osobností české historie?

6. Spojili byste Matici českou s některým historickým obdobím?

7. Slyšeli jste o Matici české v souvislosti s Národním muzeem?

8. Zaznamenali jste někdy informaci o činnosti Matice české v médiích?

9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?

10. Matice česká se snaží především v regionech uchovávat a připomínat odkaz českých buditelů národního obrození. Domníváte se, že tato činnost je v dnešní době důležitá?

11. Domníváte se, že zvyšování znalostí o národní kultuře a zkvalitňování národního vědomí patří mezi priority české společnosti?

12. Matice česká v současné době pokračuje v tradicích své vědecké a osvětové činnosti na poli kulturní historie, knihovědy, knihovnictví. Kterou aktivitu byste si v případě Vašeho zájmu vybral/a?

13. Svými aktivitami Matice česká významně přispívá k rozšíření nabídky vzdělávacích a kulturních aktivit Národního muzea. Domníváte se, že by měly mít webové stránky Národního muzea odkaz na Matici českou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Slyšeli jste někdy o Matici české?

5. Spojili byste Matici českou s nějakou významnou osobností české historie?

6. Spojili byste Matici českou s některým historickým obdobím?

7. Slyšeli jste o Matici české v souvislosti s Národním muzeem?

8. Zaznamenali jste někdy informaci o činnosti Matice české v médiích?

9. Vybavíte si, o jaký typ média se jednalo?

10. Matice česká se snaží především v regionech uchovávat a připomínat odkaz českých buditelů národního obrození. Domníváte se, že tato činnost je v dnešní době důležitá?

11. Domníváte se, že zvyšování znalostí o národní kultuře a zkvalitňování národního vědomí patří mezi priority české společnosti?

12. Matice česká v současné době pokračuje v tradicích své vědecké a osvětové činnosti na poli kulturní historie, knihovědy, knihovnictví. Kterou aktivitu byste si v případě Vašeho zájmu vybral/a?

13. Svými aktivitami Matice česká významně přispívá k rozšíření nabídky vzdělávacích a kulturních aktivit Národního muzea. Domníváte se, že by měly mít webové stránky Národního muzea odkaz na Matici českou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hadravová, M.Slyšeli jste o Matici české? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://matice-ceska.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.