Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Maturita, zkouška dospělosti

Maturita, zkouška dospělosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Žáková
Šetření:02. 12. 2013 - 04. 12. 2013
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník byl vypracován pro potřeby studentského projektu na téma Maturita - byla je a bude, která si klade za cíl seznámení posluchačů nejen s historií maturitní zkoušky, ale i s letošními a budoucími maturitami.

Je určen široké veřejnosti, cílem je získat poznatky od různorodé skupiny lidí. Vyplňování vám zábere pár minut a otázky nejsou centrovány na žádnou konkrétní osobu, jedná se o obecné informace a názory respondentů.

Předem děkujeme za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6273,81 %73,81 %  
muž2226,19 %26,19 %  

Graf

2. Váš věk...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-306577,38 %77,38 %  
15-17910,71 %10,71 %  
30-50910,71 %10,71 %  
jiné11,19 %1,19 %  

Graf

3. Co vy a maturita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [maturitu nemámotázka č. 6, maturitu nemám, stále studuji SŠotázka č. 5, maturitu mámotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturitu mám7285,71 %85,71 %  
maturitu nemám, stále studuji SŠ1113,1 %13,1 %  
maturitu nemám11,19 %1,19 %  

Graf

4. Prošel/prošla jste maturitní zkouškou na první pokus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7198,61 %84,52 %  
ne11,39 %1,19 %  

Graf

5. Máte/měli jste z maturitní zkoušky strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6072,29 %71,43 %  
ne2024,1 %23,81 %  
nevím33,61 %3,57 %  

Graf

6. Zajímáte se nějakým způsobem o maturitní zkoušku v letošním školním roce 2013/2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám důvod5059,52 %59,52 %  
ano, dotýká se mě (popř. někoho z rodiny, přátel)1720,24 %20,24 %  
ano, i když se mě nijak nedotýká1720,24 %20,24 %  

Graf

7. Kdybyste teď měli maturovat, jakou kombinaci státní maturity byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
český jazyk + cizí jazyk3642,86 %42,86 %  
český jazyk + matematika2023,81 %23,81 %  
český jazyk + cizí jazyk + nepovinný předmět1619,05 %19,05 %  
český jazyk + matematika + nepovinný předmět1214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Váš věk...

3. Co vy a maturita?

4. Prošel/prošla jste maturitní zkouškou na první pokus?

5. Máte/měli jste z maturitní zkoušky strach?

6. Zajímáte se nějakým způsobem o maturitní zkoušku v letošním školním roce 2013/2014?

7. Kdybyste teď měli maturovat, jakou kombinaci státní maturity byste zvolili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Váš věk...

3. Co vy a maturita?

4. Prošel/prošla jste maturitní zkouškou na první pokus?

5. Máte/měli jste z maturitní zkoušky strach?

6. Zajímáte se nějakým způsobem o maturitní zkoušku v letošním školním roce 2013/2014?

7. Kdybyste teď měli maturovat, jakou kombinaci státní maturity byste zvolili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáková, K.Maturita, zkouška dospělosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://maturita-zkouska-dospelosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.