Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a extremismus

Média a extremismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Varga
Šetření:11. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento krátký výzkum má pomoci zracovat jednu kapitolu mé diplomové práce, je zaměřen na předávání informací o politickém extremismu prostřednictvím hlavních médií především televize.

Odpovědi respondentů

1. s pojmem extremismus jsem se poprvé setkal/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi3458,62 %57,63 %  
v tisku1017,24 %16,95 %  
ve škole813,79 %13,56 %  
ve společnosti přátel610,34 %10,17 %  

Graf

2. myslím si, že média informují o projevech extremismu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neobjektivně2644,07 %44,07 %  
objektivně1322,03 %22,03 %  
nedovedu posoudit1118,64 %18,64 %  
podle politické objednávky915,25 %15,25 %  

Graf

3. Extremistům by měl být dán prostor v médiích

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze v některých případech2339,66 %38,98 %  
ne1729,31 %28,81 %  
ano 1424,14 %23,73 %  
nevím46,9 %6,78 %  

Graf

4. vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média v informování o politickém extremismu podléhají politickému tlaku2340,35 %38,98 %  
média v informování o politickém extremismu účelově zkreslují informace 2340,35 %38,98 %  
média zkreslují informace díky neznalosti problematiky svých reportérů2340,35 %38,98 %  
média umožňují růst popularity extremistických postojů1831,58 %30,51 %  
média věnují pozornost pouze pravicovému extremismu1729,82 %28,81 %  
média věnují přehnanou pozornost extremistům 1221,05 %20,34 %  
neztotožňuji se ani s jedním tvrzením814,04 %13,56 %  
média věnují nedostatečnou pozornost extremistům712,28 %11,86 %  

Graf

5. česká společnost jako celek je podle Vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativně naladěná pouze vůči romské menšině2950 %49,15 %  
netolerantní vůči etnickým menšinám2034,48 %33,9 %  
skrytě rasistická1932,76 %32,2 %  
netolerantní vůči migrantům1831,03 %30,51 %  
tolerantní vůči etnickým menšinám1017,24 %16,95 %  
tolerantní vůči migrantům712,07 %11,86 %  
otevřeně rasistická46,9 %6,78 %  

Graf

6. větší nebezpečí dle Vašeho názoru představuje:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravicový extremismus (rasističtí skinheads, neonacisté, neofašisté...)3866,67 %64,41 %  
Levicový extremismus (anarchisté, trockisté.....)915,79 %15,25 %  
nevím712,28 %11,86 %  
ani jeden z nich nepředstavuje vážné nebezpečí35,26 %5,08 %  

Graf

7. jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3865,52 %64,41 %  
muž2034,48 %33,9 %  

Graf

8. věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303966,1 %66,1 %  
15-201322,03 %22,03 %  
31-4046,78 %6,78 %  
41-5035,08 %5,08 %  

Graf

9. dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita2950,88 %49,15 %  
vysoká škola1933,33 %32,2 %  
vyšší odborná škola58,77 %8,47 %  
vyučen23,51 %3,39 %  
základní23,51 %3,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. s pojmem extremismus jsem se poprvé setkal/a:

2. myslím si, že média informují o projevech extremismu

3. Extremistům by měl být dán prostor v médiích

4. vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

5. česká společnost jako celek je podle Vás:

6. větší nebezpečí dle Vašeho názoru představuje:

7. jsem:

8. věk

9. dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. s pojmem extremismus jsem se poprvé setkal/a:

2. myslím si, že média informují o projevech extremismu

3. Extremistům by měl být dán prostor v médiích

4. vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

5. česká společnost jako celek je podle Vás:

6. větší nebezpečí dle Vašeho názoru představuje:

7. jsem:

8. věk

9. dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Varga, R.Média a extremismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://media-a-extremismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.