Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a extremismus

Média a extremismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Varga
Šetření:11. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento krátký výzkum má pomoci zracovat jednu kapitolu mé diplomové práce, je zaměřen na předávání informací o politickém extremismu prostřednictvím hlavních médií především televize.

Odpovědi respondentů

1. s pojmem extremismus jsem se poprvé setkal/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi3458,62 %57,63 %  
v tisku1017,24 %16,95 %  
ve škole813,79 %13,56 %  
ve společnosti přátel610,34 %10,17 %  

Graf

2. myslím si, že média informují o projevech extremismu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neobjektivně2644,07 %44,07 %  
objektivně1322,03 %22,03 %  
nedovedu posoudit1118,64 %18,64 %  
podle politické objednávky915,25 %15,25 %  

Graf

3. Extremistům by měl být dán prostor v médiích

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze v některých případech2339,66 %38,98 %  
ne1729,31 %28,81 %  
ano 1424,14 %23,73 %  
nevím46,9 %6,78 %  

Graf

4. vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média v informování o politickém extremismu podléhají politickému tlaku2340,35 %38,98 %  
média v informování o politickém extremismu účelově zkreslují informace 2340,35 %38,98 %  
média zkreslují informace díky neznalosti problematiky svých reportérů2340,35 %38,98 %  
média umožňují růst popularity extremistických postojů1831,58 %30,51 %  
média věnují pozornost pouze pravicovému extremismu1729,82 %28,81 %  
média věnují přehnanou pozornost extremistům 1221,05 %20,34 %  
neztotožňuji se ani s jedním tvrzením814,04 %13,56 %  
média věnují nedostatečnou pozornost extremistům712,28 %11,86 %  

Graf

5. česká společnost jako celek je podle Vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativně naladěná pouze vůči romské menšině2950 %49,15 %  
netolerantní vůči etnickým menšinám2034,48 %33,9 %  
skrytě rasistická1932,76 %32,2 %  
netolerantní vůči migrantům1831,03 %30,51 %  
tolerantní vůči etnickým menšinám1017,24 %16,95 %  
tolerantní vůči migrantům712,07 %11,86 %  
otevřeně rasistická46,9 %6,78 %  

Graf

6. větší nebezpečí dle Vašeho názoru představuje:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravicový extremismus (rasističtí skinheads, neonacisté, neofašisté...)3866,67 %64,41 %  
Levicový extremismus (anarchisté, trockisté.....)915,79 %15,25 %  
nevím712,28 %11,86 %  
ani jeden z nich nepředstavuje vážné nebezpečí35,26 %5,08 %  

Graf

7. jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3865,52 %64,41 %  
muž2034,48 %33,9 %  

Graf

8. věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303966,1 %66,1 %  
15-201322,03 %22,03 %  
31-4046,78 %6,78 %  
41-5035,08 %5,08 %  

Graf

9. dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita2950,88 %49,15 %  
vysoká škola1933,33 %32,2 %  
vyšší odborná škola58,77 %8,47 %  
vyučen23,51 %3,39 %  
základní23,51 %3,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. s pojmem extremismus jsem se poprvé setkal/a:

2. myslím si, že média informují o projevech extremismu

3. Extremistům by měl být dán prostor v médiích

4. vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

5. česká společnost jako celek je podle Vás:

6. větší nebezpečí dle Vašeho názoru představuje:

7. jsem:

8. věk

9. dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. s pojmem extremismus jsem se poprvé setkal/a:

2. myslím si, že média informují o projevech extremismu

3. Extremistům by měl být dán prostor v médiích

4. vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

5. česká společnost jako celek je podle Vás:

6. větší nebezpečí dle Vašeho názoru představuje:

7. jsem:

8. věk

9. dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Varga, R.Média a extremismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://media-a-extremismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.